Pressmeddelanden

Miljö

Biprodukter kan ersätta spannmål och soja i mjölkkornas kraftfoder

14 maj, 2020 - SLU

När mjölkkor utfodras med mycket spannmål och bönor som komplement till vallfoder äter de mer potentiella livsmedel än vad de producerar i form av mjölk. Men om man ersätter spannmål och bönor med biprodukter, såsom betfiber, drank, rapsmjöl och kli, så producerar korna mycket mer livsmedel än vad de äter. Det visar Johanna Karlsson i en doktorsavhandling från SLU.

Nyckelområden för biologisk mångfald hotade –oavsett hur de definieras

12 maj, 2020 - Göteborgs universitet

Forskare från Sverige, USA och Storbritannien visar i nya studier att det är svårt att jämföra olika områden med varandra när det gäller värdet av att bevara biologisk mångfald. Dessutom är de områden som idag är avsatta för skydd av biologisk mångfald inte tillräckligt skyddade för att uppnå den mest grundläggande nivån av långsiktigt bevarande av biodiversitet.

Stigande temperaturer påverkar våtmarker och rubbar vattenbalansen

12 maj, 2020 - Lunds universitet

I ett framtida varmare klimat kommer avdunstningen från norra halvklotets våtmarker att öka betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Det visar en internationell studie där forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet deltagit. Den nya upptäckten ger oss viktig kunskap kring hur den globala vattenbalansen kommer att påverkas i framtiden. Tillgång till vatten […]

Tidig harpestprognos med hjälp av infekterade djur fångade av pärlugglor

12 maj, 2020 - SLU

Utbrott av harpest upptäcks ofta först när människor insjuknar. Då är det ofta för sent att försöka begränsa smittspridningen eller förvarna sjukvården. En smart lösning skulle kunna vara att utveckla tidiga prognoser som bygger på smittade djur som fångas och lagras av pärlugglor under häckningen. Det hoppas ett forskarlag som har visat att pärlugglan gärna inriktar sig på just smittade djur.

Blandade åsikter om klimatmärkning av livsmedel bland konsumenter

11 maj, 2020 - SLU

Klimatmärkning är ett styrmedel som kan användas för att påverka konsumenters inköp av livsmedel. Enligt en ny studie från SLU och Lunds universitet tycks de flesta konsumenter inte ha något emot klimatmärkning av köttprodukter. En tredjedel vill dock inte alls veta hur klimatet påverkas av inköpen, och somliga undviker aktivt klimatmärkningen för att slippa känna att de borde ändra sitt beteende.

Ökad lokal anpassning och samverkan framgångsrecept för älgförvaltning

11 maj, 2020 - SLU

För att skapa förutsättningar för en viltförvaltning som balanserar olika intressen, minimerar konflikter och möjliggör ett långsiktigt hållbart nyttjande av vilt och andra naturresurser krävs ökad lokal anpassning och samverkan. Det visar en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet.

Doktorand halverade energianvändningen hos världsledande företag

11 maj, 2020 - Högskolan i Gävle

Bumax är en världsledande tillverkare av rostfria premiumskruvar och ett av Gästriklands största exportföretag. Ett företag som levererar premiumskruvar till ubåtar, oljeriggar, cancervård, rymdforskning med mera.

– Det här är en rejäl bedrift för ett tillverkningsföretag i en stor fabrikslokal och bra både för miljön och vår konkurrenskraft, säger vd Patrik Lundström Törnquist.

Jordgubbs-app för fritidsodlare ska ge bättre rådgivning

8 maj, 2020 - SLU

Runt om i landet finns hobbyodlare som med stor möda försöker få fram fina och goda jordgubbar. En forskargrupp från SLU vill ta vara på engagemanget och lanserar en jordgubbs-app där odlare kan identifiera och rapportera in observationer av olika arter i jordgubbslandet. Målet med denna medborgarforskning är att ta fram bättre odlingsråd för svenska trädgårdar, bl.a. när det gäller skadegörare.

Kommer framtidens vegoburgare från närproducerad raps?

4 maj, 2020 - SLU

SLU Grogrund startar ett projekt för att utveckla nya rapssorter som ska bidra till att det högvärdiga proteinet som rapsen innehåller ska kunna användas i högre grad, både i livsmedel för människor och som foder till djur. I Sverige behöver vi öka vår självförsörjning av livsmedel och producera en större andel av det vi konsumerar […]

Våren tog halt (Vårkollen 2020)

4 maj, 2020 - SLU

Över 10 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från nästan 2 000 platser i landet, när Vårkollen ville veta hur långt våren hade kommit under Valborgshelgen. Växternas blomning respektive lövsprickning har kommit långt norrut i år, jämfört med för 100 år sedan, men jämfört med de senaste fem årens vårkollar, så blev det ganska nära medel.