Pressmeddelanden

Miljö

Pressvisning av Mannautställningen på Etnografiska museet 31/8 — Hur många insekter krävs för att göra en hamburgare?

26 augusti, 2009 - Stockholms universitet

Manna – en annorlunda utställning om mat är en utställning för alla sinnen om sambanden mellan mat och miljö och vårt underskattade beroende av naturen. Efter att under våren visats i både Washington DC och Härnösand ställs nu Mannautställningen ut på Etnografiska museet i Stockholm under september och oktober. Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet är en av initiativtagarna till utställningen.

Risker med genmodifierad fisk

25 augusti, 2009 - Göteborgs universitet

Genmodifierad, snabbväxande fisk kan revolutionera kommersiell fiskodling och avlasta överutnyttjade fiskbestånd. Men vad händer i naturen om de genmodifierade fiskarna rymmer? Forskare vid Göteborgs universitet har på uppdrag av EU studerat transgena fiskar och manar till försiktighet:
–Genmodifierad fisk bör tillsvidare odlas i slutna system på land, säger Fredrik Sundström vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Nyupptäckta djuphavsarter fäller självlysande bomber

24 augusti, 2009 - Göteborgs universitet

Under flera expeditioner har forskare från Göteborgs universitet undersökt Stilla havets djuphavsområden med hjälp av fjärrstyrda farkoster. I djupet påträffades sju tidigare okända arter – varav fem utrustade med självlysande bomber. Nu uppmärksammas det sensationella fyndet i tidskriften Science.

Nu vet vi vad skogsbilarna drar – Viktig grund för fortsatt arbete med att sänka dieselförbrukningen

20 augusti, 2009 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Att få ner dieselförbrukningen är det viktigaste en skogsåkare kan göra för att minska klimatpåverkan. En bra bas i det arbetet är att ta reda på vad dagens virkesfordon drar. I två veckor har över 400 åkare registrerat förbrukningen. Skogforsk har sammanställt resultatet och utifrån det tagit fram två funktioner som beräknar förbrukningen per ton och per mil.

Virus förändrar egenskaper hos genetiskt lika bakterier

19 augusti, 2009 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Bara för att två bakterier tillhör samma art betyder inte det att de har samma egenskaper. Karin Holmfeldts forskning på marina bakterier visar att exempelvis virus kan förändra en bakteries egenskaper utan de gener som används för artbestämning hos bakterien påverkas. På fredag, den 21 augusti, disputerar hon vid Högskolan i Kalmar.

Även alger blir vad de äter

19 augusti, 2009 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Genom att veta vad alger livnär sig på kan man motverka de negativa effekterna under vissa algblomningar. Andreas Brutemark har studerat de två mikroalgerna: Prymnesium parvum, vars gift dödar fisk och Dinophysis spp., som framkalla diarré och kräkningar hos människor som ätit förgiftade musslor.

85 procent mindre koldioxid med avgifter och teknik

19 augusti, 2009 - Chalmers tekniska högskola

Koldioxidutsläppen från Europas elproduktion kan minskas med 85 procent fram till år 2050 till en kostnad som inte överstiger 50 Euro per ton koldioxid. För att lyckas krävs det en kombination av avgifter och ett flertal tekniker. Det menar Chalmers-forskaren Mikael Odenberger.

Gallring kan gynna Sveriges stora ekar

18 augusti, 2009 - Göteborgs universitet

I tio år har forskare från Göteborgs universitet följt utvecklingen i södra Sveriges ekrika blandskogar. Ekprojektet visar att en naturvårdsgallring av skogarna gynnar ekträden och den biologiska mångfalden – men också att naturskötseln inte sällan leder till konflikter mellan myndigheter och skogsägare.

Kemisk biologi söker framtidens läkemedel

17 augusti, 2009 - Göteborgs universitet

Botemedel mot cystisk fibros,”trojanska hästar” som bekämpar HIV-virus, nya läkemedel hämtade från havet. Inom kemisk biologi använder biologer och kemister helt nya angreppssätt för att hitta framtidens läkemedel.
Den 24 augusti samlas några av de främsta forskarna inom fältet för en internationell konferens i Göteborg.