Pressmeddelanden

Farmaci

>

40 miljoner kronor till internationell forskarskola om äldre och värdighet

18 juni, 2018 - Linnéuniversitetet

Forskare i forskargruppen Hälsa, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund (HVL) på Linnéuniversitetet ska tillsammans med nio lärosäten i Europa driva en internationell forskarskola med stöd av EU-medel: Horizon 2020 ITN – Innovative Training Network. Innovative Training Networks (ITN) är en internationell forskarskola med 15 doktorander i 15 forskningsprojekt om värdighet i vårdande av äldre. […]

>

Matens egna gifter – vilka är de farliga?

8 juni, 2018 - Högskolan i Gävle

Matens egna gifter – vilka är de farliga?
Våra livsmedel kan innehålla naturliga gifter som kan vara nog så farliga. Vi utsätts för dem varje dag, men vet ganska lite om hur de kan påverka vår hälsa, säger Francesca Maffei, professor i farmakologi.

Hon är professor i farmakologi vid universitetet i Bologna och har bl a intresserat sig för frågor som rör livskvalitet och hälsorisker.

>

Olika smärttillstånds påverkan på smärtförnimmelse och kognitiva förmågor

7 juni, 2018 - Linnéuniversitetet

Smärta från rörelseapparaten innebär ett betydande lidande hos de personer som drabbas och innebär också stora samhällskostnader. I en ny avhandling från Helena Gunnarson kan man se att långvarig smärta ger ökad känslighet för smärta i andra kroppsdelar och försämrad kognitiv förmåga. Avhandlingen visar att man får en ökad känslighet för smärta i en kroppsdel […]

>

Barn som bevittnat våld mot en förälder behöver mer stöd

24 april, 2018 - Linnéuniversitetet

Barn som har bevittnat våld mot en förälder drar visserligen nytta av befintliga stödinsatser, men har ofta behov av mer omfattande behandling, det visar en ny avhandling från Karin Pernebo vid Linnéuniversitetet. Våld är ett globalt folkhälsoproblem och enligt WHO ett av de största hoten mot kvinnors och barns hälsa. UNICEF uppskattar 2017 att 25 […]

>

KTH-forskare jobbar med nytt preventivmedel

20 mars, 2018 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Lider du av en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom eller känner du någon som gör det? Forskare vid bland annat KTH har forskat om mänskliga slemhinnor och utvecklat ett biobaserad material som i framtiden förhoppningsvis kan göra livet enklare för människor med exempelvis ulcerös kolit. Dessutom hoppas forskarna att framstegen även kan resultera i ett preventivmedel som inte är hormonbaserat.

>

Studie som psykiatrin kan ha stor nytta av – cytokiner kan påverka dopaminet

28 februari, 2018 - Örebro universitet

Proinflammatoriska cytokiner kan indirekt påverka produktionen av dopamin – ämnet som reglerar hur vi mår psykiskt. Det slår professor Nikolaos Venizelos fast i en studie. – Psykiatrin kan ha stor användning av det här forskningsresultatet, säger han. Nikolaos Venizelos forskar om mekanismerna bakom neuropsykiatriska sjukdomar och syndrom som ADHD, autism, schizofreni och bipolära sjukdomar. Tillsammans […]

>

Algextrakt kan bli läkemedel mot åderförkalkning, diabetes, psoriasis och ögonsjukdomar

19 februari, 2018 - RISE Research Institutes of Sweden

Algen Dunaliella salina kan växa i några av jordens tuffaste miljöer där inget annat växer. Den odlas kommersiellt för dess höga innehåll av antioxidanten betakaroten. Forskning visar att den kan användas vid behandling av åderförkalkning, diabetes, psoriasis och ögonsjukdomar. Nästa steg är att hitta samarbeten med läkemedelsindustrin för att använda upptäckterna och utveckla nya läkemedel.

>

RISE startar centrum för nästa generations biologiska läkemedel

1 februari, 2018 - RISE Research Institutes of Sweden

RISE har fått i uppdrag av Vinnova och Vetenskapsrådet, att tillsammans med industri och akademi, däribland Lunds universitet med MAX IV, och Malmö universitet, skapa ett internationellt ledande centrum som ska utveckla nya plattformar för formuleringar och sprida kunskap om formuleringar av biologiska läkemedel och produkter.

>

RISE blir ännu starkare inom processutveckling, formulering och ytkemi

5 januari, 2018 - RISE Research Institutes of Sweden

Genom att tidigare SP Process Development nu vid årsskiftet blivit en del av RISE, stärks kompetensen inom RISE ytterligare vad gäller processutveckling, formulering och ytkemi och med det också RISE samlade erbjudande för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart samhälle.