Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Linköpingsforskare får 1,7 miljoner till studier om dyskalkyli

16 juni, 2020 - Kungl. Vetenskapsakademien

Studier av dyskalkyli får nu 1,7 miljoner kronor från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse. Varför vissa barn har svårare för att lära sig räkna än andra är fortfarande höljt i dunkel. Forskaren Kenny Skagerlund vid Linköpings universitet vill reda ut vad dyskalkyli beror på så att fler kan få hjälp.

Experter: Protesterna i USA

15 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Den 25 maj avled George Floyd i samband med ett polisingripande i Minneapolis. Händelsen plockades upp av rörelsen Black Lives Matters och demonstrationer mot polisvåldet i USA spred sig först till flera amerikanska städer och sedan till resten av världen. Vid Göteborgs universitet finns det forskare som kan kommentera protesterna ur olika perspektiv.

Läkemedel mot alkoholism testat mot sexmissbruk

10 juni, 2020 - Umeå universitet

Ett läkemedel som annars används för behandling av alkoholmissbruk har testats på män som lider av tvångsmässig sexualitet, så kallat sexmissbruk. Resultaten är lovande och forskarna planerar nu för en större studie.

Många gymnasister mår sämre till följd av distansundervisningen

10 juni, 2020 - Lunds universitet

Hemmatillvaron och distansundervisningen har inte gjort gott för den psykiska hälsan hos landets gymnasieungdomar, enligt en ny studie från Lunds universitet. Fler än hälften uppger att de är mer oroliga och stressade än vanligt. I undersökningen, som gjordes i form av en digital enkät i maj, deltog 860 elever på studieförberedande program från skolor i […]

Trygga och tillitsfulla vuxna är viktiga när barn ska berätta om våld i hemmet

9 juni, 2020 - Linnéuniversitetet

Våren 2019 kom Johanna Thulins avhandling om barn som utsatts för våld i hemmet. Avhandlingen fokuserar på en metod som kan användas för att hjälpa barnen bearbeta sina upplevelser och för att få föräldrarna att sluta använda våld. Nu kommer en omarbetad, svensk version av avhandlingen som ska göra den än mer lättillgänglig. – Det […]

Tydlig kommunikation i operationssalar leder till ökad patientsäkerhet

9 juni, 2020 - Göteborgs universitet

Tydlig kommunikation är avgörande för samordningen i en operationssal och för att förebygga fel under pågående operation. Ny forskning från Göteborgs universitet som har undersökt lagarbetet i svenska operationssalar visar att fler sociala aspekter i kommunikationen kan främja patientsäkerheten. I en studie av kommunikationen inom ett operationsteam under pågående arbete har sociala mekanismer undersökts och […]

När det omöjliga blir möjligt

8 juni, 2020 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Forskare har studerat hur COVID-19 pandemin har påverkat arbets- och resmönster hos medarbetare i svenska myndigheter. Resultaten indikerar att den långsiktiga påverkan på samarbetsformer och möten är större än pandemins påverkan på pendlingsvanor.

Kommunikationsmodell bidrar till patientsäkerhet inom äldrevård

4 juni, 2020 - Högskolan Väst

En ny avhandling från Högskolan Väst i samarbete med Jönköping University, visar hur positiva vårdrelationer skapas och etableras i mötet mellan sjuksköterska, patient och närstående. Avhandlingen utgår från en medicinsk äldrevårdenhet och visar tydligt sjuksköterskans roll i att skapa förutsättningar för en god relation och gemensamt ansvar.

Natur och djur kan ge goda förutsättningar för barn med autism

3 juni, 2020 - SLU

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett licentiatarbete vid SLU Alnarp undersökt samspelet mellan barn och ungdomar med autism och deras husdjur.

Vilken påverkan har Coronapandemin på äldres resande?

3 juni, 2020 - Karlstads universitet

Hur reser äldre före, under och efter Coronapandemin och vad har det för konsekvenser för energieffektivt och hållbart resande? Det ska forskare undersöka i ett pågående projekt vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som nu får ytterligare medel från Energimyndigheten. Projektet genomförs i samverkan med aktörer i de nordiska länderna och avslutas under 2022.