Pressmeddelanden

Media och IT

Att hitta avvikelser i data kan rädda liv och minska miljöförstöring

24 november, 2020 - Blekinge Tekniska Högskola

Ett viktigt arbete vid analys av stora datamängder är att identifiera avvikelser. Kan vi hitta dem kan oönskade scenarion förhindras. En forskare vid BTH har med hjälp av AI tagit fram metoder för att hitta avvikelser. Forskningen har fokuserat på maritim övervakning, fjärrvärmenät samt media- och sekventiella dataströmmar.

Osäkerhet bromsar utveckling av blockkedjeteknik inom offentlig sektor

20 november, 2020 - Göteborgs universitet

Den digitala tekniken med blockkedjor underlättar hur information organiseras och överförs på ett säkert sätt. Men inom offentlig sektor går arbetet långsamt och framgångarna med tekniken har till stora delar uteblivet. Det visar forskare från bland annat Göteborgs universitet i en ny OECD-rapport där ett hundratal blockkedjeprojekt i länder som Sverige, Belgien och Nederländerna utvärderats. […]

WASP-HS bjuder in till stor konferens om AI, humaniora och samhälle

16 november, 2020 - Umeå universitet

Den 18 november arrangeras AI for Humanity and Society 2020, en online-konferens som samlar framstående forskare och experter i företag och organisationer om humanistiska och samhälleliga aspekter på artificiell intelligens och autonoma system. Arrangör är nationella forskningsprogrammet WASP-HS, vilket koordineras av Umeå universitet.

Forskare ska stötta produktutvecklare i mikroföretag i Tanzania

12 november, 2020 - Blekinge Tekniska Högskola

Forskare från BTH ska studera hur människor i Tanzania arbetar med design och utveckling med syftet att öka deras förmåga att designa mer framgångsrika produkter. Projektet stöttas av Vetenskapsrådet som syftar till att stödja mikroföretag i utvecklingsländer.

Majoriteten av svenskarna emot appar för kontaktspårning

12 november, 2020 - Högskolan i Skövde

Flera länder använder sig av mobilappar för smittspårning av covid-19. I Sverige påbörjade MSB ett arbete med att skapa en sådan app, men utvecklingen stoppades av Folkhälsomyndigheten. Skövdeforskarna Joakim Kävrestad och Ali Padyab har nu undersökt svenskarnas attityd kring en app för smittspårning. Resultatet visar att svenska folket inte vill ha en sådan app.

Chatten på 1177 har förändrat arbetsmiljön

10 november, 2020 - Uppsala universitet

Arbetsmiljön har påverkats både positivt och negativt för de sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden som har kontakt med patienter via chatt istället för telefon. På plussidan finns att tidspressen är mindre, och en lugnare känslomässig arbetsmiljö. På minussidan att chatta med många patienter parallellt utan att veta när patienterna väljer att svara.

Erkänd Umeåforskare får 4 miljoner i anslag från Vetenskapsrådet

5 november, 2020 - Umeå universitet

Johanna Björklund, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och grundare av IT-bolaget Codemill, får fyra miljoner av Vetenskapsrådet för att utveckla sin forskning inom avancerad maskininlärning.

Forskare ska följa hur AI påverkar människors välmående

5 november, 2020 - Umeå universitet

​En ny forskargrupp vid Umeå universitet ska studera hur artificiell intelligens påverkar hälsa och människors välmående. Anslaget till forskningen kommer från det nationella forskningsprogrammet WASP-HS.

Virginia Dignum kan bli Årets AI svensk

3 november, 2020 - Umeå universitet

Virginia Dignum, professor inom ansvarsfull artificiell intelligens vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, är en av fem nominerade till prestigefulla priset Årets AI svensk 2020.

Stora anslag till Malmö universitets AI-forskning

3 november, 2020 - Malmö universitet

Artificiell intelligens har pekats ut som en av lösningarna på flera samhällsfrågor, bland annat pandemin. Men vad innebär AI och autonoma system för samhälle och individ? Paul Davidsson och Michael Strange har beviljats anslag för undersöka detta.