Pressmeddelanden

Miljö

>

Sol och svett kan ersätta batteriet

11 juli, 2018 - Malmö universitet

Ett svenskt forskarlag från Malmö universitet, har tillsammans med tyska kollegor utvecklat en hybrid kraftkälla – som klarar av att samtidigt utvinna solenergi och biokemisk energi från människokroppen och sedan lagra dessa två som elektrisk energi i samma enhet.

Den supertunna och hållbara kraftkällan kan komma att ersätta dagens konventionella batterier i framtida mobila enheter.

>

Solcellsenergi får Högskolans elräkning till 0

5 juli, 2018 - Högskolan i Skövde

Här kommer en strålande nyhet. De senaste två månaderna har elen till Högskolan i Skövdes huvudbyggnad helt och hållet drivits av förnybar energi från solceller.

>

Engagerade hyresgäster är grunden för framtidens hållbara fastigheter

4 juli, 2018 - Engagerade hyresgäster är grunden för framtidens hållbara fastigheter

En forskargrupp vid Mälardalens högskola (MDH) har tillsammans med medlemmar från Stockholms Stads Forum för Hållbara Fastigheter undersökt hur man kan få till ett bättre samarbete mellan hyresvärdar och hyresgäster. Det för att minska negativ påverkan på miljön och bättre ta tillvara på jordens resurser.

>

KTH-experter ger perspektiv i Almedalen

28 juni, 2018 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Liksom tidigare år är KTH-engagemanget i Almedalen stort. Totalt deltar drygt 40 forskare från KTH i 70 olika evenemang i form av debatter, paneldiskussioner, rundabordsamtal och workshops. Internationalisering inom och digitalisering av högre utbildning. Det är några av de områden som KTH väljer att debattera i Almedalen i år.

>

Nya beräkningar av flygets samhällsekonomiska kostnader för klimatpåverkan

28 juni, 2018 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

De samhällsekonomiska kostnaderna för klimatpåverkande utsläpp från flyget är högre för utrikes än för inrikes passagerarflyg. Kostnaderna skiljer sig också åt mellan olika flyglinjer. Det visar beräkningar som VTI gjort baserade på samtliga flygrörelser från svenska flygplatser under 2016.

>

Stödutfodring av vildfångad torsk kan ge lönsammare kustnära yrkesfiske

28 juni, 2018 - SLU

Garnfisket efter torsk i kustområdet söder om Blekinge har i stort sett försvunnit, delvis på grund av växande sälpopulationer som skadar näten. Idag fångas en del av torsken istället med sälsäkra burar. En del av den burfångade torsken är dock för mager för att kunna säljas. Tillsammans med yrkesfiskare testar nu forskare vid SLU att stödutfodra torsken i odlingskassar innan försäljning.

>

20 projekt får pengar i satsning på smarta, hållbara städer

27 juni, 2018 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Nudging och medborgardeltagande för hållbara livsstilar. Enklare sätt att resa miljövänligt i tjänsten. Odlingssystem i industriområden. Det är exempel på de frågor som fokuseras i projekt som nu beviljats finansiering inom programmet Viable Cities, som koordineras av KTH.

>

Fler åtgärder nödvändiga mot olagliga körskolor

21 juni, 2018 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Att handledare för övningskörning max får ha 15 handledartillstånd har inte minskat problemet med olagliga körskolor. Detta konstaterar forskare på VTI i en ny rapport. Forskarna föreslår en lång rad åtgärder som behöver kombineras för att få bukt med det växande problemet.

>

Odlarna visar vägen till väl fungerande vattenbruk

21 juni, 2018 - Göteborgs universitet

Komplicerade tillståndskrav och en lagstiftning som inte är uppdaterad är några av de utmaningar som vattenbruksentreprenörer ställs inför, visar ny forskning från Göteborgs universitet. Den nya forskningsstudien lyfter fram de viktigaste utmaningarna för vattenbrukarna och ger förslag på lösningar.