Pressmeddelanden

Miljö

>

Härmar ultrastrukturen hos ved för 3D-printade gröna produkter

27 juni, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har gjort framsteg inom 3D-printing genom att ta fram ett träbaserat bläck som härmar den unika ultrastrukturen i trä. Deras forskning skulle kunna innebära ett genombrott för tillverkning av gröna produkter. Genom att efterlikna den naturliga cellulära arkitekturen i trä, presenterar de nu möjligheten att skapa gröna produkter med unika egenskaper.

>

Friska grödor – bra för miljön, plånboken och matproduktionen

25 juni, 2019 - SLU

SLU Grogrund satsar på resistensförädling för att bidra till friskare grödor för Sverige. En frisk gröda är bra för miljön – den behöver inte besprutas med kemiska preparat. En frisk gröda är bra för odlarens plånbok – inga kostnader behöver läggas på att bekämpa sjukdomar. En frisk gröda är bra för en säker livsmedelsproduktion – […]

>

Mistra fortsätter finansiera övergången till en cirkulär ekonomi

25 juni, 2019 - Linköpings universitet

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning beviljar forskningsprogrammet Mistra REES fortsatt finansiering med totalt 47 miljoner kronor under fyra år. Målet för programmet är att underlätta svensk tillverkningsindustris övergång till mer resurseffektiva lösningar och en cirkulär ekonomi. Totalt har programmet en budget på 76,5 miljoner kronor under fyra år.

>

Svenska lärosäten tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete – ska sänka egna utsläpp

24 juni, 2019 - Chalmers tekniska högskola

36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

>

Välkomna till Södertörn samtalar i Almedalen 4/7

20 juni, 2019 - Södertörns högskola

Den 4 juli anordnar Södertörns högskola en seminariedag på temat ”Hur mår Europa idag?” Seminarierna hålls i Sal B25 och B27, plan 2, B-huset Uppsala universitet, Cramérgatan 3.

>

Lodjur sänker priset på jaktarrenden i södra Sverige

20 juni, 2019 - SLU

Stora rovdjur är betydelsefulla inslag i den svenska faunan, men kan ha negativa effekter på möjligheterna till jakt. I en ny studie visar forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Södertörns högskola att ett nytt lodjursrevir sänker priset på jaktarrenden i södra Sverige och Mälardalen med i genomsnitt 16 procent.

>

Forskare lyssnar hur bäckar andas och mår

19 juni, 2019 - Umeå universitet

Liksom människor behöver vattendrag andas för att må bra. Livsviktig syrgas tar sig in i bäcken och växthusgaser ut till atmosfären. Andningen gynnas av turbulens och luftbubblor som i sin tur genererar ett karakteristiskt ljud. Umeåforskare har utvecklat en ny ljudinspelningsmetod för att mäta gasutbytet. Studien är publicerad i Limnology and Oceanography: Methods.

>

Sju sorters blommor till midsommar – det här kan du plocka och samtidigt bota din artblindhet!

19 juni, 2019 - Lunds universitet

Vilda ängsblommor håller på att bli allt mer sällsynta i Sverige – är sju sorters blommor till midsommar ett biologiskt och kulturhistoriskt arv som riskerar att försvinna? Hör vad miljöforskarna på Lunds universitet säger och testa deras blombingo med sju sorters blommor för varje landsdel i naturen som du kan ge dig ut och leta efter.

>

Långvarig hetta drabbar barn på förskolor

19 juni, 2019 - Göteborgs universitet

Värmeböljan sommaren 2018 förde inte bara med sig skogsbränder utan innebar också problem för gamla och unga. Nu visar nya studier från Göteborgs universitet att hetta begränsar förskolebarns utelekar eftersom många gårdar inte kan ge tillräckligt med skugga.

>

Fet fisk utan miljögifter skyddar mot typ 2-diabetes

19 juni, 2019 - Chalmers tekniska högskola

Om den feta fisken vi äter vore fri från miljögifter skulle den minska vår risk att utveckla typ 2-diabetes. Men miljögifterna som fisken innehåller har motsatt effekt och suddar ut skyddseffekten. Det visar forskare vid bland annat Chalmers, med nyskapande metoder som kan räta ut många frågetecken kring mat och hälsa framöver.