Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

>

Tror du att du sitter lite på jobbet? Modern teknik visar sanningen

7 oktober, 2019 - Högskolan i Gävle

Forskarna kan nu med modern teknologi, som små mätinstrument på låret i enklaste fall, mäta stillasittande och fysisk aktivitet objektivt, och på så sätt komma närmare sanningen.

– När de med fysiska arbeten tidigare själva fått rapportera, säger de sig inte sitta särskilt mycket, men den nya tekniken visar att de sitter mycket mer än de vet om, säger professor Svend Erik Mathiassen.

>

Forskare söker deltagare till enkät om stadsnära dammar

27 september, 2019 - Umeå universitet

Vackra dammar finns i varje stad, men inte så många känner till hur viktiga de är för stadsmiljön och samhället. Med en enkät vill en grupp unga forskare från hela Europa, bland annat Umeå universitet, undersöka hur allmänheten upplever urbana dammar och deras värden.

>

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

17 september, 2019 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

>

Chefens förutsättningar avgör hur personalen mår

23 augusti, 2019 - Högskolan i Gävle

– Första linjens chefer är helt beroende av stödet och möjligheterna uppifrån. Det glöms lätt bort när man pratar om den enskilde chefen, säger Heidi Hagerman, forskare vid Högskolan i Gävle, som i en unik studie under lång tid följt chefer och personal på samma enhet.

>

Psykiatrisk samsjuklighet bidrar till ökad dödlighet vid ADHD

7 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Psykiatrisk samsjuklighet verkar ha stor betydelse för den ökade risken att dö i förtid hos personer med ADHD, enligt en ny omfattande registerstudie genomförd vid Karolinska Institutet och Örebro universitet. Resultaten, som publiceras i tidskriften JAMA Psychiatry, tyder på att ökad medvetenhet om och vård av psykiatrisk samsjuklighet, såsom drogmissbruk, kan bidra till att minska allvarliga följder av ADHD.

>

Yogans påverkan på fängelseintagnas personlighet

27 juni, 2019 - Högskolan Väst

Yogans positiva effekter på intagna stärks ytterligare av nya forskningsresultat. Förändring i psykologisk personlighetsmognad kan mätas efter 10 veckors yoga. De som deltog i yoga får ökad förmågan att ta ansvar, acceptera sig själva och kontrollera sina egna impulsiva beteenden.

>

Tonårsföräldrar positiva till ökat föräldrastöd

19 juni, 2019 - Göteborgs universitet

Tonårstiden är den mest intensiva utvecklingsperioden efter spädbarnstiden och föräldrar till tonåringar är lika angelägna om att få stöd i sitt föräldraskap under denna period som när barnen är små. Det visar en studie gjord vid Göteborgs universitet.

>

Flexibelt arbete – himmel eller helvete?

19 juni, 2019 - Högskolan i Gävle

– Förr i tiden sades det att höga krav går att hantera bara man har bra kontroll över jobbet, men om kraven blir för höga spelar det troligen mindre roll hur stort inflytande man har och då hjälper det inte att kunna välja att jobba när man vill.
Här vet forskarna att bemanningsanställda har svårare att bli integrerade på arbetsplatsen, att de har en sämre hälsa och en överrisk för arbetsskador.

>

Skogsvandringar kan minska björnrädsla

18 juni, 2019 - Lunds universitet

Rädd för björn? Vandringar med guide i djurets terräng kan minska rädslan betydligt, visar ny forskning. Tidigare har myndigheter endast gått ut med information om björn utan förståelse för människors känslor. En ny metod att minska björnrädsla har tagits fram i samarbete mellan Lunds universitet, Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet och Norskt institut för naturforskning. Projektledare är […]

>

Framgångsfaktorerna bakom gränsregionens framgångsrika företag

12 juni, 2019 - Högskolan Väst

Vad är det som gör att många business-to-business-företag i gränsregionen Fyrbodal-Östfold lyckas så bra? Beror det på närheten till gränsen eller helt andra faktorer?
25 framgångsrika företag har deltagit i forskningsstudien Framfor. Idag presenteras forskningsresultaten och även idéer om hur gränsregionens näringsliv kan bli ännu starkare.