Pressmeddelanden

Medicin

>

Kempestiftelserna storsatsar på integrerad strukturbiologi

17 maj, 2019 - Umeå universitet

Umeå universitet är unikt positionerat i Sverige med en komplett och förstklassig teknikinfrastruktur för forskning inom strukturbiologi. Via ett anslag från Kempestiftelserna startar nu ett postdoktorprogram för att stimulera djärv strukturbiologiforskning av högsta klass.

>

Bra med tidig kontakt med fysioterapeut på vårdcentral

16 maj, 2019 - Göteborgs universitet

Patienter med besvär i muskler och leder är ofta minst lika betjänta av att komma till en fysioterapeut som till en läkare när de söker hjälp på vårdcentral. Hälsoeffekten över tid tycks vara något bättre om patienten först kommer till fysioterapeut, visar ny forskning. Primärvården har ibland problem med att kunna erbjuda god vård inom […]

>

Forskare satte stopp för inflammatoriskt protein som spelar nyckelroll vid Alzheimers

15 maj, 2019 - Lunds universitet

På senare år har forskare blivit alltmer klara över att proteinet galectin-3 är involverat vid inflammationssjukdomar i hjärnan. Nu visar en studie som letts av forskare vid Lunds universitet vilken nyckelroll proteinet de facto har vid Alzheimers sjukdom. När forskarna stängde av genen som producerar detta protein hos möss, minskade såväl mängden alzheimerplack som inflammationsbördan. […]

>

Kombinerad behandling bör ges vid tarmssjukdomen IBS

15 maj, 2019 - Göteborgs universitet

Ju fler avvikelser i tarmens och hjärnans funktion en person med IBS har, desto svårare symtom ger den funktionella tarmssjukdomen, och desto mer negativt påverkas det dagliga livet. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin, som tyder på att patienter med IBS bör få behandlingar som riktas mot olika avvikelser samtidigt, både för att förbättra […]

>

Umeå i internationell forskning mot dödliga virus

15 maj, 2019 - Umeå universitet

Norrlänningars sorkfeber kan bidra till att i framtiden rädda livet på människor på andra sidan jorden. Ett internationellt forskningsprojekt startar nu som syftar till att ta fram läkemedel mot dödliga virus som sprids mellan djur och människa. Som enda institution i Europa deltar Umeå universitet i projektet, där antikroppar mot just sorkfeberviruset kan få en nyckelroll.

>

Implementering av familjecentrerat förhållningssätt i hemsjukvård

14 maj, 2019 - Umeå universitet

Det går att utbilda sjuksköterskor i familjecentrerade samtal via en webbaserad utbildning. Det visar Susanna Pusa, Företagsforskarskolan, i sin avhandling. En ökad medvetenhet om familjemedlemmarnas påverkan på varandra och betydelse för varandra kan utveckla förhållningssättet gentemot familjer med ett ökat fokus på, och medvetenhet om, styrkor och resurser inom familjen.

>

Låg utbildning tung riskfaktor globalt för hjärtinfarkt och stroke

14 maj, 2019 - Göteborgs universitet

Risken för hjärtinfarkt eller stroke hos personer med liten eller ingen utbildning är mer än dubbelt så hög som för personer med hög utbildning, visar en omfattande internationell studie publicerad i The Lancet Global Health. Störst skillnader i hjärt-kärlsjukdom mellan hög- och lågutbildade finns i låginkomstländer. Studien Prospective Urban Rural Epidemiologic study (PURE) har undersökt […]

>

Mindre städer bra indikator för afrikansk utveckling

14 maj, 2019 - Umeå universitet

Nutritionsövergång är den förändring i livsmedelssystem, matvanor och hälsa som tros äga rum till följd av urbanisering. För afrikanska förhållanden söder om Sahara har man tidigare studerat förhållandena i storstäderna. Ny forskning vid Umeå universitet visar på behovet av att även inkludera mindre städer för att få en rättvisande bild av utvecklingen.

>

Ökning av hudcancerfall, nu vill forskare lära sig mer om hudtumörer och utveckla nya behandlingsmetoder

13 maj, 2019 - Örebro universitet

Varje år drabbas mer än 50 000 personer av basalcellscancer som är en form av hudcancer. Att vara mycket ute i solen ökar risken att få cancern. Enligt prognosen riskerar ännu fler att utveckla sjukdomen i framtiden. ”Vi önskar att det fanns en enklare metod att behandla basalcellscancer. Det vore jättebra om det fanns en kräm att använda.” säger Sara Prosén, specialistläkare på hudkliniken.

>

Ska utveckla individanpassad behandling av inflammatorisk tarmsjukdom

9 maj, 2019 - Örebro universitet

Örebroforskaren Jonas Halfvarson leder ett nordiskt projekt som ska ta fram en individanpassad behandling för personer med tarmsjukdomen IBD. Målet är att förbättra livskvaliteten för den här gruppen. Projektet har beviljats 30 miljoner kronor i stöd av bland annat svenska Vinnova.