Pressmeddelanden

Miljö

Infångad koldioxid en möjlighet för regionen runt Skagerack

29 mars, 2010 - Chalmers tekniska högskola

Stora industrikluster i området runt Skagerack släpper tillsammans ut 13 miljoner ton koldioxid per år. Av dessa skulle så mycket som 10 miljoner ton kunna tas om hand genom koldioxidavskiljning. Forskare från Sverige, Norge och Danmark ska nu undersöka lagringsmöjligheter i regionen, tekniska lösningar och infrastruktur i ett EU-finansierat projekt.

Pedalkraft ger ljus till Earth Hour Show

25 mars, 2010 - Chalmers tekniska högskola

Den 27 mars klockan 20.30 genomförs världens största klimatmanifestation – Earth Hour 2010. På Kungsträdgårdens scen i Stockholm trampar åtta elitcyklister, indelade i två lag, fram scenbelysningen till Earth Hour Show, konserten som förra året lockade 5000 personer. Bakom idén att med pedalkraft genera ström till konserten står studenter från programmet Teknisk design på Chalmers.

Stort behov av klimatstrateger

25 mars, 2010 - Lunds universitet

I höst startar Lunds universitet en ny utbildning om klimatstrategi. Utbildningen tar ett tvärvetenskapligt grepp om klimatfrågorna och riktar sig därför till såväl statsvetare och jurister som ekonomer och naturvetare.

Månadens doktorsavhandlingar i naturvetenskap

19 mars, 2010 - Lunds universitet

Släktforskning i årmiljoners perspektiv. Ögonlinser som tacklar gryningsljuset. Hotet mot svenska sjöar och riskerna med främmande arter. Samt enskilda cellers omvärldsbevakning. Här presenteras mars månads naturvetenskapliga avhandlingar från Lunds universitet.

Kemikalie-cocktail drabbar människa och miljö

18 mars, 2010 - Göteborgs universitet

Under sin livstid exponeras människan för en mängd kemikalier genom mat, vatten, läkemedel, skönhetsprodukter, kläder, skor och luften vi andas. Forskare vid Göteborgs universitet har på uppdrag av EU undersökt riskerna med ”kemiska cocktails” och föreslagit nödvändiga åtgärder.

Involvera parkarbetarna i parkens framtid!

17 mars, 2010 - SLU

Skötselarbetet i parkförvaltningarna följer olika ideal och synen på biologisk mångfald skiljer sig mellan dem. Petra Bengtsson vid SLU menar att man måste arbeta mer med samarbete och gemensamma visioner inom förvaltningarna för att kunna skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara parkmiljöer.

Hur påverkas älgen i fjällen av klimatförändring och turism?

15 mars, 2010 - SLU

Hur kommer älgen i fjällvärlden att påverkas av klimatförändringen och turismen? Och hur kan formerna för samverkan mellan forskning och samhälle utvecklas? Det frågar sig forskarna i projektet ICEMOOSE som långsiktigt tänker studera älgens förhållanden i arktiska Sverige.

LiU-forskare sätter p för havstulpaner

12 mars, 2010 - Linköpings universitet

Marina organismer som fäster på båtbottnar har alltid varit ett gissel för sjöfarten. Genom att följa hur larver av havstulpaner går tillväga i sin jakt på lämpliga platser att sätta sig fast, kan forskare vid Linköpings universitet designa ytor som hindrar påväxt – utan giftiga kemikalier.

Fosforbrist hotar maten

11 mars, 2010 - Linköpings universitet

Fosfor är lika nödvändigt för jordbruket som vatten. Men bristen på fosfor är ett växande problem och ett hot mot möjligheterna att föda världens befolkning.

Pressinbjudan till Formas session på Sveriges Energiting: Miljöteknik – från forskning till affär Stockholmsmässan i Älvsjö, session 9 den 16 mars kl 13.30 – 18.00

10 mars, 2010 - Formas

Vad behövs för att kommersialisera lyckade forskningsprojekt? Sverige är bra på miljöteknik. För framgång på exportmarknaden behövs det system av produkter, processer och tjänster. Små företag kan lösa stora problem men kan ha svårt att slå sig fram kommersiellt. Och tekniken måste utvecklas vidare. Därför har Forskningsrådet Formas tillsammans med Energimyndigheten, VINNOVA och näringslivet gjort en miljötekniksatsning. Elva av projekten presenteras under Formas session på Energitinget. Där kan du höra både forskare och företag som deltar i projekten.