Pressmeddelanden

Humaniora

Unik hälsostudie får fem miljoner

25 februari, 2020 - Umeå universitet

En studie som är den första i sitt slag i Sverige har nyligen tilldelats 5 miljoner kronor av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Medlen kommer att användas till en pilotstudie för att undersöka hälsa och levnadsförhållanden bland den vuxna befolkningen i Jokkmokks kommun, Norrbotten.

Nya perspektiv hjälper barn med hemventilator

25 februari, 2020 - Högskolan i Borås

​Mer än 300 barn i Sverige lever med hemventilator, en maskin som understödjer eller helt ersätter barnets andning. En ny avhandling ger mer kunskap kring barnens, familjernas och de personliga assistenternas upplevelser.

Våra drömmars känslor är ett fönster till vårt välbefinnande

25 februari, 2020 - Högskolan i Skövde

Pilleriin Sikka, lektor i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde har disputerat med sin avhandling ”Dream affect: Conceptual and methodological issues in the study of emotions and moods experienced in dreams” vid Åbo universitet. Sikkas forskning visar att bland annat att det känslomässiga innehållet i våra drömmar återspeglar vårt vakna välbefinnande.

Pressinbjudan Var rädd om din hjärna – hjärnskakning inom idrotten

25 februari, 2020 - Luleå tekniska universitet

Hjärnskakning är ett återkommande problem inom många idrotter, framför allt inom ishockey. Vad händer i hjärnan vid en hjärnskakning och vad är bästa behandlingen? Ta också del av helt nya forskningsresultat från djupintervjuer med före detta svenska toppspelare i landslaget och NHL som på grund av hjärnskador efter upprepade hjärnskakningar tvingats sluta.

Inbjudan: Välkommen till Humanistdygnet 2020

24 februari, 2020 - Linköpings universitet

Den 19 september 2020 återuppstår Humanistdygnet i Linköping. Genom en skön blandning av vetenskap och kultur vill Humanistdygnet ge besökaren tid för nya tankar. Alla hälsas välkomna.

Svampinfektion hindrar grodors rörlighet

24 februari, 2020 - Uppsala universitet

Gölgrodor som smittats av av chytridsvampen Batrachochytrium dendrobatidis rör sig kortare sträckor än ickeinfekterade individer. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet och SLU, som har undersökt hur svampen påverkat rörligheten hos de rödlistade gölgrodorna längs upplandskusten.

Ny matematisk modell visar hur livets huvudgrupper uppstår i evolutionen

24 februari, 2020 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet och University of Leeds presenterar nu en matematisk modell av mångfalden i livets utvecklingshistoria. Modellen fördjupar kunskapen om hur nutidens organismgrupper har uppkommit och ger ett svar på Darwins ”förhatliga gåta” om blomväxternas ursprung. Forskningen publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Forskare i Sudan för att studera klimatförändringarnas frontlinjer

24 februari, 2020 - Malmö universitet

Vårt hus brinner, säger Greta Thunberg. Redan nu är ökenspridning och torka en del av vardagen runt om i världen, bland annat i Sudan.
– Vi måste förbereda oss. Det vi ser i Sudan idag kommer vi kanske se hos oss i framtiden, säger Josepha Wessels, forskare vid Malmö universitet som forskar på plats i Sudans huvudstad Khartoum.

Strålning mot cancer kan orsaka skador och cancer

24 februari, 2020 - Umeå universitet

​Kvinnor som får strålbehandling i höga doser mot bröstcancer löper ökad risk att drabbas av skador på hjärtats kranskärl samt lungcancer. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Avhandlingen pekar på att det är viktigt att strålningen genomförs med så välriktad stråldos som möjligt.

Frusen fågel var 46 000 år gammal berglärka

21 februari, 2020 - Stockholms universitet

Forskare har nu kartlagt delar av arvsmassan hos en välbevarad berglärka från Sibirien. Resultaten kan bidra till att förklara hur underarter utvecklas men även hur mammutstäppen omvandlades till tundra, taiga och stäpp vid slutet av senaste istiden.