Pressmeddelanden

Miljö

>

Så gräver du vetenskapligt i trädgårdslandet

30 april, 2009 - Göteborgs universitet

I England sköts många trädgårdar enligt principen ”no digging garden”. I Sverige är traditionens vana en annan: vi fräser, gräver och vänder vår odlingsjord minst en gång om året. Syftet är att göra jorden mer fertil – men i själva verket kan resultatet bli precis tvärtom.
Det menar Pierre Nestlog, landskapsingenjör vid Göteborgs universitet och expert på odling och trädgårdsskötsel.

>

Världsledande klimatforskare samlas i Lund

29 april, 2009 - Lunds universitet

Hur ser klimatförändringar ut i olika delar av världen och vilka effekter kan vi förvänta oss? Den 4–8 maj samlas forskare från ett 40-tal länder i en vetenskaplig workshop om regionala klimatberäkningar. Mötet hålls vid Lunds universitet.

>

Naturvårdspris till engagerad lärare

29 april, 2009 - SLU

ArtDatabankens naturvårdspris 2009 går till Mats Karström för sitt engagerade arbete med att inventera och identifiera skyddsvärda gammelskogar i Norrbotten genom sin egen metod Steget Före, som också fått ge namn åt en grupp naturvårdare.

>

Många arter i anlagda våtmarker

24 april, 2009 - Lunds universitet

Artrikedomen bland småkryp och växter är lika stor i anlagda våtmarker som i naturliga våtmarksmiljöer. Det visar aktuell forskning som gjorts i samarbete mellan Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. Undersökningen visar även att de anlagda våtmarkerna kan fylla flera olika funktioner samtidigt, så kallade ekosystemtjänster.

>

Djur som liknar varandra kan vara olika arter

22 april, 2009 - Göteborgs universitet

Djur som ser identiska ut kan vara helt olika arter. Det visar forskare vid Göteborgs universitet, som med hjälp av DNA-analyser upptäckt att en av våra vanligaste ringmaskar egentligen är två. Resultatet är ett av många som antyder att jordens artmångfald kan vara betydligt större än vi trott.
–Det kan handla om en stor mängd arter som existerat oupptäckta för att de liknar redan välkända djur, säger professor Christer Erséus vid Zoologiska institutionen.

>

22 nya miljoner till hästforskning

21 april, 2009 - Formas

Forskningsrådet Formas överför sju miljoner kronor till SSH, Stiftelsen Svensk Hästforskning för att finansiera forskning om hästar från och med 2010. Detta beslutade Formas forskningsråd idag. Formas bidrar med sju miljoner kronor och SSH med lika mycket. Dessutom bidrar Norge med sex miljoner norska kronor.

>

Nervsystemet påverkas av kemikalier under nyföddhetsperioden

21 april, 2009 - Uppsala universitet

Kemikaliers påverkan på nervsystemets utveckling under nyföddhetsperioden har undersökts i en avhandling som läggs fram vid Uppsala universitet den 24 april. En viss typ av flamskyddsmedel och impregneringsmedel som används i textilier, datorer och pappersprodukter, visar sig framkalla utvecklingsstörningar på nervsystemet.

>

Oväntat stora utsläpp vid bränder i flamskyddat material

21 april, 2009 - Umeå universitet

Bromerade flamskyddsmedel används för att förhindra att datorer, plaster, textilier och isolering börjar brinna. En ny undersökning av forskare vid kemiska institutionen, Umeå universitet, visar att bränder i flamskyddat material leder till oväntat stora utsläpp av bromerade dioxiner, som är extremt giftiga.

>

Myggskelett i sjöbotten berättar fiskens historia

21 april, 2009 - Göteborgs universitet

Tofsmyggans käkben är mikroskopiskt litet. Men i händerna på forskarna vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, blir myggbenen en tidsmaskin som kartlägger 200 år av försurning och fiskdöd i svenska sjöar.