Pressmeddelanden

Media och IT

>

Fichtelius ny hedersdoktor vid Mittuniversitetet

14 juni, 2010 - Mittuniversitetet

Erik Fichtelius blir en av fyra nya hedersdoktorer vid Mittuniversitetet. Motiveringen är bland annat hans långa erfarenhet av nyhets- och samhällsjournalistik på högsta nivå. Erik Fichtelius har också varit en återkommande gästföreläsare vid Mittuniversitetets journalistutbildning.
– Det här är ett erkännande av mitt engagemang i journalistiken. Jag är stolt, glad och rörd, säger han om utnämningen.

>

Viktiga tröskelbegrepp hjälper datastudenter

3 juni, 2010 - Uppsala universitet

Genom att fokusera mer på hur studenter upplever viktiga begrepp kan datavetenskapliga universitetsutbildningar förbereda studenterna bättre för arbetslivet. Dessa begrepp är nödvändiga för att studenterna ska utveckla en djupförståelse för programmeringen. Det har Jonas Boustedt visat i sin avhandling, som han försvarar vid Uppsala universitet 4 juni.

>

Datasystem hjälper läkare ge bättre patientvård

3 juni, 2010 - Umeå universitet

Johan Karlsson, Umeå universitet, presenterar i sin avhandling resultat som skulle kunna göra det enklare för läkare att ge tillförlitliga diagnoser och rätt medicinering, till exempel hur olika mediciner interagerar med varandra.

>

Digitaliserad fjärrövervakning – på gott och ont?

27 maj, 2010 - Umeå universitet

Digitaliserad övervakning blir allt vanligare när teknik kan bäddas in i allehanda produkter. I en ny avhandling studerar Katrin Jonsson hur fjärrövervakning möjliggör nya IT-baserade tjänster, men även hur användningen och därmed användarna också kan övervakas.

>

Datorsystemen motsvarar sällan användarnas behov

27 maj, 2010 - Uppsala universitet

Dåliga datorsystem med låg användbarhet är ett arbetsmiljöproblem i dagens Sverige. Användarnas behov är sällan något man tar hänsyn till när nya IT-system utvecklas. Trots att många ser problemet prioriteras det inte i organisationerna, visar en ny avhandling av Åsa Cajander som disputerade vid Uppsala universitet den 26 maj.

>

Höga förväntningar på 112 i det (o)trygga mobiltelefonsamhället

24 maj, 2010 - Örebro universitet

Sedan barnsben har vi lärt oss att bara ringa 112 vid akuta nödsituationer och vi är dessutom medvetna om risken för överbelastning hos SOS Alarm. Trots det ökar antalet nödsamtal och nu undersöker man hur man kan minska trycket på 112 vid stora olyckor och kriser.
– Vi har större möjligheter att ringa eftersom nästan alla har en mobiltelefon, och dessutom lever vi i ett samhällsklimat med mer oro och rädsla, säger Mats Eriksson, forskare vid Örebro universitet.

>

Tekniken påverkar beteenden på Internet

19 maj, 2010 - Umeå universitet

Teknikens utformning har betydelse för hur människor kommunicerar och beter sig på Internet. Det menar Daniel Skog, Umeå universitet, som i en avhandling studerat den svenska nätgemenskapen LunarStorm.

>

Nanoteknik kan ge snabbare datorer

11 maj, 2010 - Göteborgs universitet

Om tio år kan kiseltransistorerna i din dator vara utbytta mot transistorer av kolnanotuber. Det hoppas forskare vid Göteborgs universitet, som utvecklat en metod för att styra nanotuberna under tillverkningen.

>

Digitala rummet – unik gymnasieutbildning med start hösten 2010

7 maj, 2010 - Stockholms universitet

Ross Tensta Gymnasium startar i samverkan med Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet en ny form av gymnasieutbildning som är utformad för den digitala kultur där dagens ungdomar befinner sig, till skillnad från den traditionella skolan.

>

Informations- och kommunikationsteknik – vägen till ett nytt sätt att lära

5 maj, 2010 - Örebro universitet

I många u-länder ser studenterna lärarna som auktoriteter vars kunskap de ska memorera utan att ifrågasätta. Örebroforskning visar hur informations- och kommunikationsteknik kan användas för att istället uppmuntra studenter att lära och tänka kritiskt.
– Om man lär sig tänka kritiskt har man bättre förutsättningar att förändra det samhälle man lever i, säger Annika Andersson, som skrivit en avhandling i informatik vid Örebro universitet.