Pressmeddelanden

Humaniora

>

Forskning om biologisk mångfald får medel från Naturvårdsverket

13 februari, 2019 - Högskolan i Skövde

Naturvårdsverket har nyligen beviljat Annie Jonsson, docent i ekologi vid Högskolan i Skövde, 4,8 miljoner kronor för projektet “Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå”. Projektet handlar om att bevara och öka naturens biologiska mångfald och ska pågå i tre år.

>

Nya möjligheter för lysande plast med mönstrat ljus

12 februari, 2019 - Umeå universitet

Den exakta tjockleken på ultratunna filmer av lysande plast är avgörande för att de ska lysa starkt, och genom att använda två plastfilmer på varandra och skriva i den ena med ett spetsigt stift kan man skapa lysande mönster som till exempel en signatur. Det skriver Mattias Lindh som i sin avhandling studerat hur ljusemitterande elektrokemiska celler fungerar.

>

C14-dateringar visar megalitgravarnas ursprung och hur de spred sig över Europa

12 februari, 2019 - Göteborgs universitet

Hur uppkom och spreds europeiska megalitgravar? Genom C14-dateringar av en stor mängd material har en arkeolog vid Göteborgs universitet kunnat visa att det fanns en mycket större rörlighet på stenåldern än vad vi tidigare känt till, med en utvecklad sjöfart och ett utbyte mellan olika delar i Europa. Bettina Schulz Paulssons studie publiceras i den […]

>

Nu kommer alla Gävles gymnasielever för att bekanta sig med sin Högskola

12 februari, 2019 - Högskolan i Gävle

Vi välkomnar alltid alla som vill hälsa på men nu blir det extra roligt när det kommer så många, säger Maria Åstrand Swenneke, kommunikatör. Öppet hus onsdag 13 februari Onsdagen den 13 februari mellan kl. 08:30-15:30 har Högskolan öppet hus då blivande studenter, tillsammans med sina nära och kära, guidas runt på vårt vackra Campus. […]

>

Lättare odla leverceller på mikrochip med nytt gelmaterial

12 februari, 2019 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en ny metod för att göra vattenrika material, hydrogeler, som härmar viktiga egenskaper i cellernas naturliga miljö i kroppen. I en artikel i Biofabrication visar forskarna att materialet kan anpassas efter svårodlade celltypers olika behov och till att göra organliknande strukturer på microchip.

>

Intellektet viktigt för överlevnad vid Parkinson

12 februari, 2019 - Umeå universitet

Den kognitiva förmågan, det vill säga tänkandet, har större betydelse för överlevnaden vid Parkinsons sjukdom än vad som tidigare har antagits. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

>

Så kan cellstress bana väg för medicinska framsteg och gott öl

12 februari, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Det är inte bara vi människor som påverkas av stress, utan även mikroorganismer. Nu har Chalmersforskare utvecklat ett nytt sätt att studera hur enskilda biologiska celler reagerar på förändringar i omgivningen. Metoden kommer att användas för att utveckla målsökande biologiska läkemedel som kan bekämpa svåra sjukdomar. Men forskningen kan också bidra till bättre bröd och öl.

>

Svårdetekterad antibiotikaresistens underskattat kliniskt problem

11 februari, 2019 - Uppsala universitet

I de flesta fall när en bakterie behandlas med antibiotika som den är känslig emot så fungerar behandlingen. Men ibland fungerar inte det valda antibiotikat och en av förklaringarna till detta är heteroresistens, ett fenomen som forskare vid Uppsala universitet tillsammans med kollegor vid Emory University i USA klarlagt i detalj i en ny studie.

>

Är antidopingarbetet försvarbart?

11 februari, 2019 - Högskolan i Gävle

– Det måste göras på ett sätt så att utövarna känner att det är rimligt och rätt i förhållande till vad det kostar, säger Anna Qvarfordt.
Hon ser en risk för en snöbollseffekt, om allt fler börjar misstro systemet eller tänker att ”om dopare kommer undan, varför ska då jag följa reglerna”.

>

Riksbankens Jubileumsfond utlyser satsning på metodutveckling

11 februari, 2019 - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) vill stödja forskare som utvecklar kvalitativa och kvantitativa metoder för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Syftet med utlysningen är att finansiera forskare som utmanar etablerade vetenskapliga paradigm.