Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

>

Digitaliseringen förändrar IT-chefens roll

30 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Den traditionella IT-chefen med en självklar plats i ledningsgruppen utmanas av nya yrkesroller i och med företagens och de offentliga verksamheternas satsning på digitalisering. Ett nytt fokus på digital omställning och affärsverksamhet leder till en stadig marginalisering av yrkesrollen, visar ny forskning vid Göteborgs universitet. IT-budgetarna för världens företag har ökat konstant sedan 2015 och […]

>

Ny strategi gav bättre resultat av internet-KBT

30 januari, 2019 - Karolinska Institutet

En ny vårdmodell som prövats av forskare vid Karolinska Institutet visar att man en knapp månad in i vägledd internet-KBT kan hitta patienter där risken är stor att behandlingen inte kommer hjälpa. Resultaten, som publiceras i tidskriften American Journal of Psychiatry, visar även att dessa patienter ändå kan bli hjälpta om man anpassar deras internet-KBT […]

>

Fler nöjda medborgare i kommuner som lyckas med sociala medier

29 januari, 2019 - Högskolan Väst

​Sedan några år tillbaka finns alla kommuner på Facebook och i flera andra sociala medier. De kanalerna gör det snabbt och enkelt att nå ut till medborgarna – samtidigt som de ställer helt nya krav på kommunikatörerna. Livia Norström har under fem år studerat hur svenska kommuner agerar i sociala medier. Hon presenterade nyligen sin avhandling på Högskolan Väst.

>

Varför accepterar vi att bli styrda åt ett visst håll?

24 januari, 2019 - Linköpings universitet

​Rökrutor och sopsortering. Det är exempel på när man påverkar människors beteende i en viss riktning, så kallad nudging. En avhandling vid Linköpings universitet visar vad det är som gör att vi accepterar att bli styrda åt ett visst håll genom en nudge, eller inte.

>

Känslor inom rättsväsendet behöver erkännas

18 januari, 2019 - Uppsala universitet

Det är viktigt att inse att anställda inom rättsväsendet, exempelvis åklagare och domare, påverkas av sina känslor i arbetet. Genom att tala öppet om det får man bättre möjligheter till reflektion och att hantera känslorna på ett medvetet och professionellt sätt. Det visar ny forskning från Uppsala universitet och Göteborgs universitet som nyligen publicerats i bokform.

>

Internationella studenternas film om könsstympning vann förstapriset

18 januari, 2019 - Högskolan i Gävle

– Jag frågade mina klasskamrater om de var intresserade att agera skådespelare i en film och Johanna, Delight och Jamine blev de huvudsakliga skådespelarna, men hela klassen deltog, säger Michael Asonganyi.
– Det är så viktigt att berätta att här finns människor, födda här, som inte känner att de hör hemma här, som är rotlösa, säger Delight Yengo, som spelat rollen som Samantha.

>

Samarbete på distans behöver underlättas

16 januari, 2019 - Högskolan Väst

Med den nya digitala tekniken möts vi mer och mer på distans. Också av hållbarhetsaspekter inför arbetsplatser distansmöten för att slippa resa till varandra. Hur kan vi via teknikens hjälp samarbeta bättre fast vi inte ser varandra? Ny forskning ska göra det lättare att koordinera samarbete på en delad teknisk arbetsyta.

>

Nytt projekt ska minska risken för kränkningar till sjöss

15 januari, 2019 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet 2019-01-15 Nytt projekt ska minska risken för kränkningar till sjöss Sjöfartens MeToo-upprop #lättaankar engagerade branschen. Nu ska ett nytt forskningsprojekt vid Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet kartlägga metoder och strategier för att minska risken för kränkande särbehandling inom sjöfarten. Inte heller sjöfarten är befriad från berättelser om sexuella trakasserier och kränkningar. Att arbeta till sjöss, ibland flera […]

>

Tonåringar med dubbla beteendeproblem behöver anpassade insatser

8 januari, 2019 - Uppsala universitet

Många av de ungdomar som har drag av antisociala beteenden har även utagerande beteendeproblem. Den gruppen skiljer sig från de ungdomar som har endast ett av problemen. För att ungdomarna ska behandlas på bästa sätt är det viktigt att vården klargör till vilken grupp som patienten hör. Det visar ny forskning från Uppsala Barn- och Babylab som publiceras i Journal of Abnormal Child Psychology.

>

”Alltför stereotypa bilder av äldre bidrar till att vi förlorar empatin”

8 januari, 2019 - Högskolan i Gävle

– Om vi visade mer av äldre, att de är unika individer med egna personligheter och erfarenheter, då skulle vi känna mer engagemang och förståelse, säger Karin Lövgren, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. vid Högskolan i Gävle.
– Vem får synas och vem får höras och i vilka sammanhang? Det har betydelse för hur vi uppfattar och ser på åldrande, säger Karin Lövgren.