Pressmeddelanden

Miljö

>

Våren har kommit rekordlångt norrut

2 maj, 2019 - SLU

Under Valborgshelgen genomfördes Vårkollen för femte året i rad. Nästan 8500 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från över 1600 platser i landet. Dessa växters blomning respektive lövsprickning har kommit rekordlångt norrut i år jämfört med observationerna från 2015-2018, och jämfört med för 100 år sedan är det extremt stor skillnad, just i år.

>

Snabb kollaps av permafrost ökar utsläppen av växthusgaser

2 maj, 2019 - Stockholms universitet

Klimatpåverkan från tinande permafrost kan fördubblas till följd av landskapsförändringar som hittills inte finns med i klimatmodellerna. En grupp av internationella forskare, från bland annat Stockholms universitet, beskriver klimateffekter som ytterligare försvårar målet att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Studien publiceras nu i Nature.

>

Hans forskning hjälper bilindustrin att minska miljöpåverkan

2 maj, 2019 - Högskolan Väst

Att bygga bilar i lätta material är ett av biltillverkarnas sätt att minska koldioxidutsläppen och på så vis klara allt tuffare utsläppskrav. Men ett hinder på vägen kan vara att hitta effektiva metoder för lasersvetsning i vissa metaller. Karl Fahlströms forskning visar på lösningar som Volvo Cars, Scania och flera andra företag har direkt nytta av.

>

SLU scannar efter bevis på smoltslukande skarv

2 maj, 2019 - SLU

Varje år sedan 2011 släpps nästan 300 000 unga laxar och havsöringar (smolt) ut i Dalälven. En del av dem tar sig troligen aldrig ut på öppet hav utan hamnar i magen på de skarvar som söker föda i älvmynningen. Det visar de scanningar efter fiskmärken som både Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen i Uppsala nu genomfört i skarvkolonier i området.

>

Grafensvamp banar väg för morgondagens batterier

29 april, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Det finns höga förväntningar på framtidens batterier, men det krävs ny teknik för att kunna möta behoven. En möjlighet är att utveckla litiumsvavelbatterier som teoretiskt sett är fem gånger så energitäta som dagens litumjonbatterier. Chalmersforskare nu presentera ett genombrott för nästa generations svavelbaserade batterier, med hjälp av en grafensvamp.

>

Samband mellan höga PCB-nivåer i blodet och för tidig död

26 april, 2019 - Uppsala universitet

Det finns ett samband mellan höga nivåer av PCB:er i blodet och för tidig död. Det visar en tvärvetenskaplig studie, baserad på 1 000 slumpmäsigt utvalda 70-åringar i Uppsala, som idag publiceras i tidskriften JAMA Network Open. Studien är en i raden av studier från ett nu drygt tioårigt tvärvetenskapligt samarbete mellan professorerna Lars Lind […]

>

Fortsatt för höga hastigheter på Sveriges gator i tätort

26 april, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar en studie från 2018. För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd.

>

Våren är tidig i år – hur långt har den kommit hos dig?

25 april, 2019 - SLU

I år blev det vårtemperaturer ovanligt tidigt i hela Sverige. Vintern kom tillbaka på många håll, men nu är våren på gång även långt upp i norr och i söder är det redan meteorologisk sommar på flera platser. Hur fungerar det för växterna när det blir så? Under Valborgshelgen uppmanar Svenska Botaniska Föreningen allmänheten att rapportera in en handfull vårtecken till Vårkollen.

>

Dramatiska förändringar i växt- och djurliv efter storbranden i Västmanland

25 april, 2019 - SLU

Den stora skogsbranden i Västmanland gav en unik möjlighet för ekologer från bl a SLU att studera vad som händer i naturen efter en så omfattande störning. Den första vetenskapliga sammanställningen visar att många växter och djur återvände snabbt. Branden har också gynnat flera sällsynta arter som svedjenäva och tretåig hackspett.