Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

>

”Digitala plattformar blir mycket bättre när slutanvändarna deltar i utvecklingsarbetet”

19 september, 2018 - Högskolan Väst

Anna Sigridur Islind (Annska) har forskat om hur digitala plattformar och appar kan utvecklas i nära samarbete med slutanvändarna under hela processen.
– Det finns många fördelar med att redan från start engagera dem som ska använda en app. Det är en av de principer jag lyfter i avhandlingen som apputvecklare kan utgå från, säger Annska som nyligen presenterat sin forskning på Högskolan Väst.

>

1900-talets modernisering präglar könsideal

19 september, 2018 - Uppsala universitet

​Mäns och kvinnors idealbilder av varandra stämmer inte överens. Så har det varit under lång tid. I en ny avhandling från Uppsala universitet har tusentals kontaktannonsörer under åren 1890–1980 studerats. Förutom att visa på hur olika idealen kan se ut, ger avhandlingen också en bild av hur moderniseringen av Sverige har vuxit fram under den här tiden.

>

I religionsundervisningen ställs mångkulturen på sin spets

14 september, 2018 - Högskolan i Gävle

”Vi behöver hjälpa lärare hantera det mångkulturella klassrummet, i synnerhet i religionskunskap. Lärarna är helt enkelt inte rustade för det här”, säger Peder Thalén, professor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle.
– Det har varit väldigt magert om hur man ska realisera dessa mål och verkligheten kan vara ganska tuff kan jag säga, säger Peder Thalén.

>

Unga är mest stressade över skolprestationer

12 september, 2018 - Örebro universitet

Skolprestationer är huvudorsaken till att unga i årskurs sju till nio känner sig stressade. Men det är oftast den sociala stressen som leder till utveckling av psykisk ohälsa. Det visar ny avhandling av psykologen Malin Anniko vid Örebro universitet. Stress och stressrelaterad ångest och depression är vanligt bland unga människor i dag och verkar öka […]

>

Nya analyser visar att yoga förbättrar psykisk hälsa hos fängelseintagna

12 september, 2018 - Högskolan Väst

För mindre en ett år sen publicerades de första resultaten från en svenska studie om yogans positiva effekter på fängelseintagna. Fortsatt forskning har genomförts och de nya analyserna stärker bevisen för att yoga minskar de intagnas psykiska lidande. Studien, som leds av Nóra Kerekes, professor vid Högskolan Väst, har nu fått internationell uppmärksamhet.

>

”Stora grupper faller genom maskorna”

10 september, 2018 - Högskolan i Gävle

– Vi är tillbaka till där stora grupper faller genom maskorna, det individuella arbetet är jätteviktigt men det räcker inte till, säger Stefan Sjöberg och Päivi Turunen, forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Fältgruppen i Gävle är föregångare på det som kallas samhällsarbete med Nordostprojektet.
Den 13-14 september sker ett nordiskt symposium och bokrelease på Högskolan i Gävle.

>

Samhällsarbete – åter aktuellt i Sverige

10 september, 2018 - Högskolan i Gävle

​”Vi är tillbaka till där stora grupper faller genom maskorna och samhällsarbetet blir ett sätt att tillsammans stärka varandra och motverka ökande utanförskap”, säger Stefan Sjöberg och Päivi Turunen, forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Den 13-14 september möts studenter, lärare och nordiska forskare på Högskolan i Gävle i ett samtal om samhällsarbetet och en bokrelease.

>

Nervceller som kontrollerar mod funna

7 september, 2018 - Uppsala universitet

Varför går vissa utan att tveka på lina mellan domkyrkotornen eller åker ner för Niagarafallen i en tunna medan andra skyggar för tanken att gå av köpcentrets rulltrappor? I en ny studie har forskare funnit att en viss typ av celler i hippocampus spelar en nyckelroll.

>

Storasystrar viktiga när kvinnor ska välja mansdominerad utbildning

3 september, 2018 - Stockholms universitet

Fortfarande väljer relativt få kvinnor traditionellt mansdominerade utbildningar inom naturvetenskap, matematik, teknik och ingenjörsvetenskap. En ny avhandling i sociologi visar att förebilder i form av storasyskon är viktiga för att få kvinnor att välja sådana utbildningar.