Pressmeddelanden

Medicin

Unik databas med biomarkörer kan ge ny kunskap om tjock- och ändtarmscancer

22 oktober, 2020 - Örebro universitet

En databas med närmare 1 000 biomarkörer för diagnos av tjock- och ändtarmscancer, läkemedelsbehandling och sjukdomsprognos. Det är resultaten av en ny avhandling i biomedicin av Xueli Zhang vid Örebro universitet. Databasen är den första i sitt slag med samlad information om biomarkörer kopplade till tjocktarmscancer och ändtarmscancer, även kallat kolorektalcancer. Med hjälp av biomarkörerna kan […]

Ny metod kan utvärdera läkemedel mot Alzheimers

22 oktober, 2020 - Lunds universitet

Lundaforskare har tagit fram en metod som kan mäta effekten av olika lovande läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Med den nya metoden har forskarna kunnat se att en specifik läkemedelskandidat hindrar bildningen av de små proteinklumpar som tros skada nervcellerna i hjärnan. Forskarna hoppas nu att deras metod kan underlätta utvecklingen av nya läkemedel mot demenssjukdomen. […]

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar på molekylärmedicinsk forskning i Lund

22 oktober, 2020 - Lunds universitet

Wallenberg Centrum i Molekylärmedicin vid Lunds universitet, har av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tilldelats ett driftsstöd om 150 miljoner kronor samt ytterligare 68 miljoner kronor för rekryteringstjänster i datadriven life science. Under 2014–2015 satsade Stiftelsen 825 miljoner kronor på uppbyggnaden av fyra Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, i Lund, Göteborg, Linköping och Umeå. […]

Immunsvar trolig orsak bakom nervpåverkan vid covid-19

21 oktober, 2020 - Göteborgs universitet

Det är troligen inte viruset i sig, utan snarare immunsvaret som ger upphov till förvirring och andra symtom från nervsystemet hos vissa patienter med covid-19. Det framgår av en studie på sex svenska patientfall, publicerad i tidskriften Neurology. Att vissa patienter med covid-19 förutom typiska lungsymtom, även visat tecken på att hjärnan påverkas av infektionen […]

Koppling mellan socker och ADHD

20 oktober, 2020 - Örebro universitet

Det finns en koppling mellan ADHD och matvanor. Det visar en ny studie av Örebroforskare publicerad i American Journal of Medical Genetics. – Vi ser en koppling mellan ADHD och att äta mer socker och mättat fett och mindre frukt och grönt, säger Lin Li, som är doktorand vid Örebro universitet och har gjort studien […]

Bröstbevarande kirurgi ökar livskvaliteten och är lika säker som traditionell kirurgi

20 oktober, 2020 - Lunds universitet

På senare år har tekniker inom bröstbevarande kirurgi, onkoplastik, utvecklats för att vid behandling av bröstcancer förbättra både det funktionella och estetiska resultatet. Onkoplastik är lika säker som konventionell bröstbevarande kirurgi vid bröstcancer och patienternas hälsorelaterade livskvalitet ökar. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. – Att rekonstruera bröstet med onkoplastik i samband […]

Ny kunskap om världens mest sällsynta grundämne

19 oktober, 2020 - Göteborgs universitet

En ny studie i högt rankade Nature Communications förmedlar betydelsefull kunskap om det radioaktiva grundämnet astat, ett av världens mest sällsynta ämne.
Det finns bara 70 mg astat i jordskorpan, så ämnet är extremt ovanligt. Men nu har forskare vid Göteborgs universitet lyckats tillverka negativa joner av astat i partikelacceleratorn på laboratoriet i CERN och därmed kunnat studera ämnet mera i detalj

AI-metoder för analys av sociala nätverk hittar nya celltyper i vävnad

16 oktober, 2020 - Uppsala universitet

Med så kallad in situ-sekvensering är det möjligt att skapa mikroskopibilder av genaktivitet direkt i vävnad. För att lättare kunna tolka den stora mängd information som då fås har forskare vid Uppsala universitet nu utvecklat en helt ny bildanalysmetod, baserad sig på AI-algoritmer för nätverksanalys som ursprungligen togs fram för att förstå sociala nätverk.

Nyputsade råttor gav ledtrådar till hur hjärnan väljer beteende

16 oktober, 2020 - Lunds universitet

För att bättre förstå hur hjärnan väljer vilket beteende som ska komma härnäst har forskare vid Lunds universitet studerat råttor som putsar sig. Studien visar att när de går från ett beteende i putsningskedjan till nästa, förändras signaleringen i olika delar av hjärnan. Resultaten, som nyligen publicerats i Science Advances, ökar förståelsen om vilka processer […]

Lågintensiv daglig motion bra för äldres hjärta och hjärna

16 oktober, 2020 - Umeå universitet

Redan måttliga mängder av lågintensiv fysisk aktivitet minskar påtagligt risken för stroke, hjärtinfarkt och förtida död på äldre dar. Det visar en ny stor studie vid Umeå universitet bland 70-åringar.