Pressmeddelanden

Medicin

Slamspridning på åkrar medför inte ökad risk för antibiotikaresistens

10 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Antibiotikarester i rötslam från reningsverk tycks inte bidra till ökad antibiotikaresistens när slammet sprids på åkermark, visar en studie från Göteborgs universitet. Rester av den antibiotika vi äter hamnar tillsammans med resistenta tarmbakterier i slammet vid våra reningsverk. Därför har det länge funnits en oro för att spridning av rötslam på åkermark bidrar till att […]

Sällsynta cancerkloner upptäckta i akut myeloisk leukemi, AML

7 februari, 2020 - Lunds universitet

Akut myeloisk leukemi (AML), är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet lyckats hitta cancerkloner med mutationer så sällsynta att de inte kan upptäckas vid diagnostillfället. Studien som undersöker hur cancerklonerna utvecklas och konkurrerar med varandra, publiceras nu i Nature Communications. AML är en aggressiv blodcancerform […]

Ny studie: Demenssjuka missar teknikhjälp på grund av bristfällig information

6 februari, 2020 - Örebro universitet

Äldre som lider av demens får inte alltid information om digitala hjälpmedel som skulle kunna hjälpa dem i vardagen.
– Det finns bra tekniska hjälpmedel idag, men de används inte fullt ut. Det är lite synd, säger doktoranden Antonios Tsertsidis som har genomfört en fallstudie i Örebro kommun.

Svårt bestämma tid för övergångsåldern hos var tredje kvinna

6 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Passerat klimakteriet eller inte? Hos mer än var tredje 50-årig kvinna ger kroppen inget klart svar på den frågan, visar en studie från Göteborgs universitet. Orsaken är ökad användning av hormonspiral och p-piller. Avstampet för studien, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Menopause, är tidigare forskning som visat att kvinnors klimakterieålder har stigit över tid. Frågan […]

Experter, Göteborgs universitet: Det nya coronaviruset

5 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Det nya coronaviruset 2019-nCoV har sitt ursprung i staden Wuhan i centrala Kina. Viruset har spridit sig i regionen och fall har konstaterats i flera andra länder. Hur stor spridningen kommer att bli och hur många som kommer att drabbas vet vi inte i nuläget, men hela städer är satta i karantän, flygresor har ställts […]

Tarmhormon kan öka risken för hjärtkärlsjukdom

5 februari, 2020 - Lunds universitet

En ny epidemiologisk studie från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus visar att det finns ett samband mellan höga nivåer av tarmhormonet GIP i blodet och ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Att tarmhormonerna GIP och GLP-1 (glucose-dependent insulinotropic peptide och glucagon-like peptide) är viktiga för insulinproduktionen i bukspottskörteln är välkänt. Det är hormoner som bildas i tarmarna när vi […]

Vanligt läkemedel säkert efter kirurgi för cancer i ändtarm

5 februari, 2020 - Umeå universitet

Det går att anpassa kirurgin vid cancer i ändtarmen efter varje patients förutsättningar, och ett vanligt receptfritt läkemedel kan användas mot smärta efter ingreppet utan ökad risk för komplikationer. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Sjöbergpriset för avgörande upptäckter om cellers tillväxt

4 februari, 2020 - Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sjöbergpriset 2020 på en miljon US dollar till Michael Hall och David Sabatini. De två forskarna har radikalt förändrat synen på cellers tillväxt, en viktig faktor vid uppkomsten av cancer. De har därmed lagt grunden till utvecklingen av nya former av cancerbehandling. När celler delar sig och växer okontrollerat resulterar det i cancer. […]

Hälsan allt mer ojämlik i norra Sverige

31 januari, 2020 - Umeå universitet

Skillnaderna i hälsa ökar mellan olika grupper. Det visar en ny studie från Umeå universitet av hur personer med olika inkomst och utbildning i de fyra nordligaste länen själva beskriver sin hälsa. Mest ökar hälsoskillnader som hänger samman med inkomst.