Pressmeddelanden

Humaniora

>

Sveriges Olympiska Akademi satsar på innovationer inom sportteknik

14 februari, 2019 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Nu lanseras SOA Spin Accelerator Sweden. Ett accelerationsprogram med fokus på sportinnovationer. Ett program där akademin, sportvärlden och techsektorn möts på en internationell arena. Bakom satsningen står Sveriges Olympiska Akademi (där Sveriges Olympiska Kommitté, KTH, Karolinska Institutet och Handelshögskolan i Stockholm ingår) och den internationella organisationen HYPE Sports Innovation.

>

Pressinbjudan Sveriges ledande järnvägsforskare har modellen för bättre järnvägsunderhåll

14 februari, 2019 - Luleå tekniska universitet

Sverige har ett åldrande järnvägssystem med behov av underhåll. Forskare vid Järnvägstekniskt centrum på Luleå tekniska universitet menar att kunskapen om järnväg och järnvägsunderhåll måste öka i samhället och hos politiker för att rätt resurser och åtgärder ska sättas in. Det är lätt att peka på bristande teknik men för att kunna dra nytta av […]

>

Pressinbjudan 14 februari Sveriges ledande järnvägsforskare har modellen för bättre järnvägsunderhåll

14 februari, 2019 - Luleå tekniska universitet

Sverige har ett åldrande järnvägssystem med behov av underhåll. Forskare vid Järnvägstekniskt centrum på Luleå tekniska universitet menar att kunskapen om järnväg och järnvägsunderhåll måste öka i samhället och hos politiker för att rätt resurser och åtgärder ska sättas in. Det är lätt att peka på bristande teknik men för att kunna dra nytta av […]

>

Forte pekar ut inriktningen för framtidens forskning om socialtjänsten

13 februari, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet och kostar över 150 miljarder kronor per år. Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. Forte lanserar nu den strategiska agendan för det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning och lyfter fram de forskningsområden som behöver stärkas de kommande åren.

>

Hur dåligt får resultatet av en tjänst vara?

13 februari, 2019 - Umeå universitet

I svensk rätt saknas allmänna regler för när en tjänst ska anses vara felaktigt utförd. Om parterna själva inte avtalat om saken måste domstolarna därför fylla ut avtalet med oskriven rätt. Ny forskning vid Umeå universitet presenterar en allmän modell för felbedömning och konstaterar att det finns ett allmänt påföljdssystem.

>

Den sovande björnen ger oss mer kunskap om hjärt- och kärlsjukdom

13 februari, 2019 - Örebro universitet

Hur kommer det sig att den sovande björnen inte får några sjukdomar trots att den går i ide? Det vill forskargrupper från olika delar av världen ta reda på. Förhoppningen är att kunna dra nytta av resultaten och hjälpa människor som drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Forskare Ole Fröbert, som har initierat den medicinska forskningen på björnar, är till vardags överläkare vid USÖ.

>

Halmfoder ger inte hästar magsår

13 februari, 2019 - SLU

Under vintern har en studie genomförts på SLU och UDS med målet att undersöka vilka effekter halmutfodring har på hästar. En viktig frågeställning var om halm i foderstaten ger upphov till magsår. Den praktiska delen av studien är nu avslutad och preliminära resultat visar att en foderstat som innehåller halm med bra kvalitet inte ger upphov till mer magsår än om halm inte ingår i foderstaten.

>

Vi tolkar fakta dåligt när det handlar om invandring

13 februari, 2019 - Linköpings universitet

Vår förmåga att analysera fakta grumlas av våra politiska åsikter. Det visar en studie om invandring och kriminalitet. Forskarna från Linköpings universitet har publicerat resultaten i den vetenskapliga tidskriften Behavioural Public Policy.

>

Kurs för nyanlända ungdomar inte anpassad till verkligheten

13 februari, 2019 - Karlstads universitet

I Sverige erbjuds nyanlända ungdomar, 16–19 år, en kurs som ska vara förberedande för studier i den svenska gymnasieskolan. En avhandling visar emellertid att pedagogerna inte har möjlighet att lära ut det som står i läroplanen då förutsättningarna i verkligheten inte gör det möjligt. Författaren menar att en tidig introduktionskurs till det svenska samhället skulle […]