Pressmeddelanden

Humaniora

>

Analys med helgenomssekvensering sållar fram mer exakta biomarkörer

19 november, 2019 - Uppsala universitet

En ny studie från Uppsala universitet visar att helgenomssekvensering bidrar till att öka exaktheten i genetiska studier, vilket i sin tur kan ge bättre förståelse för hur biomarkörer kan användas för att upptäcka sjukdomar. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

>

Fri rörlighet i Europa och i Malmö – men inte för alla

19 november, 2019 - Malmö universitet

Inom EU är den fria rörligheten värnad. Men ny forskning visar att fattiga gruppers fria rörlighet inskränks indirekt genom att möjligheterna att stanna och bosätta sig begränsas. Den uppmärksammade rivningen av Sorgenfri-lägret i Malmö 2015 är ett tongivande exempel. En fortsättning av ett långvarigt förtryck av romer, menar Maria Persdotter.

>

Ny metod tar analys av genetiska bibliotek till nya nivåer

18 november, 2019 - Uppsala universitet

Uppsalaforskare har utvecklat en ny metod för att undersöka dynamiska förlopp i stora genetiska bibliotek. Genom att applicera metoden på cellcykelreglering kan de bidra de till en tydligare bild av den gäckande kontrollmekanismen. Studien är publicerad i tidskriften Nature Methods.

>

En genetisk dragkamp mellan könen skapar variation

18 november, 2019 - Uppsala universitet

Hos arter med sexuell reproduktion finns inte två individer som är exakt lika och forskare har länge kämpat med att förstå varför det finns så mycket genetisk variation. Ett team av forskare från Uppsala universitet visar nu att en genetisk dragkamp mellan könen upprätthåller variation, i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology & Evolution.

>

Fokus på läsupplevelsen kan ha betydelse för svenskundervisningen

18 november, 2019 - Umeå universitet

Undervisningen av skönlitteratur på svenska gymnasieskolor är instrumentell och styrs, i vissa avseenden, av lärarnas behov av att kunna kontrollera eleverna. Det visar en ny studie från Umeå universitet, som undersöker gymnasielärares syn på litteraturundervisning inom svenskämnet.

>

40 miljoner till ny forskarskola för lärarutbildare

18 november, 2019 - Karlstads universitet

I stark konkurrens med andra lärosäten har Karlstads universitet beviljats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till forskning om hur man omställer ämnen till undervisning. Pengarna möjliggör finansiering av tio doktorandtjänster.

>

Gränsen mellan typ 1- och typ 2-diabetes inte så knivskarp

18 november, 2019 - Umeå universitet

Även typ 2-diabetes, så kallad vuxendiabetes, kan delvis förklaras med störningar i immunsystemet. Det visar en ny stor studie som har genomförts av forskare vid Umeå universitet i samarbete med forskare i Cambridge och Seattle.

>

Stor skillnad i koldioxidavtryck mellan olika inhalatorer

18 november, 2019 - Uppsala universitet

​I en ny studie har forskare vid Uppsala universitet jämfört koldioxidavtrycket från två sorters inhalatorer som används vid behandling av astma och KOL: pulverinhalatorer och sprayer som innehåller drivgas. Resultaten visar att koldioxidavtrycket är 20 gånger större om man behandlar med spray än om man använder pulverinhalator.

>

Hotel California – nytt forskningsprojekt om inlåsningseffekter när LVU-vård upphör

18 november, 2019 - Karlstads universitet

När domstolarna fattar beslut om att fortsätta eller upphöra med vård enligt LVU, är ofta tidigare bedömningar vägledande. Det innebär att barn och unga som en gång blivit föremål för tvångsvård tenderar att bli kvar i vården under avsevärd tid. Förutsättningarna för upphörande av vård enligt LVU är i fokus för ett nytt forskningsprojekt i juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

>

Ny forskarskola för att stärka lärarutbildningarnas digitaliseringsarbete

18 november, 2019 - Jönköping University

Jönköping University (JU), har tillsammans med nio andra svenska lärosäten erhållit 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla en ny forskarskola. Pengarna ska användas till att stärka lärarutbildares förmåga att undervisa kring digitala tekniker i utbildning.