Pressmeddelanden

Miljö

Mer kunskap om hur organiskt kol fördelas i marken i Arktis

24 februari, 2021 - Umeå universitet

Två nya studier ger en bättre förståelse för den rumsliga variationen av organiskt markkol i permafrostregionen i Arktis. Den ena artikeln, ledd av Umeåforskare Matthias Siewert och publicerad i Global Biogeochemical Cycles, beskriver hur permafrost och dess landformer orsakar en unik variation i arktiska jordar. Den andra artikeln i Science Advances ger en ny karta över hur den organiskt markkole

Solkiga bomullskläder blir socker – som blir spandex, nylon eller etanol

24 februari, 2021 - Lunds universitet

Textilier är ett sorgebarn i återvinningssammanhang. Nu har forskare utvecklat en metod som ger utvättade lakan, handdukar, jeans och annat av bomull nytt liv. Varje år slängs uppskattningsvis 25 miljoner ton bomullstextiler runt om i världen. Totalt slängs 100 miljoner ton textilier. I Sverige åker det mesta åker rakt in i brasan och blir fjärrvärme. […]

Skillnad i sädesärlors utseende kodas från två genregioner

23 februari, 2021 - Uppsala universitet

De mest framträdande skillnaderna i fjäderdräkten mellan två underarter av sädesärlor bestäms av gener i endast två små regioner i arvsmassan. Det visar forskare från Uppsala universitet och University of Colorado Boulder i USA i en omfattande studie av två underarter av sädesärlor, som publiceras i tidskriften Nature Communications.

Efterlyser global vetenskapspanel för hantering av kemikalierisker

18 februari, 2021 - Göteborgs universitet

Kemiska föroreningar är ett globalt hot som kräver globala åtgärder och samarbete.  En internationell grupp forskare föreslår därför ett globalt mellanstatligt vetenskapspolitiskt organ för att informera beslutsfattare och allmänheten om kemikalier och avfall.
I artikeln som publiceras idag i Science klargör gruppen hur begränsat och splittrat de anser att det vetenskapspolitiska samspelet är och att nuvarande internationell styrning av kemikalier har bidragit till omfattande hälso- och miljöskador.

Fördelningen av ryggradsdjur omdefinierar tempererade och kalla klimatregioner

18 februari, 2021 - Umeå universitet

Vegetationens fördelning har rutinmässigt använts för att klassificera jordens klimatzoner. Umeåforskare etablerar klimatregioner baserat på ryggradsdjurens fördelning i en ny studie publicerad i eLife. De fann att även om klimatregioner för öknar, savanner och stäpper liknar varandra för ryggradsdjur och växter så finns det stora skillnader för tempererade och kalla klimat.

Ny pusselbit ökar förståelsen för artbildning

18 februari, 2021 - Göteborgs universitet

Att nya arter bildas är viktigt eftersom det ökar den biologiska mångfalden. I en avhandling från Göteborgs universitet undersöks processen när en djurart är på väg mot att utvecklas till två helt nya arter.

När två bestånd av en art skiljs åt blandas inte längre deras gener och med tiden blir de alltmer olika varandra. Så småningom kan de inte längre para sig med varandra om de möts igen. Då har en så kallad reproduktionsbarriär bildats.

En miljon år gammalt DNA belyser mammutarnas genetiska historia

17 februari, 2021 - Stockholms universitet

Forskare vid Centrum för paleogenetik har analyserat världens hittills äldsta kända DNA, från mammutar som levde för upp till 1,2 miljoner år sedan. Analyserna visar att den nordamerikanska Columbiamammuten var en hybrid mellan ullhårig mammut och en tidigare okänd mammutsläkting. Studien, publicerad i Nature, kastar nytt ljus över hastigheten med vilken evolutionära anpassningar sker.

Så mår svensk fisk och skaldjur: uppåt för flera insjöfiskar men sämre för strömming, torsk och gråsej

16 februari, 2021 - SLU

Fisket på marina arter som strömming, gråsej och havskräfta bör minska, och torsk i Kattegatt och östra Östersjön bör inte fiskas alls.
– I Vättern är bestånden av sik, lake och siklöja så pass starka att vi bedömer att de klarar ett ökat fiske och detsamma gäller abborren i Mälaren och Hjälmaren, säger Eddie Von Wachenfeldt, miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser på Sver

Okänt enzym från Svandammen bryter ner SAM-molekyler

15 februari, 2021 - Uppsala universitet

Det hittills outforskade enzymet Svi3-3 är ett lyas och inte hydrolas, som man hittills har trott. Det betyder att enzymet kan bryta ner SAM-molekyler utan vatten. En forskargrupp vid Uppsala universitet har studerat hur den viktiga molekylen SAM bryts ned av ett outforskat enzym från en bakteriofag i Svandammen i centrala Uppsala.