Pressmeddelanden

Miljö

>

FN:s expertmöte: Hur kan forskare bidra till produktivt och hållbart jordbruk i Afrika?

15 april, 2009 - Göteborgs universitet

För världens fattiga är bättre produktivitet i jordbruket och mindre markförstörelse av livsavgörande betydelse. Mycket stora investeringar i afrikanskt jordbruk genomförs nu av bland annat FN och Världsbanken. Hur forskare kan bidra till att dessa resurser bäst kommer till nytta är huvudfrågan för det expertgruppmöte som FN arrangerar tillsammans med miljöekonomer vid Handelshögskolan i Göteborg med start imorgon. Bland de 27 deltagarna från fem världsdelar finns forskare, jordbruksrådgivare, ministrar och biståndsgivare.

>

FN håller expertmöte på Göteborgs universitet: Hur kan forskare bidra till produktivt och hållbart jordbruk i Afrika?

15 april, 2009 - Göteborgs universitet

För världens fattiga är bättre produktivitet i jordbruket och mindre markförstörelse av livsavgörande betydelse. Mycket stora investeringar i afrikanskt jordbruk genomförs nu av bland annat FN och Världsbanken. Hur forskare kan bidra till att dessa resurser bäst kommer till nytta är huvudfrågan för det expertgruppmöte som FN arrangerar tillsammans med miljöekonomer vid Handelshögskolan i Göteborg med start imorgon. Bland de 27 deltagarna från fem världsdelar finns forskare, jordbruksrådgivare, ministrar och biståndsgivare.

>

Svårt att sanera gamla förorenade jordar

15 april, 2009 - Umeå universitet

Föroreningar som har legat i jorden under en lång tid binds ofta hårt till marken och saneringen av sådana tomter är därför ofta komplicerad. Sofia Jonsson, Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt vilka jordegenskaper som påverkar saneringen av förorenade jordar.

>

Kastad mat större miljöbov än förpackningar

14 april, 2009 - Karlstads universitet

Att en tredjedel av miljöpåverkan kommer från matsektorn är inte helt självklart inom förpackningsbranschen. Helen Williams och Fredrik Wikström, forskare vid Karlstads universitet, vidgade perspektivet hos världens stora varumärkesägare under en internationell förpackningskonferens i Bryssel.

>

Unikt projekt studerar kommunikationen om vattenkraft

14 april, 2009 - Mittuniversitetet

Informationens trovärdighet är en central fråga som påverkar opinionsbildningen. Nya medieformer som bloggar jämnar ut maktförhållanden, men tappar i trovärdighet. Det konstaterar en forskargrupp vid Mittuniversitetet.

>

Bruka skogen med hänsyn till vatten

8 april, 2009 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Skogsbruk nära ytvatten riskerar att försämra vattenkvaliteten, men med god hänsyn är det möjligt att minska påverkan. På webbplatsen Kunskap Direkt finns nu tips på hur du kan minska miljöeffekterna av olika skogsbruksåtgärder

>

Rekordsnabb marin artbildning i Östersjön

8 april, 2009 - Göteborgs universitet

För fyra år sedan upptäckte forskare vid Göteborgs och Stockholms universitet en ny tångart i Östersjön. Nya studier avslöjar att arten kan ha bildats för bara 400 år sedan, vilket gör tångarten världsunik.

>

Var kommer våra fingrar och tår ifrån?

6 april, 2009 - Uppsala universitet

Har du någonsin funderat över var dina fingrar och tår kommer från? Eller varför så olika djur som hästar, ödlor och grodor har ett bäcken som stödjer djurens vikt på land och tillåter dem att springa och hoppa? Detta har studerats i en avhandling i evolutionsbiologi som försvaras vid Uppsala universitet den 9 april 2009.

>

Mer än 50 mårdhundar stoppade

6 april, 2009 - SLU

SLU-forskare har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat och testat metoder till ett varningssystem som ska upptäcka invandrande mårdhundar. Hittills har forskarna med hjälp av jägare och allmänhet kunnat bekräfta och avliva mer än 50 mårdhundar i norra Sverige.

>

Kraftigt ökad produktion av biologisk bärnstenssyra

3 april, 2009 - Luleå tekniska universitet

Biologiskt framställd bärnsstensyra kan ersätta fossilt kol vid tillverkning av morgondagens kemikalier. Forskaren Christian Andersson, Luleå tekniska universitet, visar i sin doktorsavhandling hur produktionen av bärnstensyra från biologisk skogsråvara, biomassa, kan ökas kraftigt.