Pressmeddelanden

Humaniora

Avancerad teknik ger ny kunskap om våra tänders evolution

9 juli, 2020 - Uppsala universitet

Utvecklingen av våra tänder kan spåras hela vägen tillbaka till de allra första käkförsedda ryggradsdjuren som levde för över 400 miljoner år sedan. Det konstaterar en forskargrupp vars arbete letts från Uppsala universitet. För att kunna undersöka de svårstuderade fossilen har forskarna använt sig av en avancerad typ av skiktröntgen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science.

Uppsala ett av nio lärosäten i Europauniversitet om hållbara städer

9 juli, 2020 - Uppsala universitet

Enlight-konsortiet, där Uppsala universitet ingår, blir ett av 24 nya europeiska universitetssamarbeten som finansieras av EU-kommissionen i andra omgången av prestigeprogrammet European Universities. Programmet syftar till att skapa fördjupade strategiska samarbeten mellan europeiska universitet för att gemensamt möta Europas samhällsutmaningar.

Lantbrukets roll som klimatbov kan ifrågasättas

7 juli, 2020 - Linköpings universitet

Enligt FN:s klimatpanel IPCC står lantbruket för en stor del av världens utsläpp av växthusgaser och ses därför av många som en klimatbov. Den slutsatsen bygger dock på ett paradigm som kan ifrågasättas, skriver LiU-forskaren Per Frankelius i en nyligen publicerad artikel i Agronomy Journal.

Flest palmer i de amerikanska regnskogarna

6 juli, 2020 - Uppsala universitet

Palmers egenskaper skiljer sig på många sätt från andra tropiska träds. En ny stor studie ledd av forskare vid Uppsala universitet har kartlagt hur många palmer det egentligen finns i olika tropiska områden. Andelen palmer är viktig att ta med i beräkningar för skogars möjligheter att ta upp kol och i uppskattningar av skogsområdens känslighet för klimatförändringar.

Torka och höga temperaturer minskade skogens tillväxt i stora delar av landet

6 juli, 2020 - SLU

I södra halvan av Sverige kan skogen bli mindre produktiv i ett varmare och torrare klimat, medan den längre växtsäsongen kan öka produktiviteten längre norrut. Det visar en studie från SLU som bygger på satellitdata och meteorologiska data från 2000-talet. Troligen har skogens tillväxt på många håll i norra Europa redan begränsats av torka under de senaste åren.

Svårare att pendla för den med lägre inkomst

6 juli, 2020 - Malmö universitet

Det är dyrt att åka med buss och spårvagn – och inte alltid tryggt. Många föredrar istället att skjutsa varandra med bil. Forskare har studerat hur invånare i bland annat Hammarkullen och Botkyrka upplever kollektivtrafiken.

Lövsalsfåglars extrema byggnadsverk har utvecklats två gånger i evolutionen

2 juli, 2020 - Naturhistoriska riksmuseet

För att locka honor till parning bygger lövsalsfågeln en jättelik lövsal där han dansar och visar upp sina finaste föremål. Detta saknar motstycke i djurvärlden, men trots det har förmågan uppkommit två gånger oberoende av varandra bland de 28 olika arterna inom familjen lövsalsfåglar. Det visar forskare i en ny DNA-studie.

Ny metod visar hur Parkinsonprotein skadar cellmembran

2 juli, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Vid Parkinsons sjukdom klumpar proteinet alfasynuklein ihop sig i hjärnan. Detta förstör cellernas membran och cellerna dör. Genom att använda en helt ny metod från Chalmers, har man visat att membranets sammansättning verkar vara avgörande för hur lite alfasynuklein som behövs för att en skada i membranet ska uppstå.

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

1 juli, 2020 - Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.