Pressmeddelanden

Humaniora

Simulering kortar ledtiderna vid utveckling av nya bilar

18 september, 2020 - Blekinge Tekniska Högskola

​Utveckling av nya bilar kräver avancerade datorsimuleringar. Bland annat simuleras själva plåtformningen för att förutse defekter som veckbildning och sprickor i plåten. Nu visar ny forskning vid BTH hur formningssimuleringen kan förbättras vilket kortar ledtiderna vid utveckling av nya bilar.

Nytt snabbtest visar hur antibiotika samverkar för att döda bakterier

18 september, 2020 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att snabbt, enkelt och billigt kunna ta reda på hur effektiva två kombinerade antibiotika är på att stoppa bakteriers tillväxt. Den nya metoden är enkel för laboratorier att använda och kan ge ökade möjligheter för att skräddarsy läkemedelsbehandlingen vid bakterieinfektioner. Studien publiceras i PLOS Biology.

Att läsa äldre litteratur med avkoloniserande glasögon

17 september, 2020 - Göteborgs universitet

Författare som Dan Andersson, Karin Boye, Moa Martinsson och Hjalmar Söderberg har lästs i årtionden och studerats utan och innan av litteraturvetare. Men för första gången läses några av dessa författare från 1900-talets första hälft på vithetskritiska och avkoloniserande sätt. I en ny avhandling visas hur kolonialism, rasism och vithet finns närvarande i texterna på […]

Seriepionjär utses till hedersdoktor vid Malmö universitet

17 september, 2020 - Malmö universitet

Serieforskaren Pascal Lefèvre utses till hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet. Då årshögtiden skjutits upp på grund av pandemin är han den enda som utses vid universitetet i år.

Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

16 september, 2020 - SLU

Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar fortfarande hittades i brandområdet mer än ett decennium efter branden.

EU-projekt ska ge bättre vård till exkluderade grupper

16 september, 2020 - Högskolan Kristianstad

Hälften av alla patienter i Europa har svårt att förstå grundläggande hälso- och sjukvårdsinformation, men nu ska EU-projektet EuroTEQ ändra på det. Utbildningspaket ska utvecklas och testas för att sedan genomföras och spridas inom vård- och hälsoorganisationer för att underlätta personcentrerad vård och för att inkludera socialt missgynnade grupper. Projektet leds från Högskolan Kristianstad.

Socialt engagemang riskfaktor för lärare

16 september, 2020 - Högskolan i Gävle

​En av tio lärare i Sverige är drabbade av stressrelaterad utmattning – en 50 procent högre andel än hos övriga yrkesgrupper.
​- De lärare som har ett starkt socialt patos och engagerar sig djupt i elever och kollegor är mest utsatta, säger Ola Nordhall, universitetslärare i psykologi och doktorand inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.

Mikroskopiska fossil på flera kilometers djup är outforskade

16 september, 2020 - Naturhistoriska riksmuseet

Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet pekar ut fossil av mikroskopiskt liv i berggrunden som ett outforskat forskningsområde. Dessa livsformer har haft stor betydelse för livets utveckling på jorden och deras fossil finns i stora delar av jordskorpan. Därmed ökar paleontologernas arbetsfält flerfaldigt.

Ny forskning: Muftiat – religiösa ledare eller statens förlängda arm?

15 september, 2020 - Södertörns högskola

Långt över 200 år har gått sedan kejsarinnan Katarina II av Ryssland instiftade systemet med muftiat. Genom revolutioner och krig har denna religiösa samhällsinstitution överlevt. Men vilka är de och vilken roll har de spelat i det genom historien? Det ger Renat Bekkin svar på i sin avhandling People of reliable loyalty: Muftiate and the […]

Nya rutiner och samverkan kan rädda liv vid olycka i gruva

15 september, 2020 - Umeå universitet

För att rädda liv vid olyckor i gruvor under jord krävs att gruvarbetarna har kunskap om åtgärder innan räddningspersonal anländer. Räddningspersonalen behöver i gengäld kunskap om den komplexa gruvmiljön. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet, med ett samverkansprojekt i Västerbotten som positivt exempel.