Pressmeddelanden

Matematik

Forskare kritiska till hur modeller använts för att beräkna effekt av åtgärder mot corona

27 december, 2020 - Lunds universitet

Forskare från Imperial College tog fram en modell för att bedöma effekter av olika åtgärder för att minska spridningen av corona. Men modellen har stora brister och kunde inte användas för att dra de publicerade slutsatserna, skriver svenska forskare från bland annat Lund universitet i tidskriften Nature. Resultaten från Imperial College pekade på att det […]

Stormigt, dystert och hoppfullt när forskare ställer ut

3 november, 2020 - Umeå universitet

Skönhet kan ibland korsa vetenskapens gränser. Matematikdidaktiker Manya Sundström och Mattias Marklund, tidigare fysiker vid Umeå universitet, har tillsammans publicerat en dikt med foto i den välrenommerade tidskriften Mathematical Intelligencer. De ställer också ut sina verk just nu på FriGallery i Umeå.

Kraftiga tidvatten kan ha drivit på fiskarnas utveckling mot ett liv på land

27 oktober, 2020 - Uppsala universitet

Stora skillnader mellan ebb och flod för runt 400 miljoner år sedan kan ha startat utvecklingen av benfiskar och landlevande ryggradsdjur. Den teorin får nu stöd av forskare i Storbritannien och vid Uppsala universitet som för första gången använt etablerade matematiska modeller för att simulera tidvatten på jorden under den här perioden. Studien är publicerad i Proceedings of the Royal Society A.

AI-metoder för analys av sociala nätverk hittar nya celltyper i vävnad

16 oktober, 2020 - Uppsala universitet

Med så kallad in situ-sekvensering är det möjligt att skapa mikroskopibilder av genaktivitet direkt i vävnad. För att lättare kunna tolka den stora mängd information som då fås har forskare vid Uppsala universitet nu utvecklat en helt ny bildanalysmetod, baserad sig på AI-algoritmer för nätverksanalys som ursprungligen togs fram för att förstå sociala nätverk.

Ny metod gör det möjligt att mäta ultrasnabba magnetiska förändringar

25 augusti, 2020 - Uppsala universitet

Hur kan det i en framtid, med ökande behov av att lagra digital information, bli möjligt att mäta om magnetiska bits switchar tillräckligt fort i till exempel allt kraftfullare hårddiskar? I ett samarbete har fysiker från bland Uppsala universitet utvecklat en exakt metod för att mäta ultrasnabba förändringar av magnetiska tillstånd i ett material. Resultaten publiceras i Nature Communications.

Göran Gustafssonprisen: Forskning om universum och nyfödda belönas

2 mars, 2020 - Kungl. Vetenskapsakademien

Allt från studier av universums allra första ögonblick till utvecklingen av immunförsvaret hos nyfödda belönas i år med Göran Gustafssonprisen. Det handlar om ett av de mest prestigefulla priserna för yngre forskare. Årets fem pristagare från Uppsala, Göteborg och Stockholm får dela på närmare 27 miljoner kronor. Förra året höjdes anslagen och numera rör det […]

Bättre beräkningar för säkrare broar och byggnader

12 februari, 2020 - Örebro universitet

Små mätfel kan få stora konsekvenser. Örebroforskaren Andrii Dmytryshyn räknar ut hur de små felen påverkar slutresultatet – som kan vara en bro eller byggnad. I en artikel publicerad i Foundations of Computational Mathematics visar han hur det fungerar för beräkningar med matriser. – Det blir alltid fel i mätningar, eftersom man måste avrunda. Mätfelen […]

Crafoordpristagare upptäckte solvinden och löste matematiska gåtor

30 januari, 2020 - Kungl. Vetenskapsakademien

Upptäckaren av solvinden, Eugene Parker, och en av matematikens stora problemlösare, Enrico Bombieri, får årets Crafoordpris i astronomi respektive matematik. Crafoordpriset uppgår till sex miljoner svenska kronor och delas ut av Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Crafoordska stiftelsen i Lund. Just nu är Parker Solar Probe på väg allt närmare solen. Sonden, som rapporterade sina […]

Big data ska ge bättre cancervård

16 december, 2019 - Högskolan i Gävle

Hon har i en studie undersökt om det är bättre för en cancerpatient att diagnostiseras vid ett stort universitetssjukhus, och om det är bäst att behandlas i närheten av där man bor.
Xiaoqin Wang fann att de små sjukhusen är bättre, än de stora universitetssjukhusen, på att diagnostisera sjukdomen. En anledning kan vara att det är kortare köer vid mindre sjukhus.