Pressmeddelanden

Miljö

Kiselalger berättar om klimatförändringar

19 oktober, 2009 - Stockholms universitet

För cirka 500 år sedan ändrades cirkulationen i atmosfären över Skandinavien. Detta ledde troligen till att mängden vinternederbörd ökade i norra Sverige under en period. Det visar en ny avhandling i naturgeografi vid Stockholms universitet.

Övergödning påverkar algernas genetiska mångfald

15 oktober, 2009 - Göteborgs universitet

Övergödning av haven kan ha inverkan på den genetiska variationen hos alger. Det visar forskning vid Göteborgs universitet, som lägger en pusselbit till kunskapen om hur algblomningar uppstår.

Ammunitionsbly förgiftar svenska havsörnar

14 oktober, 2009 - Naturhistoriska riksmuseet

För första gången har en vetenskaplig studie undersökt orsaken till blyförgiftning hos havsörnar i Sverige. Resultatet visar att dödliga mängder av bly i örnarna orsakas av att de ätit av påskjutna jaktbyten. Forskarna vill nu att slaktrester i naturen avlägsnas och att blyfri ammunition används.

Världsbankens World Development Report 2010 presenteras på GU 15 oktober

12 oktober, 2009 - Göteborgs universitet

Världsbankens ”World Development Report 2010: Development and Climate Change” efterlyser omedelbara åtgärder för världens klimat. Rapporten betonar det avgörande i att ett klimatavtal nås i Köpenhamn i december. Klimatförändringarna kan inte kontrolleras om inte tillväxt i både rika och fattiga länder går hand i hand med mindre utsläpp av växthusgaser, skriver banken.

Inomhusmiljön viktig för klimat, hälsa och ekonomi

9 oktober, 2009 - Chalmers tekniska högskola

Människors välbefinnande påverkas av att vi tillbringar det mesta av vår tid inomhus, antingen i våra bostäder eller på arbetsplatsen. För att trygga en god inomhusmiljö behöver byggnaderna tekniska installationer. Sedan i början av 1990-talet har stora nerdragningar genomförts inom forskningsområdet. Men nu har trenden vänt. Den 13 oktober återinvigs Installationslaboratoriet vid Chalmers av Tomas Kåberger, generaldirektör för Energimyndigheten.

Östersjöregionen i fokus när 58 rektorer samlas i Uppsala

9 oktober, 2009 - Uppsala universitet

Den 14-16 oktober gästas Uppsala av 120 representanter från 74 universitet och högskolor i Östersjöregionen. Huvudteman för konferensen är EU:s strategi för regionen och utbildning för hållbar utveckling. Konferensen avslutas med att samtliga rektorer skriver under en gemensam deklaration.

Kommentar till årets nobelpris i kemi

7 oktober, 2009 - Göteborgs universitet

Årets nobelpris i kemi tilldelas de tre forskarna Venkatraman Ramakrishnan, Thomas A. Steitz och Ada E. Yonath för deras studier av ribosomens struktur och funktion.
–De har givit oss fascinerande inblickar i levande cellers inre, säger biofysikern Örjan Hansson vid Göteborgs universitet.

62 miljoner kronor till Miljöteknik

7 oktober, 2009 - Formas

Återvinning av material från tillverkning av solceller, Miljövänliga material från förnybar råvara, Hållbar återvinning av plaster för ett ekoeffektivt kretslopp samt effektivisering av bioenergiproduktion. Detta är några av de tolv projekt som får dela på 62 miljoner kronor under åren 2009-2011. Formas, VINNOVA och Energimyndigheten avsätter 31 miljoner och näringslivet bidrar med lika mycket.

Visa natur – möjligheter och utmaningar!

6 oktober, 2009 - SLU

Inbjudan till seminarium om naturvägledning. Den 12 oktober möts ett 50-tal naturvägledare på seminariet Visa natur – möjligheter och utmaningar i Tyresta nationalpark. Anette Almlöf från Länsstyrelsen i Stockholms län, Tomas Bergenfeldt från Stockholm Adventures och Maria Bergström från Storstockholms naturguider ger perspektiv på naturvägledning. Media är välkommen att delta!