Pressmeddelanden

Media och IT

>

Ny app ska hjälpa barn med talsvårigheter

20 maj, 2019 - Linnéuniversitetet

Den tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter att skapa hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. I ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet ska en app utvecklas för att göra det enklare för barn med talsvårigheter att kommunicera självständigt. Tusentals barn i Sverige saknar helt eller delvis talat språk. Det gäller exempelvis många av barnen med autism eller Downs […]

>

Offentlig sektor behöver bli bättre på att nyttja digitaliseringen

15 maj, 2019 - Göteborgs universitet

Regeringen har högt ställda mål att Sverige ska bli bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Men den offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital […]

>

Varmt mottagande av inkluderande spel

13 maj, 2019 - Högskolan i Skövde

Ett spel som är spelbart för alla, designat på ett sådant sätt att det även går att spela om man är blind. Så låter idén bakom spelappen Frequency Missing, utvecklad vid Högskolan i Skövde. Spelet, som först lanserades på svenska och som sedan sensommaren 2018 också funnits på engelska, har fått ett mycket varmt mottagande.

>

Ny forskning visualiserar åsikter och attityder i sociala medier

29 april, 2019 - Linnéuniversitetet

Hur kan man hitta och förstå åsikter och känslor i den enorma mängden texter i sociala medier? Kostiantyn Kuchers forskning bidrar till att visualisera exempelvis den allmänna opinionen i politiska frågor i tweetar över tid. I framtiden kan analys och visualisering av åsikter och attityder bidra till uppgifter som att upptäckta hatiska uttalanden och falska […]

>

Digitala redskap ska aktivera unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

17 april, 2019 - Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde har nyligen beviljats en halv miljon kronor för ett forskningsprojekt inom forskningsmiljön DHEAR (Digital HEAlth Research). I projektet, som heter FUN, ska det tas fram digitala hjälpmedel som ska få elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) mer fysiskt aktiva.

>

Vanliga människors twittrande spelade viktig roll efter terrorattacken på Drottninggatan

9 april, 2019 - Göteborgs universitet

Vanliga människor spelade en viktig roll i krisresponsen efter terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm. Det visar en ny studie publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet. Genom att organisera sig på Twitter bidrog vanliga människor till att öka säkerheten för allmänheten och minska ryktesspridningen. I april 2017 körde en lastbil med full hastighet ner för Drottninggatan […]

>

Selfies förstärker gemenskap snarare än att visa på självupptagenhet

4 april, 2019 - Göteborgs universitet

Att ta selfies med mobiltelefonen på offentliga platser associeras ofta med självupptagenhet och ett ytligt beteende. Men forskning från Göteborgs universitet visar att selfies är en del av ett större fotografiskt sammanhang där de fungerar som visuell kommunikation och en betydelsefull aktivitet i interaktionen tillsammans med andra människor. I dag uppskattas antalet inlägg med hashtagen […]

>

Forskare ska göra smarta enheter och miljöer säkrare

2 april, 2019 - Karlstads universitet

Det finns många problem med smarta enheter med avseende på säkerhet och personlig integritet. Det går tillexempel att spåra personer och kartlägga deras aktiviteter. Ett nytt projekt med forskare från Karlstads universitet ska kartlägga problemen i syfte att höja säkerheten för nästa generations smarta enheter och miljöer.

>

BTH-forskare med på 100-lista över samhällsnyttig forskning

2 april, 2019 - Blekinge Tekniska Högskola

Marie Netz, forskare i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-lista. Listan samlar forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta.

>

Hur konflikter kan hanteras då svenska kustlandskap ska utvecklas

20 mars, 2019 - Blekinge Tekniska Högskola

I svenska kustlandskap har boende, infrastruktur och fiskenäring funnits sedan länge samtidigt som områdena varit viktiga för friluftsliv. När områdena ska bevaras men samtidigt utvecklas uppstår därför ofta konflikter. Ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, visar på sätt att hantera dessa konflikter genom planering.