Pressmeddelanden

Miljö

>

Havens försurning i fokus inför FN:s klimatkonferens

30 januari, 2009 - Göteborgs universitet

Om inte utsläppen av koldioxid minskar kan ishaven inom 40 år vara så försurade att dess koraller riskerar att lösas upp och att ishavsarter med skal utrotas.
I dag undertecknar 155 forskare från 26 länder en gemensam deklaration för att få världens regeringar att agera. Sverige representeras av forskare från Göteborgs universitet.

>

Ny metod för att rena vatten med hänsyn till hela miljön

28 januari, 2009 - Mälardalens högskola

29 år, tvåbarnsmamma, forskare och snart doktor i miljö- och energiteknik vid Mälardalens högskola. Emma Nehrenheim lever ett hektiskt och intressant liv och pendlar vant mellan familjen och forskarvärlden.

Nu på fredag ska Emma Nehrenheim disputera med sin avhandling ”Industriavfall som renar vatten”.

>

Grönt är skönt – så skapas grönområden för fler

28 januari, 2009 - Statens folkhälsoinstitut

Att vistas i grönområden har positiv effekt på vår hälsa. Men hur skapas områden som fler vill använda? Att de är attraktiva och ligger nära bostaden är viktigt visar en ny vägledning från Statens folkhälsoinstitut.

>

Billigare klimatavtal för hjälpsamma industriländer

26 januari, 2009 - Umeå universitet

För att minska världens utsläpp av växthusgaser bör industriländer dela med sig av sin reningsteknologi. En sådan lösning skulle också kunna minska industriländernas kostnader för att uppnå avtalen i Kyotoprotokollet, menar Linda Sahlén vid Umeå universitet.

>

Stabil berggrund vid planerat slutförvar

12 januari, 2009 - Göteborgs universitet

Laxemarområdet norr om Oskarshamn kan bli aktuell för slutförvaring av kärnbränsle. En avhandling vid Göteborgs universitet kartlägger den geologiska utvecklingen fram till idag och vilka förhållanden som antas råda inom livslängden för ett slutförvar, baserat på undersökningar av sprickor i berggrunden. Resultaten är viktiga för säkerhetsanalysen av ett potentiellt slutförvar i Laxemarområdet.

>

Unik bok om SLU presenterades vid boklansering

19 december, 2008 - SLU

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har funnits som universitet i drygt 30 år. Under hela tiden har lärosätets forskare på olika sätt deltagit i samhällsutvecklingen. Verksamheten har nu beskrivits i en ny bok, ”SLU – tre decennier mitt i samhällsutvecklingen”, som presenterades fredagen 19 december vid en boklansering.

>

Andernas bildande blev en ”artpump” för Sydamerika

19 december, 2008 - Göteborgs universitet

Sydamerika är jordens artrikaste område. Teorierna om varför har varit många, från att djur och växter följt med kontinenten när den bröts loss från Afrika till att variationer i regnskogens utbredning under årmiljonerna skapat nya arter.
En avhandling vid Göteborgs universitet ger stöd åt en annan teori: bildandet av Anderna blev en ”artpump” som spred djur och växter över kontinenten.

>

Plus och minus med högre tillväxt

17 december, 2008 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Morgondagens skogar växer bättre än dagens. De kan också lagra mer kol. Men en ökad tillväxt har inte bara positiva effekter. Mängden död ved minskar, eftersom avverkningarna kommer tätare och mer ved körs sönder.

>

Nytt marinbiologiskt resurscenter för forskning

17 december, 2008 - Göteborgs universitet

Nybildade European Marine Biological Resource Centre knyter samman marin forskning från Bohuslän till Medelhavet. Målet är att i ännu större utsträckning kunna använda havet och dess organismer som vetenskaplig och ekonomisk resurs – smörjmedel inspirerade av pirålslem och studier av sjöstjärnans unika självläkning är bara några exempel på denna typ av ansats.

>

Svenska forskare bildar expertnätverk för hur världens skogar ska användas för att förbättra klimatet och minska fattigdom

15 december, 2008 - Göteborgs universitet

Forskare vid Göteborgs universitet, Chalmers, Linköpings universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet presenterar imorgon ett nybildat, tvärvetenskapligt expertnätverk inom skogsforskning. Nätverket ska förse biståndsmyndigheten Sida med kunskap om hur världens skogar bäst bidrar till minskad fattigdom samtidigt som påverkan på klimatet minskar.