Pressmeddelanden

Ekonomi

Miljonstöd till JU-forskning från Familjen Kamprads stiftelse

25 februari, 2021 - Jönköping University

Årets forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse, som är till för att stötta forskning som ska förbättra äldres livskvalitet, har tillkännagivits. Forskare från Jönköping University är involverade i åtta av de 34 beviljade projekten. Totalt har 164 miljoner kronor beviljats till forskningsprojekt på ett tjugotal svenska lärosäten, forskningsinstitut och landstingsregioner. Sofi Fristedt, docent vid Hälsohögskolan, JU, […]

Brist på stallgödsel begränsar ekologisk odling

18 februari, 2021 - Lunds universitet

I ekologisk produktion gödslar man framförallt med stallgödsel. En ny studie från AgriFood Economics Centre på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet visar att dagens brist på stallgödsel påverkar gårdars möjlighet att producera ekologiskt. Sverige har som mål att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt. I dag är 20 procent av jordbruksmaken ekologiskt odlad och ökningstakten […]

Linnéuniversitetet och Kronobergsföretag i forskningssamarbete med Uppsala universitet om energisnåla magneter värt 19 miljoner

10 februari, 2021 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet ska tillsammans med Uppsala universitet och tre företag i Kronobergs län, ingå i ett nytt samarbetsprojekt där förhoppningen är att stå för Sveriges första fullständiga utveckling och tillverkning av supraledande magneter, som bland annat kan användas inom cancervården. Det är Europeiska regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna och Region Kronoberg som beslutat att tillsammans […]

Bilder bra hjälpmedel för att fånga studenters perspektiv i undervisning om entreprenörskap

1 februari, 2021 - Linnéuniversitetet

Studenter som läser entreprenörskap på högskole- och universitetsnivå bär med sig olika erfarenheter och förkunskaper av ämnet. Att ta reda på vilken förförståelse studenterna har kan hjälpa läraren i utformningen av undervisningen och på så sätt främja studenternas lärande. Det visar Katarina Ellborgs avhandling där hon undersöker en metod att arbeta med bilder i undervisningen. […]

Familjens relationer följer med in i styrelserummet

29 januari, 2021 - Linnéuniversitetet

Styrelsens roll i familjeföretag skiljer sig åt vid jämförelse med andra typer av företag. Detta gör att man inte alltid kan använda etablerade styrningsmodeller, eftersom man måste ta hänsyn till de familjerelationer som finns inom företaget. Det visar ny forskning vid Linnéuniversitetet. Jenny Ahlberg har i sin avhandling i företagsekonomi studerat hur små och medelstora […]

Ö- och skärgårdsturism under pandemin – vad kan företagen lära sig?

25 januari, 2021 - Södertörns högskola

Coronapandemin har slagit hårt mot turistbranschen, inte minst i våra skärgårdar. Nu ska tre Södertörnforskare se vilka lärdomar som kan dras utifrån turistföretagens erfarenheter och turisternas upplevelser under pandemin. Detta för att öka kunskapen om hur branschen påverkats och hur den kan utvecklas framåt. Vår- och sommarmånaderna är för många verksamheter i skärgården den tid […]

Förväntningar om Covid-19 vaccin försämrar social distansering

23 december, 2020 - Lunds universitet

När spridningen av Covid-19 når nya höjder vädjar myndigheter runt om i världen till ökad social distansering. Samtidigt sprids hoppfull information om de nya Covid-19 vaccinen av medier och myndigheter globalt. I en ny forskningsstudie finner forskare i nationalekonomi att information om vaccinets effektivitet och tillgänglighet minskar människors vilja att följa rekommendationer om social distansering och goda hygienrutiner.

Så lyckas introverta entreprenör bli framgångsrika nätverkare

21 december, 2020 - Jönköping University

Nätverkande är en av de viktigaste faktorerna för att bygga en startup från idé till konkurrenskraftigt framgångsrikt företag. Tillgång till nätverk utgör en plattform för inspiration och kunskap. Det skapar också möjligheter till nya samarbeten och affärsmöjligheter. Men alla företagare är inte utåtriktade och självklara nätverkare, faktum är att många företagare har en introvert personlighet […]

Firar 10 år av policyrelevant forskning

7 december, 2020 - Jönköping University

​Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) vid Jönköping International Business School firar 10-årsjubileum i december 2020.
– Under de senaste tio åren har vi lyckats påverka både i Sverige och utomlands, med relevanta forskningsresultat som bidrar till olika beslutsprocesser, säger CEnSE centerledare Johan Klaesson.

Unik möjlighet att intervjua Nobel- och ekonomipristagare

23 november, 2020 - Kungl. Vetenskapsakademien

Under Nobelveckan, onsdag 9 december kl. 16.00, kommer Kungl. Vetenskapsakademien att anordna en digital presskonferens med tre av årets pristagare i fysik, kemi och ekonomi. Pristagarna kommer att sitta med via videolänk.