Pressmeddelanden

Miljö

>

Artfattig park missgynnar humlor i staden

9 juli, 2008 - SLU

För att få humlor och andra bin att trivas i stadsnära grönområden krävs miljöer som ibland går stick i stäv med hur parker och andra grönytor planeras och sköts i dag. Det visar ny forskning som gjorts av Karin Ahrné på institutionen för ekologi vid SLU.

>

Pellets- och biogasprojekt för en hållbar utveckling

3 juli, 2008 - Karlstads universitet

Biogas är ett av de mest miljövänliga bränslen som finns för fordon. Forskning vid Karlstads universitet undersöker hur restprodukterna kan tas tillvara för att minska växthuseffekten. Universitetet får 2,9 miljoner till bioenergi- och biogasforskning.

>

Hitta experten i sommar

2 juli, 2008 - Göteborgs universitet

Naturkatastrofer, alger, främmande arter, extremt väder, djur och hav – här hittar du naturvetenskapliga forskare vid Göteborgs universitet i sommar.

>

Forskningsprojekt gör direktsändningar från havsdjupen

2 juli, 2008 - Göteborgs universitet

Ett unikt forskninsgprojekt vid Göteborgs universitet följer sedan förra veckan nedbrytningen av en död tumlare på havsbotten – i direktsändning.
Från i höst ska allmänheten kunna se sändningarna.

>

Miljövänligare sätt att tillverka disktrasor

30 juni, 2008 - Karlstads universitet

Viskos är ett material som finns i bland annat disktrasor, textilier, pappersdukar och tepåsar. När man framställer viskosprodukter idag använder man normalt koldisulfid, ett ämne som är miljöfarligt och mycket explosivt.
Nu får Karlstads universitet 1,3 miljoner för att göra tillverkningen miljövänligare.

>

Världens minsta fjäril i Sveriges största bokverk

27 juni, 2008 - SLU

”Här i dessa små, och af oss så föraktade kräken, kunne vi finna de största Naturens mästerstycken”. Ja, Linné hade en speciell förkärlek till de riktigt små fjärilarna. Nu kan vi lära oss mer om dem i Nationalnyckeln från ArtDatabanken vid SLU.

>

Avloppsslam ger mervärde vid förbränning

18 juni, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Avloppsslam är inte bara en restprodukt som man måste göra sig av med på ett eller annat sätt. Det kan tillföra goda effekter vid förbränning av biobränslen, genom att minska bildningen av alkaliklorider, som orsakar svår korrosion i kraftvärmeverk. Det visar en ny avhandling från Chalmers och Högskolan i Borås.

>

Proteiner kan minska gifthalten i matris

17 juni, 2008 - Göteborgs universitet

Forskare vid Göteborgs universitet har hittat de proteiner som styr växters upptag av arsenik. Med upptäckten kan ett ris tas fram som inte tar upp giftet – även om det vattnas med förorenat vatten.

>

Sillen – både nyttig och miljövänlig

16 juni, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Sill är lika nyttigt för hjärta och kärl som andra feta fiskar. Det visar en doktorsavhandling från Chalmers, som består av den första specifika undersökningen av sillens hälsoeffekter. Till skillnad från många andra fisksorter är sillen mycket billig, och den är en av få arter där fisket anses vara ekologiskt hållbart.

>

Effektiv bioetanol från cellullosa

13 juni, 2008 - SLU

Idag framställs bioetanol huvudsakligen från odlade grödor som sockerrör, sockerbetor, vete och majs. Det går också att utvinna etanol ur cellullosarik växtbiomassa, främst restprodukter från jord- och skogsbruk.