Pressmeddelanden

Miljö

Pandareservat i icke-traditionella livsmiljöer kan underlätta bevarandet

25 maj, 2020 - SLU

Skyddade områden som skapas för att värna hotade djurarter kan i själva verket vara hinder för bevarandet, om livsmiljön och födan är för ensidig. Det hävdar ett internationellt forskarlag, som bl.a. använder jättepandan som exempel. I en ny artikel ifrågasätter de synen på pandan som utpräglad bambuspecialist och efterlyser nya reservat med mer varierade livsmiljöer och ett bredare utbud av föda.

Kombinerad mobilitet kan minska vårt bilberoende

25 maj, 2020 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Nya tjänster för aktiv och delad mobilitet kommer att påverka hur vi reser i framtiden. En förutsättning för att dessa tjänster ska bidra till ett mer hållbart transportsystem är att de knyts samman med den traditionella kollektivtrafiken.

Så sparar älgen energi om vintern

25 maj, 2020 - SLU

För att spara energi om vintern sänker älgen både hjärtrytm och kroppstemperatur kraftigt. Det visar en ny studie där forskare utrustade älgar med sensorer och GPS-halsband för att för första gången kunna mäta älgars fysiologiska variationer över ett helt år. Studien är gjord inom ett samarbete mellan SLU och norska Høgskolen i Innlandet.

Nya scener i ”filmen” om hur växter gör syre

25 maj, 2020 - Umeå universitet

Ett internationellt team för fotosyntesforskning där Umeåkemisten Casper de Lichtenberg ingår har spårat hur molekyler och elektroner rör sig när proteinkomplexet fotosystem II förbereder sig för att producera syre. Resultaten publiceras i dag i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften PNAS.

Lär dig laga mat med alger, en av framtidens råvaror

20 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Nu bjuder stjärnkocken Louise Johansson, tillsammans med bland annat forskare vid Göteborgs universitet, in alla matintresserade att delta i en timslång cookalong på Instagram. På receptet står fisksoppa med blåstång och rörhinna. Torsdagen den 28 maj (18:00-19:00) livestreamas en cookalong på instagramkontot @tastebylouise, där tittare lagar fisksoppa med blåstång och rörhinna tillsammans med stjärnkocken Louise Johansson. Att alger eller tång, som är det vardagliga samlingsnamnet för stora alger, är en del av framtidens mat råder det ingen tvekan om.

Gäddor orsakar artbildning i norrländska sjöar

19 maj, 2020 - Umeå universitet

Kan skräcken för farliga gäddor göra att sikbestånden i våra stora sjöar börjar dela upp sig i olika arter? En ny studie av forskare vid Umeå universitet och SLU tyder på det. Rönen är publicerade i Evolution Letters. – Genom att studera sikbestånden i ett stort antal sjöar och samla in kunskap från lokala fiskare, […]

Expertlista biologisk mångfald

19 maj, 2020 - Stockholms universitet

Hur ser utvecklingen av den biologiska mångfalden ut i staden? Varför dör krokodiler och delfiner uti vissa områden i världen? Varför är det viktigt med betesdjur för bevarandet av arter? Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om biologisk mångfald utifrån många olika aspekter.

”Zero wasters” möter stort motstånd

19 maj, 2020 - Malmö universitet

Varje svensk producerar 473 kilo sopor per år. Även om källsortering hålls högt i Sverige lyckas vi inte minska mängden avfall. Tröskeln för hushållen är alltför hög, visar ny forskning.

Antalet verksamma vid Umeå universitet tredubblas över en natt

18 maj, 2020 - Umeå universitet

Ytterligare 150 000 flitiga och ihärdiga medarbetare flyttar in – på Campus Bigården. I samband med den internationella bidagen 20 maj inviger Umeå universitet i samarbete med Akademiska hus tre bikupor med sina bidrottningar Vilhelmina, Dorotea och Fredrika och lanserar en webbplats som omfattar alla kringaktiviteter.

Trädkronorna skyddar livet i skogen från den globala uppvärmningen

15 maj, 2020 - SLU

Trädkronornas kylande bladverk skyddar livet i skogen från extrema temperaturer och påverkar dessa arters anpassning till den globala uppvärmningen. Och om skuggan försvinner tar arterna som bor där skada. Det visar en internationell studie som publicerats i tidskriften Science. I studien redovisas de första konkreta uppgifterna om hur uppvärmningen i skog skiljer sig från den på öppna ytor.