Pressmeddelanden

Miljö

>

Bruka skogen med hänsyn till vatten

8 april, 2009 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Skogsbruk nära ytvatten riskerar att försämra vattenkvaliteten, men med god hänsyn är det möjligt att minska påverkan. På webbplatsen Kunskap Direkt finns nu tips på hur du kan minska miljöeffekterna av olika skogsbruksåtgärder

>

Rekordsnabb marin artbildning i Östersjön

8 april, 2009 - Göteborgs universitet

För fyra år sedan upptäckte forskare vid Göteborgs och Stockholms universitet en ny tångart i Östersjön. Nya studier avslöjar att arten kan ha bildats för bara 400 år sedan, vilket gör tångarten världsunik.

>

Var kommer våra fingrar och tår ifrån?

6 april, 2009 - Uppsala universitet

Har du någonsin funderat över var dina fingrar och tår kommer från? Eller varför så olika djur som hästar, ödlor och grodor har ett bäcken som stödjer djurens vikt på land och tillåter dem att springa och hoppa? Detta har studerats i en avhandling i evolutionsbiologi som försvaras vid Uppsala universitet den 9 april 2009.

>

Mer än 50 mårdhundar stoppade

6 april, 2009 - SLU

SLU-forskare har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat och testat metoder till ett varningssystem som ska upptäcka invandrande mårdhundar. Hittills har forskarna med hjälp av jägare och allmänhet kunnat bekräfta och avliva mer än 50 mårdhundar i norra Sverige.

>

Kraftigt ökad produktion av biologisk bärnstenssyra

3 april, 2009 - Luleå tekniska universitet

Biologiskt framställd bärnsstensyra kan ersätta fossilt kol vid tillverkning av morgondagens kemikalier. Forskaren Christian Andersson, Luleå tekniska universitet, visar i sin doktorsavhandling hur produktionen av bärnstensyra från biologisk skogsråvara, biomassa, kan ökas kraftigt.

>

Europeiska kulturlandskap – Hur människan format Europas natur

2 april, 2009 - Formas

Europas natur är ett resultat av människans inverkan under flera tusentals år. Jordbruk, boskapsskötsel och skogsbruk har förändrat flora och fauna. Men även historiska händelser som krig, revolutioner och sjukdomar har påverkat naturen. Landskapet har odlats upp och växt igen om vartannat och detta är en viktig förklaring till de mönster i den biologiska mångfalden som finns i Europa idag. Formas nya bok visar hur olika skeenden i historien, biologin och landskapet har påverkat varandra.

>

Bakterier hjälper våtmarker med miljöarbete

1 april, 2009 - Lunds universitet

En omfattande forskningsundersökning har gjorts av 32 anlagda våtmarker i nordvästra Skåne och Halland. Resultaten visar att det finns gott om värdefulla bakterier i samtliga våtmarker. Dessa naturliga bakterier gör en insats i reningsarbetet i jordbrukslandskapet.

>

JTI och SLU utvidgar samarbete

31 mars, 2009 - SLU

SLU och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, satsar tillsammans på internationellt slagkraftiga projekt. Mjölk och biogas är några områden som prioriteras.

>

SLU konkurrerar om strategiska forskningsmedel

27 mars, 2009 - SLU

SLU har lämnat in totalt sju ansökningar, varav fyra som huvudsökande och tre som medsökande till regeringens stora satsning på strategiska forskningsområden, som aviserades hösten 2008. Totalt inkom 112 ansökningar som Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Energimyndigheten ska låta internationella experter granska.

>

Designstudenter vid Umeå universitet är med och löser global vattenkris

27 mars, 2009 - Umeå universitet

Sju bidrag, varav två från Designhögskolan vid Umeå universitet, har gått vidare till final i en prestigefylld tävling som handlar om att på ett kreativt sätt utforma lösningar för en global vattenkris. Finalisterna får presentera sina bidrag på FN:s klimatkonferens.