Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

>

Tidig pubertet ingen anledning till oro

29 maj, 2008 - Örebro universitet

Hittills har man ansett att tidig pubertet hos flickor alltid ökar risken för en rad olika problem som missbruk, kriminalitet och övervikt. Men nu hävdar Örebroforskaren Therése Skoog att den bilden inte stämmer.
– De flesta tidigt utvecklade flickor mår bra, och det är bara under särskilda omständigheter som en tidig pubertet verkar få negativa konsekvenser.

>

Tidig pubertet ingen anledning till oro

29 maj, 2008 - Örebro universitet

Hittills har man ansett att tidig pubertet hos flickor alltid ökar risken för en rad olika problem som missbruk, kriminalitet och övervikt. Men nu hävdar Örebroforskaren Therése Skoog att den bilden inte stämmer.
– De flesta tidigt utvecklade flickor mår bra, och det är bara under särskilda omständigheter som en tidig pubertet verkar få negativa konsekvenser.

>

Att skapa bilder läker själen lika bra som samtalsterapi

15 maj, 2008 - Umeå universitet

I avhandlingen ”What do you see? Studies on time-limited psychodynamic art psychotherapy” visar Karin Egberg Thyme via tre kliniska studier att bildskapande kan ha lika god effekt som samtalsterapi. Disputationen äger rum 22 maj.

>

Därför begär kvinnor lägre lön än män

15 maj, 2008 - Lunds universitet

Kvinnor begär betydligt lägre lön i löneförhandlingar än män – eftersom de förväntas göra det. Stereotypa föreställningar om könsskillnader påverkar kvinnors förhandlingsförmåga negativt. Det visar Una Gustafsson i sin avhandling i psykologi från Lund universitet.

>

Kvinnliga sexbrottslingar ofta psykiskt sjuka

14 maj, 2008 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2008-05-14] Kvinnor som begått sexualbrott lider av psykisk ohälsa och missbruk lika ofta som andra kvinnliga våldsbrottslingar. Det visar den största studien hittills av kvinnor som dömts för sexualbrott i Sverige.

>

Barns psykiska hälsa syns inte i skolhälsovårdsjournalen

13 maj, 2008 - Nordic School of Public Health NHV

Barnens mentala hälsa har försämrats, särskilt för flickor och barn i socioekonomiskt utsatta områden. Samtidigt har skolsköterskorna svårt att dokumentera skolbarnens psykiska och sociala hälsa. Det finns en rädsla för att ”känsliga saker” kan misstolkas om föräldrar, försäkringsbolag eller andra önskar läsa barnens journaler. Det visar en avhandling från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

>

Psykologiskt test mäter stress på arbetet

7 maj, 2008 - Umeå universitet

Låga stressnivåer på arbetet är ett bra sätt att förebygga vissa sjukdomar, och idag finns olika typer av tester för att mäta stress. Stefan Holmström, Umeå universitet, menar att det amerikanska stresstestet Job Stress Survey har många fördelar, och skulle passa utmärkt på svenska arbetsplatser.

>

Bristande ekonomiska resurser ökar risk för depression

28 april, 2008 - Statens folkhälsoinstitut

Personer med låg inkomst drabbas dubbelt så ofta av depression och en låg familjeförmögenhet tredubblar risken för depression. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut gjort.

>

Intelligens och tidsprecision går hand i hand

16 april, 2008 - Karolinska Institutet

Personer som får höga poäng på intelligenstest är också bra på att hålla en jämn takt, visar ny svensk forskning. Forskarna tror att hög tidsmässig precision i hjärnans aktivitet kan vara viktigt för de processer i hjärnan som ligger bakom problemlösning och tänkande.