Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

>

Helnykterhet effektivaste målet vid behandling av alkoholproblem

3 juni, 2019 - Göteborgs universitet

Av de klienter med helnykterhet som mål var 76 procent antingen helnyktra eller hade en låg till måttlig alkoholkonsumtion efter fem år. Som jämförelse hade 59 procent i gruppen med kontrollerad konsumtion samma låga konsumtion, och bland dem utan mål när de startade behandlingen var motsvarande siffra 61 procent.

>

Ny avhandling undersöker vårdkedjor för barn och unga med neuroutvecklingstillstånd (NU-tillstånd)

27 maj, 2019 - Linnéuniversitetet

Vilka problem i vårdkedjan ställs professionella inför som jobbar med neuroutvecklingstillstånd, och vilka lösningsstrategier använder de? Det har Gustaf Waxegård tittat på i en ny avhandling i psykologi från Linnéuniversitetet. Det är en utmaning för vården att organisera tillgängliga och patientcentrerade vårdkedjor för barn och unga med neuroutvecklingstillstånd (NU-tillstånd), såsom uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning, autismspektrumtillstånd och intellektuell […]

>

Ny kunskap om spädbarn och autism

22 maj, 2019 - Uppsala universitet

Människor använder flera beteenden för att dela med sig av sina upplevelser, som när ett barn följer sin förälders blick och upptäcker ett flygplan på himlen. En ny studie visar att spädbarn som senare diagnostiseras med autism mer sällan tar egna initiativ till att dela sin egen upplevelse. Det här stödjer hypotesen att barn med autism har reducerad social motivation redan när de är spädbarn.

>

Små barns skärmvanor under lupp i nytt forskningsprojekt

9 maj, 2019 - Lunds universitet

Digitaliseringen förändrar våra liv och flera försöker förstå på vilket sätt. Men när det kommer till de allra yngsta är kunskapen nästan obefintlig. Ett nytt forskningsprojekt vill ändra på den saken. – Digitala medier får ett allt större genomslag också i små barns liv. Det vet vi, men inte hur. Det hindrar inte att många […]

>

Forskare: Koncentrera inte stadens folkflöden för mycket

23 april, 2019 - Högskolan i Gävle

Koncentreras för många människor till samma plats finns en stor risk att stress och jäkt förtar det positiva, säger Karl Samuelsson, doktorand i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.
En upplevelsekarta som täcker hela Stockholms kommun och som innehåller nästan 2000 upplevelser har hjälpt forskarna att förstå hur olika områden uppfattas.

>

Selfies förstärker gemenskap snarare än att visa på självupptagenhet

4 april, 2019 - Göteborgs universitet

Att ta selfies med mobiltelefonen på offentliga platser associeras ofta med självupptagenhet och ett ytligt beteende. Men forskning från Göteborgs universitet visar att selfies är en del av ett större fotografiskt sammanhang där de fungerar som visuell kommunikation och en betydelsefull aktivitet i interaktionen tillsammans med andra människor. I dag uppskattas antalet inlägg med hashtagen […]

>

Störande ljud på kontor kostar stora pengar

26 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

Trots att forskning visat att 8 av 10 kontorsarbetare regelbundet stördes av ljud och uppgav att deras produktivitet då sjönk med upp till 66 procent, så fortsätter man satsa på öppna kontorslandskap, säger John Marsh forskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.
– Ljuden vi talar om, som gör människor sjuka och som starkt negativt påverkar produktiviteten, blir något som man inte kan undvika.

>

Arbetsplatsen central för att minska ungas psykiska ohälsa

20 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

​- Om chefer kan lära sig att tillgodose unga vuxnas behov så sitter de på en nyckel till att bidra till positiv psykisk hälsa, säger Sven Svensson, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.
Sjukrivningar ökar bland unga vuxna och att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Under fyra år tittar forskarna därför på hur det ser ut inom handeln, som anställer många unga.

>

”Man pratar inte om ateism med nära och kära men man gör det online”

27 februari, 2019 - Uppsala universitet

Kvinnliga ateistiska vloggare i USA ifrågasätts ordentligt och en del krävs på bevis på att gud inte existerar. Samtidigt tycker många av dem att det är viktigt att vara ateist i det offentliga rummet. När det kan vara helt omöjligt i privatlivet och i familjen – då blir Youtube en möjlighet att vara synlig, visar en ny avhandling i religionssociologi från Uppsala universitet.