Pressmeddelanden

Miljö

Klimatbeslut kan fattas trots osäker vetenskap

24 september, 2009 - Lunds universitet

Politiker fattar klimatpolitiska beslut trots osäkert vetenskapligt underlag.
Men de vet tillräckligt för att inse att det skulle kunna vara ödesdigert att förhålla sig passiva i frågan. Det menar Åsa Knaggård, statsvetare från Lunds universitet, som i dagarna lägger fram en avhandling om svensk klimatpolitik.

De nio värsta miljöhoten kartlagda

24 september, 2009 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Jorden står inför nio allvarliga hot. Om dessa inte tas på allvar kan det sluta i en miljökatastrof. Det säger en KTH-forskare som tillsammans med en internationell grupp av ledande miljöforskare idag publicerar en artikel i den tunga vetenskapliga tidskriften Nature.

Ny bok om klimatförändringar genom historien

23 september, 2009 - Stockholms universitet

I den nyligen utkomna boken ”Global nedkylning” beskriver Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker vid Stockholms universitet, hur olika klimatförändringar genom tiderna har påverkat historien. Boken berör hur människor har hanterat klimatförändringar som de ställts inför och hur förändringar i klimatet påverkat livsvillkoren på olika håll på jorden under 10 000 år.

”EU måste dela ut färre utsläppsrätter och sluta dela ut dem gratis”

22 september, 2009 - Göteborgs universitet

EU:s utsläppshandel har satt ett pris på något som förut var gratis – rätten att smutsa ner atmosfären. Men priserna är låga, utdelningen sker gratis, och av försiktighet och rädsla för att skada industrin har EU delat ut ett mycket stort antal utsläppsrätter.
– Gratis utdelning skapar fel förväntning hos företag: ”Om vi släpper ut mycket idag får vi många utsläppsrätter imorgon.” Helt på tvärs mot tanken att stimulera utsläppsminskningar, säger forskaren Markus Wråke.

Tillvaroväven – Ny bok från Forskningsrådet Formas

21 september, 2009 - Formas

Formas nya bok Tillvaroväven är kulturgeografen Torsten Hägerstrands intellektuella testamente, en sammanfattning av en lång och nydanande forskargärning. Den visar hur Hägerstrand menar att vi ska binda samman det mänskliga samhället och naturen. Han uppmanar läsaren att ifrågasätta invanda sätt att betrakta tillvaron och att med skärpt uppmärksamhet tänka flerdimensionellt kring ekologiska processer.

Värmestress ett hälsoproblem i framtidens städer – workshop i Göteborg om klimatanpassad stadsplanering

21 september, 2009 - Göteborgs universitet

Medeltemperaturen i Europa väntas öka med 2-6 grader inom 100 år. Detta innebär att värmeböljor, likt den som inträffade i Europa sommaren 2003 kommer att bli allt vanligare. Särskilt stor blir värmestressen i städerna, vilket förväntas få stor påverkan på invånarnas hälsa och välbefinnande.
Den 24-25 september samlas stadsklimatforskare i Göteborg för att diskutera hur en klimatanpassad stadsplanering kan vara lösningen för Europas städer.

Ny oljeväxt fångar kvävet

18 september, 2009 - SLU

Insådd, flerårig fältkrassing i vårstråsäd kan i framtiden ge skörd av fröolja av god teknisk kvalité. Den gör samtidigt tjänst som uppfångare av kväve från åkermarken under vintern. Dennis Eriksson vid SLU menar att detta nya odlingssystem kan lösa två miljöproblem – det fossila oljeberoendet och övergödningen.