Pressmeddelanden

Medicin

>

Halverad dödlighet bland infarktpatienter som deltar i hjärtskola

13 september, 2019 - Uppsala universitet

Patienter som deltar i den ”Hjärtskola” som nästan alla patienter erbjuds efter en första hjärtinfarkt lever längre än patienterna som ej deltar. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet som idag publiceras i tidskriften European Journal of Preventive Cardiology.

>

Sex miljoner till forskning om social AI och stresshantering

12 september, 2019 - Umeå universitet

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt inom programmet WASP-HS för att studera hur artificiell intelligens, AI, påverkar vårt samhälle och våra beteenden. Ett av projekten handlar om digitala kompanjoners roll i hantering av stress och leds av Umeåforskaren Helena Lindgren.

>

Avbildar när protein bildar trådar och skapar 3D-nätverk

10 september, 2019 - Umeå universitet

Streptomyces-bakterier är en potentiell guldgruva för produktion av antibiotika och dessa fantastiska bakterier har förmodligen fler typer av antibiotika vi kan utvinna om vi lär oss odla dem på alternativa sätt. Linda Sandblad visar hur streptomyces-protein skapar långa trådar och nätverk som får bakterien att växa och stabilisera sin form. Resultaten är publicerade i Life Science Allience.

>

Ny studie visar varför vi går upp i vikt när vi blir äldre

9 september, 2019 - Karolinska Institutet

Många upplever att det är svårare att hålla vikten ju äldre man blir. Nu visar ny forskning vid Karolinska Institutet vad det beror på. Minskad omsättning av lipider i fettväven gör att vi lättare går upp i vikt när vi åldras, även om vi inte äter mer eller rör oss mindre än tidigare. Studien publiceras i tidskriften Nature Medicine.

>

Kvinnors bukfetma starkare kopplad till diabetes och hjärt-kärlsjukdom

9 september, 2019 - Uppsala universitet

En stor studie från Uppsala universitet, med över 325,000 deltagare, visar att bukfetma är en stor bidragande orsak till diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Studien visar också att bukfetma är en större riskfaktor för kvinnor än för män. Forskarna undersökte även hur vår genetik påverkar inlagringen av fett i buken och presenterar en ny, enklare metod för att mäta bukfetma.

>

Barns plats i stadsplaneringen högaktuellt tema på Uppsala Health Summit 2019

9 september, 2019 - Uppsala universitet

Dagens förtätning av städer leder till minskat utrymme för lekplatser, skolgårdar och spontan lek, vilket påverkar barns hälsa och utveckling negativt. Trots att barnkonventionen blir lag i Sverige nästa år saknas ofta barnperspektivet i planeringen. Det internationella toppmötet Uppsala Health Summit den 8-9 oktober fokuserar på samhällsåtgärder som främjar barns rörelsefrihet och livslust.

>

Nytt WHO-reagens för autoantikroppar positivt för SLE-patienter

5 september, 2019 - Uppsala universitet

I en ny studie, som publiceras i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases, presenteras ett WHO-referensreagens som tagits fram av ett internationellt team av forskare och kliniska laboratorier. Detta reagens kommer att underlätta justering av autoantikroppsanalyser vid SLE och därmed också diagnos och behandling av SLE-patienter.

>

Strategiska miljoner till forskning om hjärnflöden

4 september, 2019 - Umeå universitet

Ett forskningsprojekt i Umeå om ”hjärnans tvättmaskin”, det glymfatiska systemet, får 24 miljoner kronor i anslag från Stiftelsen för strategisk forskning. Det glymfatiska systemet tros ha koppling till bland annat sjukdomar som Alzheimers.

>

Cancer ledande dödsorsak i höginkomstländer

3 september, 2019 - Göteborgs universitet

Cancer är nu den ledande dödsorsaken bland medelålders personer i höginkomstländer, medan död i hjärt-kärlsjukdom är den fortsatt vanligaste i låg- och medelinkomstländer. Det framgår av en omfattande internationell studie. Fynden presenteras vid den pågående hjärtkongressen i Paris, European Society of Cardiology Congress, och publiceras samtidigt i The Lancet. Den svenska delen av studien har […]