Pressmeddelanden

Humaniora

Greken som blev bannlyst i sitt eget land

26 maj, 2005 - Göteborgs universitet

1856 publicerade den grekiske författaren och samhällskritikern Andreas Laskaratos Mysterierna på Kefallonia. I boken brännmärkte han tre sidor av det samtida grekiska samhället: familjen, religionen och det politiska livet. Som en följd av publiceringen blev han bannlyst av den grekisk-ortodoxa kyrkan fram till år 1900. 1865 tog dansken Theodor Hansen, hovkaplan hos den danskfödde, nytillträdde kungen i Aten, kontakt med Laskaratos. Hansen förberedde en översättning av Mysterierna på Kefallonia till danska och föreslog ett samarbete. Detta blev början på en livslång vänskap och brevväxling under mer än trettiofem år. Genom att publicera denna korrespondens vill Lars Nørgaard ge en inblick i Laskaratos liv och den tid han levde i, men lika viktigt är att förmedla en bild av Theodor Hansen.

Viktigt arkeologiskt fynd i Bohuslän tack vare nya E6:an

26 maj, 2005 - Göteborgs universitet

1997 gjorde man en uppseendeväckande arkeologisk upptäckt inför byggandet av den nya motorvägen genom Bohuslän. Fyndplatsen var Timmerås utanför Uddevalla där man grävt fram en av Skandinaviens bäst bevarade hyddlämningar från jägarstenåldern. Fyndplatsen kan ge oss viktig information om teknik, ekonomi, bosättningsmönster och sociala förhållanden från denna tid. Nu presenterar Robert Hernek tolkningarna av dessa fynd i sin avhandling i arkeologi.

Vad betyder ”form” hos Simmel?

26 maj, 2005 - Göteborgs universitet

Människan är ett socialt och ett historiskt djur som nödvändigtvis lever sitt liv i eller genom olika former, och världen är för henne en värld av former. Så kan man uttrycka den idé som ligger till grund för den tyske filosofen och sociologen Georg Simmels tänkande. Simmel (1858-1918) var en av de mest berömda filosoferna i sekelskiftets Europa. Hans föreläsningar var vida omtalade och lockade stora skaror åhörare från många länder i Europa och i USA. Men vad menade Simmel egentligen med ”former”?

Ny metod för skrivutveckling ger bättre texter

25 maj, 2005 - Umeå universitet

En ny metod för att utveckla elevers skrivande presenteras i en aktuell avhandling. Att reflektera över och diskutera själva skrivprocessen ger både bättre texter och en större medvetenhet om det egna skrivandet, konstaterar Eva Lindgren.

Pressinbjudan: Bred nordisk konferens om amerikastudier

23 maj, 2005 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Den 26 maj klockan 12.30 startar årets nordiska forskarkonferens kring amerikastudier. Arrangörer är NAAS (Nordic Association for American Studies). I år är Växjö universitet värd för konferensen.
NAAS-konferensen hålls vartannat år och universiteten i de nordiska länderna turas om att stå för värdskapet. Till årets fyradagarskonferens har 140 historiker, kulturvetare, litteraturvetare, sociologer och statsvetare med flera från 13 länder anmält sig. Tre av dagarna hålls konferensen i Växjö universitets lokaler medan lördagen – 28 maj – är förlagd till Karlskrona, där Blekinge tekniska högskola tar emot.

Det finns rätt och fel även i frågor med djup oenighet

18 maj, 2005 - Uppsala universitet

I religiösa sammanhang finns oenigheter som inte tycks vara möjliga att lösa genom diskussion. Är det över huvud taget rimligt att säga att det finns riktiga och felaktiga svar på frågor där det råder djup oenighet? Den frågan undersöker religionsfilosofen Hugo Strandberg i sin avhandling, som han försvarar vid Uppsala universitet den 21 maj.

Den plågsamma processen att bli kvinna

18 maj, 2005 - Uppsala universitet

Doktoranden Ellen Matlok-Ziemann har studerat verk av Katherine Anne Porter och Carson McCullers, två 30- och 40-talsförfattare från den amerikanska södern. Texterna skildrar den plågsamma process unga flickor tvingades gå igenom för att bli kvinna. Ellen Matlok-Ziemann försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 21 maj.

Första monografin över Birgitta Trotzig

18 maj, 2005 - Uppsala universitet

Birgitta Trotzig är en av den svenska samtidslitteraturens viktigaste författare. Trots det har det saknats en heltäckande monografi över hennes verk. Den bristen vill Mattias Pirholt råda bot på med sin avhandling, som han försvarar vid Uppsala universitet den 21 maj.

Adeln lyckades behålla sin position

18 maj, 2005 - Uppsala universitet

Det har hävdats att den svenska adeln snabbt förlorade sin framträdande position när ståndssamhället avskaffades under 1800-talet. Doktoranden Göran Norrby menar i en ny avhandling att adeln lyckades anpassa sig till de nya förutsättningarna och behöll sin position till första världskriget. Disputationen sker vid Uppsala universitet den 20 maj.