Pressmeddelanden

Medicin

>

Barns plats i stadsplaneringen högaktuellt tema på Uppsala Health Summit 2019

9 september, 2019 - Uppsala universitet

Dagens förtätning av städer leder till minskat utrymme för lekplatser, skolgårdar och spontan lek, vilket påverkar barns hälsa och utveckling negativt. Trots att barnkonventionen blir lag i Sverige nästa år saknas ofta barnperspektivet i planeringen. Det internationella toppmötet Uppsala Health Summit den 8-9 oktober fokuserar på samhällsåtgärder som främjar barns rörelsefrihet och livslust.

>

Nytt WHO-reagens för autoantikroppar positivt för SLE-patienter

5 september, 2019 - Uppsala universitet

I en ny studie, som publiceras i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases, presenteras ett WHO-referensreagens som tagits fram av ett internationellt team av forskare och kliniska laboratorier. Detta reagens kommer att underlätta justering av autoantikroppsanalyser vid SLE och därmed också diagnos och behandling av SLE-patienter.

>

Strategiska miljoner till forskning om hjärnflöden

4 september, 2019 - Umeå universitet

Ett forskningsprojekt i Umeå om ”hjärnans tvättmaskin”, det glymfatiska systemet, får 24 miljoner kronor i anslag från Stiftelsen för strategisk forskning. Det glymfatiska systemet tros ha koppling till bland annat sjukdomar som Alzheimers.

>

Cancer ledande dödsorsak i höginkomstländer

3 september, 2019 - Göteborgs universitet

Cancer är nu den ledande dödsorsaken bland medelålders personer i höginkomstländer, medan död i hjärt-kärlsjukdom är den fortsatt vanligaste i låg- och medelinkomstländer. Det framgår av en omfattande internationell studie. Fynden presenteras vid den pågående hjärtkongressen i Paris, European Society of Cardiology Congress, och publiceras samtidigt i The Lancet. Den svenska delen av studien har […]

>

Självtest och behandlingsplan i mobilen kan hjälpa vid okontrollerad astma

3 september, 2019 - Karolinska Institutet

En behandlingsplan med visuell återkoppling i mobilen kopplad till en trådlös spirometer som enkelt mäter lungfunktionen, kan vara ett effektivt hjälpmedel för behandling av okontrollerad astma. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som nu publiceras i vetenskapstidskriften European Respiratory Journal. Astma är en folksjukdom som drabbar cirka 10 procent av Sveriges befolkning, […]

>

Bristande stöd för gravida med stark oro leder till fler komplikationer

2 september, 2019 - Linnéuniversitetet

Lite stöd från den gravida kvinnans närstående leder till ökade fysiska besvär både under graviditet och förlossning, för de kvinnor som lider av stark oro och stressymptom. Det visar ny forskning som Sigríður Sía Jónsdóttirs presenterar i sin avhandling i vårdvetenskap. Att få barn är oftast en omvälvande erfarenhet. Därför är ett bra stöd från nära […]

>

Bakterier angriper med blekmedel vid lunginflammation

2 september, 2019 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet och Stockholms universitet har upptäckt att den bakterie som orsakar lunginflammation angriper genom att försvaga kroppens immunförsvar med hjälp av väteperoxid. Det är samma ämne som annars används till allt från blekning av hår och tänder till fläckborttagning och rengöring.

>

Sämre tal vid fem år hos utlandsadopterade med spalt

2 september, 2019 - Göteborgs universitet

Gruppen internationellt adopterade barn med läpp-käk-gomspalt har sämre tal vid fem års ålder än motsvarande barn födda i Sverige, visar en studie. Att de adopterade barnen också behövde mer omfattande kirurgi kan vara en följd av att insatserna påbörjades senare i livet. – Studien visar att de opereras mer, har fler komplikationer och sämre tal […]

>

Ingen enskild gen kan avgöra en individs sexuella läggning

29 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Gener kan inte användas för att avgöra en individs sexuella läggning. Det har ett internationellt forskarlag kommit fram till i en studie som publiceras i tidskriften Science och grundar sig på DNA-data från Storbritanniens UK Biobank och det amerikanska företaget 23andMe. Enligt studien förekom endast fem, av hundratusentals möjliga, genvarianter något oftare hos personer som […]