Pressmeddelanden

Miljö

>

Aktuell forskning vid Högskolan i Halmstad visar att det är möjligt att minska koldioxidutsläpp och samtidigt spara pengar

11 december, 2018 - Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad är en del av det EU-finansierade forskningsprojektet Heat Roadmap Europe (HRE4). Projektet kartlägger de fjorton största EU-ländernas energianvändning timme för timme, och visar att det är möjligt att värma upp och kyla ner våra hus helt utan att använda fossila bränslen. Detta är intressant i ljuset av FN-organet IPCC:s nyligen publicerade rapport kring global uppvärmning.

>

Översvämningskartor är inte pålitliga

11 december, 2018 - Högskolan i Gävle

Kartorna ska förutse vårfloder och översvämningsrisker och bygger på antaganden och befintliga data, men de är inte kalibrerade mot verkligheten, säger Nancy Joy Lim, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.
– Det kan ge obehagliga överraskningar för kommuner om områden översvämmas trots att översvämningskartan visat att de var säkra.

>

Jäst gör fiskfoderolja av halm

11 december, 2018 - SLU

Den olja, t.ex. palm- eller sojaolja, som används i foder till röding kan bytas ut mot “fet jäst” som odlats i ett halmbaserat substrat. Jästoljan har en liknande sammansättning och görs på en råvara som människan inte kan äta själv – och fisken växer lika bra. Det visar en ny studie från SLU.

>

Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden

8 december, 2018 - Stockholms universitet

Det är inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen, enligt en ny studie från Stockholms universitet.

>

Akademiska går inte vidare med enzymrening av läkemedelsrester i toaletter

7 december, 2018 - Uppsala universitet

För två år sedan var Akademiska pionjär som sjukhus i Sverige med att testa enzymrening av läkemedelsrester via toalettblock, då inom ramen för ett pilotprojekt. I år har en större studie gjort för att utvärdera metoden. Slutsatsen är att effekten inte är signifikant och sjukhuset går därför vidare med att utreda annan teknik.

>

Skogsbranden som tog fram det bästa i människor

6 december, 2018 - Örebro universitet

Generositet, omtanke och sammanhållning – det genomsyrar berättelserna efter skogsbranden i Västmanland. När Örebroforskare undersökte hur människor, som äger hus eller mark i området, påverkades av branden växte en oväntad bild fram. 

>

Om ett blad kan göra det – kan vi också göra det!

6 december, 2018 - Umeå universitet

Gröna blad har ett snillrikt system att fånga in ljus från solen och binda in energi. Kemist Anurag Kawde visar i sin avhandling att det är möjligt att efterlikna blad för att skörda solenergi och därigenom lagra energi från solljus i användbara solbränslen på ett kostnadseffektivt sätt. Han försvarar sina resultat den 13 december vid Umeå universitet.

>

Örebroforskare ska söka efter skadliga ämnen i dammet

4 december, 2018 - Örebro universitet

Örebroforskaren Jakob Gustavsson ska undersöka inomhusdamm i jakt på kemikalier som innehåller halogenerna brom, klor och fluor. Det handlar om kemikalier som kan vara hormonstörande och cancerframkallande.

>

Satsning på film och ljud i SLU:s kunskapskalender 2018

3 december, 2018 - SLU

I dag är det premiär för årets julkalender från SLU. Kalendern fokuserar på miljöfrågor och varje vardag fram till jul, samt på julafton, ges exempel på vad som har gjorts vid SLU under året som gått. I luckorna beskrivs ny kunskap och hur den har tagits fram, men också framtidsvisioner och samverkan med samhället. I år satsas det extra mycket på film och ljud, för att även nå nya målgrupper.