Pressmeddelanden

Ekonomi

Gapet ökar – stora skillnader i levnadsstandard mellan land och stad

30 juni, 2020 - Lunds universitet

Den regionala ojämlikheten ökar i Sverige. Utvecklingen beror dels på att levnadsstandarden i glest bebodda områden sjunker i relation till riket som helhet och dels på att levnadsstandarden ökar mycket kraftigt i centrala Stockholm. Utvecklingen ökar sannolikt den politiska polariseringen i Sverige, menar forskaren bakom en ny rapport. I en ny rapport från AgriFood Economics […]

Svenska företags digitala marknadsföring synas i nytt projekt

15 juni, 2020 - Lunds universitet

Hur digitaliserad är svenska företags marknadsföring? Och till vilket pris? Det ska ett nytt forskningsprojekt från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ta reda på. Du som själv har inblick i ditt företags digitala marknadsföring bjuds även in att delta i undersökningen. I dag är det digital reklam som dominerar över mer konventionell reklam i svensk radio, […]

Kunskapen om svenska innovationer fördjupas i ekonomihistoriskt fortsättningsprojekt

1 juni, 2020 - Lunds universitet

Vad driver fram innovationer? Vilken betydelse har finansiering? Varför ser vi fler svenska innovationer under vissa tidsperioder? Det är några av frågorna som Lundaforskarna bakom databasen Swinno nu kommer att gå till djupet med i ett fortsättningsprojekt finansierat av Vinnova med 20 miljoner kronor över fem års tid. – Vår forskning syftar till att förstå […]

Kan vi knuffa ut coronaviruset med beteendeekonomi?

1 juni, 2020 - Handelshögskolan i Stockholm

Mänskligt beteende är en nyckelfråga vid varje typ av pandemi. Så hur kan en liten knuff påverka vårt beteende i rätt riktning? Forskaren Nurit Nobel förklarar vetenskapen bakom att uppmuntra bra beteenden – och hur det kan hjälpa oss i coronatider.

”Fel åtgärder kan skada förtroendet för Riksbanken”

13 maj, 2020 - Örebro universitet

De metoder som Riksbanken använder för att styra inflationen kan ibland leda till oönskade effekter – och till och med skada förtroendet. Det visar nationalekonomen Martin Nordström i sin avhandling från Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Fel prioritering bidrar till trög digital omställning i kommunerna

7 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Svenska kommuner använder inte digitaliseringens möjligheter i tillräckligt hög grad. Oförmågan att nyttja budgeten på bästa sätt resulterar i kortsiktiga perspektiv och att digitala lösningar för kommuninvånarna inte får effekt. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. Den kommunala budgeten är ett av de viktigaste verktygen för att […]

Svenskarna stödjer ytterligare åtgärder mot covid-19

28 april, 2020 - Handelshögskolan i Stockholm

Tre av fyra svenskar vill se fler åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Två av fem är positiva till ett tillfälligt utegångsförbud i städer. Det visar en ny undersökning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hur ser COVID-19 pandemin ut i våra nära grannländer österut?

16 april, 2020 - Handelshögskolan i Stockholm

Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) tillsammans med Forum for Research on Eastern Europe and Emerging Economies (FREE Network) kartlägger COVID-19 situationen i länder runt Baltikum, i Östeuropa och Kaukasusregionerna. KORT OM SITE: På Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) pågår forskning främst inom transitionsekonomier med fokus på östeuropeiska regionen. Forum for Research on Eastern […]

Forskning avslöjar hur väl allmänheten följer rekommendationer

14 april, 2020 - Handelshögskolan i Stockholm

Hur har svenskarna förändrat sitt beteende under coronakrisen? Ett nytt forskningsprojekt från Handelshögskolan i Stockholm avslöjar våra rörelse- och hamstringsmönster över de senaste – och kommande – veckorna.