Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Tre forskare vid Linnéuniversitetet får 19 miljoner till forskning om äldres livskvalitet

25 februari, 2021 - Linnéuniversitetet

Familjen Kamprads stiftelse delar i år ut sammanlagt 164 miljoner kronor till forskning som syftar till att förbättra äldres livskvalitet. Linnéuniversitetets forskare Anna Sandgren och Jesper Andreasson har beviljats sammanlagt 13,5 miljoner kronor till sina respektive projekt som handlar om strukturerad samtalsmodell vid allvarlig sjukdom och mäns hälsa vid behandling av prostatacancer. Anna Sandgren, verksamhetsledare […]

Samarbetet utbrett mellan Sveriges organiserade brottslingar

24 februari, 2021 - Högskolan i Gävle

– I våra nätverksanalyser kan vi se att det finns ett samarbete mellan individer inom olika miljöer och vi ser även att de så kallade ensamagerande individerna också har vissa kopplingar till gängen. Det verkar också finns vissa individer som är väldigt samarbetsinriktade, ett slags kriminella kameleonter, säger Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

Professionell handbollsspelare – en hållbar idrottskarriär?

17 februari, 2021 - Högskolan i Halmstad

I jakten på tidig framgång är det ofta den psykiska hälsan som spelare som satsar på sin idrottskarriär offrar. När Johan Ekengren arbetade som idrottspsykologisk rådgivare och handbollstränare, såg han behovet av ett mer hållbart förhållningssätt till en idrottskarriär och bestämde sig för att skriva en avhandling på ämnet.

Hur ska man förstå mänsklig intelligens?

11 februari, 2021 - Uppsala universitet

Bredare perspektiv behövs för att förstå mänsklig intelligens. Kognitionsforskningen har hittills präglats av ett fåtal teorier om vilka principer som ligger till grund för mänsklig intelligens. Forskare vid Uppsala universitet menar att den bilden är allt för snäv och förlegad. Genom att släppa fram en mer komplex bild av mänskligt beslutsfattande kan kognitionsforskningen ta större steg framåt.

Mindfulness och skidskytte – ett vinnande koncept?

8 februari, 2021 - Högskolan i Halmstad

I skidskytte är marginalerna små och ett missat skott kan betyda stort fall i slutplaceringen. Kan nivån av idrottsmindfulness förutsäga skytteprestationen i en tävling? Det har Torbjörn Josefsson, universitetslektor i psykologi, studerat i en unik studie gjord på den norska skidskytteeliten. Några veckor inför en stor tävlingshelg fick skidskyttar från Norges elit på både senior […]

Befolkningen blir allt äldre – ny forskning analyserar hur anhörigomsorg påverkar anhöriga och äldre personer i deras relationer och vardagsliv

2 februari, 2021 - Linnéuniversitetet

Antalet äldre invånare kommer att öka i de flesta länder de närmaste åren, särskilt i västvärlden. Detta kan leda till att anhörigas vårdinsatser också kommer att öka, vilket kan få konsekvenser för deras välbefinnande. Frida Andréasson, doktorand vid Linnéuniversitetet, har i en ny avhandling i hälsovetenskap, tittat på hur den här informella vården inverkar på […]

Uppsala universitet en del av Wellcome Leap Global Network

29 januari, 2021 - Uppsala universitet

Uppsala universitet blir en del av den internationella forskningssatsningen Wellcome Leap. Med 21 universitet och 115 000 forskare från hela världen satsar Wellcome Leap på forskning om global hälsa. Forskningen finansieras med motsvarande 2,5 miljarder kronor från den filantropiska forskningsstiftelsen Wellcome Trust.

Svenska mellanstadietjejer sticker ut med sitt goda självförtroende

20 januari, 2021 - Lunds universitet

Hur har grundskoleelevers självbild förändrats sedan 80-talet? Den frågan ställde sig tre Lundapsykologer och gjorde om en studie från 1983. Det visade sig bland annat att mellanstadieflickors värdering av sig själva rakat i höjden, medan högstadieflickornas självbild försämrats. Forskarna tror att ett aktivt jämställdhetsarbete å ena sidan och en större exponering av ouppnåeliga kvinnoideal å […]