Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

>

Små barns skärmvanor under lupp i nytt forskningsprojekt

9 maj, 2019 - Lunds universitet

Digitaliseringen förändrar våra liv och flera försöker förstå på vilket sätt. Men när det kommer till de allra yngsta är kunskapen nästan obefintlig. Ett nytt forskningsprojekt vill ändra på den saken. – Digitala medier får ett allt större genomslag också i små barns liv. Det vet vi, men inte hur. Det hindrar inte att många […]

>

Forskare: Koncentrera inte stadens folkflöden för mycket

23 april, 2019 - Högskolan i Gävle

Koncentreras för många människor till samma plats finns en stor risk att stress och jäkt förtar det positiva, säger Karl Samuelsson, doktorand i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.
En upplevelsekarta som täcker hela Stockholms kommun och som innehåller nästan 2000 upplevelser har hjälpt forskarna att förstå hur olika områden uppfattas.

>

Selfies förstärker gemenskap snarare än att visa på självupptagenhet

4 april, 2019 - Göteborgs universitet

Att ta selfies med mobiltelefonen på offentliga platser associeras ofta med självupptagenhet och ett ytligt beteende. Men forskning från Göteborgs universitet visar att selfies är en del av ett större fotografiskt sammanhang där de fungerar som visuell kommunikation och en betydelsefull aktivitet i interaktionen tillsammans med andra människor. I dag uppskattas antalet inlägg med hashtagen […]

>

Störande ljud på kontor kostar stora pengar

26 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

Trots att forskning visat att 8 av 10 kontorsarbetare regelbundet stördes av ljud och uppgav att deras produktivitet då sjönk med upp till 66 procent, så fortsätter man satsa på öppna kontorslandskap, säger John Marsh forskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.
– Ljuden vi talar om, som gör människor sjuka och som starkt negativt påverkar produktiviteten, blir något som man inte kan undvika.

>

Arbetsplatsen central för att minska ungas psykiska ohälsa

20 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

​- Om chefer kan lära sig att tillgodose unga vuxnas behov så sitter de på en nyckel till att bidra till positiv psykisk hälsa, säger Sven Svensson, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.
Sjukrivningar ökar bland unga vuxna och att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Under fyra år tittar forskarna därför på hur det ser ut inom handeln, som anställer många unga.

>

”Man pratar inte om ateism med nära och kära men man gör det online”

27 februari, 2019 - Uppsala universitet

Kvinnliga ateistiska vloggare i USA ifrågasätts ordentligt och en del krävs på bevis på att gud inte existerar. Samtidigt tycker många av dem att det är viktigt att vara ateist i det offentliga rummet. När det kan vara helt omöjligt i privatlivet och i familjen – då blir Youtube en möjlighet att vara synlig, visar en ny avhandling i religionssociologi från Uppsala universitet.

>

Platschefens ledarskap avgörande för säkerheten på byggarbetsplatser

25 februari, 2019 - Göteborgs universitet

Platschefernas ledarskap är av stor vikt för hur säkerheten hanteras på byggarbetsplatser. Både direkta och indirekta ledarskapsbeteenden påverkar kulturen och kan endera främja eller hämma säkerheten. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Det sker mer är 3500 allvarliga arbetsplatsolyckor inom bygg- och anläggningsindustrin i Europa varje år. I en studie baserad på intervjuer med […]

>

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre

21 februari, 2019 - Göteborgs universitet

Äldre i Sverige dricker mer idag än tidigare. Samtidigt blir de alkoholrelaterade skadorna bland äldre fler, eftersom känsligheten för alkohol liksom risken för skador och sjukdomar ökar med stigande ålder. Den visar en ny rapport från bland annat Göteborgs universitet.

>

Digitaliseringen förändrar IT-chefens roll

30 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Den traditionella IT-chefen med en självklar plats i ledningsgruppen utmanas av nya yrkesroller i och med företagens och de offentliga verksamheternas satsning på digitalisering. Ett nytt fokus på digital omställning och affärsverksamhet leder till en stadig marginalisering av yrkesrollen, visar ny forskning vid Göteborgs universitet. IT-budgetarna för världens företag har ökat konstant sedan 2015 och […]

>

Ny strategi gav bättre resultat av internet-KBT

30 januari, 2019 - Karolinska Institutet

En ny vårdmodell som prövats av forskare vid Karolinska Institutet visar att man en knapp månad in i vägledd internet-KBT kan hitta patienter där risken är stor att behandlingen inte kommer hjälpa. Resultaten, som publiceras i tidskriften American Journal of Psychiatry, visar även att dessa patienter ändå kan bli hjälpta om man anpassar deras internet-KBT […]