Pressmeddelanden

Medicin

>

Molekylär brytare kan stoppa inflammation

15 januari, 2019 - Umeå universitet

Forskare i Umeå har identifierat en komponent i cellerna som fungerar som en molekylär strömbrytare för att inaktivera det medfödda immunförsvaret. Den kan på så sätt förhindra vissa sjukdomar där immunsystemet överreagerar. Detta visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

>

DNA-origami exakt mätverktyg för antikroppars effektivitet

14 januari, 2019 - Karolinska Institutet

Genom att använda DNA-origami, DNA-baserad design av exakta nanostrukturer, har forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med forskare vid Universitetet i Oslo kunnat visa det bästa exakta avståndet mellan tätt packade antigener för att få den starkaste bindningen till antikroppar i immunförsvaret. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Nanotechnology, kan ha betydelse för […]

>

Företagsforskarskolan firar tio år och fortsätter sikta uppåt

14 januari, 2019 - Umeå universitet

Tio framgångsrika år firar Umeå universitets Företagsforskarskola med en stor workshop den 16 januari med över 50 deltagare: doktorander, handledare och företagspartners. Temat för dagen är visioner och önskemål om hur forskningen ska hjälpa samhället i framtiden.

>

Upptäckt ifrågasätter modeller av cellytans organisation

14 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Kroppens cellytor är som planeter – släta när man ser dem på håll men kuperade när man närmar sig. I en studie publicerad i Communications Biology beskrivs hittills okända konsekvenser av att data från cellytor normalt tolkas som om de inte hade någon topografi. När jorden studeras från rymden ser den ut att vara slät, […]

>

Europa i fokus på vårens livesända vetenskapsluncher

10 januari, 2019 - Umeå universitet

Europaparlamentsval i en tid av söndring. Vad innebär det europeiska medborgarskapet? Hur nationell var svensk medeltid? Det är några av ämnena våra forskare föreläser om på Umeå universitets vetenskapsluncher under våren.

>

Första graviditeten efter livmodertransplantation med robotkirurgi

9 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Den uppmärksammade forskningen kring livmodertransplantationer i Göteborg sker numera med stöd av robotassisterad titthålskirurgi, en förändring som gjort ingreppen på donatorerna betydligt lindrigare. Efter teknikskiftet är en första kvinna nu gravid. – Jag tror att robotkirurgin har framtiden för sig på det här området, säger Mats Brännström, professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, […]

>

110 miljoner till biologiska läkemedel

8 januari, 2019 - Lunds universitet

Vinnova, RISE, Lunds universitet, Malmö universitet och tolv företag satsar 110 miljoner under sex år på ett forskningscentrum för att utveckla biologiska läkemedel. Satsningen bedöms kunna bli en injektion för den svenska life science-sektorn, men också vara till gagn för alla de patienter som behöver den här typen av läkemedel. I biologiska läkemedel hämtas den […]

>

Rester av tarmbakterier förklarar förekomst av antibiotikaresistens i miljön

8 januari, 2019 - Göteborgs universitet

Utsläpp av fekalierester kan ofta förklara förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier i miljön, visar en studie i Nature Communication. Att man hittar antibiotikaresistenta bakterier i miljön kan ha olika förklaringar. Det kan vara ett resultat av att antibiotikarester som når miljön ger resistenta bakterier en fördel gentemot känsliga, vilket i förlängningen kan driva på utvecklingen av […]

>

Går det att förutsäga evolutionen?

8 januari, 2019 - Umeå universitet

Genom att använda kunskap om hur olika gener samverkar för att ge upphov till en viss egenskap har Umeåforskare kunnat konstruera matematiska modeller som förklarar vilka vägar evolutionen kommer att ta. Resultaten publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften eLife.

>

Fästingburna sjukdomen ökar

7 januari, 2019 - Lunds universitet

Babesia är en fästingburen blodparasit som orsakar sjukdomen babesios hos både människor och djur. Genom fästingens saliv tar sig parasiterna in i de röda blodkropparna där de förökar sig.  En frisk person får oftast som mest influensaliknande symptom, men för en person som saknar mjälte eller har ett nedsatt immunförsvar kan sjukdomen orsaka organsvikt och […]