Pressmeddelanden

Miljö

>

Ny fisk tumlar runt i södra Östersjön

24 april, 2008 - Stockholms universitet

På knappt tre decennier har den svartmunnade smörbulten blivit ett av de mest färgstarka inslagen i södra Östersjön. Fisken som kommer från Svarta havet har snabbt anpassat sig till Östersjöns förhållanden och kan lokalt dominera det kustnära fisksamhället. Detta har lett till att den konkurrerar med inhemska fiskarter, såsom skrubbskädda (flundra), men den har även blivit ett betydande bidrag som föda för viktiga rovfiskar såsom torsk och abborre. Detta visar en ny avhandling i systemekologi vid Stockholms universitet.

>

30 miljoner till forskning om Miljögifter och könsskillnader

24 april, 2008 - Formas

Hur påverkas kvinnor och män av miljöfarliga ämnen? Är det någon skillnad på hur kvinnor och män blir exponerade för miljögifter och hur deras kroppar tar upp och omsätter gifterna? Och vilka är effekterna av hälsofarliga ämnen beroende på om det handlar om en kvinna eller en man? 10 forskare får dela på 30 miljoner kronor för att studera detta. Det beslutade Formas forskarråd på sitt möte den 23 april.

>

25 miljoner till forskning om hållbar utveckling av den byggda miljön.

24 april, 2008 - Formas

Forskningsrådet Formas har beslutat att dela ut 25 miljoner kronor till 16 forskare som ska studera hela bygg- och förvaltningsprocessen från planering, projektering, byggande, förvaltning, drift, underhåll till renovering och avveckling. Projekten är inriktade på Brukares och kunders krav, Långsiktig hållbar utveckling samt Förnyelse av samhällsbyggnadssektorn. Det beslutade Formas forskarråd på sitt möte den 23 april.

>

Pris till trogen kämpe inom naturvård

23 april, 2008 - SLU

ArtDatabankens naturvårdspris 2008 går till Klas Hjelm, en ivrig förkämpe för svensk naturvård. Han har spelat en nyckelroll för den mycket positiva utveckling som Naturskyddsföreningen genomgått.

>

Blåbär minskar mest vid avverkning

23 april, 2008 - Linköpings universitet

Dagens svenska skogsbruk påverkar markfloran på olika sätt. Vid avverkning minskar blåbären mest, medan lingonen är mer känsliga för harvning och plöjning av skogsmarken.

>

Skäl att bry sig om naturen för dess egen skull

23 april, 2008 - Umeå universitet

Vi kan ha moraliska skäl att visa naturen omtanke för dess egen skull, och dessa bör politikerna väga in när de fattar beslut. I en ny avhandling i praktisk filosofi (miljöetik) från Umeå universitet behandlar Lars Samuelsson frågan om naturens moraliska status.

>

Naturvägledare får centrum vid SLU

22 april, 2008 - SLU

Naturen har en stor plats i svenskarnas hjärta och många har en relation till naturen. Men hur hittar man ut i naturen, och hur hittar man in i naturen? Vi kanske behöver hjälp på traven? Nu startar på Naturvårdsverkets initiativ ett nationellt centrum för naturvägledning (CNV) vid SLU.

>

Solskyddsmedel ger missbildade reproduktionsorgan hos fåglar

18 april, 2008 - Uppsala universitet

Många hygienprodukter innehåller UV-filter. I solskyddskrämer finns de för att skydda huden, men de kemiska egenskaper som ger UV-filtren en god skyddande effekt kan ibland leda till problem för miljö och hälsa. En studie av Jeanette Axelsson, utförd på fågelembryon, visar att de kan ha skadliga effekter på reproduktionsorganen. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 19 april.

>

Skenande klimatutveckling kräver nytt superdepartement för hållbar ekologisk och ekonomisk utveckling

17 april, 2008 - Stockholms universitet

Idag avslutas en stor internationell tvärvetenskaplig konferens kring hållbar utveckling som pågått i Stockholm under veckan. Forskarnas slutsatser är att klimatförändringen och dess effekter kan bli betydligt allvarligare än vad FNs klimatpanel framhålligt, och att det nu krävs genomgripande förändringar på både internationell och nationell politisk nivå. Bland annat föreslår de att en ny FN panel med fokus på ekosystemens hälsa etableras och att den svenska regeringen inrättar ett superdepartement för ekologisk och ekonomisk utveckling direkt underställd statsministern.

>

Torv och träd bevarar hemligheter om Afrikas klimat

16 april, 2008 - Stockholms universitet

Hur såg klimatet ut på södra halvklotet under tidsperioderna ”Lilla Istiden” och ”Yngre Dryas”? I en avhandling vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, undersöker Elin Norström hur det gångna klimatet varierat i Sydafrika, genom att analysera olika klimatkänsliga parametrar i 16 000 år gammal torv, och i träd som började växa för cirka 600 år sedan. Resultaten kan hjälpa oss att förstå klimatförändringarna under samma period på norra halvklotet.