Pressmeddelanden

Miljö

>

Accelerator öppnar med Tino Sehgal

20 augusti, 2019 - Stockholms universitet

När dörrarna till konsthallen Accelerator öppnas för första gången möts publiken av lokaler helt tomma på objekt men ändå fulla av konst. Konstnären Tino Sehgals verk This progress uppstår i mötet mellan besökarna och de medverkande personer som befinner sig i utställningssalarna.

>

Fågelskyddsområden når inte sin fulla potential

20 augusti, 2019 - SLU

Bevarandeplaner för skyddade områden beaktar inte i tillräcklig utsträckning de negativa ekologiska avtryck som vägar och järnvägar gör. Det visar en studie som undersöker hur fågelskyddsområden påverkas av infrastrukturen.

>

Elcyklar i elfordonspooler kan minska bilanvändning i städer

20 augusti, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Elcyklar i elfordonspooler har potential att minska användningen av bil i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler. Det visar resultatet i en studie från VTI där forskare har studerat i vilken omfattning en pool som erbjuder elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar kan bidra till minskad bilanvändning.

>

Pappersfilter av lokala alger kan rädda liv i Bangladesh

19 augusti, 2019 - Uppsala universitet

Problemet med tillgång till säkert dricksvatten i stora delar av Bangladesh är en ständig utmaning. En forskargrupp från Uppsala universitet, Sverige och Dhaka universitet, Bangladesh visar nu att en lokalt växande och tidigare outnyttjad grön makroalgart kan användas för att extrahera cellulosananofibrer, som sedan kan formas till pappersark med skräddarsydd porstorlek för vattenbehandling.

>

Forskare sågar EU:s nya jordbrukspolitik – ”inte hållbar för framtiden”

14 augusti, 2019 - Lunds universitet

EU:s förslag till ny jordbrukspolitik håller inte måttet. Det menar en internationell forskargrupp som granskat reformförslaget. Varken miljöskydd eller klimatmål förbättras, snarare tvärtom, säger Dagmar Clough, ekolog vid Lunds universitet och en av dem som står bakom studien. I höst börjar den sista förhandlingsrundan om den jordbrukspolitik som ska gälla i EU efter 2020. Inför […]

>

Ökat intresse för cykelturism men mer forskning behövs

14 augusti, 2019 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Att turista med cykel är en ökande trend. Men det finns mer behov av vetenskaplig forskning om hur insatser som görs för att främja cykelturismen kan mätas och följas upp.

>

Svampstudier ger ny kunskap om skadliga mutationer i celler

8 augusti, 2019 - Uppsala universitet

Långlivade svampar som växer i så kallade häxringar samlar på sig förvånansvärt få mutationer över tid, vilket tyder på att de har ett väl utvecklat skydd mot skadliga mutationer. Resultaten, som publiceras i den ansedda tidskriften Current Biology, är intressanta ur både medicinskt och evolutionsbiologiskt perspektiv.

>

Bete ger näringsrikare vegetation och variation i landskapet

7 augusti, 2019 - SLU

​I en ny studie har forskare vid SLU jämfört hur växters energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden. Studien visar att energi- och proteininnehållet i växterna är högre om de betas än om de klipps och att energi- och proteininnehållet från de betade områdena ökar med åren.

>

Ökade kräftfångster i år

6 augusti, 2019 - SLU

SLU Aqua presenterar en prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, från romkorn till kräftfat. I Vättern beräknas att den relativa fångsten 2019 landar på 137 gram matkräftor per bur och natt, en rejäl uppgång jämfört med förra året.

>

Sommarhetta och torka i Europa under tolv århundraden

5 augusti, 2019 - Stockholms universitet

Genom historien har södra Europa tenderat att bli torrare och norra Europa fuktigare under varmare klimatperioder. Samtidigt faller de nutida trenderna i sommartorka hittills inte utanför ramen för de senaste tolv århundradenas naturliga variationer. Det visar en ny artikel publicerad av en internationell forskargrupp som studerat sambandet mellan sommartemperatur och torka runt om i Europa.