Pressmeddelanden

Miljö

>

Kan hållbarhetsarbete öka acceptansen för gruvor?

25 april, 2019 - Luleå tekniska universitet

Ett förbättrat hållbarhetsarbete, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det är syftet med projektet ”Från ord till handling”, som sker i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och gruvnäringen.

>

Dovhjorten kan vara en vinstaffär för markägare och biologisk mångfald

24 april, 2019 - SLU

Viltbete på jordbruksgrödor kan vara mycket kostsamt för lantbruket. Skördeförluster på upp till 25 procent är sannolikt inte ovanliga, enligt en ny studie från SLU. Trots detta kan stora viltstammar vara positiva för vissa gårdars ekonomi, då intäkterna från kommersiell jakt kan överstiga kostnaden för betesskador. Ett sådant mångbruk gynnar dessutom den biologiska mångfalden.

>

Nytt forskningsprojekt ska kartlägga sällsynta ryggradslösa djur

23 april, 2019 - Högskolan i Skövde

Sonja Leidenberger, doktor i biovetenskap och marinbiolog vid Högskolan i Skövde, har nyligen beviljats tre miljoner kronor i forskningsmedel från FORMAS för sitt projekt ”Stoppa biodiversitetsförlusten genom förbättrad spårning av hotade evertebrater”.

>

Plastkampen Borås gjorde skillnad!

17 april, 2019 - Högskolan i Borås

240 kilo plast. En hel container fylld till bredden. Det blev resultatet av den fem dagar långa Plastkampen Borås. Högskolan har länge arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor både i utbildning, forskning och på campus och hamnar högt i mätningar och rankingar. Högskolan i Borås kommer dock att växla upp hållbarhetsarbetet och Plastkampen Borås är ett startskott på detta.

>

Nytt samarbete kring genteknik i afrikansk växtförädling

16 april, 2019 - SLU

Kan genteknik bidra till en effektivare växtförädling i Afrika? Det tror forskare i ett SLU-lett projekt som siktar på kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Projektets ena syfte är att stärka afrikansk växtförädling genom teknologiöverföring. Det andra är att stödja framtagandet av regelverk kring användning av genteknik i växtförädling.

>

Dansen mellan elektroner och protoner får en ny twist

11 april, 2019 - Uppsala universitet

Men hjälp av ljusenergi kan man flytta elektroner och protoner och därigenom skapa energirika tillstånd. Men elektronen och protonen vill gärna rymma tillbaka till ursprungsläget. I en ny artikel i Science visar forskare från Yale och Uppsala att ju högre energi man har lagrat, desto längre tid tar det för läget att gå tillbaka. Tvärt emot hur kemiska reaktioner normalt beter sig.

>

Ny forskarrapport: Elever i grundskola och gymnasium utgör den största gruppen av klimatstrejkarna. Pressmeddelande från Södertörns högskola och Göteborgs universitet

11 april, 2019 - Södertörns högskola

Med sin skolstrejk utanför riksdagen initierade svenska Greta Thunberg vad som kommit att bli en global klimatkampanj bland skolungdomar. Vilka är det som strejkar? Det har forskare i tio europeiska länder undersökt och resultaten presenteras i en ny rapport. Den visar bland annat att mer än var tredje skolelev som deltog i Global Strike for Future i Stockholm aldrig hade demonstrerat tidigare.

>

Skytteanska samfundet prisar Nils Skoglund

9 april, 2019 - Umeå universitet

Kungl. Skytteanska Samfundet har beslutat tilldela forskaren Nils Skoglund samfundets pris på 40 000 kr till en yngre välförtjänt forskare inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Priset delas ut vid Umeå universitets årshögtid i oktober.

>

Utsläppen av växthusgaser från Sibiriska sjöar är höga

8 april, 2019 - Umeå universitet

En studie ledd av forskare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet visar att utsläpp av växthusgaser från sjöar i västra Sibirien är höga, men kan minska när permafrosten tinar. Resultaten är publicerade i Nature Communications.

>

Nya bestånd av vildkatter upptäckta i Katalonien

4 april, 2019 - Göteborgs universitet

Ett internationellt forskarteam har upptäckt hittills okända bestånd av vildkatter i Katalonien. Forskarteamet leds av forskaren Ferran Sayol vid Göteborgs universitet.

I Katalonien, på den nordvästra delen av Iberiska halvön, arbetar vetenskapsmän och biologer tillsammans för att hitta nya bestånd av vildkatter som har förblivit oupptäckta i decennier.

Tack vare ett projekt – som bygger på expertidentifiering av bilder tagna på natten med kamerafällor, har två nya bestånd upptäckts.