Pressmeddelanden

Matematik

Göran Gustafssonprisen: Forskning om universum och nyfödda belönas

2 mars, 2020 - Kungl. Vetenskapsakademien

Allt från studier av universums allra första ögonblick till utvecklingen av immunförsvaret hos nyfödda belönas i år med Göran Gustafssonprisen. Det handlar om ett av de mest prestigefulla priserna för yngre forskare. Årets fem pristagare från Uppsala, Göteborg och Stockholm får dela på närmare 27 miljoner kronor. Förra året höjdes anslagen och numera rör det […]

Bättre beräkningar för säkrare broar och byggnader

12 februari, 2020 - Örebro universitet

Små mätfel kan få stora konsekvenser. Örebroforskaren Andrii Dmytryshyn räknar ut hur de små felen påverkar slutresultatet – som kan vara en bro eller byggnad. I en artikel publicerad i Foundations of Computational Mathematics visar han hur det fungerar för beräkningar med matriser. – Det blir alltid fel i mätningar, eftersom man måste avrunda. Mätfelen […]

Crafoordpristagare upptäckte solvinden och löste matematiska gåtor

30 januari, 2020 - Kungl. Vetenskapsakademien

Upptäckaren av solvinden, Eugene Parker, och en av matematikens stora problemlösare, Enrico Bombieri, får årets Crafoordpris i astronomi respektive matematik. Crafoordpriset uppgår till sex miljoner svenska kronor och delas ut av Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Crafoordska stiftelsen i Lund. Just nu är Parker Solar Probe på väg allt närmare solen. Sonden, som rapporterade sina […]

Big data ska ge bättre cancervård

16 december, 2019 - Högskolan i Gävle

Hon har i en studie undersökt om det är bättre för en cancerpatient att diagnostiseras vid ett stort universitetssjukhus, och om det är bäst att behandlas i närheten av där man bor.
Xiaoqin Wang fann att de små sjukhusen är bättre, än de stora universitetssjukhusen, på att diagnostisera sjukdomen. En anledning kan vara att det är kortare köer vid mindre sjukhus.

Forskare välkomnar statlig utredning om läromedel

6 december, 2019 - Mälardalens högskola

Forskare vid Mälardalens högskola har sedan länge identifierat ett behov av kvalitetssäkrade läromedel i svensk skola. Matematikprofessor Andreas Ryve välkomnar att regeringen nu tillsätter en särskild utredare.
– Lärarens centrala roll för elevers lärande och de resurser som funnits tillgängliga för lärare, till exempel lärarhandledningar, har varit enormt eftersatta i Sverige, säger han.

Fyra forskare blir Wallenberg Fellows

3 december, 2019 - Stockholms universitet

Fyra unga forskare vid Stockholms universitet har utsetts till Wallenberg Acedemy Fellows 2019. Anslaget gör det möjligt för dem att studera atmosfären runt Vintergatans äldsta stjärnor, energiomvandling i celler, gruppteorins roll för geometrin respektive de långsiktiga effekterna av villkorslösa kontaktöverföringar till fattiga familjer i låginkomstländer.

PISA: Experter vid Malmö universitet

2 december, 2019 - Malmö universitet

Imorgon 3/12 publiceras PISA, världens största elevstudie, om 15-åringars kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Söker du som journalist experter som kan kommentera och sätta resultaten i perspektiv? Vid Malmö universitet finns flera forskare som intresserar sig för PISA.

Släpper vi ut mattelärare utan professionell kunskap i att undervisa?

23 oktober, 2019 - Högskolan i Gävle

Släpper vi ut mattelärare utan professionell kunskap i att undervisa?
Svenska lärare skulle vilja undervisa på ett annat sätt, men de vet inte hur och de kan inte börja experimentera i en klass, säger matematikforskaren Yukiko Asami Johansson som undersökt hur det ser ut i japan.

Språket kan göra matematikuppgifter svårare

2 september, 2019 - Umeå universitet

När matematikuppgifter ges till elever i skriftlig form kan texten påverka svårighetsgraden. Det är viktigt att förhindra att språkliga egenskaper gör uppgiften onödigt svår. När uppgifter översätts till flera språk måste man undvika att ”samma” uppgift är olika svår beroende på vilket språk det är formulerat i. Det skriver Frithjof Theens i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet.