Pressmeddelanden

Miljö

62 miljoner kronor till Miljöteknik

7 oktober, 2009 - Formas

Återvinning av material från tillverkning av solceller, Miljövänliga material från förnybar råvara, Hållbar återvinning av plaster för ett ekoeffektivt kretslopp samt effektivisering av bioenergiproduktion. Detta är några av de tolv projekt som får dela på 62 miljoner kronor under åren 2009-2011. Formas, VINNOVA och Energimyndigheten avsätter 31 miljoner och näringslivet bidrar med lika mycket.

Visa natur – möjligheter och utmaningar!

6 oktober, 2009 - SLU

Inbjudan till seminarium om naturvägledning. Den 12 oktober möts ett 50-tal naturvägledare på seminariet Visa natur – möjligheter och utmaningar i Tyresta nationalpark. Anette Almlöf från Länsstyrelsen i Stockholms län, Tomas Bergenfeldt från Stockholm Adventures och Maria Bergström från Storstockholms naturguider ger perspektiv på naturvägledning. Media är välkommen att delta!

Skogsbrukshänsyn för insekter i död ved

6 oktober, 2009 - SLU

Medelålders gallrade granskogar hyser oväntat många av gammelskogens dödvedsinsekter, medan unga ogallrade skogar likt kalhyggen främst nyttjas av ljusälskande arter och arter med stor anpassningsförmåga. Det visar Fredrik Stenbacka i en avhandling från SLU om insektslivet i död ved i svenska granskogar. Med bättre kunskaper om hotade insekters livsmiljökrav kan skogsbruket bedriva en effektivare miljövård.

Ny forskning förklarar varför odling av biobränslen ger mer växthusgas

6 oktober, 2009 - Stockholms universitet

I en vetenskaplig artikel från 2008 kom Nobelpristagaren i kemi, Paul Crutzen, fram till att odling av biobränslen för att ersätta fossila bränslen kan öka, snarare än minska, den globala uppvärmningen. Slutsatsen, som byggde på en beräkning av hur mycket lustgas som frigörs från odlingsmarker och hamnar i atmosfären, skilde sig väsentligt från IPCCs uppskattning. I en ny artikel i Environmental Research Letters av forskarna Georgia Destouni och Amélie Darracq vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi samt Bert Bolins centrum för klimatforskning, Stockholms universitet, får Crutzens globala beräkningar stöd. Den nya artikeln kan dessutom förklara orsaken till skillnaden i jämförelse med IPPCs resultat.

Varmare klimat inte orsak till Östersjöns syrebrist

6 oktober, 2009 - Göteborgs universitet

Syrebristen i Östersjön har aldrig varit större än nu. Men det är inte en effekt av klimatförändringen, utan av ökade utsläpp av näringsämnen och gödsel. Det visar forskare vid Göteborgs universitet som kartlagt Östersjöns havsklimat sedan 1500-talet.

Svensk kunskap i kinesisk miljonstad.

1 oktober, 2009 - Formas

Nu knyts svenskt kunnande till planeringen av en ny miljonstad i Tangshanområdet drygt tjugo mil öster om Peking under fältropet: Hållbar stadsutveckling! Staden ska försörjas med förnybar energi till nittiofem procent. Vindkraft blir den viktigaste energikällan för stadens första etapp på trettio kvadratkilometer.

Nationell konferens om framtidens vattenbruk

30 september, 2009 - Göteborgs universitet

Sveriges hav och sjöar har en enorm kommersiell potential för odling av fisk, skaldjur och andra akvatiska organismer. Den tekniska och biologiska kunskapen finns – men för ett hållbart framtida vattenbruk krävs en finansiell satsning, förenklad lagstiftning och integrerad samhällsplanering. Därför samlar Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet landets entreprenörer, forskare och myndighetspersoner till den första nationella konferensen om vattenbruk.

Umeåbaserade klimathälsoforskare observatörer vid FN-konferens

29 september, 2009 - Umeå universitet

Umeå Centre for Global Health Research, som forskar om klimatförändringarnas betydelse för hälsan, har i konkurrens med andra internationella motsvarigheter fått observatörsstatus vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december.

Miljögift kan förklara cancerökning

25 september, 2009 - Örebro universitet

En forskargrupp vid Örebro universitet har upptäckt ett miljögift med egenskaper som liknar det manliga könshormonet testosteron. Forskarna undersöker nu om det hormonliknande miljögiftet kan ligga bakom den kraftiga ökningen av prostatacancer under de senaste årtiondena.