Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Mental träning ska minska risken för psykisk ohälsa hos unga

20 oktober, 2020 - Lunds universitet

Forskare i psykologi tar upp kampen mot psykisk ohälsa bland unga. Gymnasieelever ska på skoltid få träna upp sin förmåga att hantera stress och motgångar och diskutera andra sätt att tänka om sig själva och andra. ”Liknande försök i andra länder visar på goda resultat”, säger forskarna. Två skolklasser i Lund blir först ut att […]

Mobilapp visar människors rörelsemönster före och efter coronautbrottet

16 oktober, 2020 - Göteborgs universitet

Rekommendationer om social distans och hemarbete har fått många av våra vanor att förändras sedan coronavirusets utbrott. För att få ett bättre svar på hur våra rörelsemönster och motionsvanor påverkats har forskare vid Göteborgs universitet utvecklat en mobilapp som mäter och visualiserar våra rörelser före och efter starten på pandemin. Funktionen i den nyutvecklade appen […]

Nyputsade råttor gav ledtrådar till hur hjärnan väljer beteende

16 oktober, 2020 - Lunds universitet

För att bättre förstå hur hjärnan väljer vilket beteende som ska komma härnäst har forskare vid Lunds universitet studerat råttor som putsar sig. Studien visar att när de går från ett beteende i putsningskedjan till nästa, förändras signaleringen i olika delar av hjärnan. Resultaten, som nyligen publicerats i Science Advances, ökar förståelsen om vilka processer […]

Avståndstagande och avhumaniserande när butiksanställda bryter mot coronanormer

14 oktober, 2020 - Handelshögskolan i Stockholm

Butiksanställda som inte följer de sociala normer som uppstått under coronapandemin ses som mindre kompetenta, mindre vänliga – och till och med mindre mänskliga, visar en ny studie från Handelshögskolan i Stockholm. Ilska, förakt och avståndstagande som respons gör det i sin tur mindre troligt att normbrytare förändrar sitt beteende.

”När jag känner doften så kommer minnena tillbaka”

12 oktober, 2020 - Högskolan i Gävle

​Forskare vid Högskolan i Gävle utvecklar en app som ska inspirera boende och personal på vård- och omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa.
Personalen: ”Med det här materialet kan ingenting gå fel och det är så positivt att få lära sig om natur, blommor och fåglar. Man kan titta på en fågel och så kan man höra hur fågeln sjunger och prata om den.

Wallenberg-anslag till forskning om aggression

30 september, 2020 - Stockholms universitet

​Hur styrs aggression i hjärnan och vilka metoder kan vi använda för att påverka den? Det är några av frågorna som Christian Broberger, professor i neurokemi, hoppas få svar på under ett femårigt projekt som nu får 20,4 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Socialt engagemang riskfaktor för lärare

16 september, 2020 - Högskolan i Gävle

​En av tio lärare i Sverige är drabbade av stressrelaterad utmattning – en 50 procent högre andel än hos övriga yrkesgrupper.
​- De lärare som har ett starkt socialt patos och engagerar sig djupt i elever och kollegor är mest utsatta, säger Ola Nordhall, universitetslärare i psykologi och doktorand inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.

Designar åt pingviner för att bättre förstå relationen mellan människa och djur

10 september, 2020 - Malmö universitet

Doktoranden Michelle Westerlaken designar åt djur och vet att lekfulla pingviner vinner över katter i spel. Nu disputerar hon med avhandlingen ”Imagining Multispecies Worlds”. ”När djuren överraskar dig, det är då du ska vara uppmärksam. Samma princip gäller när vi designar för människor”, säger Michelle Westerlaken.

Coronapandemins påverkan på Malmöbors resvanor

3 september, 2020 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

En enkätstudie av Malmöbors resvanor under pandemin bekräftar att färre Malmöbor pendlar till arbetet än tidigare. Studien visar också att kvinnor, och de som bor i områden med lägre medelinkomst, i mindre utsträckning har möjlighet att arbeta hemifrån än andra och att denna skillnad ökat under pandemin. Coronapandemin har påverkat många aspekter av vardagen, inte […]