Pressmeddelanden

Farmaci

>

Bristande information skapar ångest vid avvikande gynekologiskt cellprovsvar

23 oktober, 2017 - Linnéuniversitetet

Alla kvinnor i Sverige mellan åldrarna 23–64 år erbjuds att delta i screening för livmoderhalscancer. Att utveckla livmoderhalscancer tar cirka 10–12 år, vilket medför att cellförändringar kan hittas och behandlas innan de utvecklats till cancer. Att få ett avvikande svar leder ofta till oro och nedstämdhet. I en ny avhandling gjord av Marie Rask, doktorand […]

>

Umeåforskare får miljonstöd från Forte

20 oktober, 2017 - Umeå universitet

Sex forskningsprojekt vid Umeå universitet får tillsammans 21,5 miljoner kronor från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

>

Unik utbildningsmetod ger bättre sjuksköterskor

9 oktober, 2017 - Linnéuniversitetet

Sjuksköterskestudenter som jobbar parvis istället för en och en blir bättre rustade inför sitt framtida yrke. Det visar en ny avhandling av Hanna Holst, universitetsadjunkt på institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hanna Holst har i sin avhandling ”Det lärande utrymmet – lärande och vårdande möten mellan patienter, student-par och handledare vid Utvecklande och lärande […]

>

Ny forskning om lärandet i att leva med diabetes

25 september, 2017 - Linnéuniversitetet

Diabetes är en vanlig åkomma i Sverige. Man räknar med att 4-6 procent av befolkningen har någon form av sjukdomen, och för den som drabbas innebär det en hög grad av egenvård i form av bättre kostvanor, motion och behandling. I diabetesvården har således patientutbildning en viktig roll, men möter denna utbildningen patienternas behov av […]

>

Ny studie tillbakavisar att antidepressiva läkemedel inte fungerar

18 augusti, 2017 - Göteborgs universitet

Den uppmärksammade teorin om att antidepressiva läkemedel är medicinskt verkningslösa avfärdas nu i en studie vid Sahlgrenska akademin. I en artikel publicerad i Molecular Psychiatry punkteras resonemanget om att det är psykologi som ligger bakom medicinernas antidepressiva effekt. – Det är en bisarr hypotes och jag är förvånad att den alls har fått en sådan […]

>

Därför smakar whiskyn bättre om den späds med vatten

18 augusti, 2017 - Linnéuniversitetet

Det finns en anledning till att den färdiga whiskyn späds med vatten innan den buteljeras och till att kännare brukar tillsätta några droppar vatten i glaset – whiskyn smakar bättre då. Men varför? Forskarna Björn Karlsson och Ran Friedman vid Linnéuniversitetet har ett svar på denna fråga. Whisky är en kemiskt komplicerad dryck. Efter mältning, […]

>

Stort anslag till kvalitetskontroll av nästa generations läkemedel

20 juni, 2017 - Karlstads universitet

Projektet ”BIO-QC: Kvalitetskontroll och rening av nya biologiska läkemedel”, har beviljats anslag av KK-stiftelsen. Med en budget på över 20 miljoner kronor samlar projektet ledande kompetens från akademi och industri. Under ledning av professor Torgny Fornstedt vid Karlstads universitet kommer de samarbeta för att säkerställa Sveriges ledande position inom läkemedelsforskning och utveckling.

>

Mot effektivare läkemedelsanalys

7 april, 2017 - Karlstads universitet

Vid läkemedelstillverkning bildas olika biprodukter och därför görs alltid en kvalitetskontroll av läkemedlets renhet. En ny avhandling som publicerats vid Karlstads universitet syftar till effektivare kvalitetskontroll av dagens läkemedel.

>

Att leva som familj med anhörig som lider av kronisk sjukdom

22 mars, 2017 - Linnéuniversitetet

De flesta av oss har säkert erfarenhet av att själva eller att någon som står en nära har fått en kronisk sjukdom. Då blir det tydligt att sjukdomen inte bara påverkar den sjuke utan även de andra familjemedlemmarna. Detta är utgångspunkten i en ny avhandling av Liselott Årestedt, doktor i vårdvetenskap. Avhandlingen ”Den ombokade resan […]