Pressmeddelanden

Humaniora

>

Internationell koalition med MDH och UNESCO möter klimatkrisen

4 oktober, 2019 - Mälardalens högskola

För att möta klimatkrisen på global nivå gör nu naturvetenskapen gemensam sak med samhällsvetenskap och humaniora. Därför skapas under 2019 BRIDGES, en ny internationell sammanslutning där UNESCO och flera andra internationella organisationer ingår, däribland Mälardalens högskola, MDH. Nu hålls den avslutande workshopen i Sigtuna där handlingsplanen ska formuleras.

>

Sälsafari lockar 25 000 besökare om året

4 oktober, 2019 - SLU

Det finns idag goda chanser att få se en säl för den som rör sig längs den svenska kusten, något som ett femtiotal företag har tagit fasta på genom att erbjuda sälsafarier för turister. I en ny forskningsrapport från AgriFood Economics Centre vid SLU har företagen för första gången kartlagts.

>

Så tänker elever när de väljer gymnasieskola

4 oktober, 2019 - Uppsala universitet

I en ny avhandling från Uppsala universitet har Mikael Thelin undersökt vilka faktorer som är viktigast för eleverna när de väljer gymnasieskola. Resultaten visar att blivande gymnasielever väger in faktorer som hänger ihop med skolans kvalitet, men också att elever med låga betyg lägger större vikt än andra vid att till exempel få gå med kompisar eller få en gratis surfplatta.

>

Antidepressiva läkemedel verkar generellt sett vara säkra

3 oktober, 2019 - Linköpings universitet

Antidepressiva är på det hela taget säkra, enligt en ny studie gjord av ett internationellt team av forskare. Forskarna har bedömt bevis från 45 meta-analysstudier, som kombinerat resultaten från många studier, och har inte funnit starka bevis för att negativa hälsoeffekter är kopplade till användning av antidepressiva läkemedel. Fynden publiceras i JAMA Psychiatry.

>

Goda råd är inte dyra

3 oktober, 2019 - Karlstads universitet

En forskargrupp vid Karlstads och Linköpings universitet har under tre år drivit ett projekt i samverkan med kommunala energi- och klimatrådgivare. Syftet var att framförallt villaägare ska ta till sig rådgivningen och genomföra förändringar. I dagarna avslutades projektet med ett öppet seminarium.

>

Demens påverkar munhälsan

3 oktober, 2019 - Malmö universitet

Kognitiv funktion och demens kan på ett dramatiskt sätt påverka förutsättningarna för oral hälsa. En ny avhandling av forskaren Helena Nilsson, som deltagit i en världsunik studie kring åldrande, pekar på ett tydligt samband.

>

Po Tidholm nästa Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet

3 oktober, 2019 - Karlstads universitet

Prisbelönte journalisten och författaren Po Tidholm blir nästa Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet under läsåret 2019-2020. Han har under många år skrivit om landsbygd, lokalsamhällen och klyftor mellan stad och land.

>

Prestigefyllt amerikanskt forskningsanslag till Umeå universitet

2 oktober, 2019 - Umeå universitet

En amerikansk forskargrupp får i samarbete med kemiprofessor Magnus Wolf 1.4 miljoner dollar från den amerikanska forskningsmyndigheten, NIH. Målet med forskningsprojektet är att kartlägga mekanismerna hos den mycket viktiga proteinfamiljen kinaser. Projektet riktar primärt in sig mot insulinreceptorkinaset, IRK, som är kopplat till diabetes och olika cancerformer.

>

Olle Lundberg ny huvudsekreterare för forskningsrådet Forte

2 oktober, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet, har utsetts till ny huvudsekreterare för Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.