Pressmeddelanden

Humaniora

Återvinning av batterier förenklas med ny metod

29 maj, 2020 - Stockholms universitet

En ny metod för att återvinna gamla batterier kan ge bättre och billigare laddningsbara hydridbatterier (NiMH). Det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet.

Ny forskningsrapport om övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning

28 maj, 2020 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Att bli vuxen innebär en rad konkreta förändringar, som att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer, ta mer eget ansvar och att skapa en vuxenidentitet. En ny rapport från Forte visar att unga med funktionsnedsättning ofta har sämre villkor att klara den övergången än jämnåriga utan funktionsnedsättning. Det finns ett stort behov av att förbättra stödet från samhället.

Håller matteböckerna måttet – och hur används de egentligen?

28 maj, 2020 - Mittuniversitetet

Elever använder inte alltid matteboken såsom skaparen avsett och ibland tränar de på helt andra saker än vad som var den pedagogiska poängen med övningarna. Det framkommer i en färsk avhandling i pedagogik vid Mittuniversitetet. – Min önskan är att alla barn ska se sig som matematiska individer, känna att matematik är något för dem. Samhället […]

Studier om våld i nära relationer missar helt de mest utsatta

28 maj, 2020 - Högskolan i Gävle

Många stora studier av våld i nära relationer visar att kvinnor och män är lika utsatta. Men de har mätt på fel sätt. Du behöver fråga om hela det vuxna livet och få med tidigare relationer, då framträder de enorma könsskillnaderna, säger Sara Skoog Waller, forskare i psykologi vid Högskolan i Gävle.

Landskapet bestämmer hur vattendrag bör restaureras

27 maj, 2020 - Umeå universitet

FN har förklarat det kommande decenniet för ekosystemrestaureringens decennium. Det är nu extra viktigt att planera för framgångsrik restaurering. De flesta restaureringar utförs i vattendrag, oftast på korta sträckor. Forskare vid Umeå universitet visar att projekt som planeras på landskapsnivå leder till de bästa resultaten.

Vill tillvarata gammal kunskap inom renslakt

27 maj, 2020 - Luleå tekniska universitet

I ett nytt projekt inom Interreg Sápmi utvecklas en nyskapande utbildning för att göra småföretagare inom rennäringen mer konkurrenskraftiga och attraktiva. Det är forskare från Luleå tekniska universitet som tillsammans med Sápmi Innovation AB och Lapplands yrkeshögskola tar fram utbildningen.

När idrottens tävlan och normer präglar högstadiet

27 maj, 2020 - Malmö universitet

Prestation, tävlan, jämförelse och en norm som säger att killar är bättre än tjejer. Det fann idrottsvetaren Marie Larneby när hon följde en årskull elever genom hela högstadiet på en idrottsprofilerad högstadieskola.
– Det är problematiskt när sådana normer får råda i ett skolsammanhang och det leder till rangordning, säger Marie Larneby.

Virkesförrådet ökar men i långsammare takt

27 maj, 2020 - SLU

Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter. Det visar SLU Riksskogstaxeringen som idag publicerar årlig officiell statistik.