Pressmeddelanden

Medicin

Billigt läkemedel kan motverka behandlingsresistent leukemi

17 januari, 2020 - Karolinska Institutet

Ett vanligt och billigt läkemedel kan användas för att motverka behandlingsresistens vid akut myeloisk leukemi (AML), en av de vanligaste blodcancerformerna hos vuxna. Det visar en studie i möss och mänskliga blodceller vid Karolinska Institutet och SciLifeLab som publiceras i tidskriften EMBO Molecular Medicine. Nu ska forskarna testa en ny kombinationsbehandling i en klinisk studie. […]

Studerar faktorer som säkerställer cellens proteinproduktion

16 januari, 2020 - Umeå universitet

Felaktigheter i tRNA-biogenesen kan påverka genuttrycket och är förknippade med många typer av sjukdomar såsom cancer och neurologiska sjukdomar. I sin avhandling bidrar Fu Xu till kunskap om funktionen hos de faktorer som påverkar tRNA-biogenes.

B-cellernas viktiga roll vid immunterapi

16 januari, 2020 - Lunds universitet

Patienter svarade bättre på immunterapi om melanomtumörer innehöll särskilda kluster med B-celler. Det visar forskning som letts av forskare vid Lunds universitet. Immunofluoroscence-analys av en melanomtumör som visar att B-celler i B-cellskluster uttrycker CXCR5, som är en markör för tertiära lymfoida strukturer. Källa: Göran Jönsson Immunterapi, som nobelprisades 2018, stärker immunförsvaret så att det kan […]

Ny art av antibiotikaresistent bakterie påträffad i infekterat sår

16 januari, 2020 - Göteborgs universitet

En hittills okänd art av antibiotikaresistenta bakterier, inom samma familj som E. coli och salmonella, har påträffats och klassificerats i Sverige. Arten, som är den första inom sitt släkte, föreslås få namnet Scandinavium goeteborgense, efter staden Göteborg där forskningen bedrivits. Att veta vilken bakterie som orsakar en infektion och vilka antibiotika som fungerar eller inte är […]

Kiseldioxidpartiklar kan leda till nya metoder för behandling av fetma

14 januari, 2020 - Stockholms universitet

Mikrometerstora partiklar av porös kiseldioxid kan, efter intag, påverka hur snabbt mat bryts ned och tas upp i tarmen. Resultaten, som publiceras i tidskriften Nanomedicine, visar att det är möjligt att partiklarna minskar hur mycket maten bryts ned och hastigheten för det. Genom studierna på möss hoppas forskarna hitta nya behandlingar för fetma och diabetes hos människor.

Umeåforskare upptäcker molekyl för cancerdiagnostik

14 januari, 2020 - Umeå universitet

Fyrsträngat DNA som associeras med uppkomsten av cancer och utveckling av nya cancerläkemedel kan specifikt detekteras med en fluorescerande molekyl. Det visar ett forskarteam vid Umeå universitet i en ny studie som publiceras i Angewandte Chemie.

Många äldre har fel styrka på glasögonen

14 januari, 2020 - Göteborgs universitet

Svenska 70-åringar har överlag bra syn, men många skulle kunna se ännu bättre. Sex av tio kan förbättra seendet betydligt genom att skaffa glasögon eller byta styrka på de glasögon de redan har, enligt en studie från Göteborgs universitet. – Vi är väldigt friska och har god syn i Sverige, och att vara 70 innebär […]

Långtidsmedicinering vid schizofreni är säker

10 januari, 2020 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor i Tyskland, USA och Finland undersökt säkerheten vid mycket långvarig antipsykotisk behandling vid schizofreni. Enligt studien var dödligheten högre bland patienterna under perioder då de inte medicinerade jämfört med då de använde sig av antipsykotisk behandling. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften World Psychiatry. Personer med schizofreni […]

Cancerrisk trots modern behandling av ulcerös kolit

10 januari, 2020 - Karolinska Institutet

Patienter som har den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit löper ökad risk att dö av tjocktarmscancer eller ändtarmscancer, trots modern behandling. Risken har dock minskat under senare år. Det visar en ny studie som forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med danska forskare, publicerat i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Även tidigare forskning har visat att […]