Pressmeddelanden

Miljö

>

Världens minsta fjäril i Sveriges största bokverk

27 juni, 2008 - SLU

”Här i dessa små, och af oss så föraktade kräken, kunne vi finna de största Naturens mästerstycken”. Ja, Linné hade en speciell förkärlek till de riktigt små fjärilarna. Nu kan vi lära oss mer om dem i Nationalnyckeln från ArtDatabanken vid SLU.

>

Avloppsslam ger mervärde vid förbränning

18 juni, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Avloppsslam är inte bara en restprodukt som man måste göra sig av med på ett eller annat sätt. Det kan tillföra goda effekter vid förbränning av biobränslen, genom att minska bildningen av alkaliklorider, som orsakar svår korrosion i kraftvärmeverk. Det visar en ny avhandling från Chalmers och Högskolan i Borås.

>

Proteiner kan minska gifthalten i matris

17 juni, 2008 - Göteborgs universitet

Forskare vid Göteborgs universitet har hittat de proteiner som styr växters upptag av arsenik. Med upptäckten kan ett ris tas fram som inte tar upp giftet – även om det vattnas med förorenat vatten.

>

Sillen – både nyttig och miljövänlig

16 juni, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Sill är lika nyttigt för hjärta och kärl som andra feta fiskar. Det visar en doktorsavhandling från Chalmers, som består av den första specifika undersökningen av sillens hälsoeffekter. Till skillnad från många andra fisksorter är sillen mycket billig, och den är en av få arter där fisket anses vara ekologiskt hållbart.

>

Effektiv bioetanol från cellullosa

13 juni, 2008 - SLU

Idag framställs bioetanol huvudsakligen från odlade grödor som sockerrör, sockerbetor, vete och majs. Det går också att utvinna etanol ur cellullosarik växtbiomassa, främst restprodukter från jord- och skogsbruk.

>

Ett steg på vägen mot effektivare lagring av väte

12 juni, 2008 - Uppsala universitet

Ett internationellt forskarlag under ledning av professor Rajeev Ahuja vid Uppsala universitet har på atomär skala kartlagt hur väte frisätts från nanopartiklar tillverkade av magnesium – ett lovande material för lagring av väte. Resultaten finns publicerade i nätupplagan av tidskriften Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

>

Ny metod avslöjar virus-värd interaktioner i mikrobiella samhällen

11 juni, 2008 - Uppsala universitet

Genom att använda små DNA-fragment från mikroorganismer i sura undervattenskällor har amerikanska och en svensk forskare för första gången lyckats länka viruspopulationer till deras värdorganismer i ett mikrobiellt samhälle. Denna metod kan sannolikt utvecklas även för andra miljöer, t ex i tarmfloran. Studien publicerades i senaste numret av tidskriften Science.

>

Nya hastighetsgränser ger små hastighetsförändringar

11 juni, 2008 - Lunds universitet

På uppdrag av Vägverket har de nya hastighetsgränserna 40 och 60 km/h testats i tolv svenska kommuner. Försöken uppvisar ganska små hastighetsförändringar, men har ändå stor betydelse för att minska såväl personskadeolyckor som utsläpp och bränsleförbrukningen. Slutsatserna är viktigt underlag för hur det nya tiostegssystemet på de statliga vägarna ska utformas, vilket innebär att dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/h.

>

42 miljoner till forskning inom Miljöteknik

10 juni, 2008 - Formas

Energismarta fönster som reglerar ljus och värmeinsläpp beroende på vädret, omvandling av restprodukter till nedbrytbar plast, förnyelsebara plaster, ökad utvinning av metan från rötslam, förädling av oljeväxter för framtagning av smörjoljor, effektivare metoder för återhämtning av förorenade hav, bättre kväverening vid vattenverk samt databaser för renare jord. Om detta handlar några av de 9 projekt som delar på 42 miljoner under tre år. Formas bidrar med 18 miljoner kronor, VINNOVA med dryga 3 miljoner kronor och näringslivet samfinansierar med motsvarande belopp.

>

Skogsforskare får 150 miljoner till jätteprojekt

10 juni, 2008 - SLU

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tillsammans med Skogforsk och Umeå universitet, beviljats 60 miljoner kronor av forskningsstiftelsen Mistra i anslag för en inledande fas på fyra års forskning till programmet Framtidens skog. Dessutom kommer skogsnäringen och de två universiteten att bidra med betydande belopp, sammanlagt cirka 90 miljoner.