Pressmeddelanden

Humaniora

>

Kameraövervakningen har gjort Sofielund i Malmö säkrare

12 augusti, 2019 - Malmö universitet

Övervakningskameror har hjälpt polisen att ingripa mot narkotikabrott. Kamerorna verkar även ha ökat tryggheten i stadsdelen södra Sofielund i Malmö. Det visar en färsk forskningsrapport från Malmö universitet.

>

Sverige och BTH är värd för talangläger inom AI

12 augusti, 2019 - Blekinge Tekniska Högskola

För första gången står Sverige och BTH, Blekinge Tekniska Högskola, värd för ett nordiskt talangläger där elever mellan 15–18 år möts och utmanas inom artificiell intelligens, AI, tillsammans med BTH:s forskare. Samtidigt pågår en konferens på temat framtidens skola för särskilda begåvningar. Media är välkommen att närvara.

>

Svampstudier ger ny kunskap om skadliga mutationer i celler

8 augusti, 2019 - Uppsala universitet

Långlivade svampar som växer i så kallade häxringar samlar på sig förvånansvärt få mutationer över tid, vilket tyder på att de har ett väl utvecklat skydd mot skadliga mutationer. Resultaten, som publiceras i den ansedda tidskriften Current Biology, är intressanta ur både medicinskt och evolutionsbiologiskt perspektiv.

>

Bete ger näringsrikare vegetation och variation i landskapet

7 augusti, 2019 - SLU

​I en ny studie har forskare vid SLU jämfört hur växters energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden. Studien visar att energi- och proteininnehållet i växterna är högre om de betas än om de klipps och att energi- och proteininnehållet från de betade områdena ökar med åren.

>

Ökade kräftfångster i år

6 augusti, 2019 - SLU

SLU Aqua presenterar en prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, från romkorn till kräftfat. I Vättern beräknas att den relativa fångsten 2019 landar på 137 gram matkräftor per bur och natt, en rejäl uppgång jämfört med förra året.

>

Upplevelse av kvalitet i arbetet gör att man stannar

6 augusti, 2019 - Malmö universitet

I en aktuell studie visar forskare vid Malmö universitet vad som får socialsekreterare att stanna i yrket och på arbetsplatsen. Vad är det som ger tillfredsställelse och glädje i arbetet och vilja att stanna kvar?

>

Många olika gener påverkar risken att utveckla astma, hösnuva och eksem

5 augusti, 2019 - Uppsala universitet

I en ny studie från Uppsala universitet, SciLifeLab, har forskare funnit totalt 141 regioner (gener) i vår arvsmassa som förklarar en stor del av den genetiska risken bakom astma, hösnuva och eksem. Så många som 41 av de identifierade generna har inte tidigare kopplats till en ökad risk för dessa sjukdomar. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Human Molecular Genetics.

>

Sommarhetta och torka i Europa under tolv århundraden

5 augusti, 2019 - Stockholms universitet

Genom historien har södra Europa tenderat att bli torrare och norra Europa fuktigare under varmare klimatperioder. Samtidigt faller de nutida trenderna i sommartorka hittills inte utanför ramen för de senaste tolv århundradenas naturliga variationer. Det visar en ny artikel publicerad av en internationell forskargrupp som studerat sambandet mellan sommartemperatur och torka runt om i Europa.

>

Din dofthjärna fungerar som en råttas

31 juli, 2019 - Stockholms universitet

Forskare vid Stockholms universitet har undersökt hur hjärnan känner igen dofter, och funnit att dofthjärnan och hörselhjärnan kommunicerar med varandra. En ny studie visar stora likheter mellan dofthjärnan hos människor och råttor, vilket kan hjälpa oss att utveckla nya mediciner mot Alzheimers. Personer med svårigheter att identifiera dofter har nämligen större risk att utveckla sjukdomen.

>

20 års kartläggning av Amazonas palmer är klar

29 juli, 2019 - Uppsala universitet

Under tjugo års tid har forskare vid bland annat Uppsala universitet undersökt palmer i Amazonas. Palmplantor på nästan 550 olika platser har undersökts. Det här är en viktig kartläggning för att förstå hur den biologiska mångfalden utvecklats i tropiska ekosystem, och vad som krävs för att bevara den. Arbetet presenteras i en ny studie som publiceras i tidskriften Ecology.