Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Studier om våld i nära relationer missar helt de mest utsatta

28 maj, 2020 - Högskolan i Gävle

Många stora studier av våld i nära relationer visar att kvinnor och män är lika utsatta. Men de har mätt på fel sätt. Du behöver fråga om hela det vuxna livet och få med tidigare relationer, då framträder de enorma könsskillnaderna, säger Sara Skoog Waller, forskare i psykologi vid Högskolan i Gävle.

10,5 miljoner till två forskare vid Linnéuniversitetet

27 maj, 2020 - Linnéuniversitetet

Ulrika Järkestig-Berggren och Italo Masiello, båda forskare vid Linnéuniversitetet, har fått drygt 5 miljoner kronor var från forskningsrådet Forte till ny forskning. Ulrika Järkestig Berggren, docent vid institutionen för socialt arbete, har fått ca 5,3 miljoner kronor till projektet Utveckla, testa och implementera en metod för bedömningsstöd av barns omsorgsansvar i socialtjänstens barnavårdsutredningar. Projektet är […]

Kombinerad mobilitet kan minska vårt bilberoende

25 maj, 2020 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Nya tjänster för aktiv och delad mobilitet kommer att påverka hur vi reser i framtiden. En förutsättning för att dessa tjänster ska bidra till ett mer hållbart transportsystem är att de knyts samman med den traditionella kollektivtrafiken.

Snabbare och grönare rening med koldioxid

20 maj, 2020 - Karlstads universitet

För att läkemedel ska vara säkra behöver de vara rena från föroreningar. För reningsprocessen kan koldioxid användas, vilket kan verka paradoxalt då koldioxid oftast förknippas med en negativ klimatpåverkan. Men om koldioxiden återvinns från andra befintliga processer, kan stora vinster göras både ekonomiskt och miljömässigt visar forskning från Karlstads universitet.

Hur påverkas detaljhandeln av corona? 

15 maj, 2020 - Handelshögskolan i Stockholm

Social distans har förändrat våra köpbeteenden och därigenom hela detaljhandeln från grunden – men hur ser framtiden ut? Vilka möjligheter kan uppstå när dammet har lagt sig och vi har fått ett nytt normaltillstånd? Corona-pandemin har slagit hårt mot detaljhandeln. Social distans betyder att färre kunder rör sig i de fysiska butikerna, och dessutom är människor […]

Ny studie: Digital coachning till bättre hälsa – funkar det?

14 maj, 2020 - Karlstads universitet

Kan digitala tjänster stötta människor som vill förändra sitt beteende? Det är frågan som forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, just nu undersöker tillsammans med Friskvården i Värmland.

Föräldraskapsleken ger tryggare föräldrar

12 maj, 2020 - Örebro universitet

Tillsammans med kuratorer från familjecentraler i Örebro och Kumla har Örebroforskaren Terese Glatz tagit fram Föräldraskapsleken – ett kortspel som kan användas av praktiker för att hjälpa föräldrar att hitta lösningar på utmaningar de ställs inför.

Att göra rätt – därför är det svårare för somliga

8 maj, 2020 - Handelshögskolan i Stockholm

Världen över har vår rörelsefrihet begränsats på olika nivåer i ett försök att sakta ner spridningen av covid-19. Men somliga verkar ha det svårare än andra att hålla distansen. Socialpsykologi kan hjälpa oss att förstå varför vissa av oss inte följer rekommendationerna.

Ledarskap i coronatider

6 maj, 2020 - Handelshögskolan i Stockholm

Efterfrågan på ledarskap är alltid som störst i samband med kriser. Men vad kännetecknar ett starkt ledarskap? Två ledarskapsforskare från Handelshögskolan i Stockholm tittar närmare på varför ledarskapet i Sverige skiljer sig från resten av världen. Foto: Miguel Á. Padriñán från Pexels Efterfrågan på ledarskap är alltid som störst i samband med kriser. Det är då vi människor […]