Pressmeddelanden

Farmaci

>

Enkel metod räddar stressade leverceller för forskning

7 januari, 2019 - Uppsala universitet

Isolerade mänskliga leverceller är viktiga i både klinisk och pre-klinisk forskning, men kvaliteten på cellerna är ofta väldigt varierande. Forskare vid Uppsala universitet har nu konstruerat ett enkelt protokoll som gör att även celler av sämre kvalitet kan användas i laboratoriers cellkulturer. Resultaten presenteras i tidskriften Archives of Toxicology.

>

Projekt ska stärka läkemedelssäkerheten i östra Afrika

4 september, 2018 - Karolinska Institutet

Tillgången till läkemedel och vacciner har på senare år ökat i många afrikanska länder, men systemen för att observera effekter av behandlingar och rapportera in biverkningar behöver fortfarande utvecklas. Karolinska Institutet ska nu leda ett internationellt samarbetsprojekt för farmakovigilans – läkemedelssäkerhet – i fyra länder i östra Afrika.

>

Nya instrument för blodförgiftning ska rädda liv

20 augusti, 2018 - Högskolan i Skövde

​Sepsis har ett snabbt förlopp. På bara några få timmar kan läget bli livshotande. Idag används blododling för diagnos vid sepsis, en metod som oftast tar ett par dygn att få svar på. Men via nya diagnostiska instrument, som just nu utvecklas i EU-projektet SMARTDIAGNOS, är målet att snabba upp den tiden betydligt. Och på sätt rädda liv. I dagarna träffas projektets deltagare i Skövde.

>

Ny teknik kan ge dubbelt så lång överlevnadstid för bröstcancerpatienter

2 juli, 2018 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Dubbelt så lång överlevnadstid och mindre biverkningar för bröstcancerpatienter. Det kan bli verklighet med en ny individanpassad teknik som har tagits fram av KTH-forskare inom bioteknologi i samarbete med forskare från Uppsala universitet och Erasmus University Medical Center i Rotterdam. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Nuclear Medicine.

>

Forskning från A-Ö sommaren 2018

20 juni, 2018 - Linnéuniversitetet

Här är en del av all den forskning som pågår vid Linnéuniversitetet, och som möjligen kan vara mer aktuell nu under sommaren. I år har vi fyllt på lite extra med politiska aspekter. Förhoppningsvis kan listan användas för olika uppslag och för inspiration.   Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetslöshet Arbetsmarknadspolitik för de som står långt ifrån […]

>

40 miljoner kronor till internationell forskarskola om äldre och värdighet

18 juni, 2018 - Linnéuniversitetet

Forskare i forskargruppen Hälsa, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund (HVL) på Linnéuniversitetet ska tillsammans med nio lärosäten i Europa driva en internationell forskarskola med stöd av EU-medel: Horizon 2020 ITN – Innovative Training Network. Innovative Training Networks (ITN) är en internationell forskarskola med 15 doktorander i 15 forskningsprojekt om värdighet i vårdande av äldre. […]

>

Matens egna gifter – vilka är de farliga?

8 juni, 2018 - Högskolan i Gävle

Matens egna gifter – vilka är de farliga?
Våra livsmedel kan innehålla naturliga gifter som kan vara nog så farliga. Vi utsätts för dem varje dag, men vet ganska lite om hur de kan påverka vår hälsa, säger Francesca Maffei, professor i farmakologi.

Hon är professor i farmakologi vid universitetet i Bologna och har bl a intresserat sig för frågor som rör livskvalitet och hälsorisker.

>

Olika smärttillstånds påverkan på smärtförnimmelse och kognitiva förmågor

7 juni, 2018 - Linnéuniversitetet

Smärta från rörelseapparaten innebär ett betydande lidande hos de personer som drabbas och innebär också stora samhällskostnader. I en ny avhandling från Helena Gunnarson kan man se att långvarig smärta ger ökad känslighet för smärta i andra kroppsdelar och försämrad kognitiv förmåga. Avhandlingen visar att man får en ökad känslighet för smärta i en kroppsdel […]

>

Barn som bevittnat våld mot en förälder behöver mer stöd

24 april, 2018 - Linnéuniversitetet

Barn som har bevittnat våld mot en förälder drar visserligen nytta av befintliga stödinsatser, men har ofta behov av mer omfattande behandling, det visar en ny avhandling från Karin Pernebo vid Linnéuniversitetet. Våld är ett globalt folkhälsoproblem och enligt WHO ett av de största hoten mot kvinnors och barns hälsa. UNICEF uppskattar 2017 att 25 […]