Pressmeddelanden

Miljö

LiU-forskare sätter p för havstulpaner

12 mars, 2010 - Linköpings universitet

Marina organismer som fäster på båtbottnar har alltid varit ett gissel för sjöfarten. Genom att följa hur larver av havstulpaner går tillväga i sin jakt på lämpliga platser att sätta sig fast, kan forskare vid Linköpings universitet designa ytor som hindrar påväxt – utan giftiga kemikalier.

Fosforbrist hotar maten

11 mars, 2010 - Linköpings universitet

Fosfor är lika nödvändigt för jordbruket som vatten. Men bristen på fosfor är ett växande problem och ett hot mot möjligheterna att föda världens befolkning.

Pressinbjudan till Formas session på Sveriges Energiting: Miljöteknik – från forskning till affär Stockholmsmässan i Älvsjö, session 9 den 16 mars kl 13.30 – 18.00

10 mars, 2010 - Formas

Vad behövs för att kommersialisera lyckade forskningsprojekt? Sverige är bra på miljöteknik. För framgång på exportmarknaden behövs det system av produkter, processer och tjänster. Små företag kan lösa stora problem men kan ha svårt att slå sig fram kommersiellt. Och tekniken måste utvecklas vidare. Därför har Forskningsrådet Formas tillsammans med Energimyndigheten, VINNOVA och näringslivet gjort en miljötekniksatsning. Elva av projekten presenteras under Formas session på Energitinget. Där kan du höra både forskare och företag som deltar i projekten.

4 400 år gamla klimatsignaler spåras i Jämtländsk gyttja och torv

9 mars, 2010 - Stockholms universitet

I en nyutkommen avhandling av Sofia Andersson från Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi vid Stockholms universitet presenteras hur naturliga förändringar i fuktighet förändrats under de senaste 4400 åren och vad det i sin tur beror på. Resultaten bygger på en undersökning av sjösediment och torvlager från två olika platser i Jämtland i centrala Sverige.

Expedition studerar klimatförändringen i Arktis

8 mars, 2010 - Göteborgs universitet

Klimatet i Arktis förändras snabbare än det gör på någon annan del av jorden. Samtidigt fungerar ishaven som en deponi för övriga världens kvicksilverutsläpp.
Åtta forskare från Göteborgs universitet – varav sju kvinnor – reser nu till Arktis för att studera miljöförändringarnas effekter.

Betydande metanutsläpp i Arktis från tinande havsbotten norr om Sibirien

5 mars, 2010 - Stockholms universitet

Den kraftfulla växthusgasen metan släpps nu ut i atmosfären från ett område av de Östsibiriska grundhaven som motsvarar mer än fyra gånger Sveriges yta. Permafrost i havsbotten har tidigare antagits fungera som ett effektivt lock för den enorma mängd metan i området som om den frisläpptes skulle kunna leda till en abrupt global klimatuppvärmning.

Vulkanisk aktivitet i Jönköpingsområdet

5 mars, 2010 - Göteborgs universitet

Krockande kontinenter och våldsamma vulkanutbrott.
Jönköpings geologiska historia är dramatisk visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Fler bojar i havsvågorna ger jämnare elproduktion

4 mars, 2010 - Uppsala universitet

En utmaning med den förnybara energi som kan utvinnas ur havsvågor är att den pulserar. I sin avhandling visar Magnus Rahm hur flera kraftverk kan kopplas samman till en vågkraftpark för att ge jämnare elproduktion. Avhandlingen försvaras den 5 mars vid Uppsala universitet.