Pressmeddelanden

Medicin

Andningsbesvär vanligt bland unga skidåkare

17 december, 2020 - Umeå universitet

Två av tre unga skidåkare får besvär med andningen vid träning i kyla. Majoriteten av skidåkarna är positiva till andningsmask för att minska problemen. Det visar en ny studie med elitidrottande ungdomar inom längdåkning och skidskytte. Men maskerna har inte enbart positiva effekter.

P-piller minskar risken för äggstocks- och endometriecancer

17 december, 2020 - Uppsala universitet

En studie från Uppsala universitet, där man undersökt över 250 000 kvinnor, visar att p-piller skyddar mot både äggstocks- och endometriecancer. Den skyddande effekten består flera decennier efter att man slutat med p-piller. Forskningen presenteras i den vetenskapliga tidskriften Cancer Research.

Ny princip för cancerbehandling visar lovande effekt

16 december, 2020 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar i tidskriften Nature att de har utvecklat en ny typ av hämmare som stör mitokondriers funktion i cancerceller. Behandlingen hindrade cancerceller från att dela sig och minskade tumörtillväxten hos möss, utan att påverka friska celler i någon större utsträckning. – Vi är upprymda över att ha kunnat visa att denna […]

Nytt centrum för ledande forskning om bionik och smärta

15 december, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Pressmeddelande från Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet Ett nytt tvärvetenskapligt centrum etableras i Göteborg för att främja forskning, utveckling och kliniskt införande av ny teknik och nya behandlingsmetoder för sensoriska och motoriska funktionsnedsättningar, såsom amputationer och nervskador. Tack vare frikostiga donationer kan Center for Bionics and Pain Research, förkortat CBPR, hjälpa patienter att återfå […]

Vaccin skydd mot svåra problem även långt senare i livet

15 december, 2020 - Umeå universitet

Vaccination mot pneumokocker och haemophilus ger barn ett bra skydd mot hjärnhinneinflammation och andra allvarliga infektioner. I en ny avhandling vid Umeå universitet visas även att barn som drabbats av dessa infektioner löper ökad risk att långt senare i livet drabbas av bland annat psykiska problem.

Datadriven upptäckt av biomarkörer banar väg för förbättrad diagnostik av kontaktallergi

14 december, 2020 - Karolinska Institutet

Med hjälp av algoritmer har forskare vid Karolinska Institutet identifierat markörer som kan särskilja mellan irritationseksem och kontaktallergi, två hudreaktioner som ser snarlika ut men kräver olika medicinisk handläggning. Fynden, som publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ger stöd för vidareutveckling av ett alternativ till dagens diagnostiska lapptest. Ungefär 20 […]

Högre andel manliga chefer negativa till depression

14 december, 2020 - Göteborgs universitet

Det är högre andel manliga än kvinnliga chefer som har negativa attityder till depression, visar en studie från Göteborgs universitet. Ju högre chefspositioner desto högre andel med negativa attityder, vilket även gällde kvinnor på chefsjobb.  Studien, som är publicerad i BMC Public Health, bygger på en webbaserad enkät och omfattar  2 663 chefer varav 901 kvinnor […]

Dagens äldre sover bättre – löper mindre risk för demenssjukdomar

11 december, 2020 - Göteborgs universitet

Dagens 70-åringar sover bättre än 70-åringar för trettio år sedan och kan därför löpa mindre risk att drabbas av demenssjukdomar. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet. De äldsta åldersgrupperna tillhör den del av befolkningen som växer snabbast i världen. Det är därför viktigt att förstå de förändringar som förknippas med både normalt och […]

Ny analysmetod för prediktion av risk och effekt vid immunterapi

11 december, 2020 - Uppsala universitet

I en ny studie visar forskare vid Uppsala universitet skillnader i hur antikroppen Rituximab interagerar med blod från friska personer jämfört med patienter med kronisk lymfatisk leukemi. Nu väcks hopp om att analysmetoden ska bana väg för viktiga genombrott inom immunterapeutisk forskning och vård.

Ny bok om liv i extrema miljöer

11 december, 2020 - Umeå universitet

​I en ny bok med Umeå forskaren Natuschka Lee som redaktör och författare beskrivs forskares aktioner kring extremofila organismer och deras nytta inom olika områden.