Pressmeddelanden

Miljö

>

Kebnekaises sydtopp nu en meter lägre än nordtoppen

5 september, 2019 - Stockholms universitet

Den årliga mätningen av Kebnekaises sydtopp genomfördes den 3 september av forskare från Tarfala forskningsstation vid Stockholms universitet. Höjden på Sydtoppen var 2095,6 meter, det vill säga 1,2 meter lägre än Nordtoppens 2096,8 meter.

>

Vargens återkomst har påverkat älgavskjutningen, men inte betesskadorna eller trädslagsfördelningen

3 september, 2019 - SLU

Vargens återkomst har bidragit till en minskad avskjutning av älg i svenska och norska vargrevir. Inom reviren fälls fler älgar av jakt än av vargar, men vissa jaktlag inom reviren har påverkats mer än andra. Någon effekt på älgens betesskador på tall, eller på mångfalden av lövträd i skogen, har vargens återkomst däremot inte haft. Det visar forskare från SLU och Høgskolan i Innlandet.

>

Taxibolagen fortsätter att köra för fort

3 september, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Trots aktiva insatser och dialog med de stora taxibolagen fortsätter de att höra till de värsta fartsyndarna på våra vägar. En studie som gjorts av VTI visar att hastighetsöverträdelserna ligger på ungefär samma nivåer som 2017.

>

Försök med ny metod för nykterhetskontroller utvärderad

3 september, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Ett förändrat sätt att genomföra nykterhetskontroller samtidigt som polisen berättar om kontrollerna i bland annat sociala medier har förutsättningar att ändra trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott. Hittills har man dock inte kunnat se några förbättringar. Det visar en utvärdering som VTI gjort av ett försök vid polisregion Mitt.

>

Gröna lösningar gav skydd mot översvämning

2 september, 2019 - SLU

Stadsmiljöer har begränsad förmåga att ta hand om allt dagvatten som bildas vid skyfall. Ett sätt att minska översvämningsrisken är att utnyttja ”grön infrastruktur”, såsom parkmark, gröna innergårdar, diken och kanaler, men också gröna tak och regnbäddar. En unik studie från LTH och SLU visar att en ”grön ombyggnad” av ett bostadsområde i Malmö verkligen har lett till mindre översvämningsskador.

>

Forskning inom automation av solcellssystem med batterilager

2 september, 2019 - Karlstads universitet

Forskare vid Karlstads universitet utvecklar avancerade kontrollmetoder baserad på biologiskt inspirerade principer för att optimera flexibla och robusta energisystem. Forskningen ingår i det internationella projektet ACES, Adaptive Control of Energy Storage. Det långsiktiga målet är att möjliggöra en högre andel förnybar elproduktion.

>

Hur man styr energihungriga datormoln

28 augusti, 2019 - Umeå universitet

I sin avhandling har Jakub Krzywda utvecklat modeller och algoritmer för att göra avvägningar mellan energiförbrukning hos IT-infrastrukturer och prestandan för molnapplikationer i säker och effektiv drift med begränsad energibudget. Han försvarar sina resultat vid Umeå universitet 6 september.

>

En aminosyra avgörande för strömmingens anpassning till Östersjöns ljusmiljö

26 augusti, 2019 - Uppsala universitet

Förändring av en enda aminosyra har haft en viktig roll för strömmingens anpassning till Östersjöns ljusmiljö. Precis samma genetiska förändring förekommer hos cirka en tredjedel av alla världens fiskar som lever i sötvatten eller bräckt vatten. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

>

Studerar uran i bentonit för slutförvaring av kärnavfall

26 augusti, 2019 - Umeå universitet

Sommarens skrämmande TV-serie Chernobyl aktualiserar en diskussion om kärnkraft. Slutförvaring av kärnavfall är ännu inte en akut fråga, enligt Umeåforskaren Michael Holmboe. Han studerar tillsammans med amerikanska forskare geokemin hur uranmolekyler interagerar med den bentonitlera som Sverige och andra länder planerar att använda som buffertmaterial mellan kärnavfallskapslarna och berggrunden.

>

Ny forskning: Så kan moralisk och politisk utveckling förutsägas

26 augusti, 2019 - Institutet för Framtidsstudier

Nature human behaviour, en av världens mest inflytelserika samhällsvetenskapliga tidskrifter, publicerar nu en banbrytande studie av ett svenskt forskarteam som skapat en modell som kan förutsäga moralisk normförändring. ”I moralfrågor rör sig världen imponerande förutsägbart”, säger forskningsledaren Pontus Strimling.