Pressmeddelanden

Miljö

>

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

13 mars, 2019 - SLU

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 22 mars håller fem av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Uppsala. De handlar om fiskars genetik, mikroorganismer som orsakar skada på växter, ekonomi kring jordbruk, miljö och naturresurser samt landsbygdsutveckling, miljöförvaltning och genderfrågor.

>

Skogarnas svarta hemligheter − kulturhistoriska skatter

13 mars, 2019 - Riksantikvarieämbetet

För att öka kunskapen om skogens kulturlämningar har Riksantikvarieämbetet låtit ta fram en rapport om kolbottnen: våra skogars vanligaste kulturlämning. Bakgrunden är att det moderna skogsbruket går hårt åt skogens kulturmiljöer och kulturlämningar. Skogsstyrelsens statistik visar höga och ihållande skadenivåer.

>

Kan skogsbrukets klimatnytta öka genom smartare bäckkantzoner?

13 mars, 2019 - Umeå universitet

Skogar motverkar klimatförändring genom att ta upp kol. En del av detta kol transporteras dock med markvattnet och släpps ut till atmosfären från vattendrag. Färska forskningsresultat indikerar vikten av bäckkantzoner för dessa utsläpp. Med nya forskningsmedel ska Marcus Klaus ta reda på hur skogsbruksrelaterade utsläpp kan minska genom ett smartare sätt att utforma bäckkantzoner.

>

Det gröna guldet rengör avloppsvatten och producerar biodiesel

12 mars, 2019 - Umeå universitet

Lorenza Ferro visar på potentialen hos nordiska mikroalger för samtidig produktion av biomassa och kommunal avloppsrening i vårt nordliga klimat. Hon har också studerat hur mikroalger och bakterier samarbetar och hur sammansättningen av mikrobiella samhällen i öppna algkulturer påverkas av detta Hon försvarar sin avhandling fredag den 15 mars vid Umeå universitet.

>

Hållbar pelletsproduktion som räddar liv

12 mars, 2019 - Karlstads universitet

Världen behöver effektivare energisystem som bygger på förnybara råvaror, en ekvation som inte är så lätt att lösa. På Karlstads universitet pågår utbildning och forskning för att hitta hållbara energisystem. Bland annat genom ett projekt där pellets ersätter träkol vid matlagning i Zambia, eftersom matlagning med träkoleldning medför såväl omfattande skogsskövling som hälsorisker.

>

Nytt forskningsprojekt om extremväders påverkan på biologisk mångfald och pollinerande insekter

11 mars, 2019 - Linnéuniversitetet

Markus Franzén, doktor i ekologi på institutionen för biologi och miljö vid Linnéuniversitetet, har beviljats 3 miljoner kronor av Formas, till sitt forskningsprojekt ”Kombinerade effekter av torka och bete på biodiversitet i jordbrukslandskapet”. Torkan som rådde i Sverige under sommaren 2018 ledde till en akut brist på föda för betesdjur och blev ett hett nyhetsämne. […]

>

Inbjudan: Vätgasens återkomst

8 mars, 2019 - Lunds universitet

Om vätgas för tjugo år sedan var något som förväntades skulle kunna driva framtidens bilar men sedan glömdes bort, är förhoppningarna på gasen idag desto större: en förutsättning för det fossilfria, elbaserade samhället. Forskare och experter från industrin ägnar en heldag åt möjligheterna med vårt vanligaste och lättaste grundämne i gasform. ”Islossaren” är prisraset på […]

>

Nytt EU-projekt startar om jämställdhet och mångfald i transportsektorn

8 mars, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI-forskare ska medverka i ett nytt projekt om hur det ska gåt till att samordna jämställdhet och mångfald i transportsektorn i Europa. Det är ett EU-projekt med namnet TInnGO – Transport Innovation Gender Observatory.

>

Studier av luftens kemi

7 mars, 2019 - Göteborgs universitet

Luften omkring oss kan innehålla en mängd olika ämnen som kan skada vår hälsa eller påverka miljön. En typ av luftförorening är små partiklar, som till exempel smogg eller rökpartiklar. Hur sådana partiklar bildas i luften är fokus för en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

>

Gävleforskare: Om du vill rädda klimatet tro då inte att du kan klimatkompensera

4 mars, 2019 - Högskolan i Gävle

Du kan inte försonas med miljön. Miljöpsykologerna vid Högskolan i Gävle har nu utvecklat en teori som kan förklara varför vi skadar miljön, även när vi försöker behandla den väl.

”Om du vill rädda klimatet tro då inte att du kan klimatkompensera” Det kanske gör mer skada än nytta, säger forskare vid Högskolan i Gävle.