Pressmeddelanden

Miljö

Ingen immun mot global uppvärmning i ny nedräkning

3 december, 2020 - Umeå universitet

​Klimatförändringarna dödar många människor, skadar hälsan för fler och påverkar försörjningen för ännu fler. Det handlar inte om någon diffus framtid, utan sker idag. Det konstateras i den femte rapporten i serien nedräkningar till 2030, Lancet Countdown, där Umeå universitet deltar.

Jul och nyår – experter vid Stockholms universitet

3 december, 2020 - Stockholms universitet

​Hur påverkas årets jul av coronapandemin? Vad krävs för att vi ska följa rekommendationerna? Blir det traditionell julmat eller passar vi på att bryta mot traditionerna? Vad händer med julhandel, julstress och nyårslöften? Stockholms universitet har forskare som kan berätta mer om vitt skilda aspekter av jul, nyår och vinter. Här är en lista på några av våra experter.

Fågelarter utan flygförmåga riskerar utrotning

3 december, 2020 - Göteborgs universitet

Fågelarter som genom evolutionen förlorat förmågan att flyga har i högre grad blivit utrotade än fåglar som haft kvar flygförmågan, visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Med unik röntgenteknik upptäcks föroreningar i vattnet

3 december, 2020 - Mittuniversitetet

Med hjälp av en specialbyggd cylinder som innehåller röntgenutrustning och en detektor kan tungmetaller i havet numera upptäckas i realtid. I en ny avhandling redovisar doktoranden Siwen An på Mittuniversitetet den teknik hon utvecklat. Metoden bygger på röntgenfluorescens och kallas för XRF-analys och har tidigare krävt en labbanalys efter provtagning på plats, men Siwen Ans […]

Tipping point för klimatet kan redan vara verklighet i Ostasien

27 november, 2020 - Göteborgs universitet

Klimatet i inre Ostasien kan ha nått en brytpunkt, där senare års övergång till onormalt varma och torra somrar kan vara oåterkallelig. Det visar en ny internationell studie med forskare från Göteborgs universitet som nu publicerats i Science.

I samband med den globala klimatförändringen sker förändringar som påverkar både klimat- och ekosystem. I värsta fall kan dessa nå en brytpunkt, en så kallad tipping point, varefter en snabb förändring, ofta oåterkallelig, sker. Exempel på brytpunkter är att havsisen i Arktis försvinner under sommaren eller att inlandsisen på Grönland smälter.

Ny avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet

26 november, 2020 - Umeå universitet

​I en ny avhandling från Företagsforskarskolan har Majid Mustafa studerat en avancerad oxidationsprocess som kallas elektroperoxon. Med denna metod uppnår man en avsevärt bättre reningseffekt på avloppsvatten än med ozonering. Majid försvarar sin avhandling vid Umeå universitet den 3 december.

Växtföljder – ett lovande sätt att få maten att räcka i ett förändrat klimat

25 november, 2020 - SLU

Trenden går mot enahanda odlingssystem med färre grödor i växtföljden. Samtidigt visar en ny studie att de skördeökningar man får genom mer varierade växtföljder är särskilt stora under varma, torra år. Att variera växtföljderna mer kan vara ett bra sätt att anpassa jordbruket till ett varmare och torrare klimat. Studien bygger på upp till 60 års data från långliggande jordbruksförsök i Europa.

Stephan Barthel världens mest citerade forskare om gröna städer

25 november, 2020 - Högskolan i Gävle

Clarivates årliga lista på världens mest citerade och inflytelserika forskare visar återigen att Stephan Barthel, grundare av Urban Studio vid Högskolan i Gävle, är en av de mest citerade forskarna i världen.

Stephan Barthels artiklar handlar om hur utveckling av städernas naturmiljöer kan erbjuda nya sammanhang och beteenden för människor och hur det kopplar till en globalt hållbar utveckling.

Läderbaggarna har klarat de senaste 25 åren bra men kan bli hemlösa på sikt

24 november, 2020 - SLU

I 25 år har forskare följt läderbaggen i ekhagar i Östergötland. Under den tiden har populationen i området varit relativt stabil, medan den har varierat i enskilda träd. De träd som var superträd för läderbaggarna för 25 år sedan har bytts mot nya favoriter. På sikt är det ett problem att det inte finns tillräckligt många yngre ekar som läderbaggarna kan flytta till i framtiden.

Arterna har ofta svårt att hänga med när klimatet förändras

23 november, 2020 - SLU

Ett unikt och tidigare otillgängligt arkiv över naturens kalender, insamlat i de länder som förut var Sovjet, visar att det kan bli svårt för många arter att anpassa sig till ett nytt klimat. Arterna följer signaler i sin miljö för att göra rätt sak vid rätt tidpunkt, t ex blomma eller vakna ur vintervilan. Med de pågående klimatförändringarna förändras tajmningen hos dessa signaler snabbt.