Pressmeddelanden

Media och IT

MDH-forskning ska förebygga arbetsplatsolyckor på byggen

14 januari, 2020 - MDH-forskning ska förebygga arbetsplatsolyckor på byggen

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket tillhör byggbranschen en av de branscher i Sverige som haft flest arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, de senaste åren. På Mälardalens högskola (MDH) pågår ett forskningsprojekt tillsammans med NCC Sverige AB och Chalmers tekniska högskola, som undersöker hur maskininlärning (ML) kan användas för att förebygga arbetsplatsolyckor i byggbranschen.

Högskolan utbildar Lantmäteriets nyanställda i Kiruna

13 januari, 2020 - Högskolan i Gävle

​Högskolan i Gävle utbildar informationsutvecklare vid Lantmäteriet. ”Väldigt positiv förstärkning som gör att vi kan höja kvaliteten på vår fastighetsinformation”, säger Susanne Ås Sivborg generaldirektör för Lantmäteriet.

För Lantmäteriet är satsningen en del i att förstärka verksamheten i Kiruna. Totalt har 53 personer nyanställts under senare delen av 2019 och fram till idag.

Samarbeten för innovation präglas av såväl misstro som hoppfullhet

10 januari, 2020 - Lunds universitet

Olika åsikter och värdegrunder inom en organisation kan ställa till det i samarbetet med andra organisationer. Men den ledare som är beredd på detta, kan lyckas bättre i att navigera helskinnad ur stormen. Detta enligt forskaren Anna Brattström i en nyligen publicerad artikel i prestigefulla tidskriften Academy of Management Journal. Se intervju med forskaren på […]

AI skulle kunna avslöja grooming

10 januari, 2020 - Högskolan i Gävle

– Det finns många situationer där rösten är den säkraste eller den enda ledtråden till någons identitet, därför är denna forskning viktig, säger Sara Skoog Waller.

– Kunskap om de här effekterna som vi har funnit gör det möjligt att bättre värdera korrektheten i gärningsmannabeskrivningar.

Unga mattetalanger möts på BTH

3 januari, 2020 - Blekinge Tekniska Högskola

​Tisdagen den 7 januari är det fokus på matematik på BTH. Då träffas elever i åldrarna 6–13 år, alla med ett brinnande intresse för matematik, för att diskutera matematiska utmaningar och kreativa lösningar. I år finns även ett pass för lärare i år F-3. Media är välkommen att träffa såväl elever som lära

Kampen mot kunskapsresistens förbiser vårt evolutionära arv

19 december, 2019 - Lunds universitet

Sanningssökande och vetgirighet sägs vara unikt mänskliga särdrag. “Men grupptillhörighet är viktigare. Vi slutar lyssna till fakta om de nya insikterna äventyrar vår plats i gruppen”, säger Mikael Klintman, professor i sociologi. Men det finns knep att ta till för att göra debatten i infekterade frågor såsom klimat, GMO och vaccination mindre polariserad. Vi vet […]

Karlstads universitet får närmare 18 miljoner till forskning med näringslivet

19 december, 2019 - Karlstads universitet

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, får cirka 18 miljoner från KK-stiftelsen till ett nytt forskningsprojekt i samverkan med näringslivet. I projektet ska forskarna titta närmare på hur digitalisering påverkar kunder och företag med fokus på upplevelser och utveckling av tjänster.

Digitalisering i byggbranschen ställer nya krav på yrkeslärare

18 december, 2019 - Malmö universitet

Grundläggande kunskaper om yrket i byggbranschen är en förutsättning för att göra det digitaliserat. Yrkeslärare i gymnasieskolan spelar en huvudroll och hens intresse att ta till sig ny kunskap och använda digitala verktyg. Det visar en studie vid Malmö universitet.

Dietisten – viktig i arbetet för ett hållbart livsmedelssystem

18 december, 2019 - Blekinge Tekniska Högskola

​För att uppnå ett hållbart livsmedelssystem krävs samarbete mellan flera ämnesområden, yrkesgrupper och samhällssektorer. Nu har en forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, utvecklat metodikstöd för hur lokalsamhällen och olika yrkesgrupper kan arbeta för ett globalt hållbart livsmedelssystem. Dagens livsmedelssystem och matvanor bidrar till ohållbara sociala och ekologiska förhållanden, som i sin tur påverkar människors […]

Samhällsutmaningar utmanar forskarsamhället

17 december, 2019 - Blekinge Tekniska Högskola

Forskning förväntas ofta att bidra till lösningar på stora samhällsutmaningar såsom klimatförändringar, att arter inom växt- och djurliv försvinner och migration – alla komplexa problemområden. Ny forskning vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, visar hur forskningen utmanas när det gäller styrning, arbetsmetoder, färdigheter, kompetens och kunskap.