Pressmeddelanden

Miljö

>

Trygg brukarrättighet viktigare än ägande för Kinas skogsbönder

12 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Vad vill fattiga skogsbrukande bönder få ut av Kinas pågående skogsbruksreform?
Ja, det är inte privat ägande av marken som får dem att investera. Trygga brukarrättigheter är istället det som kinesiska bönder värderar högst, och det som lockar dem till investeringar som kan höja deras levnadsstandard och bidra till hållbart skogsbruk. Det visar Ping Qin i sin doktorsavhandling i nationalekonomi.

>

”Fel” kammanet i Östersjön?

12 februari, 2009 - Stockholms universitet

Den invasiva kammaneten som har vänt upp och ner på marina ekosystem i bland annat Svarta havet har tidigare befarats kommit till Östersjön. Forskare vid Stockholms universitet har under hösten undersökt spridningen av kammaneten och funnit att proverna innehöll en helt annan art som aldrig förr hittats i Östersjöns vatten.

>

Jästsvampar mer genetiskt olika än människa och schimpans

12 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Det kan vara en större genetisk skillnad mellan olika jästsvampar än det är mellan människa och schimpans. Det är ett av resultaten i en studie från Göteborgs universitet, som idag publiceras i tidskriften Nature. Studien öppnar för en ny era inom evolutionär genforskning: kartläggning av enskilda individers DNA.

>

Årets Celsius- och Linnéföreläsningar om artificiell intelligens och ekosystem

10 februari, 2009 - Uppsala universitet

Torsdagen den 12 februari är det dags för 2009 års Celsius- Linnéföreläsning vid Uppsala universitet. Inbjudna talare är James H. Brown, professor i ekologi och Douglas Hofstadter, professor i kognitionsvetenskap och datavetenskap, båda framstående forskare inom sina respektive ämnesområden.

>

Marinekolog får stipendium för evolutionsstudier

10 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Professor Kerstin Johannesson vid Göteborgs universitet är en av Sveriges ledande marina forskare. Nu får hon Börssällskapet i Göteborgs stipendium om 650 000 kronor för fortsatta insatser inom marin evolution.

>

Nya forskningsrön kan leda till restriktioner för båtbottenfärg

9 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Gift i båtbottenfärger har påverkat algers gener och proteiner så mycket att de blivit toleranta. Forskning vid Göteborgs universitet visar dessutom att kemikalierna i båtbottenfärger kanske inte bara påverkar hamnar och marinor, utan även större marina områden. Följden kan bli nya restriktioner för giftiga bottenfärger.

>

Marinbiolog blir chef för Havsmiljöinstitutet

3 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Åke Hagström, professor i marinbiologi, har utsetts till chef för det nationella Havsmiljöinstitutet som koordineras från Göteborgs universitet.
–Jag ser fram mot att få bygga upp en verksamhet byggd på nationell och internationell samverkan, säger Åke Hagström.

>

Vägtrafikbuller i boendemiljön kan öka risken för hjärtinfarkt

2 februari, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-02-02] Personer boende i en miljö med höga nivåer av vägtrafikbuller kan ha en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med personer i miljöer med lägre exponering. Det visar en studie från Karolinska Institutet som genomförts i Stockholmsområdet.

>

Forskningsprojekt ska stärka europeisk fiskodling

2 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Europas fiskodlingar ska bli globalt konkurrenskraftiga och odla den etiskt och kvalitetsmässigt bästa fisken. Det är målet med forskningsprojektet Lifecycle som leds från Göteborgs universitet. Totalt satsas 130 miljoner kronor i projektet, varav 64 miljoner från EU.

>

Havens försurning i fokus inför FN:s klimatkonferens

30 januari, 2009 - Göteborgs universitet

Om inte utsläppen av koldioxid minskar kan ishaven inom 40 år vara så försurade att dess koraller riskerar att lösas upp och att ishavsarter med skal utrotas.
I dag undertecknar 155 forskare från 26 länder en gemensam deklaration för att få världens regeringar att agera. Sverige representeras av forskare från Göteborgs universitet.