Pressmeddelanden

Miljö

Ungdomar som kämpar för ett hållbart samhälle

4 maj, 2009 - Jönköping University

I en ny avhandling från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping ställs frågan ”Vad är det som gör att vissa ungdomar blir så starkt engagerade i miljö- och rättvisefrågor?”

Mängden skogskanter i norra Sverige påverkar biologisk mångfald

4 maj, 2009 - Umeå universitet

Skogskanter är mycket vanliga i våra nordliga svenska skogar och kan därför ha stora effekter på biologisk mångfald. Kanternas egenskaper skiljer sig mycket åt, något som både skogsbruk och naturvård måste ta hänsyn till. Det visar Ulrika Jansson, Umeå universitet, i sin avhandling.

1300 ansökningar till Forskningsrådet Formas

30 april, 2009 - Formas

Cirka 1300 ansökningar fick Formas in i årets stora utlysning vilket är något fler än förra året. Den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt fick cirka 960 ansökningar och 61 ansökningar inkom till de strategiska områdena Havsmiljö, Klimatmodeller, Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt till Hållbart nyttjande av naturresurser.

Varmare sjöar varierar mer

30 april, 2009 - SLU

Det finns ett tydligt samband mellan växtsäsongens längd och hur mycket sjövattnens kvalitet skiftar.

Så gräver du vetenskapligt i trädgårdslandet

30 april, 2009 - Göteborgs universitet

I England sköts många trädgårdar enligt principen ”no digging garden”. I Sverige är traditionens vana en annan: vi fräser, gräver och vänder vår odlingsjord minst en gång om året. Syftet är att göra jorden mer fertil – men i själva verket kan resultatet bli precis tvärtom.
Det menar Pierre Nestlog, landskapsingenjör vid Göteborgs universitet och expert på odling och trädgårdsskötsel.

Världsledande klimatforskare samlas i Lund

29 april, 2009 - Lunds universitet

Hur ser klimatförändringar ut i olika delar av världen och vilka effekter kan vi förvänta oss? Den 4–8 maj samlas forskare från ett 40-tal länder i en vetenskaplig workshop om regionala klimatberäkningar. Mötet hålls vid Lunds universitet.

Naturvårdspris till engagerad lärare

29 april, 2009 - SLU

ArtDatabankens naturvårdspris 2009 går till Mats Karström för sitt engagerade arbete med att inventera och identifiera skyddsvärda gammelskogar i Norrbotten genom sin egen metod Steget Före, som också fått ge namn åt en grupp naturvårdare.

Många arter i anlagda våtmarker

24 april, 2009 - Lunds universitet

Artrikedomen bland småkryp och växter är lika stor i anlagda våtmarker som i naturliga våtmarksmiljöer. Det visar aktuell forskning som gjorts i samarbete mellan Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. Undersökningen visar även att de anlagda våtmarkerna kan fylla flera olika funktioner samtidigt, så kallade ekosystemtjänster.