Pressmeddelanden

Miljö

>

Smartare vattenanvändning kan minska framtida matkris

5 maj, 2009 - Stockholms universitet

Om vattnet i flodernas avrinningsområden förvaltades bättre skulle en framtida global matkris signifikant kunna minskas. Det hävdar forskare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Stockholm Environment Institute och Potsdam Institute for Climate Impact Research.

>

Avloppsrening i öst kan räcka för att minska algblomningarna

5 maj, 2009 - Uppsala universitet

Att uppgradera avloppsreningen i forna öststater till svensk standard kan räcka för att minska algblomningarna i Östersjön till 1950-talets nivåer. Det visar en studie av Andreas Bryhn vid Uppsala universitet som finns publicerad i tidskriften PLoS ONE.

>

Miljövänlig båtbottenfärg nära 100-procentigt effektiv mot havstulpaner

5 maj, 2009 - Göteborgs universitet

Forskare vid Göteborgs universitet har i samverkan med färgtillverkare utvecklat en ny, miljövänlig båtbottenfärg som till nästan hundra procent håller borta havstulpaner. Nästa generation av färgen ska bli effektiv mot all påväxt, utan att marina organismer i det öppna vattnet och sedimenten tar skada.

>

Ungdomar som kämpar för ett hållbart samhälle

4 maj, 2009 - Jönköping University

I en ny avhandling från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping ställs frågan ”Vad är det som gör att vissa ungdomar blir så starkt engagerade i miljö- och rättvisefrågor?”

>

Mängden skogskanter i norra Sverige påverkar biologisk mångfald

4 maj, 2009 - Umeå universitet

Skogskanter är mycket vanliga i våra nordliga svenska skogar och kan därför ha stora effekter på biologisk mångfald. Kanternas egenskaper skiljer sig mycket åt, något som både skogsbruk och naturvård måste ta hänsyn till. Det visar Ulrika Jansson, Umeå universitet, i sin avhandling.

>

1300 ansökningar till Forskningsrådet Formas

30 april, 2009 - Formas

Cirka 1300 ansökningar fick Formas in i årets stora utlysning vilket är något fler än förra året. Den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt fick cirka 960 ansökningar och 61 ansökningar inkom till de strategiska områdena Havsmiljö, Klimatmodeller, Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt till Hållbart nyttjande av naturresurser.

>

Varmare sjöar varierar mer

30 april, 2009 - SLU

Det finns ett tydligt samband mellan växtsäsongens längd och hur mycket sjövattnens kvalitet skiftar.