Pressmeddelanden

Medicin

>

Konstgjord knäled ger onormalt rörelsemönster

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

I Sverige får varje år fler än 3000 patienter en plastprotes inopererad i knäleden. Majoriteten av patienterna är nöjda med resultatet.
I en studie vid Göteborgs universitet visar det sig dock att alla undersökta patienter som fått ledytan i knät ersatt med en konstgjord led hade ett onormalt rörelsemönster jämfört med friska knän.

>

Ungdomsarbetslöshet – ett folkhälsoproblem oavsett konjunktur

4 december, 2000 - Umeå universitet

Torsdagen den 14 december försvarar Mehmed Novo, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin, Umeå universitet, en doktorsavhandling som analyserar sambandet mellan arbetslöshet och hälsa under två olika konjunkturtyper.

>

Bra näring viktigt för bensårspatienter

30 november, 2000 - Linköpings universitet

Bensår är en sjukdom som ökar med åldern. Med allt fler gamla i befolkningen kommer bensår därför att bli ett växande problem. En viktig sak i sammanhanget är de gamlas näringsintag: dålig näring kan ge ett sämre allmäntillstånd och försvåra sårläkningen.

>

Stora könsskillnader vid hjärtinfarkt: Kvinnornas risker har inte minskat

30 november, 2000 - Umeå universitet

Fredagen den 15 december försvarar Vivan Lundberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, en avhandling som påvisar stora skillnader mellan män och kvinnor vid hjärtinfarkt. De förbättringar som konstaterats när det gäller männens risker har ingen motsvarighet hos kvinnorna.

>

Att minska behovet av donerat blod

28 november, 2000 - Linköpings universitet

I hela i-världen försöker man numera att minska behovet av donerat blod inom sjukvården. Örebroläkaren Gustav Ekbäck visar i en avhandling från Linköpings universitet hur detta kan göras i samband med höftledsoperationer.

>

Enzymet som styr tillverkningen av DNA:s byggstenar

28 november, 2000 - Umeå universitet

Fredagen den 8 december försvarar Andrei Chabes, Institutionen för medicinsk biovetenskap, medicinsk kemi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln ”Ribonucleotide Reductase and Regulation of the Deoxyribonucleotide Levels in Yeast and Mammalian Cells”. Svensk titel: ”Ribonukletidreduktas och reglering av deoxribonukleotidnivåer i jäst och däggdjursceller”. Disputationen äger rum kl. 9.00 i hörsal KB3A9, KBC-huset. Fakultetsopponent är professor […]

>

Avhandling om orsakerna till Alzheimers sjukdom

27 november, 2000 - Umeå universitet

Den 8 december försvarar Henrietta Hedin vid Umeå universitet en avhandling som tar upp orsakerna till demensformen Alzeheimers sjukdom, framför allt betydelsen av äggviteämnet amyloid prekursorprotein i detta sammanhang.

>

Tumör förutsätter nybildning av blodkärl

22 november, 2000 - Göteborgs universitet

Professor Judah Folkman formulerade tidigt hypotesen att nybildning av
blodkärl är en förutsättning för tillväxt av tumörer. Denna hypotes är nu
allmänt accepterad. I veckan kommer Folkman till Göteborg för att
presentera sin forskning under högtidliga former.

>

Effektivare vaccin mot allergi och infektion

22 november, 2000 - Göteborgs universitet

Vacciner mot infektionssjukdomar kan bli mer effektiva. Det kommer
eventuellt i framtiden att bli möjligt att tillverka en ny typ av vaccin
som förhindrar eller botar allergier. I bägge fallen handlar det om att
påverka immunförsvaret i slemhinnorna.