Pressmeddelanden

Miljö

Ökad kunskap om granembryon kan hjälpa skogsnäringen

12 april, 2010 - Linnéuniversitetet

Hur barrträdens embryon ser ut är väl dokumenterat, medan vilka faktorer som styr deras anläggning och utveckling är mer okänt. Joakim Palovaara har i sin forskning tittat närmare på formbildningen av embryon hos gran.

Får vanligaste bytet för rovdjur

12 april, 2010 - SLU

Viltskadecenter vid SLU för statistik och gör prognoser för utvecklingen av rovdjursskador på tamdjur, förutom renar.

Debattscen 2010 – Stockholm.Universitetets forskare möter politiker i Gallerian för debatt: Vad är den klimatsmarta staden?

12 april, 2010 - Stockholms universitet

Onsdagen den 14 april möts forskare från Stockholms universitet och riksdagspolitiker för en debatt om de stora utmaningarna för en hållbar stadsutveckling. Under debatten, på en liten scen mitt i Gallerian på Hamngatan, kommer också publik och passerande lunchgäster att få möjlighet att ställa frågor till forskarna och politikerna.

Mer kunskap i debatten

9 april, 2010 - Vetenskapsrådet

Några av Sveriges främsta forskare möter under april politiker och publik i Stockholm, Göteborg, Växjö och Umeå för att diskutera olika aspekter av hållbar utveckling i ”Debattscener 2010”.

Brasiliansk storsatsning på bioetanol ger svenska forskare en nyckelroll

7 april, 2010 - Lunds universitet

Nu ska även blasten och andra restprodukter från sockerröret tas om hand om och bli etanol, eller bioetanol, är det tänkt. Nyligen bildade Brasilien ett nationellt forskningscentrum, CTBE, för forskning inom bioetanol. För att klara satsningen har man knutit till sig världsledande forskare vid Imperial College i England, National Renewable Energy Laboratory (NREL) i USA och Lunds universitet. I samband med att centret invigdes av Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva, skrevs ett samarbetsavtal med Institutionen för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet.

Nya fynd om kolnanorör ger hopp för medicinsk användning

5 april, 2010 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2010-04-05] Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med amerikanska forskare för första gången visat att kolnanorör kan brytas ner av ett enzym – myeloperoxidas (MPO) – som finns i vita blodkroppar. Fynden presenteras i Nature Nanotechnology och går på tvärs med vad man tidigare trott, nämligen att kolnanorör inte bryts ner i kroppen eller i naturen. Forskarna hoppas att den nya kunskapen att MPO omvandlar kolnanorör till vatten och koldioxid ska få betydelse för bland annat framtida användning i medicinska sammanhang.

SLU-forskare märker fransk varg från helikopter

1 april, 2010 - SLU

I de franska alperna har vargforskare från Grimsö viltforskningsstation vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) bedövat och GPS-märkt varg från helikopter. Det är den första vargen som märkts med denna metod utanför Norden. Detta kommer att ge ökade insikter i vargarnas roll i ekosystemet.

Nytt övervakningsprojekt spanar in dagfjärilar

31 mars, 2010 - Lunds universitet

I vår startar ett riksomfattande projekt om dagfjärilar. Allmänheten bjuds in att hjälpa till. En Lundaforskare har fått Naturvårdsverkets uppdrag att ansvara för den nya satsningen på en fortlöpande fjärilsövervakning i Sverige.

Infångad koldioxid en möjlighet för regionen runt Skagerack

29 mars, 2010 - Chalmers tekniska högskola

Stora industrikluster i området runt Skagerack släpper tillsammans ut 13 miljoner ton koldioxid per år. Av dessa skulle så mycket som 10 miljoner ton kunna tas om hand genom koldioxidavskiljning. Forskare från Sverige, Norge och Danmark ska nu undersöka lagringsmöjligheter i regionen, tekniska lösningar och infrastruktur i ett EU-finansierat projekt.

Pedalkraft ger ljus till Earth Hour Show

25 mars, 2010 - Chalmers tekniska högskola

Den 27 mars klockan 20.30 genomförs världens största klimatmanifestation – Earth Hour 2010. På Kungsträdgårdens scen i Stockholm trampar åtta elitcyklister, indelade i två lag, fram scenbelysningen till Earth Hour Show, konserten som förra året lockade 5000 personer. Bakom idén att med pedalkraft genera ström till konserten står studenter från programmet Teknisk design på Chalmers.