Pressmeddelanden

Miljö

>

Vätgas skyddar kärnbränsle vid slutförvar

20 april, 2009 - Chalmers tekniska högskola

När vårt använda kärnbränsle ska slutförvaras kommer det att skyddas av tre olika barriärer. Även om alla tre barriärerna blir skadade kommer inte kärnbränslet att lösa sig i grundvattnet, enligt en ny doktorsavhandling från Chalmers.

>

Forskningsprojekt skapar unikt miljövänlig båttvätt

20 april, 2009 - Göteborgs universitet

I Sannäsfjorden i Bohuslän har giftiga bottenfärger från tusentals fritidsbåtar orsakat allvarliga miljöproblem. Nu har forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med kommuner, företag och länsstyrelsen tagit fram världens kanske modernaste båttvätt, som sätter en svensk standard för miljövänlig båthantering.

>

Sanerad mark kan fortfarande innehålla farliga miljögifter

16 april, 2009 - Örebro universitet

Sanering av förorenad mark har hög prioritet i samhället. Men nu visar en studie vid Örebro universitet att jorden efter saneringen fortfarande innehåller ämnen som kan vara giftiga för både människor och andra levande organismer. Forskarna har använt en ny mätmetod som fångar upp fler ämnen än de traditionella analyser som används i dag. Resultaten redovisas i en rapport som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

>

FN:s expertmöte: Hur kan forskare bidra till produktivt och hållbart jordbruk i Afrika?

15 april, 2009 - Göteborgs universitet

För världens fattiga är bättre produktivitet i jordbruket och mindre markförstörelse av livsavgörande betydelse. Mycket stora investeringar i afrikanskt jordbruk genomförs nu av bland annat FN och Världsbanken. Hur forskare kan bidra till att dessa resurser bäst kommer till nytta är huvudfrågan för det expertgruppmöte som FN arrangerar tillsammans med miljöekonomer vid Handelshögskolan i Göteborg med start imorgon. Bland de 27 deltagarna från fem världsdelar finns forskare, jordbruksrådgivare, ministrar och biståndsgivare.

>

FN håller expertmöte på Göteborgs universitet: Hur kan forskare bidra till produktivt och hållbart jordbruk i Afrika?

15 april, 2009 - Göteborgs universitet

För världens fattiga är bättre produktivitet i jordbruket och mindre markförstörelse av livsavgörande betydelse. Mycket stora investeringar i afrikanskt jordbruk genomförs nu av bland annat FN och Världsbanken. Hur forskare kan bidra till att dessa resurser bäst kommer till nytta är huvudfrågan för det expertgruppmöte som FN arrangerar tillsammans med miljöekonomer vid Handelshögskolan i Göteborg med start imorgon. Bland de 27 deltagarna från fem världsdelar finns forskare, jordbruksrådgivare, ministrar och biståndsgivare.

>

Svårt att sanera gamla förorenade jordar

15 april, 2009 - Umeå universitet

Föroreningar som har legat i jorden under en lång tid binds ofta hårt till marken och saneringen av sådana tomter är därför ofta komplicerad. Sofia Jonsson, Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt vilka jordegenskaper som påverkar saneringen av förorenade jordar.

>

Kastad mat större miljöbov än förpackningar

14 april, 2009 - Karlstads universitet

Att en tredjedel av miljöpåverkan kommer från matsektorn är inte helt självklart inom förpackningsbranschen. Helen Williams och Fredrik Wikström, forskare vid Karlstads universitet, vidgade perspektivet hos världens stora varumärkesägare under en internationell förpackningskonferens i Bryssel.

>

Unikt projekt studerar kommunikationen om vattenkraft

14 april, 2009 - Mittuniversitetet

Informationens trovärdighet är en central fråga som påverkar opinionsbildningen. Nya medieformer som bloggar jämnar ut maktförhållanden, men tappar i trovärdighet. Det konstaterar en forskargrupp vid Mittuniversitetet.