Pressmeddelanden

Medicin

Ursprung för antibiotikaresistens kartlagd

7 januari, 2021 - Göteborgs universitet

Genom att jämföra tusentals bakteriers arvsmassa har forskare vid Göteborgs universitet kunnat kartlägga varifrån antibiotikaresistensgener kommer. För nästan alla gener där man kunde identifiera ett ursprung började genen att spridas från sjukdomsframkallande bakterier. Människors dna sprids enbart genom biologiskt arv, medan bakterier har för vana att dela med sig en del av sina gener också […]

Nytt unikt antikroppstest för Covid-19 ger säkrare och mer detaljerade svar på immunitet

28 december, 2020 - Linnéuniversitetet

En helt ny typ av antikroppstest håller på att tas fram av forskare från Linnéuniversitetet och bioanalys-företaget Attana. Jämfört med dagens binära antikroppstester ger detta snabbtest mycket mer detaljerad information om hur vårt immunförsvar reagerar på Covid-19 och andra typer av virus och bakterier. Forskargrupperna, under ledning av Ian Nicholls och Per Nilsson från Linnéuniversitetet […]

Forskare kritiska till hur modeller använts för att beräkna effekt av åtgärder mot corona

27 december, 2020 - Lunds universitet

Forskare från Imperial College tog fram en modell för att bedöma effekter av olika åtgärder för att minska spridningen av corona. Men modellen har stora brister och kunde inte användas för att dra de publicerade slutsatserna, skriver svenska forskare från bland annat Lund universitet i tidskriften Nature. Resultaten från Imperial College pekade på att det […]

Förväntningar om Covid-19 vaccin försämrar social distansering

23 december, 2020 - Lunds universitet

När spridningen av Covid-19 når nya höjder vädjar myndigheter runt om i världen till ökad social distansering. Samtidigt sprids hoppfull information om de nya Covid-19 vaccinen av medier och myndigheter globalt. I en ny forskningsstudie finner forskare i nationalekonomi att information om vaccinets effektivitet och tillgänglighet minskar människors vilja att följa rekommendationer om social distansering och goda hygienrutiner.

Ny rapport: Skyddsrutiner följs inte alltid inom hälso- och sjukvården

22 december, 2020 - Lunds universitet

Var fjärde hälso- och sjukvårdsanställd anser att de åtgärder som vidtagits för att förhindra smitta bland personalen under Covid-19, inte varit tillräckligt effektiva. Eftersom de skyddsrutiner som fastställts inte följs fullt ut menar 36 procent av personalen att risken för att smittas på jobbet är betydande. Detta framkommer i en forskningsrapport som bygger på enkätsvar […]

Socioekonomisk bakgrund kopplad till överlevnad efter hjärtstopp på sjukhus

21 december, 2020 - Linnéuniversitetet

Svenska sjukhuspatienter med lägre socioekonomisk status får vänta längre innan de får hjärt-lungräddning när de drabbas av hjärtstopp och har lägre sannolikhet att överleva jämfört med patienter med högre socioekonomisk bakgrund. Det visar en ny studie som gjorts av Jens Agerström, professor i psykologi vid Linnéuniversitetet, och hans forskargrupp. Studien publiceras idag i den högt […]

Att dricka mjölk under amning kan sänka barnets risk för matallergi

21 december, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Barn till mammor som dricker förhållandevis mer komjölk under amningen löper minskad risk att utveckla födoämnesallergi. Den slutsatsen drar livsmedelsforskare på Chalmers i en ny studie publicerad i tidskriften Nutrients. Resultatet bygger på en kartläggning av drygt 500 svenska kvinnors matvanor och förekomsten av allergi hos deras barn vid ett års ålder. – Vi har […]

Kostnadseffektivt eller ej – ny forskning om nationella vaccinationsprogram

21 december, 2020 - Göteborgs universitet

Att vaccinera barn mot vattkoppor skulle spara pengar, men däremot inte att erbjuda alla 65-åringar vaccination mot bältros. Det är exempel på resultat i en avhandling vid Göteborgs universitet som studerat kostnadseffektivitet av vaccinationer i de nationella vaccinationsprogrammen. Frågan om vaccinationer är självklart aktuell under pågående pandemi. Vaccination mot covid-19 behandlas inte i den avhandling […]

Socioekonomisk bakgrund kopplad till lägre överlevnadsgrad efter hjärtstopp på sjukhus

21 december, 2020 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet 2020-12-21 Socioekonomisk bakgrund kopplad till lägre överlevnadsgrad efter hjärtstopp på sjukhus Svenska sjukhuspatienter med lägre socioekonomisk status får vänta längre innan de får hjärt-lungräddning när de drabbas av hjärtstopp och har lägre sannolikhet att överleva jämfört med patienter med högre socioekonomisk bakgrund. Det visar en ny studie som gjorts av Jens Agerström, professor i psykologi […]

Generna spelar roll vid främre korsbandsskada

18 december, 2020 - Lunds universitet

Det är sedan tidigare känt att val av skor, underlag och typ av idrott är faktorer som kan bidra när man drabbas av korsbandsskada. Nu har forskare vid Lunds universitet i en epidemiologisk studie sett att även generna spelar en betydande roll. Genom att analysera data från svenska tvillingregistret och data från nationella patientregistret kunde […]