Pressmeddelanden

Medicin

Forskare använder ny teknik för att se vatten som aldrig tidigare

4 augusti, 2020 - Umeå universitet

Från skapandet av en enda droppe till flödet i en flod och världens hydrologiska cykel – hur vatten binds samman och till olika ytor, har långtgående konsekvenser. En grupp forskare undersöker vatten på nya sätt och har omdefinierat hur denna bindande effekt fungerar på nivån för den minsta molekylen.

Ny kunskap om enzym med viktig roll för SARS-CoV-2-infektion

31 juli, 2020 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har gjort en kartläggning av enzymet ACE2 i hela människokroppen, som föreslagits spela en viktig roll för utveckling av sjukdomen COVID-19. I motsats till tidigare forskning visar studien att ingen eller endast mycket låga nivåer av ACE2-protein finns i normala luftvägar. Resultaten beskrivs i en artikel i Molecular Systems Biology.

Nytt blodprov upptäcker Alzheimers sjukdom lika exakt som dyra och komplicerade metoder

28 juli, 2020 - Lunds universitet

Alzheimers sjukdom är svårdiagnosticerad vilket kan försvåra möjligheten att ge bästa möjliga behandling och vård. I en internationell studie som nu publiceras i den ansedda tidskriften JAMA beskriver forskare ett nytt blodprov som upptäcker Alzheimers sjukdom redan innan de första symtomen utvecklats och har samma tillförlitlighet som dyra, komplicerade och mer svårtillgängliga metoder. Forskarna har […]

Antiviral metod mot herpes banar väg för bekämpning av obotliga virusinfektioner

23 juli, 2020 - Lunds universitet

Forskare i Lund har upptäckt en ny metod för att behandla alla humana herpesvirus. Den nya bredspektrum-metoden riktar sig mot fysikaliska egenskaper i virusets arvsmassa i stället för som i tidigare behandlingsmetoder, mot virala proteiner. Behandlingen består av nya molekyler som penetrerar virusets proteinhölje och hindrar generna från att lämna viruset för att infektera cellen. […]

Högfluorerade kemikalier ger ökad risk för diabetes och celiaki hos spädbarn visar Örebroforskare

23 juli, 2020 - Örebro universitet

Risken för typ 1-diabetes och celiaki kan öka hos barn om mödrarna utsatts för vanligt förekommande högfluorerade kemikalier under graviditeten. Det visar ny forskning vid Örebro universitet. – Vårt resultat visar på vikten att fortsätta undersöka mer exakt vilka av dessa kemikalier som påverkar mödrar och små barn, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi. Hon och […]

Växtrötter matar bakterier och ökar permafrostens utsläpp

20 juli, 2020 - Umeå universitet

En viktig osäkerhetsfaktor i klimatprognoserna är mängden kol som släpps ut av tinande permafrost i Arktis. Växters rötter stimulerar mikrobiell nedbrytning i jorden, en mekanism som kallas ”priming”. Ett internationellt forskarteam visar att primingeffekten i sig kan orsaka utsläpp av 40 miljarder ton kol från permafrost år till 2100. Studien publiceras i dag i Nature Geoscience.

Okänd blodbroms bakom världens mest sällsynta blodgrupp

16 juli, 2020 - Lunds universitet

Efter närmare 30 år har forskare i Lund och Bristol löst gåtan om en blodgrupp så sällsynt att man bara känner till ett tiotal människor som har den, varav en enda är blodgivare. När det cancerrelaterade proteinet EMP3 saknas på blodceller får man blodgruppen MAM-negativ. Studien där forskarna samtidigt kom på att EMP3 är en […]

Vanligt med spridning av influensavirus i sjukhusmiljö

15 juli, 2020 - Göteborgs universitet

Var fjärde inneliggande patient med influensa under en given säsong visade tecken på att ha smittats i vården. Det framgår i en avhandling från Göteborgs universitet om influensaspridning på sjukhus och hur problemen kan åtgärdas. En av studierna i avhandlingen är baserad på journalgenomgång av samtliga vuxna patienter, 435 individer, som vårdades inneliggande på Sahlgrenska […]

Oväntade kopplingar mellan genförändringar i tumörceller och läkemedelssvar vid hjärncancer funna

14 juli, 2020 - Uppsala universitet

Precisionen vid behandling av hjärncancerformen glioblastom kan öka och befintliga läkemedel användas på nya sätt. Det visar en studie från Uppsala universitet där ett stort antal cellprover från patienter med hjärntumörer undersökts. Forskarna har kartlagt hur cellförändringar i glioblastomceller påverkar effekten av olika läkemedel. Resultaten publiceras i tidskriften Cell Reports.

Bättre höftprotesoperationer när läkaren opererar ofta

14 juli, 2020 - Göteborgs universitet

Ju högre andel förstagångoperationer för höftprotes en läkare genomför per år desto bättre blir resultaten, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Däremot gör det ingen större skillnad för patienten om opererande läkare är färdig specialist inom ortopedi, eller ST-läkare under utbildning till ortopedspecialist. Forskningen tar avstamp i diskussionen om så kallade operatörsspecifika resultat, alltså hur […]