Pressmeddelanden

Miljö

Örebro universitet analyslab för FN:s Safe Planet Campaign

21 maj, 2010 - Örebro universitet

Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö, MTM, vid Örebro universitet är referenslaboratorium för FN:s miljöprogram och nu analyserar man blodprover för Safe Planet Campaign. Kampanjen sprider information om de hundratals skadliga ämnen som vi alla bär i vårt blod – ett resultat av den stora mängd kemikalier vi har spridit i vår miljö sedan andra världskriget – genom att bland annat testa kända personers blod. Nu är de första proven på väg till Örebro för analys.

Giftalgers framgång kan bero på stulna kloroplaster

20 maj, 2010 - Linnéuniversitetet

Alger av släktet Dinophysis, mest kända för att bilda giftiga algblomningar, kan stjäla kloroplaster från andra organismer. Dessa resultat presenterar Susanna Minnhagen i sin avhandling Kleptoplasty in Dinophysis spp. – Ecological role and evolutionary implications.

Arbetsmiljöer som gör oss sjuka – nya rön presenteras

20 maj, 2010 - Lunds universitet

Stress, miljögifter, buller, fysisk belastning och andra miljöfaktorer i vår yttre miljö och arbetsmiljö leder till sjukdom och dödlighet. Detta vet man, desto mindre vet man på vilket sätt de påverkar oss och vad man därför kan göra för att minska riskerna. Inom Lunds universitet finns sedan flera år kompetenscentrumet Metalund där ungefär hundra forskare arbetar med allt från grundforskning till design av arbetsmiljöer.

Global uppvärmning gör Östersjön saltare

20 maj, 2010 - Göteborgs universitet

Vetenskapen har länge trott att ett varmare klimat ökar avrinningen till Östersjön och därmed gör innanhavet mindre salt.
En ny omfattande studie visar att effekten sannolikt blir den motsatta: ett förändrat klimat minskar flodtillförseln och gör Östersjön saltare.
–Konsekvenserna för det känsliga ekosystemen kan bli stora, säger forskaren Daniel Hansson vid Göteborgs universitet.

Nano kan bli Göteborgs framtid

19 maj, 2010 - Chalmers tekniska högskola

Mikael Käll, professor i fysik vid Chalmers, är ansvarig för initiativseminariet ”Nanotechnology for a Changing World: Science, Opportunities, Challenges” 27-28 maj. Under två dagar möter spetsforskare inom nanoteknologi näringslivsrepresentanter för att diskutera nanoteknologins potential att bidra till den regionala utvecklingen.

Återbeskogning utan kalhyggen

19 maj, 2010 - SLU

I skogsbruk utan kalhyggen är det viktigt att nya trädplantor får tillräckligt med ljus. Hur många träd som lämnas kvar efter avverkning, och hur dessa är fördelade, avgör om det blir för mörkt för plantorna. Det visar Charlotta Erefur från SLU i en avhandling om kontinuitetsskogsbruk.

Biobränslens klimatpåverkan – ny kartläggning presenteras i Stockholm

12 maj, 2010 - Lunds universitet

För första gången har forskare tagit samlat grepp om svenska biodrivmedel och analyserat vilken miljöpåverkan de har, både i förhållande till varandra och till de fossila alternativen bensin och diesel. Nu är studien klar och resultaten presenteras vid ett öppet seminarium i Stockholm.

Nanoteknik kan ge snabbare datorer

11 maj, 2010 - Göteborgs universitet

Om tio år kan kiseltransistorerna i din dator vara utbytta mot transistorer av kolnanotuber. Det hoppas forskare vid Göteborgs universitet, som utvecklat en metod för att styra nanotuberna under tillverkningen.

Klimat, hälsa, pollen, vedrök, vulkaner och inomhusmiljö hänger ihop

10 maj, 2010 - Göteborgs universitet

Den 19-20 maj arrangerar Göteborgs Atmosfärsvetenskapliga Centrum sin fjärde konferens om atmosfärs- och klimatforskning. Vid mötet redovisas bland annat nya rön om hur utsläppen från vedeldning påverkar vår luft samt växtlighetens effekter på stadsmiljön.