Pressmeddelanden

Medicin

>

Umeåforskare med i vetenskapligt genombrott för malariaforskningen

14 november, 2019 - Umeå universitet

Oliver Billker och Ellen Bushell, Umeå universitet, och ett internationellt forskarteam har systematiskt undersökt arvsmassan hos malariaparasiten Plasmodium och funnit sju metaboliska vägar som parasiten behöver för att infektera levern, där parasiten mångfaldigar sig snabbt innan den invaderar blodet och orsakar malaria. Rönen publiceras i dag i den prestigefyllda tidskriften the Cell.

>

Barn i fokus i nedräkning om klimatet

14 november, 2019 - Umeå universitet

Barnen kommer att drabbas särskilt hårt om inte klimatförändringarna begränsas. Det visar årets rapport i serien The Lancet Countdown. Som enda svenska lärosäte leder Umeå universitet en av arbetsgrupperna bakom rapporten som publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

>

Litium kan lindra strålskador efter behandling av hjärntumör

14 november, 2019 - Karolinska Institutet

Barn som fått strålning mot hjärnan för att behandla tumörer kan få kognitiva problem senare i livet. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i studier på möss visat att läkemedlet litium kan bidra till läkningen av dessa skador, långt efter att de uppkommit. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry och forskarna planerar nu att testa […]

>

Arbetsplatsen påverkar fysisk aktivitetsnivå

13 november, 2019 - Umeå universitet

Hur mycket den som arbetar på kontor rör sig eller sitter stilla på jobbet hänger samman med en rad olika faktorer. Det handlar inte bara om hur arbetsplatsen är utformad, utan även om organisation, företagskultur, hälsotillstånd och arbetsbelastning. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

>

Utvecklar bättre metod för bestämning av cytostatika och tungmetaljoner

12 november, 2019 - Umeå universitet

Sereilakhena Phal utvecklar i sin avhandling elektrokemiska biosensorer och sensorplattformar för detektion av läkemedel som används inom kemoterapi för cancerbehandling och för bestämning av metalljoner i vattenprover. Hon försvarar sina resultat den 13 december vid Umeå universitet.

>

Europeiska CBRNE-centrets samverkansprojekt ger resultat

7 november, 2019 - Umeå universitet

Projektet Safety & Security Test Arena har bland annat resulterat i framtagandet av en värmemadrass för omhändertagande i kalla miljöer, nya lösningar på problematik vid insats vid olycka i gruva, en instruktörsutbildning för förare av utryckningsfordon och virtual reality träning för insatsledning.

>

Ny genanalys förbättrar diagnostiken av intellektuell funktionsnedsättning

7 november, 2019 - Karolinska Institutet

Analys av hela arvsmassan, så kallad helgenomsekvensering, kan användas för att diagnostisera intellektuell funktionsnedsättning med högre precision än andra genetiska analysmetoder. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Genome Medicine. Helgenomanalys med forskarnas egenutvecklade analysverktyg kommer nu att införas som första linjens kliniska diagnostik vid Karolinska Universitetslaboratoriet. – Tekniksprånget […]

>

Vetenskapsmiljoner till medicinsk forskning i Umeå

6 november, 2019 - Umeå universitet

Umeå universitet håller sig väl framme i Vetenskapsrådets årliga tilldelning av medel till forskning om medicin och hälsa. 71 miljoner kronor kommer till Umeå, vilket placerar Umeå universitet på femte plats i landet, efter Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund.

>

Miljonstöd till nytt sätt att angripa virus

4 november, 2019 - Umeå universitet

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet ska bidra till att på sikt utveckla nästa generations läkemedel mot virus. Projektet som stöds med sex miljoner kronor av Familjen Erling-Perssons Stiftelse syftar till att få fram läkemedel som har effekt på värdcellen, till skillnad från dagens läkemedel som slår mot en handfull virusproteiner.

>

Hur är medvetandet kopplat till hjärnan?

4 november, 2019 - Uppsala universitet

Oavsett om vi är medvetna eller inte, hjärnan fungerar på samma sätt ändå. Nu när vi vet detta, hur ska vi då förhålla oss till medvetslösa patienter? Vad betyder det att vara ”vid medvetande”? Och hur är vårt medvetande kopplat till vår fysiska hjärna? Michele Farisco, är tidigare docent i moralfilosofi (L’orientaleuniversitetet, Neapel) och har nu doktorerat i neuroetik vid Uppsala universitet.