Pressmeddelanden

Medicin

>

Fothylsa ger barn med CP bättre motorik

28 mars, 2001 - Luleå tekniska universitet

Sveriges 23.000 barn med CP kan bli stora vinnare tack vare utformning och utvärdering av en genial liten uppfinning.

Samarbetet sker mellan den första doktoranden vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden, barnhabiliteringen och en skicklig ortopedingenjör.

>

På jakt efter genen bakom ärftlig tandemaljsjukdom

27 mars, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 6 april försvarar Carina Kärrman Mårdh, Institutionen för cell- och molekylärbiologi samt Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, en avhandling som karlägger den genetiska bakgrunden till tandemaljsjukdomen Amelogenesis Imperfecta (AI).

>

Hur mycket växer tarmtumören?

13 mars, 2001 - Umeå universitet

Celldelningen varierar systematiskt inom olika tarmtumörer. Det yttersta tumörskiktet har den högsta celldelningsaktiviteten medan de djupare belägna delarna av tumören inte är lika aktiva. Det visar en avhandling som försvaras den 17 mars av Christina Bergström, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologisk radiobiologi, samt Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet

>

Ny operationsmetod för högriskpatienter

8 mars, 2001 - Göteborgs universitet

Utvidgningar och splittring av kärlväggen i stora kroppspulsådern (aorta) är
livshotande tillstånd och måste ofta opereras. En ny metod för behandling av
sjukdomar i den nedåtgående delen av aorta har prövats på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset med goda resultat.

>

Kvinnor minskar sin alkoholkonsumtion med åren

5 mars, 2001 - Göteborgs universitet

I en undersökning om kvinnor och alkohol visar det sig att kvinnornas
alkoholkonsumtion minskade i takt med att de blev äldre. Vid en
femårsuppföljning framkom att andelen kvinnor med alkoholdiagnos inte hade
förändrats.

>

Makroglobulindefekt orsak till MS?

5 mars, 2001 - Umeå universitet

Lördagen den 17 mars försvarar Martin Gunnarsson, Inst för klinisk mikrobiologi, immunologi, Umeå universitet, en avhandling som pekar på ett samband mellan alpha2-macroglobulin och sjukdomen MS (multipel skleros).

>

Har ”lagom tjocka” män ökad risk för prostatacancer?

2 mars, 2001 - Umeå universitet

Det verkar som om män med en viss rondör löper en ökad risk att insjukna i prostatacancer. Måttligt förhöjda halter av leptin fördubblade risken för prostatacancer i en kohortstudie av fler än 30 000 män med material från Medicinska biobanken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

>

Hur magsårsbakterien gör magsår

2 mars, 2001 - Göteborgs universitet

En ny studie visar hur magsårsbakterien Helicobacter pylori kan orsaka skada genom att störa magens försvar mot infektionen. Denna upptäckt kan i framtiden leda till nya behandlingsformer för magsårssjukdomen så att användningen av antibiotika kan undvikas.

>

Gallsyror orsakar svår diarré

26 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Gallsyror, som är ett av kroppens naturliga laxermedel, visar sig också
vara en vanlig men botbar orsak till kronisk diarré.
Vissa personer får invalidiserande vattniga diarréer utan att ha någon
tarminfektion. En troligen underskattad orsak kan vara att gallsyror läcker
ut i grovtarmen i för stora mängder och där irriterar till kronisk diarré.