Pressmeddelanden

Miljö

Invigning av Centrum för miljö och naturresursekonomi

30 november, 2009 - Umeå universitet

Den 1 december invigs Centre for Environmental and Resource Economics, CERE vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Centrumet blir ett av de starkaste inom området i Europa.

Attityderna till rovdjuren i Sverige har ändrats

27 november, 2009 - SLU

Björnens popularitet har minskat under de senaste fem åren och närmar sig samma nivåer som för vargen. Det visar den undersökning som forskare från Institutionen för Vilt, fisk och miljö vid SLU har gjort. Undersökningen, som skickats ut till drygt 15000 personer i Sverige, har finansierats av medel från SLU (FOMA vilt), Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Stockholm.

Tvärvetenskapligt fiskeprojekt får 18 miljoner kronor

27 november, 2009 - Lunds universitet

Ekologiforskarna Anders Persson och Anders Nilsson vid Lunds universitet får närmare 18 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt projekt om torskfisket i Öresund. Målet är att ta fram ett bra exempel på hållbart resursutnyttjande inom fiskenäringen.

Effektiv marksaneringen kräver god kunskap om jorden

25 november, 2009 - Örebro universitet

Förorenad mark är ett växande problem för samhället och i dag finns det över 80 000 förorenade områden i landet. Ofta finns det flera giftiga ämnen på samma plats. Forskarna Zandra Arwidsson och Kristin Elgh-Dalgren vid Örebro universitet har förbättrat metoderna att sanera jord både från organiska föroreningar och giftiga metaller. Forskningen har skett i nära samarbete med miljöföretaget Sakab i Kumla, som bland annat arbetar med just marksanering.

Svensk växthusodling läcker bekämpningsmedel

24 november, 2009 - SLU

Växthus har ofta ansetts vara slutna miljöer. Men SLU har i miljöövervakningen hittat rester av bekämpningsmedel i vattendrag i närheten av växthusodlingar.

385 miljoner kronor till forskning om hållbar utveckling

23 november, 2009 - Formas

Formas delar ut 385 miljoner kronor till nya projekt och anställningar de kommande fyra åren. Hur påverkas ekosystemet och vattenståndet i Östersjön när/om det globala medelvattenståndet höjs kraftigare än tidigare beräknat? Vilka svårigheter och möjligheter möter statliga miljöinstitutioner och -myndigheter när de ska skapa delaktighet i miljöarbetet? Vilka dofter attraheras myggor av och hur kan kemiska substanser förhindra att myggorna känner dessa? Fisk innehåller viktiga näringsämnen som förebygger hjärt- och -kärlsjukdomar men fisken kan också innehålla miljögifter som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Vilken är risken respektive nyttan av att äta fisk i relation till risken för hjärtinfarkt? Om detta handlar några av de 132 projekt som beviljades forskningsbidrag idag.

300 miljoner kronor till 17 strategiska forskarmiljöer

23 november, 2009 - Formas

Genmodifiering av växter för att utvinna olja som ersättning till fossil olja. Utveckling av förfinade modeller som bättre förutspår klimatpåverkan på vattenflöden, översvämningar och transporter av gifter och näringsämnen via vattnet. Smartare sätt att förutsäga åtgärder som minskar näringsbelastningen och algblomningen i Östersjön men som inte förändrar havets ekosystem. Hur kustområden påverkas av erosion och översvämningar vid ett förändrat klimat och vilka konsekvenser detta får för planering och förvaltning av kustområdena. Detta är några av de ämnen som ska studeras av de sjutton forskarmiljöer som får dela på 300 extra miljoner som Formas fick i propositionen ”Ett lyft för svensk forskning och innovation”. Det beslutade Formas forskarråd på sitt möte idag.

Från homosexuella fåglar till rasgenetik i ny biologibok

20 november, 2009 - Göteborgs universitet

Tisdag 24 november är det 150 år sedan Darwin gav ut sin banbrytande bok Origin of Species. Den vetenskapliga biologin har sedan dess utvecklats rasande snabbt, och expanderar ständigt in på nya områden.
I en ny lärobok presenterar sju forskare vid Göteborgs universitet den moderna biologin – från evolutionen och fåglars homosexualitet, till rasgenetik och den kvinnliga orgasmen.