Pressmeddelanden

Miljö

>

Öka användningen av bälte i buss

24 september, 2018 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Användningen av bälte i buss behöver bli bättre. Det visar en studie som VTI har tagit fram på uppdrag av Transportstyrelsen.

>

Om jordbrukslandskapets utveckling i nya Miljötrender från SLU

24 september, 2018 - SLU

SLU:s miljöanalys i jordbrukslandskapet har växt mycket i omfattning de sista åren. I detta nummer av Miljötrender får du exempel på hur jordbrukslandskapets utveckling följs och hur lösningar för ökad hållbarhet kan se ut; multifunktionellt landskap, bete optimerat för djur och naturvård samt bättre koll på den myllrande mångfalden.

>

Bäst med morän i vägarnas stödremsor

24 september, 2018 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Morän är bättre än bergkross i det material som omger vägkanterna. Stödremsan behöver inte bara ha god bärighet utan framför allt ha hög täthet, enligt en forskningsrapport från VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut.

>

Hur mycket stiger havet? Prognoserna spretar rejält

21 september, 2018 - Lunds universitet

I Sverige räknar de flesta kustkommuner med att havets medelvattennivå stiger med en meter fram till år 2100. I Tyskland och Portugal är motsvarande siffra 1,5 meter – medan man i England räknar på ett worst case-scenario på nästan två meter. Skillnaderna framkommer i en ny sammanställning som diskuteras på en kustkonferens i Ystad nästa […]

>

Läkemedelsrester gör bottenlevande djur till vandrande piller

20 september, 2018 - Umeå universitet

Att läkemedel från avloppsvatten kan ändra fiskars beteende är känt. Nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester och att det studerade beteendestörande läkemedlet sobril har mindre effekt på fiskars överlevnad än man tidigare trott.

>

Vad säger forskningen om olika metoder för att förebygga rovdjursangrepp?

19 september, 2018 - SLU

Boskapsvaktande hundar och inhägnader kan vara effektiva åtgärder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur. Liksom rep med fladdrande tyg, lapptyg. Många andra metoder – både jakt och metoder som inte dödar djuret – verkar också lovande men de har inte utvärderats vetenskapligt i samma utsträckning. Det visar en internationell grupp forskare från bland annat SLU i en omfattande studie.

>

Dåligt för klimatet med granskog på dikade torvmarker

18 september, 2018 - Göteborgs universitet

Dikade torvmarker i Sverige släpper ut ungefär lika mycket växthusgaser som biltrafiken. Bättre för klimatet vore att åter låta marken bli blöt och odla växter som klarar våta förhållanden. Plantering av sälg eller rörflen skulle dessutom även ge större ekonomiska förtjänster än nuvarande skogsbruk, visar en forskningsstudie från Göteborgs universitet.

>

Tuffa åtgärder krävs för att stoppa puckellaxen

18 september, 2018 - SLU

Under 2017 observerades puckellax i flera åar längs den svenska västkusten och risken är stor att fisken också etablerar och förökar sig här. Arten är listad som främmande i Sverige och kan utgöra ett hot mot våra inhemska laxfiskar. Om puckellaxens spridning ska kunna stoppas krävs omfattande åtgärder. Allra effektivast – men också dyrast – vore att bygga fällor och fånga uppvandrande fiskar.

>

Bioraffinaderierna kan bli fler – utan att priset på råvara drivs upp

18 september, 2018 - Luleå tekniska universitet

Efterfrågan på biobränslen ökar, inte minst sedan krav på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel infördes tidigare i år. Men även om antalet bioraffinaderier blir fler behöver det inte betyda att priset på bioråvara pressas upp, visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.

>

Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning

17 september, 2018 - SLU

Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje Klapwijk och Erland Mårald, som analyserat hur en blandning av kunskapsluckor, kolliderande värderingar och institutionella brister påverkar skogens roll i klimatomställningen.