Pressmeddelanden

Farmaci

>

KTH-forskare jobbar med nytt preventivmedel

20 mars, 2018 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Lider du av en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom eller känner du någon som gör det? Forskare vid bland annat KTH har forskat om mänskliga slemhinnor och utvecklat ett biobaserad material som i framtiden förhoppningsvis kan göra livet enklare för människor med exempelvis ulcerös kolit. Dessutom hoppas forskarna att framstegen även kan resultera i ett preventivmedel som inte är hormonbaserat.

>

Studie som psykiatrin kan ha stor nytta av – cytokiner kan påverka dopaminet

28 februari, 2018 - Örebro universitet

Proinflammatoriska cytokiner kan indirekt påverka produktionen av dopamin – ämnet som reglerar hur vi mår psykiskt. Det slår professor Nikolaos Venizelos fast i en studie. – Psykiatrin kan ha stor användning av det här forskningsresultatet, säger han. Nikolaos Venizelos forskar om mekanismerna bakom neuropsykiatriska sjukdomar och syndrom som ADHD, autism, schizofreni och bipolära sjukdomar. Tillsammans […]

>

Algextrakt kan bli läkemedel mot åderförkalkning, diabetes, psoriasis och ögonsjukdomar

19 februari, 2018 - RISE Research Institutes of Sweden

Algen Dunaliella salina kan växa i några av jordens tuffaste miljöer där inget annat växer. Den odlas kommersiellt för dess höga innehåll av antioxidanten betakaroten. Forskning visar att den kan användas vid behandling av åderförkalkning, diabetes, psoriasis och ögonsjukdomar. Nästa steg är att hitta samarbeten med läkemedelsindustrin för att använda upptäckterna och utveckla nya läkemedel.

>

RISE startar centrum för nästa generations biologiska läkemedel

1 februari, 2018 - RISE Research Institutes of Sweden

RISE har fått i uppdrag av Vinnova och Vetenskapsrådet, att tillsammans med industri och akademi, däribland Lunds universitet med MAX IV, och Malmö universitet, skapa ett internationellt ledande centrum som ska utveckla nya plattformar för formuleringar och sprida kunskap om formuleringar av biologiska läkemedel och produkter.

>

RISE blir ännu starkare inom processutveckling, formulering och ytkemi

5 januari, 2018 - RISE Research Institutes of Sweden

Genom att tidigare SP Process Development nu vid årsskiftet blivit en del av RISE, stärks kompetensen inom RISE ytterligare vad gäller processutveckling, formulering och ytkemi och med det också RISE samlade erbjudande för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart samhälle.

>

Hela familjens hälsa påverkas när en familjemedlem har cancer

12 december, 2017 - Linnéuniversitetet

Antalet personer som får cancer ökar för varje år och cancer är idag den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. En förbättrad diagnostik, behandling och överlevnadsprognos gör nu att fler familjer lever med cancer under en längre tid. Marie-Louise Möllerberg har i sin avhandling undersökt hur en cancerdiagnos påverkar hälsan för familjen. För att ta reda […]

>

RISE leder samarbete kring förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsscreening

12 december, 2017 - RISE leder samarbete kring förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsscreening

Vinnova och Västra Götalandsregionen finansieraren satsning där RISE tillsammans med universitet, företag och sjukvården utvecklar en ny metodik som ska leda till förbättrad cancervård samtidigt som ledtiderna och kostnaderna för att få ut cancerläkemedel på marknaden kan minskas.

>

Ett steg närmare förprogrammerade nanomediciner

11 december, 2017 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Nu har forskare på bland annat KTH testat nanomaterialet dendrimerer som målsökande missiler mot cancer. Man kan likna det vid att dendrimererna bär fram käk till de glupska cancerceller som sedan äter ihjäl sig.

>

Kön avgör vad doktorn ordinerar

27 november, 2017 - Högskolan i Gävle

Kön avgör vad doktorn ordinerar. Man ser oftare kvinnors problem som psykiska och behandlar med antidepressiva läkemedel, fast man kanske inte borde. Mäns psykiska problem ser man inte, säger Lena Thunander Sundbom, forskare vid Högskolan i Gävle.
– I min studie var det också dubbelt så vanligt att kvinnor, jämfört med män, hade antidepressiva läkemedel fast de inte rapporterade depression

>

Ny forskning visar vilket hälsofrämjande stöd unga vuxna med svår muskelsjukdom behöver

13 november, 2017 - Linnéuniversitetet

Recessiv limb-girdle muskeldystrofi (förkortas LGMD2) är ett samlingsnamn för en grupp olika progressiva muskelsjukdomar. Symtomen uppträder ofta tidigt i livet och för de unga vuxna som drabbas har sjukdomen omfattande konsekvenser, både fysiska, emotionella och sociala. I en ny avhandling från Linnéuniversitetetet undersöker Anna Carin Aho, hur sjukdomen upplevs genom de drabbades, och deras föräldrars […]