Pressmeddelanden

Humaniora

Europeiskt samarbete för bättre skolmiljö

11 december, 2019 - Högskolan i Gävle

​I ett treårigt projekt ska forskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs vid Högskolan i Gävle, tillsammans med skolpersonal, utveckla metoder för att förändra och förbättra skolans fysiska miljö.

Projektet är ett samarbete mellan forskare från Sverige, England, Island, Danmark, Italien och Portugal

Hörselstenar avslöjar att syrebrist bidrar till Östersjötorskens dåliga hälsa

11 december, 2019 - SLU

De senaste tjugo åren har torskarna i östra Östersjön börjat må allt sämre och många torskar är idag extremt magra. En ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet bekräftar nu en av de teorier som framförts: syrebristen i havet bidrar till torskarnas dåliga kondition och kan ha en direkt påverkan på torskens hälsa.

Liberal-demokratisk islam är också politisk islam

10 december, 2019 - Umeå universitet

Just nu pågår en politisk strid i Indien där demokrati och statens sekulära karaktär ifrågasätts av den allt starkare hindunationalismens partier och organisationer. Mot bakgrund av det analyserar Mattias Dahlkvist i en ny avhandling vid Umeå universitet författaren och ickevåldsförespråkaren Wahiduddin Khans texter och hållning. Khans islam är opolitisk, fredlig och förespråkar icke-våld.

Ny samarbetsmodell mellan forskare och organisationer

10 december, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond lanserar en ny version av Flexit. Forskare och företag inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer kan nu skicka in en gemensam ansökan. Med Flexit vill RJ förbättra förståelsen för vad forskare kan tillföra verksamheter utanför lärosätena, men även upplysa forskarsamhället om kunskap och erfarenhet som företag och organisationer besitter.

De skapar styrbara plasmoner i plast

10 december, 2019 - Linköpings universitet

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, har tagit fram optiska nanoantenner i en ledande polymer. Antennerna som kan stängas av och sättas på öppnar för en helt ny typ av styrbar nanooptik. Resultatet presenteras i Nature Nanotechnology.

Nytt förpackningsprojekt fick hållbarhetspris

10 december, 2019 - Karlstads universitet

Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tilldelades den 5 december Lidl Future Initiatives pris och får drygt 3,8 miljoner för ett nytt forskningsprojekt om transformativ förpackningsdesign. Projektet syftar till att öka konsumenters och förpackningsutvecklares kunskap om livsmedelsförpackningar och där plast idag används.

Infektionssensorer i förband kan bli verklighet

9 december, 2019 - Malmö universitet

Tråd- och batterilösa sensorer i sårförband som tidigt kan upptäckta sårinfektioner förväntas minska såväl mänskligt lidande som vårdkostnader. Javier Sotres, forskare vid Malmö universitet, har beviljats medel för att förverkliga idén om en enkel metod att övervaka sår i hemmet.

Pressinbjudan: AI inom industri och samhälle

9 december, 2019 - Umeå universitet

Torsdag 12 december presenteras vid Umeå universitet pågående lokala och nationella projekt för att bygga kompetens inom artificiell intelligens, AI, i samhället. Workshoppen är tredje delen i en serie av sammankomster kring AI.

Högskolan i Gävle utses till elitidrottsvänligt lärosäte

9 december, 2019 - Högskolan i Gävle

– Nu kan alla duktiga ungdomar på våra idrottsgymnasier stanna i regionen och bedriva elitidrott samtidigt som de studerar på Högskolan i Gävle, säger Fredrik Hellström, avdelningschef för avdelningen för folkhälsa och idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle.
– Genom Idrottsvetarprogrammet har vi kompetens att stödja, när det gäller träningslära, idrottscoaching och ledarskap.