Pressmeddelanden

Farmaci

Ett steg närmare förprogrammerade nanomediciner

11 december, 2017 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Nu har forskare på bland annat KTH testat nanomaterialet dendrimerer som målsökande missiler mot cancer. Man kan likna det vid att dendrimererna bär fram käk till de glupska cancerceller som sedan äter ihjäl sig.

Kön avgör vad doktorn ordinerar

27 november, 2017 - Högskolan i Gävle

Kön avgör vad doktorn ordinerar. Man ser oftare kvinnors problem som psykiska och behandlar med antidepressiva läkemedel, fast man kanske inte borde. Mäns psykiska problem ser man inte, säger Lena Thunander Sundbom, forskare vid Högskolan i Gävle.
– I min studie var det också dubbelt så vanligt att kvinnor, jämfört med män, hade antidepressiva läkemedel fast de inte rapporterade depression

Ny forskning visar vilket hälsofrämjande stöd unga vuxna med svår muskelsjukdom behöver

13 november, 2017 - Linnéuniversitetet

Recessiv limb-girdle muskeldystrofi (förkortas LGMD2) är ett samlingsnamn för en grupp olika progressiva muskelsjukdomar. Symtomen uppträder ofta tidigt i livet och för de unga vuxna som drabbas har sjukdomen omfattande konsekvenser, både fysiska, emotionella och sociala. I en ny avhandling från Linnéuniversitetetet undersöker Anna Carin Aho, hur sjukdomen upplevs genom de drabbades, och deras föräldrars […]

Genombrott om kroppens slemhinnor

3 november, 2017 - Malmö universitet

Forskaren Javier Sotres, verksam vid Malmö högskola, har genom en förfining av ATM-mikroskopet, Atomic Force Microscope, utvecklat en metod för mätning av slemhinnors tidigare okända egenskaper. Fynden kan komma att få stor betydelse för bland annat läkemedelsindustrin.

Bristande information skapar ångest vid avvikande gynekologiskt cellprovsvar

23 oktober, 2017 - Linnéuniversitetet

Alla kvinnor i Sverige mellan åldrarna 23–64 år erbjuds att delta i screening för livmoderhalscancer. Att utveckla livmoderhalscancer tar cirka 10–12 år, vilket medför att cellförändringar kan hittas och behandlas innan de utvecklats till cancer. Att få ett avvikande svar leder ofta till oro och nedstämdhet. I en ny avhandling gjord av Marie Rask, doktorand […]

Umeåforskare får miljonstöd från Forte

20 oktober, 2017 - Umeå universitet

Sex forskningsprojekt vid Umeå universitet får tillsammans 21,5 miljoner kronor från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Unik utbildningsmetod ger bättre sjuksköterskor

9 oktober, 2017 - Linnéuniversitetet

Sjuksköterskestudenter som jobbar parvis istället för en och en blir bättre rustade inför sitt framtida yrke. Det visar en ny avhandling av Hanna Holst, universitetsadjunkt på institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hanna Holst har i sin avhandling ”Det lärande utrymmet – lärande och vårdande möten mellan patienter, student-par och handledare vid Utvecklande och lärande […]

Ny forskning om lärandet i att leva med diabetes

25 september, 2017 - Linnéuniversitetet

Diabetes är en vanlig åkomma i Sverige. Man räknar med att 4-6 procent av befolkningen har någon form av sjukdomen, och för den som drabbas innebär det en hög grad av egenvård i form av bättre kostvanor, motion och behandling. I diabetesvården har således patientutbildning en viktig roll, men möter denna utbildningen patienternas behov av […]

Ny studie tillbakavisar att antidepressiva läkemedel inte fungerar

18 augusti, 2017 - Göteborgs universitet

Den uppmärksammade teorin om att antidepressiva läkemedel är medicinskt verkningslösa avfärdas nu i en studie vid Sahlgrenska akademin. I en artikel publicerad i Molecular Psychiatry punkteras resonemanget om att det är psykologi som ligger bakom medicinernas antidepressiva effekt. – Det är en bisarr hypotes och jag är förvånad att den alls har fått en sådan […]