Pressmeddelanden

Humaniora

Forskare vågar sätta ljuset på forskningens dilemman

6 april, 2020 - SLU

I universitetens korridorer pratas det sällan om det som pågår i forskningens kulisser och de utmaningar och dilemman som forskare ställs inför i sitt dagliga arbete. Nu har en grupp på arton forskare i miljökommunikation vid SLU skrivit en forskningsartikel där de diskuterar själva forskningens dilemman.

Queera digitala förbindelser i fokus

6 april, 2020 - Umeå universitet

Under cirka trettio år har internet har varit tillgängligt för allmänheten. Det har inneburit radikala förändringar i samhället, bland annat för hur människor kan kommunicera och få kontakt med varandra oavsett geografiska avstånd. Paradigmskiftet är inte minst tydligt i relation till hbtq-personers liv, något som synliggörs i en ny avhandling i etnologi av Evelina Liliequist, Umeå universitet.

Informationssäkerhetsexpert om MSB:s råd kring distansarbete

3 april, 2020 - Högskolan i Skövde

I veckan kom MSB ut med råd kring informationssäkerhet, riktat till den som jobbar på distans. Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde och informationssäkerhetsexpert, reflekterar kring de nya råden. Hon berättar vad du som arbetstagare kan göra för att öka informationssäkerheten kring ditt hemmaarbete.

Örats inre hemligheter avslöjas med ny teknik

3 april, 2020 - Uppsala universitet

Hur ser det egentligen ut djupt där inne i våra öron? Det är något som har varit mycket svårt att studera eftersom innerörat är skyddat av kroppens hårdaste ben. Men med hjälp av synkrotronröntgen går det nu att tredimensionellt avbilda detaljer inuti örat. Forskare från Uppsala universitet har tillsammans med kanadensiska kollegor använt metoden för att kartlägga innerörats blodkärl.

Forskningscentrum vid Linnéuniversitetet belyser Covid-19-pandemin

3 april, 2020 - Linnéuniversitetet

Redan utsatta grupper i Sverige, Europa och världen kommer att drabbas mycket hårt av Covid-19-pandemin. Därför har Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies skapat en resurs för forskning om pandemin med fokus på dess sociala, ekonomiska och kulturella aspekter. Medietäckningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 är omfattande. För att belysa pandemins […]

Antibiotika maskerade sig som naturprodukt i blåstjärneväxt

3 april, 2020 - Uppsala universitet

Tidigare forskningsresultat har pekat på att en särskild typ av scilla från Madeira innehåller en kemisk förening som kan vara användbar som läkemedel. Men en ny studie från forskare vid Uppsala universitet visar att detta inte kan stämma. Växten hade förmodligen tagit upp antibiotika som hamnat i jorden via gödsling.

Ju hälsosammare natur desto större hälsoeffekt

3 april, 2020 - Högskolan i Gävle

För människor som har djup relation till naturen, blir en ekologiskt rik natur läkande, helande och återhämtande på ett mycket starkare sätt, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

– Det handlar om platser som har ekologiska värden, att det kanske finns stora gamla lövträd, eller ängar, olika sorters ekosystem som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Chalmers expertis i samband med coronautbrottet

2 april, 2020 - Chalmers tekniska högskola

På Chalmers tekniska högskola finns ett stort antal forskare som kan bidra till kunskapsläget kring utbrottet av det nya coronaviruset ur olika aspekter. Här följer ett urval av Chalmersforskare som kan svara på frågor.

Ny bok beskriver hur organisationer bättre kan skapa värde för sina kunder

2 april, 2020 - Karlstads universitet

I dag släpps boken ”I kundens skor: Att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv” där föreläsaren och husfilosofen Klas Hallberg och professorn Per Kristensson reder ut varför så många organisationer misslyckas så totalt i mötet med sina kunder. Boken innehåller konkreta exempel, aktuell forskning och råd om hur företag och organisationer kan göra för att uppnå önskat resultat och skapa värde.