Pressmeddelanden

Miljö

>

Fåglarna kommer allt tidigare, eller?

1 mars, 2019 - SLU

Nu när det blev varmt i stora delar av landet redan i februari, har säkert många uppmärksammat de första vårtecknen, inte minst att flyttfåglar börjat återvända till våra breddgrader. Nu ska Fågelkalendern kartlägga om flyttfåglarna kommer tidigare på våren och lämnar landet senare på hösten genom att samla in fågelobservationer med hjälp av en ny mobil-app.

>

Energiforskare samlas och provkör vätgasbil

1 mars, 2019 - Umeå universitet

Måndagen den 5 mars samlas forskare från Umeå universitet, Uppsala universitet och Kungliga Tekniska Högskolan tillsammans med representanter från företag och myndigheter på Umeå Universitet för att diskutera lösningar för förnyelsebar energi, framförallt med fokus på vätgasframställning.

>

Brittiska konsumenter förlorare vid brexit – men lantbrukarna kan tjäna på utträdet

27 februari, 2019 - SLU

När Storbritannien lämnar Europeiska unionen påverkas både lantbrukare, konsumenter och skattebetalare, framförallt i Storbritannien. Konsumenterna där kan räkna med högre matpriser, medan lantbrukarna kan få bättre betalt för det de producerar. Hur stora omfördelningarna blir beror på hur det slutliga avtalet om utträde ser ut.

>

Ny upptäckt kan ge bättre grödor

26 februari, 2019 - Göteborgs universitet

En forskare vid Göteborgs universitet har i samarbete med en forskargrupp vid universitetet i Oxford i Storbritannien upptäckt ett kontrollsystem som styr växters kloroplaster, en upptäckt som kan bidra till utvecklingen av bättre grödor.   Miljöpåverkan som torka, varierande temperatur och höga salthalter i jorden, bidrar på olika sätt till en minskande växtproduktivitet. Genom det […]

>

Dags att söka forskningsmedel från Formas årliga öppna utlysning

26 februari, 2019 - Dags att söka forskningsmedel från Formas årliga öppna utlysning

Nu välkomnar forskningsrådet Formas ansökningar till sin största utlysning, den så kallade årliga öppna. Via den kan forskare söka finansiering för projekt som de själva identifierat som viktiga, inom områdena; miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

>

Målen om jämställdhet för Dalarnas trafikplaner kan utvecklas

26 februari, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

En hel del återstår innan den regionala transportplaneringen uppnår jämställdhetsmålet – i alla fall i Dalarna. Det har VTI kommit fram till efter dokumentstudier och intervjuer med nyckelpersoner inom trafikplaneringen.

>

Växtsamhällen tar inte samma väg från A till B som från B till A

25 februari, 2019 - Umeå universitet

Ekologer vid Umeå universitet har upptäckt att växtsamhällen som anpassar sig till torrare förhållanden inte följer samma utvecklingsbana som samhällen som går från torra förhållanden till att bli oftare översvämmade. De fann också att vegetationens översvämningshistoria påverkar hur miljön styr frögroning och förnanedbrytning.

>

Renässans för hantverkstillverkat murbruk

21 februari, 2019 - Göteborgs universitet

För att anpassa murbruk till nya byggnadsmaterial och industriella metoder förändrades under 1900-talet innehållet i mur och putsbruk. Förändringen innebar att kunskap om historiska material och metoder för framställning av bruk gick förlorad. Ny forskning vid Göteborgs universitet visar att historiska bindemedel och bruk är möjligt att framställa och använda i nutida putsrestaureringar.

>

Små djur med stor påverkan

21 februari, 2019 - Göteborgs universitet

Hoppkräftor, som är världens vanligaste djur, släpper ut unika ämnen i havet. Ämneshalterna är tillräckligt höga för att påverka havets näringsväv, visar ny forskning från Göteborgs universitet. Studierna visar också att växtplankton i havet upptäcker hoppkräftornas speciella doft och gör sitt yttersta för att undvika att bli uppätna.

>

Ny forskning på extremväder

19 februari, 2019 - Lunds universitet

Nu görs det satsningar på en rad nya forskningsprojekt om extremväder, i ljuset av den gångna sommarens extrema torka. Tre av dessa projekt handlar om extremvädrets inverkan på algblomningar, på humlesamhällen samt användningen av klimatmodeller för att undersöka effekter på politik, juridik och samhällsengagemang. Det statliga forskningsrådet Formas beviljade nyligen 50 miljoner kronor till sammanlagt […]