Pressmeddelanden

Miljö

Inbjudan: Etik i kristider, finns det?

21 oktober, 2009 - Lunds universitet

Hur har etik och arbete med hållbar utveckling påverkats av finanskrisen? Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ordnar i höst ”Forum 2009 – Etik och hållbar utveckling”, en seminarieserie som tar upp högaktuella frågor. Få nya perspektiv och kunskap med hjälp av forskare, företagsrepresentanter och Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstand.

Massor av kol i obrunnen skogsmark

21 oktober, 2009 - SLU

Om ett skogsekosystem inte störs av brand på många år, anrikas kolrikt humus i marken och växtlighetens sammansättning förändras mot mer långsamväxande arter, vilket gör att markprocesserna avstannar och tillgängligheten på näringsämnen minskar.

Pressinbjudan: Konferens och paneldebatt om framtidens energi

20 oktober, 2009 - Uppsala universitet

Denna vecka arrangerar Uppsala universitet en energikonferens, som kompletterar EU-toppmötet om energi i Stockholm i morgon den 20 oktober. Uppsalakonferensen, som handlar om forskningsläget och viktiga samhällsfaktorer, avslutas med en paneldebatt öppen för allmänheten.

Kiselalger berättar om klimatförändringar

19 oktober, 2009 - Stockholms universitet

För cirka 500 år sedan ändrades cirkulationen i atmosfären över Skandinavien. Detta ledde troligen till att mängden vinternederbörd ökade i norra Sverige under en period. Det visar en ny avhandling i naturgeografi vid Stockholms universitet.

Övergödning påverkar algernas genetiska mångfald

15 oktober, 2009 - Göteborgs universitet

Övergödning av haven kan ha inverkan på den genetiska variationen hos alger. Det visar forskning vid Göteborgs universitet, som lägger en pusselbit till kunskapen om hur algblomningar uppstår.

Ammunitionsbly förgiftar svenska havsörnar

14 oktober, 2009 - Naturhistoriska riksmuseet

För första gången har en vetenskaplig studie undersökt orsaken till blyförgiftning hos havsörnar i Sverige. Resultatet visar att dödliga mängder av bly i örnarna orsakas av att de ätit av påskjutna jaktbyten. Forskarna vill nu att slaktrester i naturen avlägsnas och att blyfri ammunition används.

Världsbankens World Development Report 2010 presenteras på GU 15 oktober

12 oktober, 2009 - Göteborgs universitet

Världsbankens ”World Development Report 2010: Development and Climate Change” efterlyser omedelbara åtgärder för världens klimat. Rapporten betonar det avgörande i att ett klimatavtal nås i Köpenhamn i december. Klimatförändringarna kan inte kontrolleras om inte tillväxt i både rika och fattiga länder går hand i hand med mindre utsläpp av växthusgaser, skriver banken.

Inomhusmiljön viktig för klimat, hälsa och ekonomi

9 oktober, 2009 - Chalmers tekniska högskola

Människors välbefinnande påverkas av att vi tillbringar det mesta av vår tid inomhus, antingen i våra bostäder eller på arbetsplatsen. För att trygga en god inomhusmiljö behöver byggnaderna tekniska installationer. Sedan i början av 1990-talet har stora nerdragningar genomförts inom forskningsområdet. Men nu har trenden vänt. Den 13 oktober återinvigs Installationslaboratoriet vid Chalmers av Tomas Kåberger, generaldirektör för Energimyndigheten.

Östersjöregionen i fokus när 58 rektorer samlas i Uppsala

9 oktober, 2009 - Uppsala universitet

Den 14-16 oktober gästas Uppsala av 120 representanter från 74 universitet och högskolor i Östersjöregionen. Huvudteman för konferensen är EU:s strategi för regionen och utbildning för hållbar utveckling. Konferensen avslutas med att samtliga rektorer skriver under en gemensam deklaration.

Kommentar till årets nobelpris i kemi

7 oktober, 2009 - Göteborgs universitet

Årets nobelpris i kemi tilldelas de tre forskarna Venkatraman Ramakrishnan, Thomas A. Steitz och Ada E. Yonath för deras studier av ribosomens struktur och funktion.
–De har givit oss fascinerande inblickar i levande cellers inre, säger biofysikern Örjan Hansson vid Göteborgs universitet.