Pressmeddelanden

Miljö

Svampinfektion hindrar grodors rörlighet

24 februari, 2020 - Uppsala universitet

Gölgrodor som smittats av av chytridsvampen Batrachochytrium dendrobatidis rör sig kortare sträckor än ickeinfekterade individer. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet och SLU, som har undersökt hur svampen påverkat rörligheten hos de rödlistade gölgrodorna längs upplandskusten.

Forskare i Sudan för att studera klimatförändringarnas frontlinjer

24 februari, 2020 - Malmö universitet

Vårt hus brinner, säger Greta Thunberg. Redan nu är ökenspridning och torka en del av vardagen runt om i världen, bland annat i Sudan.
– Vi måste förbereda oss. Det vi ser i Sudan idag kommer vi kanske se hos oss i framtiden, säger Josepha Wessels, forskare vid Malmö universitet som forskar på plats i Sudans huvudstad Khartoum.

Våra energisystem påverkas av klimat med ökat extremväder

18 februari, 2020 - Göteborgs universitet

Klimatförändringar med tilltagande stormar och värmeböljor, får också följder för vår energiförsörjning. Ett internationellt forskarlag har nu tagit fram en ny metod för att beräkna hur extremväder inverkar på energisystemen.

Allsidig föda med inslag av lövbete gynnar älgar i brukad skog

17 februari, 2020 - SLU

Älgar väljer vad de äter med stor omsorg, och de är duktiga på att balansera födointaget. En varierad kost, med stort intag av lövsly, ger älgar i god kondition och höga kalvvikter. Det visar en sydsvensk studie från SLU, där analyser av maginnehållet hos älgar har jämförts med vad som finns att äta i olika områden och kalvarnas vikter.

Klimatförändringar inte enda hotet mot våra växter

17 februari, 2020 - Stockholms universitet

För att bevara växt- och djurarter måste vi inte bara ta hänsyn till de direkta effekterna av klimatförändringar utan också andra viktiga miljöfaktorer. Det kan vara förändringar i jordbruk och skogsbruk liksom indirekta effekter av klimatförändringar som ökad brandrisk.

Ny studie löser gammal klimatgåta om ekosystemens koldioxidupptag

13 februari, 2020 - Lunds universitet

De globala ekosystemens förmåga att binda koldioxid regleras i hög utsträckning av näringsämnena kväve och fosfor. Ju mer begränsade växter är av dessa ämnen desto mer koldioxid stannar i atmosfären, istället för att absorberas av skogar och andra ekosystem. En ny studie kartlägger nu de globala mönstren kring denna kväve- och fosforbegränsning. Växter behöver vatten, […]

Den gemensamma jordbrukspolitiken ger övergödning av Östersjön

13 februari, 2020 - SLU

Forskare vid SLU har tillsammans med forskare från universiteten i Stockholm och Aarhus undersökt hur den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar övergödningen av Östersjön. I två artiklar konstaterar de att de nuvarande direktstöden gör så att övergödningen är större än den hade varit utan stöd, men också att relativt enkla tekniska åtgärder i hanteringen av stallgödsel kan minska övergödningen.

Optimering på systemnivå gör internet energisnålare

13 februari, 2020 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers har i ett nyligen avslutat femårigt forskningsprojekt studerat hur fiberoptiska kommunikationssystem kan göras mer energieffektiva. Bland åtgärderna som forskarna föreslår finns smarta, felrättande datachips som konstruerats så att de förbrukar tio gånger mindre energi. Projektet har resulterat i flera vetenskapliga artiklar i bland annat publikationen Nature Communications.

SLU och RISE tecknar nytt samarbetsavtal

10 februari, 2020 - SLU

I dag signerades ett intentionsavtal för ökad samverkan mellan SLU och RISE med fokus på området biobaserade material och bränslen. Avtalet signerades av Maria Knutson Wedel, rektor SLU och Pia Sandvik, VD RISE.