Pressmeddelanden

Humaniora

John Åkerlund – resande i arkitektur

6 december, 2004 - Umeå universitet

Skolor, kyrkor eller turiststationer – arkitekten John Åkerlund tog alltid hänsyn till platsens stil när han ritade sina byggnader. En avhandling från Umeå universitet lyfter fram betydelsen av hans omfattande verk.

Vi hjälps gärna åt när vi pratar

6 december, 2004 - Uppsala universitet

Vad händer när vi fyller i eller bygger på varandras repliker? Gustav Bockgård visar i sin avhandling från Uppsala universitet att det sällan handlar om att avbryta, utan snarare om att man delar den andres åsikter – eller vill hjälpa till att hitta ett uttryck.

Magnetism orsakar inte övernaturliga upplevelser

6 december, 2004 - Uppsala universitet

Enligt tidigare forskning kan övernaturliga upplevelser åstadkommas med elektromagnetisk stimulering av tinningloben. Nu ifrågasätter forskare från Uppsala och Lund experimentens upplägg och därmed forskningens resultat. Deras egen studie med identisk magnetfältsapparatur visar nämligen inga sådana samband.

Gästföreläsande teologiprofessor om vetenskap och religion

6 december, 2004 - Uppsala universitet

J Wentzel van Huyssteen, en av de riktigt stora inom området teologi och vetenskap, gästar Uppsala universitet den 7-9 december. Han kommer att ge tre öppna föreläsningar på temat Människans ursprung och religiösa upplevelser.

Konsumtionssamhället börjar ta form: NK och Penninglotteriet exempel

30 november, 2004 - Stockholms universitet

Synen på människors drömmar om materiella ting och rikedomar har sedan länge varit moraliskt laddad. Kring sekelskiftet 1900 aktualiserades uppfattningar om konsumtionsdrömmar bland annat genom de två institutioner – varuhus och lotteri – som historikern Orsi Husz vid Stockholms universitet studerat och nu försvarar i sin avhandling. Hon tolkar vad konsumtionsdrömmar betydde under en period då ett konsumtionssamhälle började ta form men ännu inte utvecklats fullt i Sverige.

Visst var båtarna finare förr?

29 november, 2004 - Umeå universitet

Moderna och effektiva fartyg kan också vara vackra. Sjöfartens folk bör åter måna om estetiska värden. Det menar Hans Åkerlind i sin doktorsavhandling, ett pionjärarbete om 1900-talets fartygsarkitektur i Sverige.

Arabisk föreläsningsstil analyserad

26 november, 2004 - Göteborgs universitet

Hur börjar man en universitetsföreläsning på arabiska och hur håller man ihop den? Heléne Kammensjö undersöker i sin avhandling s.k. konnektiver i arabisk föreläsningsmonolog, det vill säga inledande små ord och fraser som har till uppgift att binda ihop olika yttranden. Typiska svenska konnektiver är konjunktionen och, adverbet dessutom, prepositionsfrasen på grund av detta och satsen värt att nämna är också. Konnektiverna utgör alltså en större och till formen mer varierad klass än ordklassen konjunktioner.

Orgelstämning och ensembleintonation under barocken

26 november, 2004 - Göteborgs universitet

Stämning och temperering är grundläggande element i orgelns klangbild. Hittills har man allmänt ansett att det skedde en ändring i tempereringspraxis i norra Tyskland och angränsande tyska och nederländska områden omkring år 1700. Enligt denna uppfattning skulle tempereringen då ha förändrats från den tidigare allenarådande medeltonstemperaturen till antingen den i dag brukliga liksväviga temperaturen eller mellanformer, s.k. vältempererade stämningssystem. Men Ibo Ortgies visar i sin avhandling i musikvetenskap att medeltonstemperaturen trots allt förblev i allmänt bruk i nordtyska orglar ända fram till 1740-talet. Det var för dyrt och omständligt att stämma om gamla orglar och orgelbyggarna av nya orglar struntade helt enkelt i de nya anvisningarna.

Boteberättelser speglar hälso- och sjukvårdens villkor

26 november, 2004 - Umeå universitet

Människor som har varit svårt sjuka berättar ofta om att det har förändrat dem, att de ser på sig själva, livet och omvärlden med nya ögon. En ny avhandling i etnologi handlar om hur livshistoria uttrycks och omformuleras i ohälsans livskris.

Är svenska husförhörslängder unika?

24 november, 2004 - Umeå universitet

Kyrkoarkiv i olika länder kan ge ny förståelse av kyrkans undervisande roll under olika skeden i Europa. Att svenska husförhörslängder inte är den enda källan till kunskap om prästerna som folkbildare, visar en ny avhandling från Umeå universitet.