Felaktig avregistreringslänk!

Pressmeddelanden

Forskare presenterar nya fynd från världsunikt vrak

21 januari, 2021 - Södertörns högskola

Gribshunden var unikt som skepp och är minst lika unikt som vrak. På Östersjöns botten har det legat i mer än 500 år och givit forskare en möjlighet att för första gången studera hur 1400-talets fartyg var konstruerade. Nu släpper det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola en rapport som redogör för nya fynd och […]

Antibiotikaresistens skulle kunna spridas mycket lättare än förväntat

21 januari, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Bakterier hos människan utvecklar idag antibiotikaresistens betydligt snabbare än vad man kunnat räkna med. Nu visar teoretisk forskning på Chalmers att en orsak skulle kunna vara en omfattande överföring av gener mellan bakterier i våra ekosystem och till människan. Arbetet har också lett till nya verktyg för resistensforskare. Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de […]

Samer involveras sällan i arkeologiska projekt som rör det egna kulturarvet

20 januari, 2021 - Linnéuniversitetet

Samer i Sverige har små möjligheter att påverka hanteringen av det egna kulturarvet. Trots att Sverige och svenska arkeologer ställt sig bakom flera internationella policys för urfolk och kulturarv, går implementeringen av riktlinjerna långsamt. Det gäller inte minst den kommersiella arkeologin. Resultaten visas i en licentiatavhandling av Charina Knutson, doktorand vid Linnéuniversitetet. Enligt FN:s Declaration […]

Svenska mellanstadietjejer sticker ut med sitt goda självförtroende

20 januari, 2021 - Lunds universitet

Hur har grundskoleelevers självbild förändrats sedan 80-talet? Den frågan ställde sig tre Lundapsykologer och gjorde om en studie från 1983. Det visade sig bland annat att mellanstadieflickors värdering av sig själva rakat i höjden, medan högstadieflickornas självbild försämrats. Forskarna tror att ett aktivt jämställdhetsarbete å ena sidan och en större exponering av ouppnåeliga kvinnoideal å […]

Fler pressmeddelanden