Pressmeddelanden

Miljö

Forskare vågar sätta ljuset på forskningens dilemman

6 april, 2020 - SLU

I universitetens korridorer pratas det sällan om det som pågår i forskningens kulisser och de utmaningar och dilemman som forskare ställs inför i sitt dagliga arbete. Nu har en grupp på arton forskare i miljökommunikation vid SLU skrivit en forskningsartikel där de diskuterar själva forskningens dilemman.

Ju hälsosammare natur desto större hälsoeffekt

3 april, 2020 - Högskolan i Gävle

För människor som har djup relation till naturen, blir en ekologiskt rik natur läkande, helande och återhämtande på ett mycket starkare sätt, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

– Det handlar om platser som har ekologiska värden, att det kanske finns stora gamla lövträd, eller ängar, olika sorters ekosystem som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Ungas resande viktig för omställningen av transportsystemet

2 april, 2020 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Transportsystemet står inför en rad utmaningar på grund av dess negativa inverkan inte minst inom områden som klimat, jämlikhet och rättvisa. I en ny rapport lyfter forskare fram ungas egna röster inom transportområdet.

Godscyklar bra till sista kilometern-transporter

1 april, 2020 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

​Den sista kilometern av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket med godscyklar är kostnads effektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter.

Bio4Energy får nya föreståndare

31 mars, 2020 - Umeå universitet

Forskningsmiljön Bio4Energy:s nya föreståndare är Leif Jönsson och Christoffer Boman, båda forskare vid Umeå universitet. Elisabeth Wetterlund vid Luleå tekniska universitet är utsedd till vice föreståndare.

SLU stödjer sjukvården i Uppsala län

31 mars, 2020 - SLU

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) levererade i fredags skyddsmaterial till Enköpings och Älvkarlebys kommuner för att stödja sjukvården vid hanteringen av patienter som smittats av Covid-19. SLU förväntar sig ytterligare leveranser till fler aktörer i Uppsala län under veckan.

Helorganiskt protonbatteri laddat för hållbar energilagring

31 mars, 2020 - Uppsala universitet

Det finns ett stort behov av hållbar energilagring. Forskare vid Uppsala universitet har därför tagit fram ett helorganiskt protonbatteri som kan laddas på bara några sekunder. Utan att förlora nämnvärt i kapacitet kan det laddas upp och laddas ur mer än 500 gånger. Arbetet har publicerats i tidskriften Angewandte Chemie.

Distansundervisning ska garantera kärnkraftsäkerheten

26 mars, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Europa står inför en allvarlig brist på experter inom kärnkraftsäkerhet. Flera myndigheter och organisationer har redan slagit larm om det samhällsfarliga kompetenstappet. Nu satsar EU-programmet Euratom 50 miljoner kronor att utbilda en ny generation forskare och specialister inom kärnteknik. En stor del av utbildningen sker online och i centrum för satsningen står forskare på Chalmers.

Stora fiskar växer sämre i varmare klimat

23 mars, 2020 - SLU

Studier på fiskpopulationer har visat att små fiskar växer snabbare men att stora fiskar växer sämre vid högre temperaturer. Men hur kan skillnader i tillväxt och andra effekter av uppvärmning påverka framtidens fisksamhällen? Max Lindmark vid SLU visar att klimatförändringar kan få stora effekter på storleksammansättningen och att uppvärmning ökar risken för att rovfiskbestånd kollapsar.

Bor i husprototyp som perspektiv till konstnärlig forskning

20 mars, 2020 - Högskolan i Borås

​Använd växter som ett dynamiskt material i textildesign och som ett naturligt sätt att närma sig smarta textilier. Det föreslår nydisputerade Svenja Keune i sin doktorsavhandling. Hennes konstnärliga forskning inspirerar till mer hållbara sätt att formge – och leva.