Pressmeddelanden

Media och IT

Sveriges snabbaste superdator

24 februari, 2021 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

När KTH:s nya superdator är fullt utbyggd i slutet av året kommer den att vara snabbast i Sverige. Det säger Gert Svensson, vice föreståndare för Parallelldatorcentrum på KTH.

Humor blir till verktyg i den feministiska kampen mot sexism på nätet

19 februari, 2021 - Södertörns högskola

Ironi, parodi, hån och förlöjliganden. Humor har blivit ett verktyg för feminister i kampen mot sexism och trakasserier på sociala medier. I en ny bok studeras dessa motståndstaktiker och forskarna fann både lätthet och lekfullhet. Men också ett stort mått av allvar. – Humor och skratt är kanske inte det första man tänker på i […]

Robotar i grupp som går att lita på och förstå

16 februari, 2021 - Umeå universitet

Forskning inom området människa-robot-interaktion handlar oftast om hur enskilda robotar ska bete sig när de interagerar med människor. Forskare vid Umeå universitet går bortom detta och studerar grupper av robotar som interagerar med grupper av människor. Resultaten har publicerats i Paladyn – Journal of Behavioral Robotics och är under granskning i tidskriften Frontiers.

Unikt projekt ger insyn i mediebranschen ”bakom kulisserna”

15 februari, 2021 - Mittuniversitetet

I flera års tid har forskare vid Mittuniversitetets forskningscentrum Demicom kunnat följa det interna arbetet kring mediekoncernen Mittmedias omvandling. Nu släpps sekretessen runt projektet när forskargruppens arbete går in i nästa fas och analyserar förändringsarbetet i koncernen. Forskningsprojektet finansieras genom bidrag på sju miljoner kronor från Anderstiftelsen och engagerar initialt sex forskare. − Det är […]

Ny professor ska arbeta med datavisualisering på Universeum

9 februari, 2021 - Göteborgs universitet

Göteborgs universitet och Universeum stärker sin samverkan och genomför en gemensam satsning på lärande via datavisualisering. Med avancerad teknik kommer besökare på Universeum att kunna uppleva avlägsna platser och få en förståelse för komplexa samband och skeenden. Som ett led i satsningen inrättas en ny professur som får både universitetet och Universeum som sin arbetsplats.  […]

Spotify skapar möjlighet för bildning – men rätt förkunskaper krävs

4 februari, 2021 - Södertörns högskola

Musiktjänsten Spotify är i dag den dominerande plattformen för strömmande musik. Den används i skolor, i våra hem och i offentliga miljöer. Tjänsten har sagts demokratisera tillgången på musik. Men för att på allvar skapa möjligheter till bildning krävs förkunskaper visar ny forskning. Ny teknik har på många sätta ritat om kartan för hur vi […]

Framgångsrika Studio Ludum avslutas med nystart

4 februari, 2021 - Högskolan i Skövde

Innovationsprojektet Studio Ludum har med dataspel som drivkraft stöttat spelintresserade UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) till att inleda eller återuppta studier och komma närmare arbetslivet. Projektet avslutas nu vid Högskolan i Skövde genom en digital slutkonferens. Men konceptet är framgångsrikt och Studio Ludum fortsätter i annan regi, tillsammans med bland annat Skövde kommun.

AI-forskare ger ny syn på digital brottslighet

27 januari, 2021 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet bidrar till ny kunskap om hur digital brottslighet kan bekämpas med digital kriminalteknik och artificiell intelligens. Etiska utmaningar som kan uppstå med användning av AI i digital kriminalteknik tas upp i en internationell konferens 28-29 januari.