Pressmeddelanden

Miljö

>

Ny forskning på extremväder

19 februari, 2019 - Lunds universitet

Nu görs det satsningar på en rad nya forskningsprojekt om extremväder, i ljuset av den gångna sommarens extrema torka. Tre av dessa projekt handlar om extremvädrets inverkan på algblomningar, på humlesamhällen samt användningen av klimatmodeller för att undersöka effekter på politik, juridik och samhällsengagemang. Det statliga forskningsrådet Formas beviljade nyligen 50 miljoner kronor till sammanlagt […]

>

Kontroll av översvämningar skapar verktyg för renare Östersjö

18 februari, 2019 - Högskolan i Halmstad

Städer och universitet runt Östersjön arbetar med att utveckla en lösning för översvämningskontroll. Lösningen ska kunna användas av stadsplanerare. Verktyget, som kallas för NOAH, kommer att hjälpa städer att förebygga översvämningar, och att minska mängden föroreningar i Östersjön. Högskolan i Halmstad är en av projektets partners.

>

Skogen – räcker den?

15 februari, 2019 - SLU

Skogen – räcker den?
– en film om när förväntningar växer snabbare än träd.

Future Forests nya dokumentär beskriver skogens roll när Sverige går i bräschen för att snabbt fasa ut olja och kol.

>

Forskning om biologisk mångfald får medel från Naturvårdsverket

13 februari, 2019 - Högskolan i Skövde

Naturvårdsverket har nyligen beviljat Annie Jonsson, docent i ekologi vid Högskolan i Skövde, 4,8 miljoner kronor för projektet “Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå”. Projektet handlar om att bevara och öka naturens biologiska mångfald och ska pågå i tre år.

>

Regn har stor betydelse för hur koldioxid påverkar gräsmarker

11 februari, 2019 - Göteborgs universitet

Växtligheten på gräsmarker ökar i mindre grad av förhöjd koldioxidhalt än vad nuvarande klimatmodeller förutsätter. Gräsmarker, med våt vårsäsong, ökar sin växtlighet mest. Det visar en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Plants.

>

DNA-metoder avslöjar arternas samspel i naturen

11 februari, 2019 - SLU

Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Forskarna kan i detalj avslöja vem som äter vem, vem som pollinerar vilken blomma och vem som lever på vems hud eller fjädrar. Ett temanummer av topptidskriften Molecular Ecology ger en översikt av hur långt forskarna har kommit. Flera av de studier som presenteras har gjorts av forskare på SLU.

>

Hållbar cement- och kalkproduktion i fokus för ny centrumbildning

8 februari, 2019 - Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet är värdinstitution för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk. Det nya centrumet inrättades av rektor den 1 januari och kommer bedriva forskning på hållbar cement- och kalkproduktion.

>

Ny skadegörare särskilt aggressiv på slösaktiga, snabbväxande tallar

6 februari, 2019 - SLU

Tallskadegöraren Diplodia sapinea blev känd för svenska skogsägare över en natt 2016, då den för första gången avslöjades som orsak till ett stort sjukdomsutbrott i svensk tallskog. En studie av forskare från SLU och andra europeiska universitet visar att det i huvudsak är snabbväxande, törstiga tallar i torkstressade bestånd som drabbas. Omfattningen kan dock begränsas om skadorna upptäcks i tid.

>

Varför små gårdar får slut på vatten – och hur vi kan fixa det

5 februari, 2019 - SLU

Vad händer om världens småjordbrukare inte har något vatten? Troligtvis kommer vi få en rejäl livsmedelskris på halsen. Den 5 februari ges en ny bok ut i ämnet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. I boken delar experter, bl a professor Jennie Barron, SLU med sig av kunskap om hur vattnet ska räcka till alla.