Pressmeddelanden

Miljö

>

Dålig vana i vägen för miljövänligt resande

30 september, 2008 - Umeå universitet

Att ta bilen överallt är inte nyttigt, varken för människors hälsa eller för miljön. För att minska bilanvändningen är det viktigt att både bryta den dåliga vanan och att känna ett personligt ansvar för hur vi färdas, menar Umeåforskaren Louise Eriksson.

>

Forskning på framväxt – Cirka 30 miljoner till forskarskolor från Formas

29 september, 2008 - Formas

Formas delar ut 29,5 miljoner kronor till fem specialiserade forskarskolor – inom Biomimetisk fiberteknik, Trädgårdsvetenskap, Hållbarhetsvetenskap, Tvärvetenskaplig avfallsforskning samt inom Skogens skötsel och hållbara nyttjande. Det beslutade Formas forskarråd idag den 29 september.

>

Ny avhandling från Stockholms universitet: Makt och sociala nätverk avgör spelet kring Stockholms grönområden

25 september, 2008 - Stockholms universitet

Urbaniseringen i världen slår alla rekord samtidigt som klimatförändringen och annan miljöpåverkan ökar många städers sårbarhet. Forskning visar att grönområden, träd och våtmarker spelar en allt större roll då de på olika sätt bidrar till en god urban livsmiljö. I sin tvärvetenskapliga doktorsavhandling med studier från Nationalstadsparken och Stockholms grönområden diskuterar Henrik Ernstson strategier för att bevara urbana ekosystem, och hur makt och socialt inflytande påverkar vilka i samhället som får åtnjuta dess frukter. Imorgon fredag läggs avhandlingen fram vid institutionen för systemekologi, Stockholms universitet.

>

Den ökade spridningen av ekar är på både gott och ont

22 september, 2008 - Uppsala universitet

Ek är ett ekonomiskt mycket viktigt träslag i Europa. Människan påverkar på olika sätt hur ekar förökar sig och hur egenskaper vandrar mellan olika arter av ek. Spridningen och genblandningen kan påverka både träets kvalitet och trädens anpassning till det lokala klimatet. Johan Fogelqvist har i sin avhandling, som han lägger fram den 26 september, studerat hur den genetiska variationen hos ekar och andra växter varierar med hur växterna sprider sig.

>

Vetenskapsluncher om polarområdet under hösten

22 september, 2008 - Umeå universitet

Hur mycket är Norrlands resurser egentligen värda? Vad är norrsken? Vilka arkeologiska fynd döljer sig i Västerbottensfjällen? Sorkfeber, är det Norrlands blödarfeber? I höst har Umeå universitets vetenskapsluncher polarområdet som tema.

>

CSR-standard är ingen garanti för gott ansvarsarbete

19 september, 2008 - Lunds universitet

Varför anses vissa företag vara socialt ansvarsfulla och andra inte? Många företag använder CSR (Corporate Social Responsibility) i sin marknadsföring, och vill därför också ha ett enkelt, företagsvänligt sätt att använda begreppet. Men ekonomiforskaren Annette Cerne, Lunds universitet, menar att den förenklingen är förenad med risker – liksom att alltid låta konsumenterna bedöma vad som är ansvarsfullt.

>

Biologi som vetenskap eller ideologi?

19 september, 2008 - Göteborgs universitet

Vad är vetenskap och vad är ”ovetenskap” inom biologin?
Med fokus på bland annat rasbiologi, djurens sexliv och människans tre kön ger Zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet kursen Biologi för filosofer.

>

Läkemedel i miljön kan orsaka sänkt fertilitet och könsbyte hos grodor

18 september, 2008 - Uppsala universitet

Grodor är känsligare för hormonstörande miljögifter än vad man hittills trott. Hanliga yngel som får simma i vatten med relevanta nivåer av ett sådant ämne får sänkt fertilitet eller omvandlas till honor visar en avhandling av ekotoxikologen Irina Gyllenhammar vid Uppsala universitet. Disputationen äger rum den 26 september.

>

Minskat dioxinutsläpp vid sopförbränning

17 september, 2008 - Umeå universitet

När vi förbränner sopor bildas dioxiner. Johanna Aurell visar i sin avhandling att det går att minska dioxinutsläppet med upp till 60 procent om man vid förbränningen tillsätter svavel eller om man förlänger förbränningstiden vid höga temperaturer i avsvalningszonen.

>

Ensamma fiskmammor har större hjärna

17 september, 2008 - Uppsala universitet

Beteendet kan vara viktigt för hjärnans evolution. I en unik studie av Tanganyikasjöns ciklidarter visar Uppsalaforskare att komplicerat vårdbeteende varierar med hjärnstorleken hos honorna. Den enda tidigare studie som visat liknade mönster gällde rovdjur. Resultaten publiceras i dagens nätupplaga av tidskriften Proceedings of the Royal Society of London Series B.