Informatörssida

På den här sidan samlar vi relevant information till er som arbetar med tjänsten. 

Expertsvars slutna facebookgrupp

Expertsvars twitterkonto @expertsvar

 

Manualer

För att besvara frågor respektive publicera pressmeddelanden på Expertsvar: Manual170228

För er som använder Mynewsdesk: Mynewsdeskpublicering2017

Pressmeddelanden

Genombrott möjliggör spinntronik av halvledare

13 april, 2021 - Linköpings universitet

Framtida informationsteknologi som utnyttjar elektroners spinn för att bära, bearbeta och överföra information skulle kunna användas i exempelvis kvantdatorer. Forskare har länge strävat efter att få spinnbaserad informationsteknologi att fungera i rumstemperatur. Nu har forskare konstruerat en komponent där information effektivt kan överföras mellan elektronspinn och ljus vid högre temperaturer.

Biogas av bajs – en vinst för både klimat och ekonomi

13 april, 2021 - Linköpings universitet

En samordnad hantering av avföring från djur och människor skulle kunna spara hundratals miljoner kronor varje år i Sverige. Nyckeln är att producera biogas av bajset och sedan använda restprodukten som gödsel. Dessutom skulle det kunna minska Sveriges växthusgasutsläpp med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid.

Fantasins roll i naturvetenskap och religion

13 april, 2021 - Uppsala universitet

I sin avhandling i religionsfilosofi har Ingrid Malm Lindberg undersökt hur fantasi används inom religion och naturvetenskap. Hennes analys visar att det finns gemensamma mönster i hur företrädare för religion och naturvetenskap använder fantasi för att tolka världen och hur man föreställer sig alternativa möjligheter.

Sju riktlinjer som banar väg för ett lyckat OSS-projekt

13 april, 2021 - Högskolan i Skövde

På företag och organisationer finns ett stort behov av styrning och strategier för att framgångsrikt kunna engagera sig med öppen programvara. Forskningsprojektet LIM-IT vid Högskolan i Skövde, med Björn Lundell i spetsen, presenterar sju riktlinjer som förklarar hur en organisation kan arbeta med programvaruprojekt som tillhandahåller öppen programvara, alltså Open Source Software-projekt (OSS).

Fler pressmeddelanden

Vi som svarar