Pressmeddelanden

Miljö

Gemensam trädgård i kvarteret

7 september, 2009 - SLU

I stadsdelsträdgården bestämmer brukarna gemensamt hur trädgården ska se ut samt hur den ska användas, skötas och utvecklas. I sin doktorsavhandling vid SLU beskriver Marie Larsson hur den nya företeelsen stadsdelsträdgård kan fungera som en grogrund för ekologiskt tänkande, kreativitet och social samvaro i stadsmiljön.

Vägkanter räddningsflotte för hotade arter

3 september, 2009 - SLU

Vägkanter, banvallar och kraftledningsgator har blivit en tillflyktsort för hotade arter från det gamla jordbrukslandskapet. En studie gjord av Centrum för biologisk mångfald visar att betydelsen av dessa människoskapade biotoper är mycket större än vad som tidigare varit känt.

Insjöar och vattendrag behöver uppmärksammas i klimatstudier

2 september, 2009 - Uppsala universitet

Insjöar och vattendrag utgör cirka en procent av jordens yta, men deras betydelse för kolets omsättning mellan land, hav och atmosfär, och därmed för klimatet, är betydande. I en artikel som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience idag hävdar Uppsalaforskare tillsammans med internationella kolleger att större hänsyn måste tas till inlandsvattnens processer.

Luftföroreningar minskar regnen i Kina

27 augusti, 2009 - Göteborgs universitet

Luftföroreningarna i östra Kina har på de senaste 50 åren lett till att antalet lätta regnfall minskat med nästan en fjärdedel. Det visar ny internationell forskning som utförts med stöd från Göteborgs universitet. Följden riskerar att bli ökad torka, minskade skördar och sämre folkhälsa.

Pressvisning av Mannautställningen på Etnografiska museet 31/8 — Hur många insekter krävs för att göra en hamburgare?

26 augusti, 2009 - Stockholms universitet

Manna – en annorlunda utställning om mat är en utställning för alla sinnen om sambanden mellan mat och miljö och vårt underskattade beroende av naturen. Efter att under våren visats i både Washington DC och Härnösand ställs nu Mannautställningen ut på Etnografiska museet i Stockholm under september och oktober. Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet är en av initiativtagarna till utställningen.

Risker med genmodifierad fisk

25 augusti, 2009 - Göteborgs universitet

Genmodifierad, snabbväxande fisk kan revolutionera kommersiell fiskodling och avlasta överutnyttjade fiskbestånd. Men vad händer i naturen om de genmodifierade fiskarna rymmer? Forskare vid Göteborgs universitet har på uppdrag av EU studerat transgena fiskar och manar till försiktighet:
–Genmodifierad fisk bör tillsvidare odlas i slutna system på land, säger Fredrik Sundström vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Nyupptäckta djuphavsarter fäller självlysande bomber

24 augusti, 2009 - Göteborgs universitet

Under flera expeditioner har forskare från Göteborgs universitet undersökt Stilla havets djuphavsområden med hjälp av fjärrstyrda farkoster. I djupet påträffades sju tidigare okända arter – varav fem utrustade med självlysande bomber. Nu uppmärksammas det sensationella fyndet i tidskriften Science.

Nu vet vi vad skogsbilarna drar – Viktig grund för fortsatt arbete med att sänka dieselförbrukningen

20 augusti, 2009 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Att få ner dieselförbrukningen är det viktigaste en skogsåkare kan göra för att minska klimatpåverkan. En bra bas i det arbetet är att ta reda på vad dagens virkesfordon drar. I två veckor har över 400 åkare registrerat förbrukningen. Skogforsk har sammanställt resultatet och utifrån det tagit fram två funktioner som beräknar förbrukningen per ton och per mil.