Pressmeddelanden

Medicin

Tumör förutsätter nybildning av blodkärl

22 november, 2000 - Göteborgs universitet

Professor Judah Folkman formulerade tidigt hypotesen att nybildning av
blodkärl är en förutsättning för tillväxt av tumörer. Denna hypotes är nu
allmänt accepterad. I veckan kommer Folkman till Göteborg för att
presentera sin forskning under högtidliga former.

Uppsalastudier om barns och tonåringars matvanor; Tidig bantning riskfaktor för ätstörning

20 november, 2000 - Uppsala universitet

Tonåringars attityder till mat och hur man uppmärksammar barns ätstörningar, är ämnen för två nya Uppsalastudier. Annika Wesslén har gjort en kartläggning av vanliga tonåringars inställning till mat, medan Klara Halvarsson i sin avhandling pekar på flickors tidiga bantning och på hur skolhälsovården skulle kunna fånga upp riskbeteenden.

Apor styr robotarm med hjälp av signaler från hjärnan

16 november, 2000 - Göteborgs universitet

Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet:
Forskare från Göteborgs universitet har tillsammans med forskare från Duke
University i USA lyckats få apor att styra en robotarm med signaler från
den egna hjärnan. Resultaten är ett steg på vägen mot att hjälpa t ex
totalförlamade patienter att återfå viss funktionsförmåga.

Stort behov av utbildning om kroniska sjukdomar

16 november, 2000 - Linköpings universitet

– Det finns ett stort intresse bland patienter och deras anhöriga av information om kroniska sjukdomar. Det konstaterar Sam Nordfeldt från avdelningen för pediatrik och Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Hälsouniversitetet i Linköping. Han har gjort ett utbildningsmaterial om diabetes som blivit mycket efterfrågat, trots att det för diabetes redan finns en hel del patientutbildning.

Att mäta livskvalitet vid prostatacancerbehandling

14 november, 2000 - Umeå universitet

Fredagen den 24 november försvarar Per Fransson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Quality of Life and side effects in patients with Localized Prostate Cancer. Evaluation with self-assessment questionnaires. Svensk titel: Livskvalitet och symtom hos patienter med lokaliserad prostatacancer. Utvärdering med en patientenkät.

Tyst epidemi på återtåg: Jodbrist snart under kontroll

9 november, 2000 - Uppsala universitet

När man bygger upp program för jodbristkontroll i världens fattiga
länder, krävs också kostnadseffektiva metoder för att utvärdera insatserna.Uppsalaforskaren Stefan Peterson, som studerat dessa frågor i Tanzania och Centralafrikanska Republiken, föreslår i sin avhandling billiga och effektiva metoder för kontroll av jodbrist. Hans avhandling är ett led i ett långsiktigt forskningsprogram för att avhjälpa de skador som orsakas av jodbrist i bl.a tredje världen.

Sömnsvårigheter ger ökad risk för depression och hjärtinfarkt

1 november, 2000 - Uppsala universitet

Sömnsvårigheter kan bland annat leda till att kvinnor löper ökad risk för
depression och män att dö i hjärtinfarkt. Det visar den studie av närmare
2000 kvinnor och män i Dalarna som Lena Mallon redovisar i sin avhandling vid Uppsala universitet.

Varför får man diabetes?

12 oktober, 2000 - Linköpings universitet

Typ 1 (insulinberoende) diabetes är en autoimmun sjukdom som uppstår när kroppens eget immunförsvar angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Det spekuleras i att denna process kan utlösas av miljöfaktorer som komjölk, virus eller stress hos individer med anlag för denna sjukdom.

Angiotensin II – ett blodtryckshormon som läkemedel

18 maj, 1991 - Umeå universitet

Fredagen 1 juni försvarar Michael Broomé, Institutionen för kirurgiska och perioperativa vetenskaper, anestesiologi och intensivvård, Umeå universitet, en avhandling om hur det kroppsegna hormonet angiotensin II kan användas som läkemedel vid svår cirkulationssvikt.