Pressmeddelanden

Miljö

>

CSR-standard är ingen garanti för gott ansvarsarbete

19 september, 2008 - Lunds universitet

Varför anses vissa företag vara socialt ansvarsfulla och andra inte? Många företag använder CSR (Corporate Social Responsibility) i sin marknadsföring, och vill därför också ha ett enkelt, företagsvänligt sätt att använda begreppet. Men ekonomiforskaren Annette Cerne, Lunds universitet, menar att den förenklingen är förenad med risker – liksom att alltid låta konsumenterna bedöma vad som är ansvarsfullt.

>

Biologi som vetenskap eller ideologi?

19 september, 2008 - Göteborgs universitet

Vad är vetenskap och vad är ”ovetenskap” inom biologin?
Med fokus på bland annat rasbiologi, djurens sexliv och människans tre kön ger Zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet kursen Biologi för filosofer.

>

Läkemedel i miljön kan orsaka sänkt fertilitet och könsbyte hos grodor

18 september, 2008 - Uppsala universitet

Grodor är känsligare för hormonstörande miljögifter än vad man hittills trott. Hanliga yngel som får simma i vatten med relevanta nivåer av ett sådant ämne får sänkt fertilitet eller omvandlas till honor visar en avhandling av ekotoxikologen Irina Gyllenhammar vid Uppsala universitet. Disputationen äger rum den 26 september.

>

Minskat dioxinutsläpp vid sopförbränning

17 september, 2008 - Umeå universitet

När vi förbränner sopor bildas dioxiner. Johanna Aurell visar i sin avhandling att det går att minska dioxinutsläppet med upp till 60 procent om man vid förbränningen tillsätter svavel eller om man förlänger förbränningstiden vid höga temperaturer i avsvalningszonen.

>

Ensamma fiskmammor har större hjärna

17 september, 2008 - Uppsala universitet

Beteendet kan vara viktigt för hjärnans evolution. I en unik studie av Tanganyikasjöns ciklidarter visar Uppsalaforskare att komplicerat vårdbeteende varierar med hjärnstorleken hos honorna. Den enda tidigare studie som visat liknade mönster gällde rovdjur. Resultaten publiceras i dagens nätupplaga av tidskriften Proceedings of the Royal Society of London Series B.

>

Fröken Algs skapare får stipendium

16 september, 2008 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Årets natur- och kulturstipendium går i år till professor Edna Granéli vid Högskolan i Kalmar. Det är Stiftelsen Norra Ölands Kulturcentrum som delar ut priset och Edna Granéli får det för att hon ökat fokus på Östersjön via den uppskattade telefontjänsten ”Fröken Alg”.

>

Ny pocketbok från Formas: KliMATfrågan på bordet!

15 september, 2008 - Formas

Om femtio år är vi femtio procent fler som behöver mat för dagen. Hur kan mat till nio miljarder produceras när klimatet förändras? Och hur påverkar matproduktionen klimatet? Kan vi äta klimatvänligt? Snart kan vi producera kött utan djur, vill vi det? Hur mycket betyder transporter och all mat vi kastar? När klimatet förändras får vi nya grödor, men också nya ogräs, nya skadegörare och risk för sjukare djur. Hur mycket måste vi anpassa produktionen av både djur och växter? Är ekologisk odling bra för klimatet?

>

Den grunda sjöns hemligheter är kartlagda

11 september, 2008 - Lunds universitet

Trots att människan gått omkring på månen och kört bilar på Mars, så vet vi faktiskt väldigt lite om vad som händer under ytan på en helt vanlig grund sjö. Tack vare Charlotta Borell Lövstedt som i morgon, fredag den 12 september, disputerar i teknisk vattenresurslära på LTH, så vet vi nu mycket mer.

>

Ny bok ger samhällsvetenskapligt perspektiv på hållbart fiske

8 september, 2008 - Uppsala universitet

Livet i våra världshav hotas, många arter är rödlistade och kräver en politik som snabbt kan leda till hållbart fiske. I en ny bok ger forskaren Gloria Gallardo ett sociologiskt och ekonomiskt perspektiv på en fråga som hittills framför allt handlat om biologi.

>

Universiteten i Uppsala vill starta centrum för energiforskning

5 september, 2008 - SLU

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet vill starta ett gemensamt centrum i Uppsala för energiforskning och jämförande energistudier. Därför vänder sig universitetens rektorer till regeringen med en begäran om långsiktigt stöd om 95 miljoner kronor per år.