Pressmeddelanden

Medicin

>

Mindre städer bra indikator för afrikansk utveckling

14 maj, 2019 - Umeå universitet

Nutritionsövergång är den förändring i livsmedelssystem, matvanor och hälsa som tros äga rum till följd av urbanisering. För afrikanska förhållanden söder om Sahara har man tidigare studerat förhållandena i storstäderna. Ny forskning vid Umeå universitet visar på behovet av att även inkludera mindre städer för att få en rättvisande bild av utvecklingen.

>

Ökning av hudcancerfall, nu vill forskare lära sig mer om hudtumörer och utveckla nya behandlingsmetoder

13 maj, 2019 - Örebro universitet

Varje år drabbas mer än 50 000 personer av basalcellscancer som är en form av hudcancer. Att vara mycket ute i solen ökar risken att få cancern. Enligt prognosen riskerar ännu fler att utveckla sjukdomen i framtiden. ”Vi önskar att det fanns en enklare metod att behandla basalcellscancer. Det vore jättebra om det fanns en kräm att använda.” säger Sara Prosén, specialistläkare på hudkliniken.

>

Ska utveckla individanpassad behandling av inflammatorisk tarmsjukdom

9 maj, 2019 - Örebro universitet

Örebroforskaren Jonas Halfvarson leder ett nordiskt projekt som ska ta fram en individanpassad behandling för personer med tarmsjukdomen IBD. Målet är att förbättra livskvaliteten för den här gruppen. Projektet har beviljats 30 miljoner kronor i stöd av bland annat svenska Vinnova.

>

Universitet på vetenskapsturné till arktiska kollegor

8 maj, 2019 - Umeå universitet

På torsdag, den 9 maj, drar de fem universiteten i den arktiska regionen, The Arctic Five, igång en populärvetenskaplig vetenskapsturné. Först ut är Umeå universitet som gör ett besök i form av ett lunchevent hos Luleå tekniska universitet.

>

Blockering av cellernas proteinfabriker kan minska spridning av cancermetastaser

8 maj, 2019 - Uppsala universitet

Nästan nittio procent av alla dödsfall i cancer beror på att tumören har spridit sig. En studie från Uppsala universitet visar att en process som gör att cellerna kan sprida sig underlättas av nybildning av ribosomer, de komponenter i cellen där proteiner produceras. Resultaten öppnar för ett nytt sätt att behandla avancerad cancer. Studien publiceras i tidskriften Nature Communications.

>

Blindtarmsinflammation och akne kan signalera ökad risk för prostatacancer

8 maj, 2019 - Örebro universitet

Varje år får cirka 10 000 män prostatacancer i Sverige. För att förstå mer om vilka processer i kroppen som bidrar till prostatacancer har forskning pågått på USÖ. ”Forskningen handlar om sambandet mellan inflammation och utvecklingen av prostatacancer. Vi har tittat på om blindtarmsinflammation eller akne i tidig vuxen ålder påverkar risken för prostatacancer senare i livet”, säger Henrik Ugge.

>

Har funnit en ny strategi att behandla tuberkulos

7 maj, 2019 - Umeå universitet

En ökning av läkemedelsresistent tuberkulos är ett stort hinder för att behandla sjukdomen framgångsrikt. Nu har forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis och Umeå universitet funnit en molekyl som förhindrar och till och med omvänder resistens mot det mest använda antibiotikumet för behandling av tuberkulos, isoniazid. Studien publiceras i tidskriften PNAS.

>

Ny analys upptäcker korta flimmerattacker

7 maj, 2019 - Lunds universitet

En ny avhandling kan leda till att korta attacker av förmaksflimmer i framtiden kan upptäckas genom ett enkelt EKG. Förhoppningen är att spara vårdresurser och minska antalet strokes. Omkring tre procent av landets vuxna drabbas av förmaksflimmer, vilket är en betydande riskfaktor för stroke. För 80-åringar är siffran över 15 procent. Därför är undersökningar av […]

>

För tidig födelse kopplat till kronisk njursjukdom senare i livet

7 maj, 2019 - Lunds universitet

Det väl känt att prematurt födda barn, före vecka 37, riskerar seneffekter som vuxna med olika former av komplikationer, bland annat vad gäller hjärt- och lungfunktion. Nu har svenska och amerikanska forskare i en stor registerstudie funnit tydliga korrelationer mellan för tidig födelse och risk för utvecklingen av kronisk njursjukdom från barndomen till vuxenlivet. Studien är publicerad i […]