Pressmeddelanden

Miljö

Räddningsaktioner i Östersjön ska utvärderas

4 mars, 2010 - Lunds universitet

Lundaforskaren Daniel Conley har tilldelats ett prestigefyllt pris från den amerikanska stiftelsen Pew. Med prispengarnas hjälp ska Daniel Conley utvärdera flera nya tekniska lösningar kring hur man kan minska syrebristen i Östersjön.

SLU-forskares genmodifierade potatis godkänd av EU-kommissionen

3 mars, 2010 - SLU

EU-kommissionen godkände på tisdagen potatissorten Amflora, det tyska företaget BASF:s genetiskt modifierade stärkelsepotatis, för kommersiellt bruk i Europa. Den får nu användas för produktion av stärkelse för industriellt bruk.

Fritidsbåtar sprider gift i Östersjön

3 mars, 2010 - Stockholms universitet

Att Östersjön måste tillfriskna är det svenska samhället överens om. Mål har satts upp för att minska tillförseln av näringsämnen och gifter. Men trots förbud mot flera giftiga ämnen i båtbottenfärger samlas höga halter av gifter i de uppsamlingsbassänger som finns under båttvättar. Det visar en studie gjord vid Stockholms universitet.

Nya marina maskarter på Västkusten

25 februari, 2010 - Göteborgs universitet

Mellan sandkornen på havsbotten finns en okänd och outforskad djurvärld. Det vet zoologen Pierre De Wit vid Göteborgs universitet – som hittat nya djurarter vid både Stora Barriärrevet, Nya Kaledonien och utanför Gullmarsfjorden i Bohuslän.

Frön från Moringaträdet kan rena vatten

18 februari, 2010 - Uppsala universitet

Rent vatten är livsviktigt för människan och behovet av alternativa, billiga reningsmetoder är stort i många länder. I samarbete med University of Botswana publicerar forskare från Uppsala universitet nu en studie som visar hur extrakt från fröna på trädet Moringa oleifera kan rena vatten. Studien publiceras i tidskriften Langmuir utgiven av American Chemical Society.

Den ryska gasen kommer inte täcka EU:s efterfrågan

18 februari, 2010 - Uppsala universitet

Idag finns en livlig debatt i EU om de politiska konsekvenserna av beroendet av rysk gas. En fråga som borde lyftas fram är huruvida det i framtiden kommer att finnas tillräckligt med gas överhuvudtaget för export till EU. Det menar fysikern Bengt Söderbergh som i sin avhandling utvärderat framtida nivåer för norsk och rysk gasexport. Avhandlingen försvaras den 19 februari vid Uppsala universitet.

Hur klarar vi en värld med nio miljarder människor?

17 februari, 2010 - SLU

PRESSINBJUDAN FRÅN SLU, Uppsala universitet och Riskkollegiet

Hur ska världen kunna försörja nio miljarder människor? Ett seminarium 10 mars tar sig an ett spännande och oerhört svårt ämne; hur ska världens resurser räcka till i framtiden?

Framstående skogsforskare

17 februari, 2010 - SLU

Internationella utvärderare har rankat de bästa projekten inom svensk marin forskning under anslagsperioden 2003-2009. Ett av dessa var källspårning av dioxiner i havssediment.

Ny studie: Biogasens klimatnytta större än man trott

16 februari, 2010 - Lunds universitet

Biogas från avfall ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin, visar en ny forskningsrapport. Med några enkla förbättringar på biogasanläggningen kan siffran öka till hela 120 procent – d v s biogasen blir mer än klimatneutral. Det kan jämföras med de schablonvärden som användas idag och som anger att biogas ger 80 procent lägre utsläpp än bensin.