Pressmeddelanden

Miljö

>

​Riksantikvarieämbetet fördelar forskningsmedel för 2019

18 december, 2018 - Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har beslutat hur forsknings- och utvecklingsmedlen för 2019 ska fördelas. Totalt handlar det om 20,5 miljoner kronor som fördelas till området kulturarv och kulturmiljö, samt till de centrala museerna.

>

Högskolan i Halmstad: 85 miljoner kronor satsas på hälsoinnovation samt smarta städer och samhällen

17 december, 2018 - Högskolan i Halmstad

KK-stiftelsen, Högskolan i Halmstad och näringslivet storsatsar gemensamt för att på ett hållbart och innovativt sätt möta samhällsutmaningar inom hälso- och sjukvård och framtidens transportsystem. Tillskottet innebär en kraftfull satsning på tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom Högskolans två profilområden Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen.

>

Välkommen till pressträff vid Transportforum 2019

17 december, 2018 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

I samband med öppnandet av Transportforum 2019, Nordens största årliga konferens för transportsektorn, håller VTI en pressträff den 9 januari. Här berättar vi och andra aktörer om ny kunskap inom transportområdet. Konferensen och pressträffen hålls i Konsert och kongress i Linköping.

>

Plastavfall bryts ner till nanopartiklar

17 december, 2018 - Lunds universitet

Det finns stor risk att plastsopor i naturen ger upphov till partiklar i nanostorlek, så kallad nanoplast. Det framgår av en ny studie från Lunds universitet. Resultatet av studien är oroande, menar forskarna. En stor majoritet av skräpet i haven är plast. Beräkningar har visat att tio procent av all plast som tillverkas globalt i […]

>

Seglande drönare kartlägger Kattegatts fiskbestånd

17 december, 2018 - SLU

Kan havsgående drönare revolutionera hur vi får kunskap om havets miljötillstånd? Detta undersöks just nu i Kattegatt där en ny, obemannad segelfarkost under december har mätt mängden fisk, salthalt och vattentemperatur. Datainsamlingen har pågått helt störningsfritt 24 timmar om dygnet och kan därmed ge forskarna nya insikter om livet under ytan.

>

Genen som kan hjälpa dränkta växter

17 december, 2018 - Stockholms universitet

Växter utsätts mer och mer för ett överskott av regn i samband med klimatförändringarna. En ny studie från Stockholms universitet visar att det finns gener som involveras i att göra dem motståndskraftiga mot syrebristen de utsätts för. Detta kan vara viktigt för att skydda växter från att vissna när de står länge i vatten.

>

Hur rätt klimattänk kan bli fel

14 december, 2018 - Högskolan i Gävle

Växthuseffekten och den globala uppvärmningen är idag ett faktum och våra utsläpp rubbar naturens balans. Vi måste leva mer resurssnålt, men det gäller att tänka till och välja rätt metoder, säger Mattias Gustafsson, forskare inom energisystem vid Högskolan i Gävle.
– Min avhandling visar att produktionen av el har högre globala koldioxidutsläpp än värmen från fjärrvärmenätet.

>

Havsisen påverkar både ozonskikt och klimat

13 december, 2018 - Göteborgs universitet

Sedan länge vet vi att halogenerade ämnen som innehåller fluor, klor och brom, bryter ner det UV-skyddande ozonskiktet i atmosfären. Ny forskning konstaterar nu att bromerade ämnen finns i nybildad havsis, även på vintern. Och eftersom klimatförändringarna innebär att havsis smälter i större utsträckning än förr, för att sedan nybildas, påverkar detta ozonskiktet och därmed klimatet.

>

Matolja av björk, med hjälp av jäst?

13 december, 2018 - SLU

Kan halm och sågspån omvandlas till värdefulla livsmedel? Det tror de forskare från SLU som nyligen fick 7,5 miljoner kr för att testa idéerna på allvar. Att cellulosa, lignin och liknande ämnen kan omvandlas till olja som kan användas i fiskfoder har de redan visat, men nu är siktet inställt på livsmedel. Omvandlingen görs med hjälp av jäst som kan lagra in stora mängder olja i cellerna.

>

Ekologisk mat är sämre för klimatet

12 december, 2018 - Chalmers tekniska högskola

Ekologiskt odlad mat har mycket större klimatpåverkan än konventionellt producerade livsmedel på grund av att större markarealer krävs. Detta är ett av resultaten i en internationell studie från bland annat Chalmers som har publicerats i tidskriften Nature.