Pressmeddelanden

Medicin

Bättre medicinska expertsystem

3 januari, 2001 - Linköpings universitet

Det finns ett stort behov av informationsspridning i vården, ett behov som delvis skulle kunna mötas av datoriserade medicinska expertsystem. Flera sådana beslutsstödssystem har också utarbetats, men få eller inget har kommit till praktisk användning.

Ny behandling läker svåra skallskador

3 januari, 2001 - Göteborgs universitet

I början av 90-talet introducerades i Lund en ny behandling för svåra
skallskador med högt tryck i hjärnan. Det som var mest kontroversiellt var
att man normaliserade blodtrycket hos patienten och på så sätt kunde minska
hjärnsvullnaden. Den allmänna behandlingsprincipen under 90-talet i USA och
Europa var att höja patientens blodtryck för att vara säker på att
blodcirkulationen genom hjärnan var tillräcklig. Men genom att höja
blodtrycket med hjälp av mediciner kan man åstadkomma en hjärnsvullnad.

Viktiga proteinstrukturer i närbild

2 januari, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 12 januari försvarar Göran Larsson, Institutionen för medicinsk biovetenskap, biofysik, Umeå universitet, en avhandling om hur strukturen och dynamiken hos några stora proteinmolekyler bestämts med kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR).

Muskelsjukdomar – vanligare hos barn än man trott

21 december, 2000 - Göteborgs universitet

Muskelsjukdomar hos barn är vanligare än man tidigare trott. En ny studie
visar att neuromuskulära sjukdomar drabbar ca 1 av 1200 skolbarn i
västsverige. I ett samarbete mellan forskargrupper vid Göteborgs Universitet
har en ny muskelsjukdom karaktäriserats ned på genetisk nivå. Upptäckten är
av stor betydelse då den visar på en ny och potentiellt viktig
orsaksmekanism bakom medfödda muskelsjukdomar.

Tolvfingertarmen –- magens miljöförbättrare

19 december, 2000 - Göteborgs universitet

För att befrämja den kemiska miljön i magsäcken när man fastar eller sover
pumpar tolvfingertarmen hos friska människor periodvis baklänges. Den
irriterande gallan styrs då till gallblåsan medan gynnsamma ämnen förs in
mot magsäcken. Vanliga sömnmedel rubbar inte tolvfingertarmens
ändamålsenliga bakåtpump.

Med ny utredningsmetod undviks onödiga prostataoperationer

18 december, 2000 - Göteborgs universitet

Antalet prostataoperationer och annan behandling mot godartad
prostataförstoring kan minskas och specialanpassas genom nya
utredningsmetoder. Dessutom kan risken för inkontinens avslöjas genom
simulerad operation.

Depression hos äldre leder till självmord

15 december, 2000 - Göteborgs universitet

I Sverige tar ungefär 400 personer som är över 65 år livet av sig varje år.
Detta motsvarar en fjärdedel av alla självmord som äger rum i landet.
Resultat från forskningsprojektet 2Självmord hos äldre2 visar att de flesta
äldre människor som begår självmord lider av en psykisk sjukdom, oftast
depression.

Umeforskare publicerar nya rön om diabetes

14 december, 2000 - Umeå universitet

Helena Edlunds forskargrupp vid Umeå universitet publicerar i dagens nummer av den ansedda tidskriften Nature ett viktigt bidrag till förståelsen av hur åldersdiabetes uppkommer.

Struktur hos protein leder till bättre medicin

14 december, 2000 - SLU

I kroppen finns proteiner som aktiverar läkemedel. För att få fram
mediciner med bättre effekt, krävs kunskap om hur proteinerna ser ut och
fungerar. I en avhandling från SLU kartläggs för första gången några av
dessa proteiner hos högre stående organismer.

Snarkning med andningsuppehåll orsakar hjärt-kärlsjukdom

14 december, 2000 - Göteborgs universitet

Det finns ett starkt orsakssamband mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdomar
som högt blodtryck och kranskärlssjukdom. Sambandet är oberoende av ålder,
övervikt, rökning, diabetes och höga blodfetter. Därför bör snarkare med
andningsuppehåll under sömn behandlas i förebyggande syfte.