Pressmeddelanden

Medicin

Karantän på lyxkryssare ledde till fler coronasmittade

28 februari, 2020 - Umeå universitet

Det blev fler som smittades av coronavirus när kryssningsfartyget Diamond Princess hölls i karantän i drygt två veckor än om passagerarna istället hade fått gå i land direkt, tvärt emot vad som var tanken. Det visar forskning vid Umeå universitet.

Ny vårdrutin minskar risken för upprepade frakturer

27 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Risken för att äldre ska drabbas av upprepade frakturer minskar med 18 procent om sjukvården är mer strukturerad och förebyggande, genom så kallade frakturkedjor. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Sverige och Norden ligger högt i internationell statistik över benskörhetsfrakturer hos personer i åldern 50 år och uppåt. Livstidsrisken för en vuxen kvinna i […]

Unik hälsostudie får fem miljoner

25 februari, 2020 - Umeå universitet

En studie som är den första i sitt slag i Sverige har nyligen tilldelats 5 miljoner kronor av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Medlen kommer att användas till en pilotstudie för att undersöka hälsa och levnadsförhållanden bland den vuxna befolkningen i Jokkmokks kommun, Norrbotten.

Strålning mot cancer kan orsaka skador och cancer

24 februari, 2020 - Umeå universitet

​Kvinnor som får strålbehandling i höga doser mot bröstcancer löper ökad risk att drabbas av skador på hjärtats kranskärl samt lungcancer. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Avhandlingen pekar på att det är viktigt att strålningen genomförs med så välriktad stråldos som möjligt.

Fetmakirurgi effektivt även vid tidigt utvecklad fetma

20 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Kirurgisk behandling av fetma är lika effektivt för individer som utvecklat sjukdomen tidigt, före 20 års ålder, som för dem som utvecklat fetma senare i livet, visar en studie från Göteborgs universitet. Resultaten publiceras i tidskriften Diabetes Care, och bygger på data från SOS-studien, Swedish Obese Subjects, som startades 1987 och leds och koordineras från […]

Kraftig kostnadsökning om nya kolesterolsänkande riktlinjer införs

19 februari, 2020 - Karolinska Institutet

Ett införande av nya riktlinjer för kolesterolsänkande behandling från europeiska expertorganisationer skulle drastiskt öka kostnaden för hälso- och sjukvården. Det visar en simuleringsstudie av forskare på Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften European Heart Journal. Enligt forskarna understryker resultatet behovet av att genomföra en kostnadseffektivitetsanalys av riktlinjernas innebörd, givet hur mycket den föreslagna behandlingen för […]

Första svenska transplantationen av livmoder från avliden donator

17 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Det svenska teamet bakom forskningen kring livmodertransplantationer har för första gången genomfört en transplantation med livmoder från avliden donator. Ingreppet skedde utan komplikationer och mottagaren mår bra. Transplantationen gjordes i december 2019, under ledning av Mats Brännström, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Ytterligare fem transplantationer med livmoder […]

Medelhavskost studeras mot demens vid diabetes

17 februari, 2020 - Umeå universitet

Kan så kallad medelhavskost och träning bromsa insjuknande i demens för äldre med typ 2-diabetes? Det ska en världsunik studie som nu påbörjas vid Umeå och Uppsala universitet ge svar på.

Risk för spridd njurcancer bedöms med DNA-markör

14 februari, 2020 - Umeå universitet

Det är möjligt att förutsäga risken för att njurcancer ska spridas utanför njuren genom att analysera skillnader i så kallad DNA-metylering i tumören vid diagnos. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

WHO underskattar Corona-virusets spridning

13 februari, 2020 - Umeå universitet

Coronaviruset kan ha större förmåga att spridas än enligt de skattningar som världshälsoorganisationen WHO arbetar efter. Det visar en genomgång av studier om virusets överförbarhet som forskare vid bland annat Umeå universitet har genomfört.