Pressmeddelanden

Media och IT

Kyld elektronik skapar bättre kvantdatorer

10 juli, 2020 - Lunds universitet

Ett nytt EU-projekt har som mål att lösa upp en flaskhals vid utvecklingen av kvantdatorer för att därigenom bana väg för bättre kvantdatorer i framtiden. Lunds universitet är koordinator för projektet som har en sammanlagd budget på drygt 45 miljoner kronor.

Sommarlyssning från Jönköping University

1 juli, 2020 - Jönköping University

Jönköping Universitys forskningsblogg Vertikals har spelat in fem avsnitt av podcasten Vertikala samtal med både JU-forskare och inbjudna gäster. Bland gästerna finns bland annat barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och Richard Florida, en av världens ledande forskare och debattörer inom stadsutveckling och förnyelse. De flesta av samtalen tar upp olika aspekter av den pågående Covid 19-pandemin.

Svenska företags digitala marknadsföring synas i nytt projekt

15 juni, 2020 - Lunds universitet

Hur digitaliserad är svenska företags marknadsföring? Och till vilket pris? Det ska ett nytt forskningsprojekt från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ta reda på. Du som själv har inblick i ditt företags digitala marknadsföring bjuds även in att delta i undersökningen. I dag är det digital reklam som dominerar över mer konventionell reklam i svensk radio, […]

Ny avhandling om bildjournalister – en hotad yrkeskår

8 juni, 2020 - Mittuniversitetet

Samtidigt som bildanvändandet i svenska tidningar ökar blir antalet bildjournalister allt färre. I en ny avhandling från Mittuniversitetet granskas förändringarna på den svenska tidningsmarknaden och hur de slår mot en yrkeskår. − Bildjournalisters yrkesideal är att komma nära människor och med sina bilder beskriva deras liv, och i många fall lidanden, för oss läsare. Deras […]

Kunskapen om svenska innovationer fördjupas i ekonomihistoriskt fortsättningsprojekt

1 juni, 2020 - Lunds universitet

Vad driver fram innovationer? Vilken betydelse har finansiering? Varför ser vi fler svenska innovationer under vissa tidsperioder? Det är några av frågorna som Lundaforskarna bakom databasen Swinno nu kommer att gå till djupet med i ett fortsättningsprojekt finansierat av Vinnova med 20 miljoner kronor över fem års tid. – Vår forskning syftar till att förstå […]

10,5 miljoner till två forskare vid Linnéuniversitetet

27 maj, 2020 - Linnéuniversitetet

Ulrika Järkestig-Berggren och Italo Masiello, båda forskare vid Linnéuniversitetet, har fått drygt 5 miljoner kronor var från forskningsrådet Forte till ny forskning. Ulrika Järkestig Berggren, docent vid institutionen för socialt arbete, har fått ca 5,3 miljoner kronor till projektet Utveckla, testa och implementera en metod för bedömningsstöd av barns omsorgsansvar i socialtjänstens barnavårdsutredningar. Projektet är […]

Offentlig sektor allt bättre på att nyttja digitaliseringen

14 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Offentlig sektor har blivit bättre på att skapa förutsättningar för att öka nyttan med digitaliseringen. Samtidigt finns det stora variationer inom kommunala förvaltningar där social- och utbildningsförvaltningar utmärker sig genom en låg digital mognad. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. I årets upplaga av rapporten Statusrapport – digital […]

Ny studie: Digital coachning till bättre hälsa – funkar det?

14 maj, 2020 - Karlstads universitet

Kan digitala tjänster stötta människor som vill förändra sitt beteende? Det är frågan som forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, just nu undersöker tillsammans med Friskvården i Värmland.

Fel prioritering bidrar till trög digital omställning i kommunerna

7 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Svenska kommuner använder inte digitaliseringens möjligheter i tillräckligt hög grad. Oförmågan att nyttja budgeten på bästa sätt resulterar i kortsiktiga perspektiv och att digitala lösningar för kommuninvånarna inte får effekt. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. Den kommunala budgeten är ett av de viktigaste verktygen för att […]

Umeå universitets svar på europeisk plan för AI

5 maj, 2020 - Umeå universitet

EU-kommissionen har publicerat en så kallad vitbok för artificiell intelligens (AI) med syfte att bidra till ett ekosystem av spetskompetens och förtroende för AI i Europa. Medborgare och intressenter har bjudits in att lämna sina synpunkter i en konsultation. Umeå universitet har nu gett sitt yttrande till EU-kommissionen.