Pressmeddelanden

Medicin

Biomarkörer i urinen kan avgöra typ av astma

13 januari, 2021 - Karolinska Institutet

I en ny studie har forskare vid Karolinska Institutet genom ett urinprov identifierat och verifierat vilken typ av astma som en patient har. Studien, som har publicerats i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, lägger grunden för en mer individuell diagnos och kan leda till bättre behandling mot astma i framtiden. Ungefär 10 […]

Nya studier ger stöd för tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom via blodprov

13 januari, 2021 - Göteborgs universitet

I tre nyligen publicerade artiklar i Molecular Psychiatry, Brain och JAMA Neurology visar forskare vid Göteborgs universitet att ett egenutvecklat blodprovsbaserat test för alzheimer kan ge tidig upptäckt av sjukdomen och spåra dess förlopp, vilket har stor betydelse för både tilltänkt användning inom kliniken och i behandlingsstudier. – Det här är ett extremt dynamiskt forskningsfält […]

Nya små antikroppar visar lovande effekt mot covid-19-infektion

12 januari, 2021 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med forskare i Tyskland och USA, utvecklat nya små antikroppar, nano-antikroppar, som hindrar coronaviruset sars-cov-2 från att ta sig in i mänskliga celler. Studien, som publiceras i tidskriften Science, visar att en kombinerad nano-antikropp gav särskilt bra effekt – även om viruset muterade. Enligt forskarna har nano-antikropparna potential […]

Dålig kondition kopplas till ökad risk för psoriasis senare i livet

12 januari, 2021 - Göteborgs universitet

I en stor registerbaserad studie visar nu forskare vid Göteborgs universitet att sämre fysisk kondition hos unga vuxna är kopplat till en ökad risk för den autoimmuna sjukdomen psoriasis. De män som tillhörde gruppen med sämst kondition vid mönstringen hade 35 procents ökad risk att utveckla psoriasis senare i livet jämfört med dem som hade bäst kondition.

Ursprung för antibiotikaresistens kartlagd

7 januari, 2021 - Göteborgs universitet

Genom att jämföra tusentals bakteriers arvsmassa har forskare vid Göteborgs universitet kunnat kartlägga varifrån antibiotikaresistensgener kommer. För nästan alla gener där man kunde identifiera ett ursprung började genen att spridas från sjukdomsframkallande bakterier. Människors dna sprids enbart genom biologiskt arv, medan bakterier har för vana att dela med sig en del av sina gener också […]

Nytt unikt antikroppstest för Covid-19 ger säkrare och mer detaljerade svar på immunitet

28 december, 2020 - Linnéuniversitetet

En helt ny typ av antikroppstest håller på att tas fram av forskare från Linnéuniversitetet och bioanalys-företaget Attana. Jämfört med dagens binära antikroppstester ger detta snabbtest mycket mer detaljerad information om hur vårt immunförsvar reagerar på Covid-19 och andra typer av virus och bakterier. Forskargrupperna, under ledning av Ian Nicholls och Per Nilsson från Linnéuniversitetet […]

Forskare kritiska till hur modeller använts för att beräkna effekt av åtgärder mot corona

27 december, 2020 - Lunds universitet

Forskare från Imperial College tog fram en modell för att bedöma effekter av olika åtgärder för att minska spridningen av corona. Men modellen har stora brister och kunde inte användas för att dra de publicerade slutsatserna, skriver svenska forskare från bland annat Lund universitet i tidskriften Nature. Resultaten från Imperial College pekade på att det […]

Förväntningar om Covid-19 vaccin försämrar social distansering

23 december, 2020 - Lunds universitet

När spridningen av Covid-19 når nya höjder vädjar myndigheter runt om i världen till ökad social distansering. Samtidigt sprids hoppfull information om de nya Covid-19 vaccinen av medier och myndigheter globalt. I en ny forskningsstudie finner forskare i nationalekonomi att information om vaccinets effektivitet och tillgänglighet minskar människors vilja att följa rekommendationer om social distansering och goda hygienrutiner.

Ny rapport: Skyddsrutiner följs inte alltid inom hälso- och sjukvården

22 december, 2020 - Lunds universitet

Var fjärde hälso- och sjukvårdsanställd anser att de åtgärder som vidtagits för att förhindra smitta bland personalen under Covid-19, inte varit tillräckligt effektiva. Eftersom de skyddsrutiner som fastställts inte följs fullt ut menar 36 procent av personalen att risken för att smittas på jobbet är betydande. Detta framkommer i en forskningsrapport som bygger på enkätsvar […]

Socioekonomisk bakgrund kopplad till överlevnad efter hjärtstopp på sjukhus

21 december, 2020 - Linnéuniversitetet

Svenska sjukhuspatienter med lägre socioekonomisk status får vänta längre innan de får hjärt-lungräddning när de drabbas av hjärtstopp och har lägre sannolikhet att överleva jämfört med patienter med högre socioekonomisk bakgrund. Det visar en ny studie som gjorts av Jens Agerström, professor i psykologi vid Linnéuniversitetet, och hans forskargrupp. Studien publiceras idag i den högt […]