Pressmeddelanden

Media och IT

Simulering kortar ledtiderna vid utveckling av nya bilar

18 september, 2020 - Blekinge Tekniska Högskola

​Utveckling av nya bilar kräver avancerade datorsimuleringar. Bland annat simuleras själva plåtformningen för att förutse defekter som veckbildning och sprickor i plåten. Nu visar ny forskning vid BTH hur formningssimuleringen kan förbättras vilket kortar ledtiderna vid utveckling av nya bilar.

Bättre diagnoser och prognoser med hjälp av maskininlärning

14 september, 2020 - Blekinge Tekniska Högskola

Inom vården måste en mängd beslut tas – beslut som är baserade på olika analyser. Ett sätt att underlätta beslutsfattandet är att ta hjälp av maskininlärning. Ny forskning vid BTH visar att vi med hjälp av maskininlärning kan ställa bättre diagnoser avseende åldersbedömning och bättre prognoser kring utvecklingen av demens.

Högskolan i Skövde och SÄPO sätter fokus på informationssäkerhet

3 september, 2020 - Högskolan i Skövde

Oktober månad är European Cybersecurity Month (ECSM). Då uppmärksammas data- och informationssäkerhet lite extra i hela Europa och så också på Högskolan i Skövde. Den 27 oktober är det dags för årets informationssäkerhetsdag. På programmet står bland annat ett online seminarium med Säkerhetspolisen, SÄPO.

Så klarade världens medier Corona-krisen

1 september, 2020 - Mittuniversitetet

Efterfrågan på traditionella nyhetsmedier var större än på mycket länge under våren 2020. Samtidigt försvann i snitt nästan 50 procent av annonsintäkterna för kommersiella medier under krisens första månader. Det visar en ny forskningsrapport om hur medier i 18 olika länder påverkats av krisen. Rapporten har publicerats inom ramen för forskningsprojektet Media for Democracy 2020 […]

Ny smart metod hittar bästa platsen för sol- och vindkraft

17 augusti, 2020 - Högskolan i Gävle

​- Jag kommit fram till en effektiv metod som kan användas för att välja det bästa av en miljon alternativ, eller hur många som helst, säger Goran Milutinovic, forskare vid Högskolan i Gävle.

Det är när man använder sig av data från geografiska informationssystem (GIS), där man ibland har varje punkt på kartan som ett alternativ, som den nya metoden verkligen kommer till nytta.

AI-agenter kan lära sig att kommunicera effektivt

16 juli, 2020 - Göteborgs universitet

Fyra forskare från Göteborgs universitet och Chalmers presenterar en metod för att studera hur språk utvecklas som ett effektivt verktyg för att beskriva mentala bilder. I en ny studie visar de att artificiella agenter på egen hand kan lära sig att kommunicera på ett artificiellt språk som liknar mänskligt språk. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Kyld elektronik skapar bättre kvantdatorer

10 juli, 2020 - Lunds universitet

Ett nytt EU-projekt har som mål att lösa upp en flaskhals vid utvecklingen av kvantdatorer för att därigenom bana väg för bättre kvantdatorer i framtiden. Lunds universitet är koordinator för projektet som har en sammanlagd budget på drygt 45 miljoner kronor.

Sommarlyssning från Jönköping University

1 juli, 2020 - Jönköping University

Jönköping Universitys forskningsblogg Vertikals har spelat in fem avsnitt av podcasten Vertikala samtal med både JU-forskare och inbjudna gäster. Bland gästerna finns bland annat barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och Richard Florida, en av världens ledande forskare och debattörer inom stadsutveckling och förnyelse. De flesta av samtalen tar upp olika aspekter av den pågående Covid 19-pandemin.

Svenska företags digitala marknadsföring synas i nytt projekt

15 juni, 2020 - Lunds universitet

Hur digitaliserad är svenska företags marknadsföring? Och till vilket pris? Det ska ett nytt forskningsprojekt från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ta reda på. Du som själv har inblick i ditt företags digitala marknadsföring bjuds även in att delta i undersökningen. I dag är det digital reklam som dominerar över mer konventionell reklam i svensk radio, […]