Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av pressekreterare och forskningskommunikatörer ger dig snabbt tips på forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

Pressmeddelanden

>

Utvecklar bättre metod för bestämning av cytostatika och tungmetaljoner

12 november, 2019 - Umeå universitet

Sereilakhena Phal utvecklar i sin avhandling elektrokemiska biosensorer och sensorplattformar för detektion av läkemedel som används inom kemoterapi för cancerbehandling och för bestämning av metalljoner i vattenprover. Hon försvarar sina resultat den 13 december vid Umeå universitet.

>

Hjärtsjuka med depression mådde bättre med terapi via nätet

12 november, 2019 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en behandling mot depression som riktar sig till hjärtsjuka. Resultaten, som publicerats i JMIR Mental Health, visar att hjärtsjuka som genomgick internetterapi för sin depression blev mindre nedstämda och fick bättre livskvalitet.

>

Otydligt ägarskap när Malmö stads kulturstrategi skulle genomföras

12 november, 2019 - Malmö universitet

Malmö stads kulturstrategi 2014-2020 är ambitiös. Men den har visat sig sig vara svår att genomföra, vilket framgår av Malmöforskaren Jonas Alwalls granskning av arbetet med att sätta kulturstrategin i praktisk handling. Även om lyckade satsningar har gjorts har ambitionerna bara delvis kunnat mötas.

>

Effektivare e-hälsosystem förbättrar vården

12 november, 2019 - Blekinge Tekniska Högskola

​Ett effektivare sätt för kunskapsdelning kommer att ge bättre e-hälsosystem vilket i sin tur innebär förbättrade vårdtjänster, visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Fler pressmeddelanden