Din genväg till forskarexpertisen

OBS! Sommaruppehåll. Från den 22 juni till den 13 augusti är frågetjänsten stängd och det går inte att ställa nya frågor. Är du i skriande behov av forskarexpertis rekommenderar vi dig lärosätenas sommartipslistor som du kan ta del av som inloggad.

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

Pressmeddelanden

>

Fläckvis kunskap om klimatförändringar i Arktis

23 juli, 2018 - Lunds universitet

Forskningen om klimatförändringar i Arktis bygger på alltför få och ofullständiga fältmätningar och provtagningar. Det framgår av en omfattande granskning från Lunds universitet där man har gått igenom tusentals vetenskapliga studier. Granskningen visar att cirka 30 procent av de citerade undersökningarna byggde på mätningar kring endast två forskningsstationer i den vidsträckta arktiska regionen. Uppvärmningen i […]

>

”Han saknar sin barndoms tystnad”

19 juli, 2018 - Uppsala universitet

​Galatabron, Leksakstunneln, Mellanrummet och Kryddbasaren i Istanbul. Det är några av de ljudrum som etnologen Karin Eriksson-Aras har kartlagt och studerat. Hur blir en plats till genom ljud och hur påverkar de människorna där, är frågor som hon vill svara på i sin forskning.

>

Högstadietjejers erfarenheter av ”sexting” mycket mer negativa än pojkars

16 juli, 2018 - Göteborgs universitet

Upplevelserna av sexting, det vill säga skicka och ta emot sexuella bilder och meddelande via digitala kanaler, skiljer sig markant mellan könen. Flickor som har sextat har betydligt mer negativa erfarenheter än pojkar, vars upplevelser ofta är positiva. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet.

>

Utrotade och levande däggdjur kartlagda – kan hjälpa till att förstå biologisk mångfald

16 juli, 2018 - Göteborgs universitet

Alla de närmare 6 000 nu levande och nyligen utrotade däggdjursarter har kartlagts i en ny databas. Med hjälp av databasen kan vi få reda på hur dessa djur hade levt om människan inte stört deras utbredning. Den kan också ge svar på var i världen det finns bäst förutsättningar för att återställa förlorad biologisk mångfald. Arbetet har genomförts av en internationell grupp som leds av forskare från Göteborgs universitet.

Fler pressmeddelanden