Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

>

Hjärtsjuka med depression mådde bättre med terapi via nätet

12 november, 2019 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en behandling mot depression som riktar sig till hjärtsjuka. Resultaten, som publicerats i JMIR Mental Health, visar att hjärtsjuka som genomgick internetterapi för sin depression blev mindre nedstämda och fick bättre livskvalitet.

>

Elever med erfarenhet av robotar kritiska till att ha dem i klassrummet

5 november, 2019 - Göteborgs universitet

Digitaliseringen och samhällets snabba tekniska utveckling har bidragit till diskussioner och tester av pedagogiska robotar i skolan. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att elever med erfarenhet av robotar som läser av och analyserar känslor är mer negativa till dem än elever som inte träffat på dessa robotar tidigare. År 2015 genomförde forskaren Sofia Serholt […]

>

Därför springer löpare allt längre och extrema lopp

30 oktober, 2019 - Lunds universitet

Löpare som springer extremt långt och mäter och tävlar med sig själva flyr inte vardagens krav, utan är med sin disciplinerade löpning i själva verket ytterligare en del av konsumtionssamhället, enligt en färsk avhandling av konsumtionsforskaren Carys Egan-Wyer. – Jag ville ta reda på vad som motiverar människor som springer femton, sexton mil och i […]

>

En växande global elit flyger tusen gånger mer än genomsnittet

21 oktober, 2019 - Lunds universitet

En ny rapport har kartlagt tio internationella offentliga personers flygvanor under ett år. Resultatet visar på enormt stora koldioxidutsläpp, flera tusen gånger mer än genomsnittet. Slutsatsen är att global mobilitet är intimt förknippad med en växande elits livsstil och identitet – och därför svår att ändra. Känslan av flygskam har mer eller mindre spritt sig […]

>

Räddningsplankan för nyblivna föräldrar med trassliga relationer i bagaget

16 oktober, 2019 - Lunds universitet

När vi kliver in i föräldrarollen påverkas barnets anknytning till oss av hur vi knöt an till våra föräldrar. Men för den med mindre optimala anknytningserfarenheter tycks finnas hjälp på oväntat nära håll, visar ny forskning som studerat ett relativt nytt fält inom psykologin: partnerns, eller medförälderns, inflytande. I studien framkommer också att avvisande och […]

>

Sociala medier-användningen äger rum både on- och offline

15 oktober, 2019 - Göteborgs universitet

Sociala medier har förändrat hur människor kommunicerar med varandra men användandet är varken statiskt eller knutet till en specifik plattform. Nya funktioner på plattformarna, förändrade livsvillkor och förmåga att vara både on- och offline samtidigt är några av de omständigheter som påverkar vårt användande. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

>

Därför blir mötena på jobbet allt fler

14 oktober, 2019 - Lunds universitet

Mötena på jobbet blir allt fler, man varför? Svar presenteras i ett nyligen avslutat forskningsprojekt. Arbetslivet organiseras alltmer via möten. Även om frekvensen skiljer sig åt mellan yrkesgrupper, sker möten sammantaget allt oftare, tyder undersökningar på. Enligt ett nyligen avslutat forskningsprojekt av forskare från Lunds och Malmö universitet, vars resultat publiceras i en ny bok, […]

>

Tror du att du sitter lite på jobbet? Modern teknik visar sanningen

7 oktober, 2019 - Högskolan i Gävle

Forskarna kan nu med modern teknologi, som små mätinstrument på låret i enklaste fall, mäta stillasittande och fysisk aktivitet objektivt, och på så sätt komma närmare sanningen.

– När de med fysiska arbeten tidigare själva fått rapportera, säger de sig inte sitta särskilt mycket, men den nya tekniken visar att de sitter mycket mer än de vet om, säger professor Svend Erik Mathiassen.

>

Forskare söker deltagare till enkät om stadsnära dammar

27 september, 2019 - Umeå universitet

Vackra dammar finns i varje stad, men inte så många känner till hur viktiga de är för stadsmiljön och samhället. Med en enkät vill en grupp unga forskare från hela Europa, bland annat Umeå universitet, undersöka hur allmänheten upplever urbana dammar och deras värden.

>

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

17 september, 2019 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.