Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

>

Vad krävs för att Trollhätteborna ska vara beredda att dela bil med andra?

12 december, 2018 - Högskolan Väst

NEVS vill kartlägga människors transportbeteenden. Trollhättans Stad vill vara en hållbar kommun och leva upp till miljömål bland annat genom att minska invånarnas bilägande och bilåkande. Nu ska forskare på Högskolan Väst väva samman dessa behov och titta på möjligheten till ett utökat användande av självkörande elbilar där man delar på bilarna i en bilpool.

>

Rätt arkitektur kan motverka självmord

11 december, 2018 - Chalmers tekniska högskola

Ungdomars självmord är ofta så spontana att de kan förhindras om personen inte hittar någon farlig plats utomhus. Rätt utformning av den byggda miljön är därför en mycket viktig faktor för att motverka självmord hos unga, visar chalmersforskaren Charlotta Thodelius, som har kombinerat sociologi och kriminologi med arkitektur i sin doktorsavhandling.

>

Elever med medelbetyg påverkas mest av skolkamraters gymnasieval

10 december, 2018 - Stockholms universitet

Medelpresterande elever är de som influeras mest av sina skolkamraters prestationer när det gäller val till gymnasiet. Det visar ny forskning i sociologi som undersökt klasskamraternas betydelse för niondeklassares gymnasieval.

>

Ekonomisk, religiös och social mobilitet luckrar upp hedersnormer

29 november, 2018 - Örebro universitet

Hedersnormer gynnas av slutenhet och segregation. Var tolfte niondeklassare lever ett liv där våld används för att kontrollera och skydda familjens och släktens rykte. Det är några av slutsatserna i en ny kartläggning av hedersförtryck i storstäderna. Studien har letts av Örebro universitet. Kartläggningen består av intervjuer med 235 personer och en enkätundersökning bland cirka […]

>

Människoapor och korpar planerar utan att tänka

28 november, 2018 - Stockholms universitet

Planering och självkontroll hos djur kräver inte mänskliga förmågor, visar en studie från Stockholms universitet. Nyutvecklade inlärningsmodeller, snarlika de modeller som används inom forskning på artificiell intelligens, visar hur korpars och människoapors planeringsbeteenden utvecklas genom tidigare erfarenheter och inte genom tänkande.

>

Studie om underlivssmärta väcker hopp – istället för skam och dåligt samvete

20 november, 2018 - Örebro universitet

Det gjorde ont att ha sex första gången – och det har gjort ont sedan dess. Trots att Emma inte förstod hur hon skulle kunna prata bort sin smärta bestämde hon sig för att ge behandlingsstudien vid Örebro universitet en chans. Det blev en aha-upplevelse. – Det var första gången jag fattade hur ont jag […]

>

Psykologiska experiment har testats igen

19 november, 2018 - Lunds universitet

I en ny internationell studie har 28 ofta citerade psykologiska experiment inom kognition, socialpsykologi och beteendeekonomi upprepats. Resultatet blev som forskarna förutspått; hälften av experimenten klarade inte ”testet”, det vill säga fick inte längre signifikanta resultat när de gjordes igen. Bakgrunden är en mångårig diskussion om varför vissa experiment inte går att upprepa med samma […]

>

Liten risk att unga som använder droger blir kriminella i tonåren

15 november, 2018 - Göteborgs universitet

De tonåringar som redan i årskurs 7 begått brott löpte inte bara en hög risk att fortsätta vara kriminella, utan också att utveckla ett alkohol- och drogbruk senare i tonåren, enligt en ny studie från Göteborgs universitet. De tonåringar som däremot begått brott i tidiga tonåren (årskurs 7) löper högre risk att fortsätta med det samt att använda alkohol och droger senare i tonåren.

>

Vi förstår miljöproblemen men vi ändrar oss inte

15 november, 2018 - Högskolan i Gävle

– Vi förstår, men vi förändrar oss ändå inte och det är en helt annan barriär och en mycket större barriär än vad jag tror människor inser att det är, det är därför behöver vi psykologin i hållbarhetsforskningen för att hjälpa till att förklara komplexiteten i beteenden och beteendeförändringar, säger Noah Linder.