Pressmeddelanden

Ekonomi

>

Så kan styrmedel användas för att hantera de globala miljöproblemen

11 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av styrmedel som koldioxidskatter, bygg- och tekniknormer och stöd till ny teknik, men frågan är komplex och flera miljöproblem måste adresseras samtidigt för att nå optimal effekt. Därför krävs också att olika forskningsområden samarbetar för att hitta lösningar. Detta framgår av en artikel publicerad i tidskriften Nature Sustainability.

>

”Rätt” forskningspengar öppnar många dörrar

10 januari, 2019 - Högskolan i Gävle

Peter Edlund får det prestigefyllda Wallanderstipendiet för att ha jämfört utvärderingar där forskningsfinansiärer delat ut exakt lika mycket pengar, men där utvärderingens utformning är annorlunda organiserad, och detta får mycket stora konsekvenser för vilken status som följer med.

– I karriärsammanhang inom vetenskapen är det enormt viktigt att få vissa pengar, istället för andra pengar.

>

Hur ser vår relation till finansiella marknader ut?

8 januari, 2019 - Linnéuniversitetet

I en avhandling i företagsekonomi från Linnéuniversitetet undersöker Martin Holgersson vad det innebär att leva i ett modernt samhälle under ett finanskapitalistiskt skede. – Idag är våra liv och göranden i allt större utsträckning sammanflätade med finansmarknaderna, och det är svårt att helt undvika saker som aktie- och fondsparande, banklån, premiepensionsval, ekonominyheter och räntesvängningar, försäkringslösningar […]

>

Jul- och nyårshelgens forskning från a till ö

18 december, 2018 - Linnéuniversitetet

Jul- och nyårshelgens forskning vid Linnéuniversitetet från a till ö Här samlar vi forskning på ämnen som kan vara extra aktuella runt jul- och nyårshelgerna. Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetslöshet Fattigdom, försörjningsstöd Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete. Telefon: 076-201 58 86. E-post: rickard.ulmestig@lnu.se Djur och natur Astronomi Vad finns på himmeln? Chris Allen, lektor. Telefon: 072-594 […]

>

AI – revisorns undergång?

7 december, 2018 - Högskolan i Gävle

– Vi kommer att utveckla en automatisk revisionsfunktion baserad på artificiell intelligens (AI) och när det gäller det repetitiva och tidskrävande arbetet inom revision kan AI definitivt ta över, säger Jan Svanberg, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.
– Det gynnar ju försäkringstagarna i slutändan, de får en bättre handläggning, mer precision och mindre felaktiga beslut.

>

”Naturligt för Coop Sverige att vända sig till Högskolan för hållbar utveckling”

21 november, 2018 - Högskolan i Gävle

Coop Sverige har alltid arbetat med hållbarhet och vi ser Högskolan i Gävle som en möjlighet att utvecklas framåt och inleder därför vår kooperativa vecka här, säger Anders Stake, VD Coop Mitt.

– Företagsekonomi vid Högskolan i Gävle har haft ett hållbarhetsperspektiv väldigt länge och vår forskningsmiljö, hållbara affärsrelationer, för denna forskning framåt, säger Jens Eklinder Frick.

>

Högskolan i Gävle har den största ökningen av masterstudenter

19 november, 2018 - Högskolan i Gävle

Vi arbetar hårt med att introducera studenter ifrån olika nationer och kulturer till Sverige och svenska studier och det tror jag är en del av vår framgång, säger Tomas Källquist, universitetsadjunkt i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

– Studenterna som läser programmet är nöjda och på det viset har vi blivit välkända som ett fungerande alternativ.

>

Ny avhandling om effektivitet, produktivitet och policyutvärdering

16 november, 2018 - Linnéuniversitetet

Att mäta effektivitet är viktigt för både privata företag och inom offentlig sektor, och produktiviteten anses ofta vara en avgörande faktor för ekonomisk tillväxt. I en ny avhandling i nationalekonomi från Linnéuniversitetet har Pontus Mattsson undersökt effektivitet och produktivitet där dessa begrepp delvis kopplats till effekter av politiska åtgärder. Pontus Mattssons avhandling består av fem […]

>

Banker och pensionsfonder har central roll för ett stabilt klimat

8 november, 2018 - Stockholms universitet

Stabiliteten i några av världens största skogar och därmed det globala klimatet påverkas av ett begränsat antal internationella investerares ekonomiska aktiviteter. Det visar en ny studie av forskare från bland annat Stockholms resilienscentrum vid Stockholms universitet.