Pressmeddelanden

Media och IT

>

Nytta och lätthet – två faktorer bakom bra system

15 november, 2019 - Lunds universitet

Vad är det som gör att vi accepterar vissa (data)system, men ogillar andra? Christina Keller är ny Lundaprofessor i informatik och har forskat länge om vilka faktorer som gör att vi godtar ett informationssystem. Vad är det som gör att vissa program på datorn på jobbet gör oss så frustrerade och arga? Medan apparna i […]

>

AR-teknik ska hjälpa äldre träna bättre

14 november, 2019 - Högskolan i Gävle

Forskare vid Högskolan i Gävle utvecklar en teknik som ska hjälpa äldre och funktionshindrade att träna upp sin balans.
​- Vi vet att många äldre går hem från sjukvården och då är motiverade till träning, men de vet inte hur de ska göra. Med våra *AR-glasögon får de tydliga instruktioner och träningen blir rolig, säger Sven Blomqvist, universitetslektor vid Högskolan i Gävle.

>

Forskning: Stöttar företag i att nyttja sina IT-system bättre

14 november, 2019 - Högskolan i Skövde

Små och medelstora företag har inte alltid själva den kunskap som behövs för att nyttja olika IT-lösningar för maximal effektivitet inom verksamheten. Kristens Gudfinnsson, doktorand vid Högskolan i Skövde, har i sin forskning tagit fram ett ramverk som ska hjälpa företagen att använda sina IT-lösningar på ett bättre sätt, utefter verksamhetens behov.

>

Effektivare e-hälsosystem förbättrar vården

12 november, 2019 - Blekinge Tekniska Högskola

​Ett effektivare sätt för kunskapsdelning kommer att ge bättre e-hälsosystem vilket i sin tur innebär förbättrade vårdtjänster, visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

>

Kostnadsfri AI-utbildning ska förbättra produktionen inom svensk processindustri

6 november, 2019 - Mälardalens högskola

AIClass är namnet på en ny, webbaserad utbildning som tagits fram av forskare vid Mälardalens högskola (MDH) i samverkan med företag inom processindustrin och RISE Sics, Västerås. Syftet med utbildningen är att sprida kunskap om Big data, Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) som sedan kan användas för att förbättra produktionen inom processindustrin.

>

Appar har blivit säkrare efter GDPR

6 november, 2019 - Karlstads universitet

Forskare vid Karlstads universitet har studerat hur appars tillgång till privat data har ändrats sedan införandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i maj 2018. Studien visar att appar har mindre tillgång till privat data idag, men att många appar fortfarande har åtkomst till fler funktioner än vad som beskrivs i deras integritetspolicy.

>

Elever med erfarenhet av robotar kritiska till att ha dem i klassrummet

5 november, 2019 - Göteborgs universitet

Digitaliseringen och samhällets snabba tekniska utveckling har bidragit till diskussioner och tester av pedagogiska robotar i skolan. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att elever med erfarenhet av robotar som läser av och analyserar känslor är mer negativa till dem än elever som inte träffat på dessa robotar tidigare. År 2015 genomförde forskaren Sofia Serholt […]

>

Nytt projekt ska förbättra prestanda och integritet för 5G-användare

22 oktober, 2019 - Karlstads universitet

Hur tar man bäst till vara på de nya möjligheterna med 5G-tekniken? I projektet Performance and Anonymity in future 5G Networks ,(PAF5G), finansierat av Internetstiftelsen, ska forskare vid Karlstads universitet studera hur användarnas prestanda kan förbättras genom att använda flera uppkopplingar, samtidigt som den personliga integriteten skyddas.

>

Pressinbjudan: Utdelning av ABB:s Robotikstipendium vid Mälardalens högskola i Eskilstuna

21 oktober, 2019 - Pressinbjudan: Utdelning av ABB:s Robotikstipendium vid Mälardalens högskola i Eskilstuna

I samband med Exjobbsdagen i Eskilstuna delar ABB och Mälardalens högskola (MDH) för femte gången ut ABB:s Robotikstipendium till minne av Björn Weichbrodt, den elektriska robotens fader. Stipendiet är till för MDH-studenter och har tillkommit inom ramen för det strategiska samverkansavtal som ABB och MDH har sedan 2013. Stipendiet är på 25 000 kronor.