Pressmeddelanden

Ekonomi

>

Ny global standard sätter pris på miljöförstöringen

18 mars, 2019 - Chalmers tekniska högskola

​Miljöförstöring kostar samhället enorma summor pengar – och ofta får framtida generationer stå för notan. Nu finns en ny ISO-standard som hjälper företag att värdera och hantera sina miljöskadekostnader, genom att sätta ett tydligt pris på vad deras varor och tjänster kostar för miljön.

>

Nu tar landshövdingen Högskolan i Gävles forskare på turné

15 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

​19 mars, besöks Vallviks bruk i Söderhamn och temat för kvällen blir hur vi ska få ett hållbart företagande och en hållbar ekonomi.
– Det som andra försöker lägga på som smink idag, det vill säga hållbarhet, är någonting som Högskolan i Gävle har haft som en kärna i verksamheten i 20 år och nu ser man att många av Högskolans bästa forskare är väldigt efterfrågade i media också, säger Per Bill.

>

Vi tolkar fakta dåligt när det handlar om invandring

13 februari, 2019 - Linköpings universitet

Vår förmåga att analysera fakta grumlas av våra politiska åsikter. Det visar en studie om invandring och kriminalitet. Forskarna från Linköpings universitet har publicerat resultaten i den vetenskapliga tidskriften Behavioural Public Policy.

>

Fiskodling i Gamlestaden och direktdemokrati om Skanstorget – Handelshögskolans studenter diskuterar hållbarhetslösningar

29 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Den 30 januari är det dags för den tredje hållbarhetsdagen för programstudenterna på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Efter att ha ägnat sig åt utmaningar och ansvar ligger fokus denna gång på lösningar. På programmet står bland annat diskussioner om hållbar stadsutveckling med Skanstorget i Göteborg som exempel, och man ställer sig frågan om stadsodlad fisk är framtidens mat.

>

Så kan styrmedel användas för att hantera de globala miljöproblemen

11 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av styrmedel som koldioxidskatter, bygg- och tekniknormer och stöd till ny teknik, men frågan är komplex och flera miljöproblem måste adresseras samtidigt för att nå optimal effekt. Därför krävs också att olika forskningsområden samarbetar för att hitta lösningar. Detta framgår av en artikel publicerad i tidskriften Nature Sustainability.

>

”Rätt” forskningspengar öppnar många dörrar

10 januari, 2019 - Högskolan i Gävle

Peter Edlund får det prestigefyllda Wallanderstipendiet för att ha jämfört utvärderingar där forskningsfinansiärer delat ut exakt lika mycket pengar, men där utvärderingens utformning är annorlunda organiserad, och detta får mycket stora konsekvenser för vilken status som följer med.

– I karriärsammanhang inom vetenskapen är det enormt viktigt att få vissa pengar, istället för andra pengar.

>

Hur ser vår relation till finansiella marknader ut?

8 januari, 2019 - Linnéuniversitetet

I en avhandling i företagsekonomi från Linnéuniversitetet undersöker Martin Holgersson vad det innebär att leva i ett modernt samhälle under ett finanskapitalistiskt skede. – Idag är våra liv och göranden i allt större utsträckning sammanflätade med finansmarknaderna, och det är svårt att helt undvika saker som aktie- och fondsparande, banklån, premiepensionsval, ekonominyheter och räntesvängningar, försäkringslösningar […]

>

Jul- och nyårshelgens forskning från a till ö

18 december, 2018 - Linnéuniversitetet

Jul- och nyårshelgens forskning vid Linnéuniversitetet från a till ö Här samlar vi forskning på ämnen som kan vara extra aktuella runt jul- och nyårshelgerna. Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetslöshet Fattigdom, försörjningsstöd Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete. Telefon: 076-201 58 86. E-post: rickard.ulmestig@lnu.se Djur och natur Astronomi Vad finns på himmeln? Chris Allen, lektor. Telefon: 072-594 […]

>

AI – revisorns undergång?

7 december, 2018 - Högskolan i Gävle

– Vi kommer att utveckla en automatisk revisionsfunktion baserad på artificiell intelligens (AI) och när det gäller det repetitiva och tidskrävande arbetet inom revision kan AI definitivt ta över, säger Jan Svanberg, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.
– Det gynnar ju försäkringstagarna i slutändan, de får en bättre handläggning, mer precision och mindre felaktiga beslut.