Pressmeddelanden

Humaniora

Hoppkräftan kan klara av en framtida uppvärmning i Östersjön

27 maj, 2020 - Stockholms universitet

Temperaturen i Östersjön ökar snabbare än i den i världshaven. Men det finns arter som klarar varmare vatten. Hoppkräftan, en viktig födokälla för sill och skarpsill, klarar 2 till 4 grader varmare vattentemperaturer än dagens nivåer – åtminstone i Stockholms skärgård. Det finns dock andra hot mot hoppkräftan.

Kvinnor som ärvt gen från neandertalare föder fler barn

26 maj, 2020 - Karolinska Institutet

Var tredje europeisk kvinna har ärvt receptorn för gulkroppshormon från neandertalare – en genvariant som är förknippad med ökad fertilitet, färre blödningar under tidig graviditet och färre missfall. Det visar en studie i Molecular Biology and Evolution av forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology i Tyskland. – Receptorn […]

Forskningprojekt har undersökt hur berättelser om migration samlats in och blivit del av det nationella kulturarvet

26 maj, 2020 - Linnéuniversitetet

Hur bevarar vi berättelser från människor som invandrat till Sverige? Hur samlas berättelserna in? Hur skapas samlingar av berättelser om migration som ett kulturarv som ska bevaras för framtida generationer? Det har forskarna Jesper Johansson och Malin Thor Tureby undersökt. Som exempel har de studerat hur Nordiska museet arbetar med detta kulturarvsskapande. Varför är det […]

Köldanpassade enzymer kan byta skepnad vid rumstemperatur

26 maj, 2020 - Uppsala universitet

Enzymer från köldälskande organismer som lever vid låga temperaturer, nära vattnets fryspunkt, uppvisar väldigt speciella egenskaper. I en ny studie publicerad i Nature Communications har forskare vid Uppsala universitet tagit hjälp av stora datorberäkningar för att visa hur det kommer sig att många köldanpassade enzymer slutar fungera redan omkring rumstemperatur.

Forte stärker forskning för högre kvalitet i välfärden

25 maj, 2020 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Även om samhället investerar stora resurser i forskning är det ofta svårt att få kunskapen att komma till nytta. I en ny satsning finansierar Forte implementeringsforskning som ska bidra till att fylla viktiga behov i samhället. Projekten ska studera allt från genomslag för vaccineringskampanjer och uppskalning av insatser för familjestöd till hur arbetsplatser kan införa ny kunskap.

Pandareservat i icke-traditionella livsmiljöer kan underlätta bevarandet

25 maj, 2020 - SLU

Skyddade områden som skapas för att värna hotade djurarter kan i själva verket vara hinder för bevarandet, om livsmiljön och födan är för ensidig. Det hävdar ett internationellt forskarlag, som bl.a. använder jättepandan som exempel. I en ny artikel ifrågasätter de synen på pandan som utpräglad bambuspecialist och efterlyser nya reservat med mer varierade livsmiljöer och ett bredare utbud av föda.

Ny metod ger mer precis information om enkla molekyler

25 maj, 2020 - Uppsala universitet

Genom att använda röntgenabsorption vid studier av kvävgas, och utgå ifrån en jon istället för ifrån en neutral molekyl kan man få ut mycket mer detaljerad information. Det går att göra djupare analyser än vad etablerade ESCA-metoden har gett möjlighet till. Det visar en ny studie från bland andra Uppsala universitet och som publiceras i Physical Review Letters.

Så sparar älgen energi om vintern

25 maj, 2020 - SLU

För att spara energi om vintern sänker älgen både hjärtrytm och kroppstemperatur kraftigt. Det visar en ny studie där forskare utrustade älgar med sensorer och GPS-halsband för att för första gången kunna mäta älgars fysiologiska variationer över ett helt år. Studien är gjord inom ett samarbete mellan SLU och norska Høgskolen i Innlandet.