Pressmeddelanden

Farmaci

Därför smakar whiskyn bättre om den späds med vatten

18 augusti, 2017 - Linnéuniversitetet

Det finns en anledning till att den färdiga whiskyn späds med vatten innan den buteljeras och till att kännare brukar tillsätta några droppar vatten i glaset – whiskyn smakar bättre då. Men varför? Forskarna Björn Karlsson och Ran Friedman vid Linnéuniversitetet har ett svar på denna fråga. Whisky är en kemiskt komplicerad dryck. Efter mältning, […]

Stort anslag till kvalitetskontroll av nästa generations läkemedel

20 juni, 2017 - Karlstads universitet

Projektet ”BIO-QC: Kvalitetskontroll och rening av nya biologiska läkemedel”, har beviljats anslag av KK-stiftelsen. Med en budget på över 20 miljoner kronor samlar projektet ledande kompetens från akademi och industri. Under ledning av professor Torgny Fornstedt vid Karlstads universitet kommer de samarbeta för att säkerställa Sveriges ledande position inom läkemedelsforskning och utveckling.

Mot effektivare läkemedelsanalys

7 april, 2017 - Karlstads universitet

Vid läkemedelstillverkning bildas olika biprodukter och därför görs alltid en kvalitetskontroll av läkemedlets renhet. En ny avhandling som publicerats vid Karlstads universitet syftar till effektivare kvalitetskontroll av dagens läkemedel.

Att leva som familj med anhörig som lider av kronisk sjukdom

22 mars, 2017 - Linnéuniversitetet

De flesta av oss har säkert erfarenhet av att själva eller att någon som står en nära har fått en kronisk sjukdom. Då blir det tydligt att sjukdomen inte bara påverkar den sjuke utan även de andra familjemedlemmarna. Detta är utgångspunkten i en ny avhandling av Liselott Årestedt, doktor i vårdvetenskap. Avhandlingen ”Den ombokade resan […]

Alzheimerstudie om vikten av positiva livsstilsförändringar publicerad i Scientific American

16 mars, 2017 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetets Krister Håkansson har tillsammans med Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, skrivit en artikel som finns publicerad i aprilnumret av den populärvetenskapliga tidskriften Scientific American. Artikeln heter ”A rare success against Alzheimer´s”. Artikeln handlar om en studie, där man genom en experimentell undersökning har studerat om en kombination av hälsosam diet, blodtryckskontroll, motion, intellektuell träning och […]

Ökad överlevnad med ny behandling mot aggressiv barncancerform

2 mars, 2017 - Karolinska Institutet

Ett internationellt forskarlag, där forskare från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset ingått, har genomfört en klinisk studie på en ny behandling mot så kallad högriskneuroblastom, en mycket aggressiv cancerform som enbart drabbar små barn. Resultaten visar enligt forskarna att den nya behandlingen både ökar överlevnaden och minskar biverkningarna hos barnen.

Individanpassad antibiotikabehandling ger svårt infektionssjuka bättre förutsättningar

13 februari, 2017 - Linnéuniversitetet

Nya forskningsmetoder underlättar individanpassad behandling av patienter med svåra bakteriella infektioner, vilket kan förhindra antibiotikaresistens och smittspridning. Hanna Woksepp, biomedicinsk analytiker vid klinisk mikrobiologi och vårdhygien på Landstinget i Kalmar län, har i sin doktorsavhandling vid Linnéuniversitetet undersökt antibiotikanivåer hos patienter med svåra bakteriella infektioner. Hon har tillsammans med sina medarbetare utvecklat nya enklare metoder […]

Ny metod minskar biverkningar efter kirurgi för ändtarmscancer

10 februari, 2017 - Karolinska Institutet

En ny studie från Karolinska Institutet visar att korttidsstrålning i kombination med fördröjd kirurgi minskar biverkningar utan att försämra behandlingen vid ändtarmscancer. Resultaten presenteras i vetenskapstidskriften The Lancet Oncology.

Ny studie visar på nyföddas förmåga att producera eget omega-3

30 januari, 2017 - Stockholms universitet

Nyfödda möss kan kompensera för omega-3-brist hos sina mödrar genom egen fettsyraproduktion. Det visar en ny studie från Institutionen för molekylära vetenskaper vid Stockholms universitet. Studien har publicerats i tidskriften Journal of Lipid Research.

Blodprov skulle kunna avslöja cancer

26 oktober, 2016 - Uppsala universitet

Genom att förstora upp molekyler i blodet 1500 gånger och sedan färga in dem med fluorescerande färg skulle det kunna bli lättare att i blodprov hitta dels tecken på cancer och dels se om medicineringen mot cancern hjälper. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.