Pressmeddelanden

Farmaci

>

Alzheimerstudie om vikten av positiva livsstilsförändringar publicerad i Scientific American

16 mars, 2017 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetets Krister Håkansson har tillsammans med Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, skrivit en artikel som finns publicerad i aprilnumret av den populärvetenskapliga tidskriften Scientific American. Artikeln heter ”A rare success against Alzheimer´s”. Artikeln handlar om en studie, där man genom en experimentell undersökning har studerat om en kombination av hälsosam diet, blodtryckskontroll, motion, intellektuell träning och […]

>

Ökad överlevnad med ny behandling mot aggressiv barncancerform

2 mars, 2017 - Karolinska Institutet

Ett internationellt forskarlag, där forskare från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset ingått, har genomfört en klinisk studie på en ny behandling mot så kallad högriskneuroblastom, en mycket aggressiv cancerform som enbart drabbar små barn. Resultaten visar enligt forskarna att den nya behandlingen både ökar överlevnaden och minskar biverkningarna hos barnen.

>

Individanpassad antibiotikabehandling ger svårt infektionssjuka bättre förutsättningar

13 februari, 2017 - Linnéuniversitetet

Nya forskningsmetoder underlättar individanpassad behandling av patienter med svåra bakteriella infektioner, vilket kan förhindra antibiotikaresistens och smittspridning. Hanna Woksepp, biomedicinsk analytiker vid klinisk mikrobiologi och vårdhygien på Landstinget i Kalmar län, har i sin doktorsavhandling vid Linnéuniversitetet undersökt antibiotikanivåer hos patienter med svåra bakteriella infektioner. Hon har tillsammans med sina medarbetare utvecklat nya enklare metoder […]

>

Ny metod minskar biverkningar efter kirurgi för ändtarmscancer

10 februari, 2017 - Karolinska Institutet

En ny studie från Karolinska Institutet visar att korttidsstrålning i kombination med fördröjd kirurgi minskar biverkningar utan att försämra behandlingen vid ändtarmscancer. Resultaten presenteras i vetenskapstidskriften The Lancet Oncology.

>

Ny studie visar på nyföddas förmåga att producera eget omega-3

30 januari, 2017 - Stockholms universitet

Nyfödda möss kan kompensera för omega-3-brist hos sina mödrar genom egen fettsyraproduktion. Det visar en ny studie från Institutionen för molekylära vetenskaper vid Stockholms universitet. Studien har publicerats i tidskriften Journal of Lipid Research.

>

Blodprov skulle kunna avslöja cancer

26 oktober, 2016 - Uppsala universitet

Genom att förstora upp molekyler i blodet 1500 gånger och sedan färga in dem med fluorescerande färg skulle det kunna bli lättare att i blodprov hitta dels tecken på cancer och dels se om medicineringen mot cancern hjälper. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

>

Kameleontegenskaper gör stora molekyler till möjliga läkemedel

17 oktober, 2016 - Uppsala universitet

I en ny artikel i tidskriften Nature Chemical Biology presenterar forskare från Uppsala universitet, Broad Institutet vid MIT, Harvard, och AstraZeneca nya insikter om hur molekyler som är större än genomsnittet kan utvecklas till läkemedel.

>

Livskvaliteten lika trots olika behandling

3 oktober, 2016 - Uppsala universitet

Patienter med hjärntumör som har behandlats med strålning har lika god livskvalitet som patienter som har fått cellgiftsbehandling. Det visar en ny internationell studie där Uppsala universitet har medverkat och som publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology.

>

Förenklad metod att utveckla läkemedel med Upsalite

9 augusti, 2016 - Uppsala universitet

Forskare har för första gången avslöjat nanostrukturen hos den mesoporösa magnesiumkarbonaten Upsalite® och kontrollerat porstorleken utan organiska molekyler som mallar eller svällningsmedel. Genom att styra porstrukturen hos materialet kan den amorfa fasen hos svårlösliga läkemedelssubstanser stabiliseras och hastigheten för läkemedelstillförseln kan skräddarsys.

>

Genmultiplicering – den snabba vägen till infektion

1 juli, 2016 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet är först med upptäckten att bakterier kan mångfaldiga de sjukdomsframkallande gener som behövs för att snabbt etablera en infektion. Resultaten publicerades i tidskriften Science 30 juni 2016.