Pressmeddelanden

Humaniora

>

EU:s inkomstförsäkring för jordbruket bör inte införas i Sverige, enligt utredare

17 september, 2019 - SLU

Jordbruket beskrivs ofta som en sektor med stora inkomstrisker, och i EU:s gemensamma jordbrukspolitik finns av detta skäl en inkomstförsäkring. Sverige har valt att inte införa denna försäkring, och en ny studie från AgriFood Economics Centre visar att det inte heller finns några starka skäl att göra det. Däremot kan det finnas behov av mer finansiell rådgivning.

>

Tester i Västerås för att göra AI-fordon ännu smartare

17 september, 2019 - Mälardalens högskola

Den mänskliga faktorn ligger bakom 90 procent av alla trafikolyckor. Men om fordon kan lära sig identifiera riskbeteenden hos fotgängare, cyklister och förare så kan en stor del av olyckorna förebyggas. Det tror forskare projektet SimuSafe. Nu ska forskarna göra tester i en simulator i Västerås och om några veckor kommer de annonsera efter testpersoner.

>

Kunskap om torskens meny ger verktyg för bättre fiskförvaltning

17 september, 2019 - SLU

Torsk, sill och skarpsill spelar en central roll för fisket och ekosystemet i Östersjön. Som rov- respektive bytesdjur är de tre arterna också nära sammankopplade. Nataliia Kulatska vid SLU har utvecklat en flerartsmodell som beskriver interaktionerna mellan torsk, skarpsill och sill, och i sin avhandling visar hon att modellen kan användas för att testa hur olika scenarier påverkar bestånden.

>

Fler operationer bokas in om läkaren är utvilad

17 september, 2019 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har undersökt hur ortopedläkare tar beslut om operation och hur besluten hänger ihop med hur stor del av arbetspasset de arbetat. Resultaten visar att patienter som träffar en kirurg i slutet av dennes arbetspass bokas in för färre operationer.

>

Ett steg på väg mot framtidens kvantdatorer

16 september, 2019 - Uppsala universitet

Uppsalafysiker har för första gången kunnat identifiera hur man kan skilja mellan så kallade äkta och falska Majoranatillstånd. Forskningsresultaten är ett stort steg på vägen mot en fortsatt utveckling av topologiska supraledare och användandet av Majornatillstånd för avancerade kvantdatorer i framtiden.

>

Världsunikt lärospel lär barn sätta gränser (på nätet)

16 september, 2019 - Högskolan i Skövde

Parkgömmet är ett lärospel som erbjuder Sveriges skolor redskap för att samtala med barn mellan 8 – 10 år om grooming, gränssättning och rättigheter. Spelet är initierat av stiftelsen Change Attitude och utvecklat av forskare vid Högskolan i Skövde. Under hösten kommer Parkgömmet göras tillgängligt för alla grundskolor i Sverige, helt kostnadsfritt.

>

Forskare som kan svara på frågor om klimatet

16 september, 2019 - Stockholms universitet

Klimatstrejker, Global Week for Future och klimatmöten. Många pratar om klimatet. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan klimat och klimatförändringar, vi listar några av dem nedan. Våra presskontakter längst ner på sidan hjälper dig gärna att hitta fler.

>

”Hos många lärare finns en nyfikenhet och en sund skepsis till digitalisering”

16 september, 2019 - Högskolan i Gävle

– Många lärare har en sund skepsis, men också ett stort intresse, man vill se att det här verkligen bidrar till undervisningen och de måste få tid och möjlighet att lära sig att använda det på rätt sätt.
– Lärarna behöver få möjlighet att utveckla en trygghet och det finns också behov av att vetenskapligt utprova vad som fungerar, säger Göran Fransson professor i didaktik vid Högskolan i Gävle.

>

Hur såg argumenten ut för att enbart män kunde vara präster?

16 september, 2019 - Göteborgs universitet

Vad hade motståndare till kvinnliga präster inom Svenska kyrkan för teologiska motiveringar till varför man uppfattade manligt kön som en nödvändig förutsättning för att vara präst? I en ny avhandling granskas debatten om prästämbete och kön utifrån frågor som vilka maskulinitetsideal som formulerades och vilka argument som användes för att prästämbetet fortsatt skulle vara reserverat […]

>

Så kan undervisningen i samhällskunskap främja kritiskt tänkande

16 september, 2019 - Stockholms universitet

En undervisning som tar fasta på ämnesinnehållet har större chans att utveckla elevernas kritiska omdöme när det gäller rättvisefrågor än den som fokuserar på elevernas tyckande. Det visar Malin Tväråna i en ny avhandling som grundar sig i så kallad praktiknära forskning.