Pressmeddelanden

Miljö

Fåglar landar i Ultunabiblioteket hos SLU Uppsala

11 februari, 2010 - SLU

Tisdagen den 16 februari invigs ett fågelbibliotek vid Ultunabiblioteket, SLU Uppsala. Det är Sveriges ornitologiska förening som har donerat sin samling böcker om fåglar.

Mildare klimat ger inte färre trafikolyckor

11 februari, 2010 - Göteborgs universitet

Klimatförändringen kommer öka antalet dagar med plusgrader i Sverige. Men antalet trafikolyckor vintertid minskar inte – utan kan tvärtom bli fler.
Det visar forskning vid Göteborgs universitet som studerat relationen mellan vinterväglag och trafikolyckor.

Mångfald av arter viktigt för ett fungerande Östersjö-ekosystem

3 februari, 2010 - Stockholms universitet

En artrik bottenfauna gör att mer näring från sedimenterande algblomningar förs vidare upp i näringskedjan. Även främmande arter bidrar till ett effektivare upptag av näringsämnen. Detta innebär att mer näring blir tillgänglig för fisk istället för att brytas ned till närsalter (t.ex ammonium) av bakterier i sedimentet. Det visar Agnes Karlson i en doktorsavhandling som läggs fram inom kort vid Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet.

Polarforskare vid Stockholms universitet på Odens Antarktisresa

1 februari, 2010 - Stockholms universitet

Forskare vid Stockholms universitet är ombord på isbrytaren Oden som i dagarna inleder sin expedition i Södra ishavet. Oden, som nu bryter is kring den amerikanska forskningsstationen McMurdo i Antarktis, inleder därmed återresan mot Sverige. På vägen genom Södra ishavet ska forskarna arbeta med undersökningar inom astropartikelfysik, geologi, oceanografi och marinekologi.

Hög kvalitet på marin forskning men den behöver nå ut!

1 februari, 2010 - Formas

Svensk marin forskning håller hög kvalitet och är högst relevant. Däremot når forskningsresultaten ofta inte ut till politiker och praktiker. Det behövs mer tvärvetenskaplig forskning. När forskarna samarbetat över disciplingränserna, såväl nationellt som internationellt, nådde man också högre vetenskaplig kvalitet. Det visar den utvärdering för åren 2003-2009 som Formas och Naturvårdsverket lämnade till regeringen idag.

”Falsk marknadsföring” inom EU

28 januari, 2010 - Lunds universitet

EU utfärdade för några år ett direktiv som ska ge miljövänligare design av elektriska och elektroniska produkter. Men kraven reglerar framför allt hur energisnåla produkterna är när de används. Hela tillverkningsfasen, och frågorna om kemikalier och avfall, får mindre fokus. Det är därför falsk marknadsföring att tala om eko-design.

Tomas Lundmark ny dekanus för SLU i Umeå

28 januari, 2010 - SLU

Tomas Lundmark, professor i skogskötsel, är ny dekanus för skogsfakulteten vid Sveriges Lantbruksuniversitet som har sitt huvudsäte i Umeå med ungefär 500 anställda.

Ny kunskap om amningshormon

28 januari, 2010 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2010-01-28] En ny mekanism för regleringen av hormonet prolaktin har upptäckts av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten, som publiceras i tidskriften Neuron, kan få betydelse för sjukdomar och funktioner som rör amning, sexuell lust och ämnesomsättning.

Kommunerna slarvar med att ställa miljökrav

26 januari, 2010 - Lunds universitet

Genom offentliga upphandlingar har kommunerna ett guldläge att ställa miljökrav på företagen. Men det är ett guldläge som ofta försitts menar rättssociologen Lina Wedin vid Lunds universitet som nyligen skrivit en avhandling om grön upphandling.

Hjärt- kärlproblem hos spädbarn till rökande mammor

26 januari, 2010 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2010-01-26] Barn till mammor som röker under graviditeten har avvikande hjärtrytm och blodtryck jämfört med barn till ickerökare, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Skillnaderna syns tydligt redan några veckor efter födseln och ökar under hela det första året.