Pressmeddelanden

Miljö

>

Långsiktigt samarbete inom det skogliga och skogsindustriella området

9 december, 2019 - Linnéuniversitetet

Södra och IKEA of Sweden gör nu tillsammans med Linnéuniversitetet en unik gemensam långsiktig och strategisk satsning på forskning och utbildning inom det skogliga och skogsindustriella området. – Vi verkar i en region och ett land där skogen och de skogliga produkterna har stor betydelse för människors livsmiljö, som för samhällsekonomin i stort och de […]

>

Ny metod minskar energiförlusten vid avfallsförbränning

9 december, 2019 - Högskolan i Borås

Hur mycket energi tas egentligen till vara vid förbränning av hushållsavfall? Med en ny metod utvecklad vid Högskolan i Borås kan svinnet av energi minskas. Doktoranden Eboh Francis Chinweuba har i sitt forskningsprojekt utvecklat metoden för att effektivisera processen och därmed möjliggöra ett större energiuttag.

>

Nytt och hållbart material för infångning av koldioxid

9 december, 2019 - Chalmers tekniska högskola

I en gemensam forskningsstudie har Chalmers tekniska högskola och Stockholms universitet utvecklat ett nytt material för infångning av koldioxid. Hög infångningsförmåga, hållbar sammansättning, till lägre användningskostnad, är bara några exempel på materialets många fördelar. Forskningen publicerades nyligen i ACS Applied Materials & Interfaces/ACS Publications.

>

Miljöoptimal kvävegiva varierar från plats till plats

6 december, 2019 - SLU

Kvävegödsling höjer skördarna och binder mer kol i marken, men bidrar samtidigt till övergödning och utsläpp av växthusgaser. Hur stor den miljöoptimala kvävegivan är varierar dock, och beror på var grödan odlas. Dessutom är det inte säkert att den giva som är bäst för klimatet också är bäst för Östersjön. Det visar Kajsa Henryson från SLU i en avhandling som fokuserar på livscykelanalyser.

>

Så gör länder som lyckas få bort subventionerna till bensin, kolgruvor och annan fossil energi

6 december, 2019 - Lunds universitet

3000-6000 miljarder kronor. Så mycket subventioneras fossila bränslen globalt årligen. Förnybart får långt mindre än hälften. Jakob Skovgaard, statsvetare och expert på klimatskadliga subventioner, har koll på hur länder bör agera för att lyckas dra ner på stödet till fossil energi. – Få känner till det här. Många tror till och med att det är […]

>

Salthalt i havet påverkar jätteostronets skal

4 december, 2019 - Göteborgs universitet

 Salthalten i våra hav förväntas ändras i takt med de globala klimatförändringar som pågår. I en ny avhandling undersöks hur salthalten påverkar det Japanska jätteostronets möjlighet att bygga upp sitt skal. Det Japanska jätteostronet, Crassostrea gigas, är ursprungligen från västra Stilla Havet. Det är det viktigaste odlade ostronet, i volym och ekonomi, i Europa och […]

>

Inför FN:s klimatkonferens: ”Nu måste vi skydda våra städer”

3 december, 2019 - Högskolan i Gävle

​- Vi är på väg åt fel håll och då måste forskarna se sanningen i vitögat och se att vi kanske inte kommer att klara det här. Att det nu är dags att börja bygga motståndskraft mot den typ av naturkatastrofer som vi kan förvänta att klimatförändringarna för med sig, säger Stephan Barthel, föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle.

>

Bränsleskatt mest verksamt för att minska koldioxidutsläpp – men drabbar låginkomsttagare på landsbygd

3 december, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Bränsleskatter verkar vara det mest verksamma styrmedlet för att nå Riksdagens mål om att minska koldioxidutsläppen från inrikestransporter med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Samtidigt slår höjda bränsleskatter relativt mest mot låginkomsttagare i landsbygd. Det indikerar resultaten i en ny studie från forskningsprogrammet Transportekonomi.

>

Små skogar viktigare än tidigare trott

2 december, 2019 - Stockholms universitet

Små skogar i jordbruksmark har fler fördelar för människor per ytenhet jämfört med stora skogar enligt en ny studie. De små skogarna, ibland mindre än en fotbollsplan, kan lätt gå obemärkt förbi i jordbrukslandskapet. Ändå kan dessa små skogsrester lagra mer kol i marken, passa bättre för jakt och innehåller färre fästingar än stora.

>

Låg grön aktivitet i svenska företag

28 november, 2019 - Uppsala universitet

Trots stor generell uppmärksamhet och globalt engagemang i klimatfrågan är det bara ett fåtal anställda inom svenska företag som tar initiativ till miljöprojekt på arbetet. Det är inte miljöaktivister som gör det utan i första hand personer som är vana att driva förnyelseprojekt inom andra områden.