Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

Pressmeddelanden

>

Upptäckt mekanism som styr hur luktnervceller bildas

19 januari, 2018 - Umeå universitet

En grupp forskare vid Umeå universitet har i samarbete med italienska forskare upptäckt en ny molekylär mekanism som styr tidig bildning av den blivande luktslemhinnan och dess nervceller.

>

Kristianstads internationella ökar mest i hela landet

19 januari, 2018 - Högskolan Kristianstad

​När ansökningstiden löpte ut till höstens internationella kurser och program minskade rikssnittet för förstahandssökande till masterprogrammen med 3 procent, samtidigt som det ökade med hela 149 procent i Kristianstad, vilket är den största ökningen bland alla lärosäten i riket.

>

Importerad fodersoja påverkar miljön, oavsett hur den förädlats

19 januari, 2018 - SLU

Om svenska lantbrukare skulle importera genmodifierad soja i stället för soja som inte är det, skulle de samlade miljöeffekterna bli större. Skälet är att den billigare GM-sojan skulle kunna ersätta en stor del av de proteinfodergrödor som odlas på svenska åkrar. Däremot orsakar GM-soja i sig inte mer global uppvärmning och nedsmutsning av färskvatten än icke-GM-soja. Det visar en studie från SLU.

>

Pressinbjudan: Framtidens skadeplats – hur möts utmaningarna?

19 januari, 2018 - Linköpings universitet

Samhällsförändringar både nationellt och globalt har lett till förändrade behov inom räddning och beredskap. Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet anordnar tillsammans med Katastrofmedicinskt centrum (KMC) seminariedagen Framtidens skadeplats för att presentera och diskutera hur utmaningarna på framtidens skadeplats ska mötas..

Fler pressmeddelanden