Pressmeddelanden

Humaniora

>

Ärftlig risk för typ 1-diabetes kopplad till skillnader i bakteriefloran

19 augusti, 2019 - Linköpings universitet

Barn med hög genetisk risk att utveckla typ 1-diabetes har delvis en annan bakterieflora i tarmen jämfört med individer med låg risk, enligt en ny studie av forskare vid Linköpings universitet och University of Florida. Fynden, som har publicerats i tidskriften Nature Communications, tyder på att ärftlig risk kan forma hur individen reagerar på miljöfaktorer vid uppkomsten av autoimmuna sjukdomar.

>

Pappersfilter av lokala alger kan rädda liv i Bangladesh

19 augusti, 2019 - Uppsala universitet

Problemet med tillgång till säkert dricksvatten i stora delar av Bangladesh är en ständig utmaning. En forskargrupp från Uppsala universitet, Sverige och Dhaka universitet, Bangladesh visar nu att en lokalt växande och tidigare outnyttjad grön makroalgart kan användas för att extrahera cellulosananofibrer, som sedan kan formas till pappersark med skräddarsydd porstorlek för vattenbehandling.

>

Grävningar på skeppet Gribshunden samlar forskarvärlden – Södertörnsforskare deltar

16 augusti, 2019 - Södertörns högskola

Pressträff måndag 19 /8 kl 12.00
Under tre veckor med start den 19 augusti genomförs arkeologiska undersökningar i Blekinge både på det världsunika skeppet Gribshunden (1495) och på den märkliga järnåldersplatsen i Västra Vång. Totalt kommer ett femtiotal forskare och lika många frivilliga att delta i undersökningarna. Detta gör forskningsgrävningarna till bland de större i landet i modern tid.

>

Ny webbplats ska ge ökad livskvalitet för äldre

15 augusti, 2019 - Mälardalens högskola

Välfärdsteknik ses ofta som ett sätt att lösa utmaningen med att befolkningen blir allt äldre. Men att införa välfärdsteknik är en komplex process som kräver att man förstår hur olika delar hänger ihop. I ett nytt forskningsprojekt kommer forskare vid Mälardalens högskola undersöka hur organisationer kan använda en webbplats för att förbättra sina gemensamma processer.

>

Familjerelationer av stor betydelse vid hjälpinsatser för fattiga äldre

15 augusti, 2019 - Örebro universitet

Owasim Akram forskar om äldre extremt fattiga människor i Bangladesh. Under våren tillbringade han tre månader i Oxford som gästdoktorand för att arbeta med sin studie om faktorer som påverkar utfallet av hjälpinsatser för denna grupp. Resultaten visar att goda familjerelationer och tillgång till någon form av skyddsnät från staten är avgörande för att lyfta människor ur fattigdom.

>

Nytt supraledande tvådimensionellt material upptäckt

14 augusti, 2019 - Uppsala universitet

Supraledande material kan leda ström helt utan energiförluster. Högtemperatursupraledning i kopparoxider upptäcktes för 30 år sedan men orsaken till deras höga övergångstemperatur är fortfarande en gåta. För att komma närmare gåtans lösning presenterar Uppsalaforskare nu ett nyupptäckt material som är supraledande trots att det bara är tre atomer tjockt.

>

Ökat intresse för cykelturism men mer forskning behövs

14 augusti, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Att turista med cykel är en ökande trend. Men det finns mer behov av vetenskaplig forskning om hur insatser som görs för att främja cykelturismen kan mätas och följas upp.

>

Periodiska systemet skrivs om vid högt tryck

14 augusti, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Det periodiska systemet har varit ett centralt verktyg för materialforskning sedan det först skapades för 150 år sedan. Nu presenterar Chalmersforskaren Martin Rahm ytterligare en dimension till systemet vilket ger helt nya förutsättningar för materialforskning. Artikeln är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of American Chemical Society.

>

Bättre beslut när Lean kombineras med simulering och optimering

13 augusti, 2019 - Högskolan i Skövde

Ainhoa Goienetxea, doktorand i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde, har i sin forskning kommit fram till ett sätt att kombinera Lean med simulering och optimering, vilket resulterar i en win-win-situation för de som jobbar med Lean eller simulering. Resultatet kommer kunna stödja organisationer till att öka sin prestanda.

>

Läsning i skolan – allt har inte förändrats på 50 år

12 augusti, 2019 - Högskolan i Borås

Har det någonsin funnits en läsandets guldålder, då alla barn fördjupat sig i så kallad ”god” litteratur? Möjligen, men åtminstone inte i den svenska grundskolan i slutet på 60-talet. Det visar forskning från Högskolan i Borås som finansierats av Vetenskapsrådet.