Pressmeddelanden

Medicin

Fernströmpris till ALS-forskaren Peter M. Andersen

8 juni, 2001 - Umeå universitet

Den särskilda priskommittén vid Medicinsk-odontologiska fakulteten, Umeå universitet, har för 2001 tilldelat Peter M. Andersen skeppsredare Eric K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”. Prissumman är 100 000 kr. Andersen belönas för sina upptäckter av genetiska orsaker till sjukdomen amyotrofisk lateral skleros (ALS).

Demens upptäcks inte

6 juni, 2001 - Linköpings universitet

Många fall av demens hos äldre upptäcks aldrig inom primärvården. Detta är olyckligt, eftersom demens idag kan om inte botas så åtminstone ofta bromsas. Det hävdar den isländska läkaren María Olafsdóttir, som nyligen disputerade vid Linköpings universitet.

En epidemi av glutenintolerans

5 juni, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 8 juni försvarar Anneli Ivarsson, Umeå universitet, en avhandling om den epidemi av glutenintolerans som drabbade Sverige i mitten av 1980-talet, när förekomsten ökade från 1 per 1 000 födda till 4 per 1 000.

Nytt behandlingsalternativ vid livshotande reumatisk sjukdom

5 juni, 2001 - Göteborgs universitet

Systemisk lupus erythematosus, SLE, är en reumatisk sjukdom som ofta drabbar livsviktiga organ. Idag behandlas svåra fall, där njurarna skadats, med preparat som kan ge allvarliga biverkningar.
I en studie vid Göteborgs universitet har forskare funnit ett nytt behandlingsalternativ.

Nordisk vetenskaplig kongress om hud- och könssjukdomar

5 juni, 2001 - Göteborgs universitet

7 – 10 juni 2001 hålles kongressen 229th Nordic Congress of Dermatology and Venereology2 på Svenska Mässan i Göteborg. Anordnare är Nordisk dermatologisk förening och mer än 350 hudläkare från Norden deltar.

Att upptäcka cancer vid övergången mellan matstrupen och magsäcken

30 maj, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 8 juni försvarar Bengt Wallner, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi, Umeå universitet, en avhandling om diagnos av cancer i övergångsområdet mellan matstrupen och magsäcken. Han visar en metod som kan identifiera riskpatienter för denna ökande cancerform.

Färre radikaler bättre för hjärnan

29 maj, 2001 - Uppsala universitet

Traumatisk hjärnskada är en vanlig orsak till handikapp och för tidig död. Även måttliga skador leder i många fall till kvarstående minnesstörning och personlighetsförändringar. Niklas Marklund vid Uppsala universitet har undersökt hur fria radikaler påverkar skadan.

Flyttfåglar som spridare av Borreliasmitta

29 maj, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 8 juni försvarar Åsa Gylfe, Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå Universitet, en avhandling som visar att flyttfåglar spelar en viktig roll för spridningen av den fästingburna sjukdomen Lyme-borrelios över mycket stora avstånd.

Presskonferens på Internet om Telemedicin

29 maj, 2001 - Uppsala universitet

Telemedicin kan bli en kostnadseffektiv hjälp i framtidens sjukvård. Redan i dag används ny teknik i stor utsträckning inom vården för t.ex. diagnostik. Om de nya möjligheterna med IT i sjukvården handlar det den 31 maj, då arrangörerna bakom en internationell konferens i telemedicin i Uppsala inbjuder till ” virtuell” presskonferens.

Skademönster i damfotboll

28 maj, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 8 juni försvarar Kerstin Söderman vid Umeå universitet en avhandling om skademönster och riskfaktorer inom damfotboll. Sammanlagt 41 % av de studerade spelarna skadade sig under den aktuella säsongen; incidensen var 6,8 fall per 1 000 timmar matchspel och träning. De flesta skadorna var akuta och måttligt svåra (7—30 dagars frånvaro från fotboll) och hade inträffat under match. Fotledsstukning var den vanligaste skadan.