Pressmeddelanden

Miljö

>

Vintergröna ris breder ut sig i fjällvärlden

28 december, 2018 - Göteborgs universitet

Vintergröna ris, som lingon och kråkbär, ökar i omfattning på tundran i arktiska miljöer. Riset har på många platser fördubblat sin utbredning, visar ny forskning.

>

Nya steg mot DNA-kodade cellfabriker som tillverkar skräddarsydda material

20 december, 2018 - SLU

Nanoskopiska ”proteinfibriller” är en typ av material som kan fås att utföra en rad olika uppgifter som gagnar miljö eller hälsa. De produceras med hjälp av mikroorganismer, och egenskaperna kan skräddarsys genom DNA-redigering. Benjamin Schmuck från SLU har hittat lösningar på några av hindren mot storskalig produktion, och har startat ett företag med hjälp av SLU Holding.

>

Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

20 december, 2018 - SLU

Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och därmed ökad inlagring av kol? Modellbaserade studier har antytt detta, men nu visar den första långtidsstudien att det inte alls behöver bli så. Orsaken är troligen att kvävebrist begränsar skogens tillväxt.

>

Förpackningen avgör om julen återvinns på rätt sätt

20 december, 2018 - Karlstads universitet

Ska plastkorken på mjölkförpackningen sitta kvar eller rivas loss innan källsortering? Och hur är det med gröttuben, ska man skölja bort grötrester innan sortering? I jultider ökar mängden hushållssopor, men att återvinna upplevs ofta som kladdigt, tidskrävande och komplicerat. Det visar en ny studie av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

>

Ny modell ger säkrare uppskattning av arters uppkomst och fall

19 december, 2018 - Göteborgs universitet

Flera miljoner arter finns på jorden idag. Dessutom har många arter dött ut under historiens gång. Det finns två metoder för att analysera arter ur ett historiskt perspektiv, genom fossiler eller DNA-analys av nu levande arter. Men metoderna ger skilda resultat. Nu har en modell skapats för att övervinna glappet.

>

Sjöfartens utsläpp kan minskas med hjälp av virtuella bränslemätare

19 december, 2018 - Linnéuniversitetet

Genom att ta tillvara på spillvärme bättre och utnyttja modern teknik som maskininlärning för att skapa virtuella bränslemätare, kan sjöfarten minska både utsläpp och bränsleförbrukning. Det visar Fredrik Ahlgren vid Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet i en ny avhandling. Dagens fartyg samlar in stora mängder data från sina motorer och maskiner under drift, såsom varvtal, temperaturer och […]

>

Gruvligt motstånd och miljöstrid – reaktioner på 2000-talets gruvpolitik

19 december, 2018 - Linköpings universitet

Sverige är återigen en ledande gruvnation. Men till viken kostnad? I en ny bok analyserar forskare från Linköpings universitet den svenska gruvpolitikens omvandling och de – många – konflikter som politiken gett upphov till. Gruvdriften är, menar författarna, den stora lokala miljöstridsfrågan av idag och ställer krav på statligt ansvarstagande.

>

Fiske kan ge samma effekter på kustfisk som övergödning

19 december, 2018 - SLU

En ny studie av Sveriges lantbruksuniversitet visar att fiske kan påverka kustens fiskbestånd på liknande sätt som övergödning; genom att rovfiskar som abborre missgynnas medan till exempel mört gynnas. Åtgärder som stärker rovfiskbestånden kan motverka övergödningseffekter, och studien visar att det är viktigt att fisk- och havsmiljöförvaltningen samverkar för att uppnå miljömålen.

>

Jul- och nyårshelgens forskning från a till ö

18 december, 2018 - Linnéuniversitetet

Jul- och nyårshelgens forskning vid Linnéuniversitetet från a till ö Här samlar vi forskning på ämnen som kan vara extra aktuella runt jul- och nyårshelgerna. Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetslöshet Fattigdom, försörjningsstöd Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete. Telefon: 076-201 58 86. E-post: rickard.ulmestig@lnu.se Djur och natur Astronomi Vad finns på himmeln? Chris Allen, lektor. Telefon: 072-594 […]

>

Maria Knutson Wedel föreslås bli ny SLU-rektor

18 december, 2018 - SLU

Maria Knutson Wedel föreslås av styrelsen för SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, bli ny rektor. Hon efterträder professor Peter Högberg, som avgår till årsskiftet.