Pressmeddelanden

Miljö

>

Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt

11 oktober, 2019 - SLU

Tomas Roslin från SLU har tillsammans med två andra forskare fått ett bidrag på över 135 miljoner kronor. Pengarna går till ett storslaget projekt som ska kartlägga livet på jorden. Vi behöver veta hur artsamhällena ser ut i dag och hur de förändras. Först då kan vi arbeta riktigt effektivt för att skydda den biologiska mångfalden. Bidraget kommer från Europeiska forskningsrådet.

>

Biogas – ett område där Sverige kan bidra till en hållbar värld

11 oktober, 2019 - Linköpings universitet

Biogasområdet är ett av de få områden där utvecklingen i Sverige spelar stor roll för hur världen ska bli mer hållbar, där vi på allvar kan bidra till att förbättra världen. Biogas Research Center vid Linköpings universitet bjuder genom boken ”Biogas i det hållbara samhället” på en resa genom Sverige som visar hur biogaslösningar gör städer, regioner och företag bättre.

>

Färre yngel dör i laxsjukdomen M74

10 oktober, 2019 - SLU

Förekomsten av förökningsstörningen M74 hos Östersjöns laxkullar har sjunkit. Det visar den sammanställning av miljöövervakningsdata från sju svenska laxälvar som Sveriges lantbruksuniversitet gjort. I år var i genomsnitt sju procent av laxkullarna drabbade, jämfört med den höga dödligheten på 39 procent som observerades 2017.

>

Sälsafari lockar 25 000 besökare om året

4 oktober, 2019 - SLU

Det finns idag goda chanser att få se en säl för den som rör sig längs den svenska kusten, något som ett femtiotal företag har tagit fasta på genom att erbjuda sälsafarier för turister. I en ny forskningsrapport från AgriFood Economics Centre vid SLU har företagen för första gången kartlagts.

>

Goda råd är inte dyra

3 oktober, 2019 - Karlstads universitet

En forskargrupp vid Karlstads och Linköpings universitet har under tre år drivit ett projekt i samverkan med kommunala energi- och klimatrådgivare. Syftet var att framförallt villaägare ska ta till sig rådgivningen och genomföra förändringar. I dagarna avslutades projektet med ett öppet seminarium.

>

Skolelever hjälpte forskare att avslöja hur insektslivet på ekar påverkas av varmare höstar

2 oktober, 2019 - SLU

Både klimatet och den tidpunkt då träd får höstlövsfärger kan påverka hur många, och vilka växtätande insekter man kan hitta på trädet. Detta har forskare från SLU kommit fram till – i samarbete med elever från 58 olika skolor. Denna upptäckt ger en inblick i hur samspelet mellan växter och insekter kan förändras med ett varmare klimat.

>

Gävleforskare bland de mest citerade i världen om hållbara städer

2 oktober, 2019 - Högskolan i Gävle

”Web of Science”, som samlar alla världens vetenskapliga publikationer, visar att Stephan Barthel, grundare av Urban Studio vid Högskolan i Gävle, de senaste 10 åren varit bland de mest citerade forskarna.
– När jag som ung bodde på Söder i Stockholm, drogs jag hela tiden drogs mot grönområdena och fann där inspiration och kraftsamling. Jag beslutade att viga mitt liv åt detta.

>

Sverige ska bli internationellt ledande inom hållbart friluftsliv och idrott

30 september, 2019 - Mittuniversitetet

Mittuniversitetet kommer att leda ett stort, fyraårigt forskningsprogram som ska undersöka effekter av idrott och friluftsliv på natur och miljö. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, har beviljat stöd till programmet med 56 miljoner kronor. Målet är att göra svensk forskning världsledande inom området. – Att Mittuniversitetet får möjlighet att leda ett stort nationellt forsknings- och […]

>

Nytt koncept öppnar för miljövänligare batterier

30 september, 2019 - Chalmers tekniska högskola

En ny typ av aluminiumbatterier öppnar för storskalig lagring av solkraft och vindkraft. Batterierna är dubbelt så energitäta som sina föregångare, görs av råvaror som det finns gott om och kan troligtvis minska både produktionskostnader och miljöpåverkan. Bakom konceptet står forskare på Chalmers tillsammans med kollegor vid National Institute of Chemistry i Slovenien.