Pressmeddelanden

Miljö

>

Den extrema torkan i fjol – en varning för vad som komma skall?

18 juni, 2019 - Umeå universitet

En ny vetenskaplig artikel i tidskriften Earth’s future varnar för att den extrema torrperioden som förra sommaren drabbade centrala och norra Europa, och därmed Sverige, kan bli normen inom 25 år. Det kräver innovativa anpassningsåtgärder för att bland annat lantbruket ska kunna hantera extremt väder och klimat.

>

Nya rön om musselodlingens ekonomiska värde som åtgärd mot övergödning i Östersjön

17 juni, 2019 - SLU

Synen på musselodling som miljöåtgärd i Östersjön skiljer sig bland forskare. Ing-Marie Gren från SLU har jämfört den osäkerhet som finns kring musselodling med den som finns i andra typer av reningsåtgärder. Slutsatsen är att det finns större osäkerhet kring de åtgärder som genomförs i jordbruket för att minska tillförseln av fosfor och kväve till Östersjön.

>

Sjögurka testas som vattenrenare vid odling av fisk

17 juni, 2019 - Göteborgs universitet

Att odla fisk, skaldjur och andra marina arter bidrar till hållbara lösningar för matförsörjningen. En betydelsefull art inom vattenbruk är sjögurkan, som kan förbättra vattenkvaliteten i odlingar, något som nu för första gången testas i Sverige.

>

Forskare föreslår nytt ramverk för att underlätta utfasning av icke nödvändiga högfluorerade ämnen/PFAS

17 juni, 2019 - Stockholms universitet

Mängden potentiellt skadliga kemikalier i vår miljö skulle kunna reduceras kraftigt om industrin använde dem enbart när det verkligen var nödvändigt. Det är slutsatsen i en vetenskaplig artikel av forskare vid Stockholms universitet. För att underlätta för både konsumenter och producenter att minska användningen av onödiga kemikalier lanserar man ett ramverk för ”nödvändig användning”.

>

Studie från unik ”tidsmaskin”: liten fisk växer snabbare i varmare vatten

17 juni, 2019 - SLU

De pågående klimatförändringarna gör att våra hav blir allt varmare. Det påverkar fiskens tillväxt. En nyligen publicerad studie från SLU visar att uppvärmningen gör att liten – men inte stor – fisk växer allt snabbare över tid. Studien bygger på provfiskedata från den så kallade biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftverk, där utsläpp av kylvatten gör havsmiljön varmare än i det omgivande havet.

>

Nytt skogligt samarbete ska stärka forskning och utbildning

13 juni, 2019 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har tecknat ett samverkansavtal med Skogsindustrierna och Svenskt Trä. Samarbetet – som omfattar forskning, innovation och utbildning – ska leda till satsningar som säkerställer kompetensförsörjning och stödjer övergången till en biobaserad ekonomi.

>

Torsken i Östersjön är nära en kollaps

13 juni, 2019 - SLU

Torsken i Östersjön är illa ute. Beståndet är extremt litet och individerna mår allt sämre. Det konstaterar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i ny artikel. Hoten mot torsken är många: ett hårt fisketryck, döda bottnar, födobrist, parasitangrepp och växande sälpopulationer. Ska torskbestånden återuppbyggas krävs smart förvaltning, och större förståelse för det komplexa ekologiska pusslet.

>

Oväntad vändning: Lunds universitet invalt i europeisk mångmiljardsatsning på livsmedel

12 juni, 2019 - Lunds universitet

Det gick vägen – till slut. Den europeiska mastodontsatsningen på livsmedelsutveckling, ”Food KIC”, gick inte till det konsortium som Lunds universitet ingick i år 2016. Men det var då det. Nu har styrelsen för det vinnande nätverket, EIT Food, beslutat att Lunds universitet ska bli en fullfärdig medlem i deras nätverk istället. Rent konkret innebär […]

>

Sverige har haft en ineffektiv miljöpolitik för Östersjön jämfört med andra länder

12 juni, 2019 - SLU

Kustländerna runt Östersjön har sedan slutet av 1980-talet varit överens om att minska utsläppen av kväve till Östersjön. Forskare från SLU och Södertörns högskola har undersökt hur effektiva ländernas miljöpolitik var åren 1996-2010. Sveriges miljöpolitik visade sig inte leda till någon minskning av utsläppen, men i några länder ledde miljöpolitiken däremot till betydande utsläppsminskningar.