Pressmeddelanden

Medicin

>

Ljumske och höft kollas med 5-sekunderstest

21 mars, 2019 - Lunds universitet

Fem sekunder. Det kan vara tillräckligt för att uppskatta status av en hockeyspelares ljumskar. Ett så kallat 5-second squeeze-test har för första gången använts på ishockeyspelare, i en studie som undersöker om testet kan användas som indikation på ishockeyspelarnas höft/ljumskfunktion och höftstyrka. Enligt den nya forskningsstudien från Lunds universitet fanns ett tydligt samband: smärta vid […]

>

Genvarianter kan påverka återhämtning efter stroke

20 mars, 2019 - Göteborgs universitet

Dina gener kan ha betydelse inte bara för risken att drabbas av stroke, utan sannolikt även för hur bra du sedan återhämtar dig. Göteborgs universitet har haft en ledande roll i det internationella samarbete där forskare för första gången identifierat vanliga genvarianter som är kopplade till förmågan att återhämta sig efter ischemisk stroke. Studien som […]

>

Fraktur i örat vanligare än tidigare känt

19 mars, 2019 - Umeå universitet

Att dra ut fingret ur örat efter badet verkar harmlöst, men för den med rejäl otur kan det leda till hörselskador om hammaren i örat drabbas av en fraktur. Den skadan är kanske vanligare än man tidigare trott. Det finns dock vissa kirurgiska sätt att laga örat. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

>

Skyddande antikroppar finns även hos för tidigt födda

18 mars, 2019 - Karolinska Institutet

Även mycket för tidigt födda barn bär på ett skydd mot virus i form av antikroppar överförda från mamman. Det visar en analys av så kallade maternella antikroppar hos nyfödda barn, publicerad i tidskriften Nature Medicine av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten bör förändra vårt sätt att se på infektionskänslighet hos nyfödda, enligt forskarna. Under […]

>

Godishalsband inspirerade ny läkemedelsteknik

18 mars, 2019 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Om en patient får för lite läkemedel blir inte behandlingen tillräckligt verksam. Om hon får för mycket kan läkemedlet bli giftigt för kroppen. Nu har forskare vid KTH och MIT hittat en lösning på problemet. En spiral med medicintabletter som ligger i patientens mage under en längre period och utsöndrar läkemedel under tiden. Första sjukdomen att bekämpa med läkemedelsspiralen är tuberkulos.

>

Epigenetisk markör kan förutsäga överlevnad vid barnleukemi

8 mars, 2019 - Umeå universitet

En molekylär epigenetisk markör har betydelse för att redan vid diagnostillfället särskilja patienter med barnleukemi med hög respektive låg risk för återfall. Det kan vara betydelsefullt för att tidigt anpassa vilken behandling som ska sättas in, så att barn inte utsätts för behandling med svårare biverkningar än nödvändigt. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

>

Ökad risk för psykisk ohälsa om ens mamma vårdats för infektion under graviditeten

7 mars, 2019 - Göteborgs universitet

Risken för autism och depression hos en person ökar om hens mamma under graviditeten vårdats på sjukhus med en infektion. Det visar en stor svensk observationsstudie på närmare 1,8 miljoner barn. – Resultaten tyder på att det kan finnas anledning att förebygga och förhindra infektion under graviditeten så långt som möjligt, exempelvis genom att följa […]