Pressmeddelanden

Humaniora

En yogi kommer till stan

31 mars, 2003 - Stockholms universitet

Det moderna samhällets framväxt har resulterat i en ökad andlig pluralism i Sverige. Ingen trosuppfattning kan längre sägas ha en monopolställning. Ändå har världen inte blivit fullt ut sekulariserad. De religiösa behoven har istället flyttats till den privata sfären. En av de faktorer som bidragit till denna process är intresset för utomeuropeiska religioner.

Högt och lågt i nybörjares läsning

31 mars, 2003 - Stockholms universitet

Läsning – och särskilt nybörjares läsning – beskrivs av somliga forskare som en strikt omkodning av bokstäver till ljud, medan andra beskriver läsning som en ”gissningslek” där läsaren drar nytta av all möjlig annan information för att undvika det mödosamma avkodningsarbetet.

Olika förutsättningar för stadstillväxten i Stockholm och Berlin

27 mars, 2003 - Stockholms universitet

Under de senaste åren har 1800-talets kvartersstad gjort storstilad comeback. Uppvärderingen har sammanfallit med politiska avregleringar och en tydlig marknadsliberal vändning inom fastighets- och bostadsmarknaden. Otaliga har uppropen varit för stadsförnyelse, stadskultur, stadsliv och stadslust som alla på något sätt har förenats med boendemiljöns förtätning och en ”europeisk stadsbyggnadstradition”.

Margaret Atwoods kvinnor

25 mars, 2003 - Umeå universitet

Katarina Gregerdotter, institutionen för moderna språk, Umeå universitet, har i sin avhandling studerat tematiken i tre romaner av den kanadensiska författarinnan Margaret Atwood.

Hur såg fornsvenskan ut?

24 mars, 2003 - Göteborgs universitet

Under 1300-talet började man skriva brev på svenska istället för som tidigare, på latin. Men det medeltida brevet motsvarade inte det vi idag brukar avse med termen brev, utan det skrevs efter ett bestämt formelschema och behandlade inte privata ärenden utan huvudsakligen juridiska och administrativa ärenden.

Ny avhandling i lingvistik: Franska i klassrummet

20 mars, 2003 - Lunds universitet

Språk lär man sig genom att tala det. Men hur gör lärarna när eleverna föredrar att vara tysta i klassrummet – det enda ställe där de får språket till livs? I en ny avhandling i lingvistik från Lunds universitet undersöker Anna Flyman Mattsson sambandet mellan elevernas inlärning av franska och den undervisning de får.

En yogi kommer till stan

14 mars, 2003 - Stockholms universitet

Det moderna samhällets framväxt har resulterat i en ökad andlig pluralism i Sverige. Ingen trosuppfattning kan längre sägas ha en monopolställning. Ändå har världen inte blivit fullt ut sekulariserad. De religiösa behoven har istället flyttats till den privata sfären. En av de faktorer som bidragit till denna process är intresset för utomeuropeiska religioner.

Föreläsning om organtransplantation

13 mars, 2003 - Stockholms universitet

Måndag 17 mars föreläser professor Janet Radcliffe-Richards på det kontroversiella temat
”Kidneys for sale – on the procurement of organs for transplantation purposes”