Pressmeddelanden

Medicin

>

Ökad risk för blodpropp hos män redan vid måttligt drickande

7 maj, 2019 - Umeå universitet

Män som dricker knappt ett glas alkohol om dagen eller mer löper tydligt ökad risk för blodpropp, ett tillstånd som kan bli allvarligt och leda till förtida död. Kvinnor som är fysiskt aktiva har minskad risk för blodpropp, men det går inte att se något sådant samband för män. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

>

Nytt sätt att hitta rätt behandling vid prostatacancer

2 maj, 2019 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat markörer som i ett blodprov kan förutsäga vilka patienter som har nytta av läkemedel mot spridd prostatacancer. Resultaten publiceras i tidskriften JAMA Oncology. Forskarna hoppas att fyndet kan leda till ett test som bidrar till en mer individanpassad behandling av sjukdomen. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och […]

>

Studie visar ökning av parasitsjukdom i Sverige

30 april, 2019 - Lunds universitet

Antalet sjukdomsfall orsakade av Leishmania, en parasit som smittar genom bett av sandmyggor som huvudsakligen finns i tropiska och subtropiska områden och i länder kring Medelhavet, har ökat i Sverige. Den allvarligaste formen leder obehandlad oftast till döden. – Det är fortfarande en väldigt ovanlig sjukdom här, men antalet fall har mer än fördubblats de […]

>

Patienter som får hjälp av en fysioterapeut efter sin lungcanceroperation ökar sin fysiska aktivitet

30 april, 2019 - Örebro universitet

Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro har i en studie undersökt effekten av fysisk aktivitet och fysioterapi hos patienter som genomgår en hjärt- eller lungcanceroperation. ”Vi såg att de patienter som behandlades av en fysioterapeut under vårdtiden i samband med lungcanceroperation hade högre aktivitetsnivå under de första dagarna efter operation”, säger Marcus Jonsson, fysioterapeut.

>

God kondition påverkar inte akut stressreaktion

29 april, 2019 - Göteborgs universitet

När friska individer utsätts för akut psykosocial stress tycks inte konditionen spela någon roll för hur kroppen reagerar fysiologiskt, det vill säga hur nivåerna av olika hormoner samt puls och blodtryck förändras. Bland annat ser stresshormonet kortisol ut att fungera som det ska även hos otränade individer. Det framgår av en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

>

Samband mellan höga PCB-nivåer i blodet och för tidig död

26 april, 2019 - Uppsala universitet

Det finns ett samband mellan höga nivåer av PCB:er i blodet och för tidig död. Det visar en tvärvetenskaplig studie, baserad på 1 000 slumpmäsigt utvalda 70-åringar i Uppsala, som idag publiceras i tidskriften JAMA Network Open. Studien är en i raden av studier från ett nu drygt tioårigt tvärvetenskapligt samarbete mellan professorerna Lars Lind […]

>

Nyupptäckt mekanism kan leda till förbättrad blodsockerkontroll

26 april, 2019 - Uppsala universitet

Många diabetespatienter har inte bara problem med sitt insulin utan även med frisättningen av hormonet glukagon. Forskare vid Uppsala universitet har nu upptäckt en reglermekanism som i förlängningen kan leda till nya möjligheter att förbättra blodsockerkontrollen hos dessa patienter. Forskningen presenteras i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia.

>

Explosiv elitfotboll kräver individuellt inriktad träning

26 april, 2019 - Göteborgs universitet

Dagens elitfotboll utmärks av markant fler ruscher än tidigare. Ökningen gör att spelarna springer sig trötta och behöver återhämta sig. Det resulterar i att tempot varierar mer i dagens fotboll och det nya spelmönstret kräver individuellt inriktad träning. Det visar en aktuell avhandling från Göteborgs universitet.

>

Stora skillnader i smittorisk vid mässlingsutbrott

26 april, 2019 - Göteborgs universitet

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Nu presenteras forskning som kan komma att påverka smittspårningen vid framtida mässlingsutbrott. En studie av det uppmärksammade utbrottet i Göteborg härom året visar nämligen på stora skillnader i smittorisk mellan olika patienter. Majoriteten av mässlingsfallen under utbrottet 2017-2018 i Göteborg, 16 av 28 konstaterade fall, var […]

>

Nya upptäckter kring urinblåsecancer

24 april, 2019 - Örebro universitet

Cancer i urinblåsan är den fjärde vanligaste cancern bland män och åttonde bland kvinnor i Sverige. Nu visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro att cellgifter före operation inte påverkar risken för komplikationer vid urinblåsecancer. Av de runt 3200 som får sjukdomen årligen är det drygt 10 procent som behöver en större operation där urinblåsan tas bort.