Pressmeddelanden

Miljö

Bättre prognos för vattenflöden kan sänka elpriset

18 januari, 2010 - Lunds universitet

Stora variationer i vattenflödena och brist på långsiktiga prognoser gör det svårt för vattenkraftbolagen att avgöra hur mycket vatten i dammarna som ska sparas eller släppas ut. Torra och kalla vintrar innebär generellt stort uppvärmningsbehov och även risk för att vattenkraftsmagasinen framåt vårkanten står på låg nivå till följd av vinterns höga elkonsumtion. Om den smälta snön inte är tillräcklig för att fylla på dammarna kan det leda till drastiskt höjda elpriser senare under året.

Onödigt åtgärda välmående skogsbäckar

15 januari, 2010 - SLU

I Balsjöprojektet har SLU-forskare granskat den svenska bedömningsmetodiken inom EU:s ramdirektiv för vatten. Ingen av de typiskt, norrländska skogsbäckarna i området hade enligt denna metodik ”god ekologisk status”.

SLU och Skogforsk mäter kvicksilver i norr

15 januari, 2010 - SLU

Balsjöprojektet är den första studien i norra Sverige om effekter av slutavverkning på ytvattenkvaliteten. Ett oväntat resultat är att läckaget av kvicksilver inte ökade så mycket efter avverkning.

Svenskar för skyddsjakt – men bara på vissa arter

15 januari, 2010 - Göteborgs universitet

Svenskarna accepterar skyddsjakt som ett sätt att rädda hotade arter.
Men bara så länge det är kråkor, måsar och minkar som skjuts, och inte räv eller rovfågel.
Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet där man frågat svenskar om attityderna till skyddsjakt.

2,8 miljoner till ny metod att upptäcka miljögifter

12 januari, 2010 - Örebro universitet

Forskare vid Örebro universitet har fått 2,8 miljoner av statliga KK-stiftelsen för att utveckla ett nytt analysverktyg för miljöövervakning. Testet, som utformas i samarbete med tre företag inom miljöområdet, ska göra det enklare att utvärdera effekterna av ämnen i naturen som kan vara farliga för människor och djur.

Smarta fönster kan minska energibehov

7 januari, 2010 - Uppsala universitet

Det finns stor potential att spara energi med smarta fönster. Ett väl fungerande kontrollsystem är avgörande för hur mycket energi som kan sparas. Det visar Andreas Jonsson i sin avhandling som han försvarar fredagen den 8 januari vid Uppsala universitet.

Ny bok studerar gränsöverskridande miljöproblem

4 januari, 2010 - Örebro universitet

De flesta av vår tids stora miljöproblem kräver samarbeten som korsar gränser – inte bara nationella sådana utan också traditionella gränsdragningar mellan offentligt och privat, liksom mellan experter, politiker och medborgare. I boken Transboundary Risk Governance, undersöker de tre sociologerna Rolf Lidskog, Ylva Uggla och Linda Soneryd samhällets hantering av fyra aktuella miljöproblem genom att studera vilka strategier som används och vilken roll olika aktörer har.

4 miljoner för att utveckla bättre metoder att rena jord

30 december, 2009 - Örebro universitet

En forskargrupp vid Örebro universitet har upptäckt att sanerad mark fortfarande kan innehålla farliga miljögifter. Därför har de nu fått fyra miljoner kronor av statliga KK-stiftelsen för att utveckla bättre metoder att analysera och sanera förorenad jord. Projektet genomförs i samarbete med tre saneringsföretag.

Skeppsmaskens spridning hotar arkeologiska fynd

22 december, 2009 - Göteborgs universitet

Skeppsmasken håller på att spridas till Östersjön, där den hotar ett stort marint kulturarv. Forskare vid Göteborgs universitet misstänker att klimatförändringen gynnar den fruktade masken, och deltar nu i ett EU-projekt för att kartlägga vilka arkeologiska fynd som hotas.

Makten över skogen

21 december, 2009 - Institutet för Framtidsstudier

Forskningsrapport från Institutet för Framtidsstudier:
Skogens kontroverser – en studie om plats och politik i norra Sverige

Konflikterna kring skogen kan förväntas öka i takt med att konkurrensen om naturresurserna ökar. Institutet för Framtidsstudier publicerar nu en studie om politiken kring skogens användning i norra Sverige.