Pressmeddelanden

Miljö

>

Så slogs Nordatlantens värmepump på

22 augusti, 2019 - Stockholms universitet

För 34 miljoner år sedan upphörde växthusklimatet som rådde under dinosauriernas tid och ett istidsklimat inleddes där Antarktis blev täckt av glaciärer. Geologiska data visar att cirkulationssystemet i Atlanten, som gör att Europa är varmt idag, också startade vid denna tid. Varför det är så har varit lite av ett mysterium.

>

SLU-innovation har förebyggt matsvinn på sydeuropeiska turisthotell

21 augusti, 2019 - SLU

Många små turistorter i Sydeuropa saknar möjlighet att återvinna de mängder av plast, papper och matavfall som turismen genererar, och istället hamnar avfallet på soptippar. Ett stort EU-projekt har kartlagt svinnet, och testat olika sätt att minska det. En viktig pusselbit var en matsvinnsvåg som utvecklats av SLU-forskaren Mattias Eriksson. Bättre kunskap gör det lättare att förebygga svinnet.

>

Accelerator öppnar med Tino Sehgal

20 augusti, 2019 - Stockholms universitet

När dörrarna till konsthallen Accelerator öppnas för första gången möts publiken av lokaler helt tomma på objekt men ändå fulla av konst. Konstnären Tino Sehgals verk This progress uppstår i mötet mellan besökarna och de medverkande personer som befinner sig i utställningssalarna.

>

Fågelskyddsområden når inte sin fulla potential

20 augusti, 2019 - SLU

Bevarandeplaner för skyddade områden beaktar inte i tillräcklig utsträckning de negativa ekologiska avtryck som vägar och järnvägar gör. Det visar en studie som undersöker hur fågelskyddsområden påverkas av infrastrukturen.

>

Elcyklar i elfordonspooler kan minska bilanvändning i städer

20 augusti, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Elcyklar i elfordonspooler har potential att minska användningen av bil i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler. Det visar resultatet i en studie från VTI där forskare har studerat i vilken omfattning en pool som erbjuder elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar kan bidra till minskad bilanvändning.

>

Pappersfilter av lokala alger kan rädda liv i Bangladesh

19 augusti, 2019 - Uppsala universitet

Problemet med tillgång till säkert dricksvatten i stora delar av Bangladesh är en ständig utmaning. En forskargrupp från Uppsala universitet, Sverige och Dhaka universitet, Bangladesh visar nu att en lokalt växande och tidigare outnyttjad grön makroalgart kan användas för att extrahera cellulosananofibrer, som sedan kan formas till pappersark med skräddarsydd porstorlek för vattenbehandling.

>

Forskare sågar EU:s nya jordbrukspolitik – ”inte hållbar för framtiden”

14 augusti, 2019 - Lunds universitet

EU:s förslag till ny jordbrukspolitik håller inte måttet. Det menar en internationell forskargrupp som granskat reformförslaget. Varken miljöskydd eller klimatmål förbättras, snarare tvärtom, säger Dagmar Clough, ekolog vid Lunds universitet och en av dem som står bakom studien. I höst börjar den sista förhandlingsrundan om den jordbrukspolitik som ska gälla i EU efter 2020. Inför […]

>

Ökat intresse för cykelturism men mer forskning behövs

14 augusti, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Att turista med cykel är en ökande trend. Men det finns mer behov av vetenskaplig forskning om hur insatser som görs för att främja cykelturismen kan mätas och följas upp.

>

Svampstudier ger ny kunskap om skadliga mutationer i celler

8 augusti, 2019 - Uppsala universitet

Långlivade svampar som växer i så kallade häxringar samlar på sig förvånansvärt få mutationer över tid, vilket tyder på att de har ett väl utvecklat skydd mot skadliga mutationer. Resultaten, som publiceras i den ansedda tidskriften Current Biology, är intressanta ur både medicinskt och evolutionsbiologiskt perspektiv.

>

Bete ger näringsrikare vegetation och variation i landskapet

7 augusti, 2019 - SLU

​I en ny studie har forskare vid SLU jämfört hur växters energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden. Studien visar att energi- och proteininnehållet i växterna är högre om de betas än om de klipps och att energi- och proteininnehållet från de betade områdena ökar med åren.