Pressmeddelanden

Miljö

>

Landskapsvård, en ny nisch för bonden

15 december, 2008 - SLU

Många lantbrukare får ersättning för att bevara biologiska och historiska värden i jordbrukslandskapet. Detta ”nya uppdrag” är många gånger lönsamt, men skötsel av små betesmarker förutsätter eget naturvårdsintresse och en hel del gratisarbete. Det visar Eva-Lotta Päiviö i en avhandling från SLU.

>

Öppning under EU-ordförandeskap beredde väg för flygets utsläppshandel

15 december, 2008 - Uppsala universitet

Expansionsplaner för flygtrafiken i Storbritannien blev den startpunkt som ledde fram till ett politiskt genombrott för att begränsa flygets klimatpåverkan i hela EU. Det visar Katarina Buhr i sin doktorsavhandling där hon har studerat framväxten av beslutet att inkludera flygbranschen i utsläppshandeln. Disputationen äger rum den 19 december vid Uppsala universitet.

>

Vindkraftsutbyggnad med juridiska förhinder

12 december, 2008 - Luleå tekniska universitet

Riksdagens och regeringens miljö- och klimatpolitiska beslut och målsättningar är vittgående och bitvis radikala, inte minst när det gäller utbyggnaden av svensk vindkraft. Men hur väl rimmar målen och besluten med svensk lagstiftning? I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet diskuterar Maria Pettersson bland annat behovet att avskaffa det generella tillståndskravet för större vindkraftsparker och att bryta igenom det kommunala planmonopolet.

>

Pumpar prövas för att syresätta Östersjön

12 december, 2008 - Göteborgs universitet

Kan storskaliga pumpar blåsa in syre och liv i Östersjöns döda havsbottnar? Det ska en pilotstudie ledd från Göteborgs universitet prova, med hjälp av 20 miljoner kronor från Naturvårdsverket och Formas.

>

Databas samlar forskning om Östersjöns klimat

11 december, 2008 - Göteborgs universitet

Klimatförändringarna i Östersjöregionen övervakas av ett stort antal forskare. Nu ska forskningsresultaten samlas i en stor databas, som ger nya möjligheter att förstå historiska variationer, förutspå framtida förändringar och kartlägga hur mycket människan påverkar klimatet.

>

Industriellt byggande i trä öppnar för förändring

10 december, 2008 - Luleå tekniska universitet

Som en följd av funktionsbaserade byggregler i Sverige i mitten av 1990-talet öppnades möjligheten att använda trä som stommaterial även i högre byggnader. I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet pekar Tomas Nord på det faktum att det för ett ökat industriellt byggande också behövs externa förändringar som skakar om befintliga strukturer och normer.

>

Koldioxidavgift räddar inte regnskogen

5 december, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Att inkludera koldioxidutsläppen från tropisk skogsavverkning i ett klimatavtal räcker inte för att rädda världens återstående regnskogar från expanderande palmoljeplantager. Det visar ny forskning från Chalmers.

>

Hybridfordonets miljöpåverkan avgörs av laddningstillfället

5 december, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Plug-in hybridfordon skulle kunna underlätta storskalig utbyggnad av vindkraft och ge betydande miljövinster. Detta förutsatt att laddningstillfället anpassas efter elproduktionssystemet. Det visar ny forskning från Chalmers.

>

Nytt forskningsprojekt följer den amerikanska kammaneten

5 december, 2008 - Göteborgs universitet

Den amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi har sedan den upptäcktes i svenska vatten 2006 ökat markant. Nu startar ett internationellt forskningsprojekt, koordinerat från Göteborgs universitet, för att övervaka kammanetens påverkan på det marina ekosystemet.

>

Modern ren följs på dator

4 december, 2008 - Formas

Nästan hälften av Sveriges yta används till renbete. Detta orsakar ofta konflikter mellan renägare och de markägare som måste upplåta sin mark för renbete. Med hjälp av ny teknik, som satelliter, GPS-halsband på renarna och datorer hos renskötarna, har renbruksplaner tagits fram i samråd mellan inblandade parter.