Pressmeddelanden

Medicin

Processmetod underlättar vårt upptag av mineraler

10 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Kroppens upptag av mineraler från spannmål kan förbättras genom industriell hydrotermisk processning. Allmänläkaren Kerstin Fredlund har med en avhandling vid Chalmers ytterligare stärkt förhållandet mellan näringslära och teknologi.

Plastfilmer för biologiska tillämpningar

10 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Användningsområdet för tunn plastfilm vidgas alltmer. Sofia Kihlman Øiseth har i sin avhandling funnit en metod att tillverka homogena mycket tunna filmer. Kunskaperna om filmens ytegenskaper kan bland annat vara värdefulla vid tillverkning av olika slags implantat i kroppen.

Sahlgrenska akademin inviger nytt centrum

25 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Ett centrum för metaboliska störningar och kärlsjukdomar håller på att byggas upp inom Wallenberglaboratoriet vid Sahlgrenska akademin. Läkemedelsbolaget AstraZeneca bidrar med 16 miljoner till centrumet.

740 000 till forskning om dansterapi

24 juni, 2002 - Karlstads universitet

Kan dans hjälpa barn och ungdomar med psykiska problem? Denna fråga står i fokus för ett nytt forskningsprojekt, som Karlstads universitet bedriver tillsammans med bland annat Danshögskolan i Stockholm, Landstinget i Värmland och Region Värmland. Nu har regeringen beviljat projektet 740 000 kronor ur Allmänna arvsfonden för det första året.

En orsak till att magsårsbakterien ger magsår

18 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Magsårsbakterien Helicobacter pylori ger ifrån sig ett ämne, Hp(2-20), som dödar andra konkurrerande bakterier. En avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att detta ämne också kan locka ut inflammatoriska vita blodkroppar från blodbanan och aktivera dessa så att de frisätter giftiga ämnen.

Sex nya hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin

18 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Årets hedersdoktorer belönas för sina insatser inom så vitt skilda områden som barnneurologi, övergrepp och våld mot kvinnor, nuklearmedicin, administration och ledarskap, bakteriologi samt arbetsterapi. Tre västsvenskar och tre amerikaner har utsetts. Promoveringshögtiden äger rum lördagen den 19 oktober.

Jan-Åke Gustafsson mottar fransk utmärkelse

17 juni, 2002 - Karolinska Institutet

Professor Jan-Åke Gustafsson, verksam vid bioteknologiskt centrum vid Huddinge universitetssjukhus, Karolinska Institutet, har tilldelats kommendörstecknet av den franska utmärkelsen ”Ordre des Palmes Académiques”.

Chefens stress påverkar de anställda – skillnader mellan könen

17 juni, 2002 - Karolinska Institutet

Den stressrelaterade ohälsan har ökat senaste åren och mycket av ohälsan tillskrivs faktorer i arbetslivet. Chefer har stort inflytande på de anställdas arbetsförhållanden och deras egen stress och ohälsa påverkar sannolikt de anställda.