Pressmeddelanden

Miljö

4 400 år gamla klimatsignaler spåras i Jämtländsk gyttja och torv

9 mars, 2010 - Stockholms universitet

I en nyutkommen avhandling av Sofia Andersson från Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi vid Stockholms universitet presenteras hur naturliga förändringar i fuktighet förändrats under de senaste 4400 åren och vad det i sin tur beror på. Resultaten bygger på en undersökning av sjösediment och torvlager från två olika platser i Jämtland i centrala Sverige.

Expedition studerar klimatförändringen i Arktis

8 mars, 2010 - Göteborgs universitet

Klimatet i Arktis förändras snabbare än det gör på någon annan del av jorden. Samtidigt fungerar ishaven som en deponi för övriga världens kvicksilverutsläpp.
Åtta forskare från Göteborgs universitet – varav sju kvinnor – reser nu till Arktis för att studera miljöförändringarnas effekter.

Betydande metanutsläpp i Arktis från tinande havsbotten norr om Sibirien

5 mars, 2010 - Stockholms universitet

Den kraftfulla växthusgasen metan släpps nu ut i atmosfären från ett område av de Östsibiriska grundhaven som motsvarar mer än fyra gånger Sveriges yta. Permafrost i havsbotten har tidigare antagits fungera som ett effektivt lock för den enorma mängd metan i området som om den frisläpptes skulle kunna leda till en abrupt global klimatuppvärmning.

Vulkanisk aktivitet i Jönköpingsområdet

5 mars, 2010 - Göteborgs universitet

Krockande kontinenter och våldsamma vulkanutbrott.
Jönköpings geologiska historia är dramatisk visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Fler bojar i havsvågorna ger jämnare elproduktion

4 mars, 2010 - Uppsala universitet

En utmaning med den förnybara energi som kan utvinnas ur havsvågor är att den pulserar. I sin avhandling visar Magnus Rahm hur flera kraftverk kan kopplas samman till en vågkraftpark för att ge jämnare elproduktion. Avhandlingen försvaras den 5 mars vid Uppsala universitet.

Räddningsaktioner i Östersjön ska utvärderas

4 mars, 2010 - Lunds universitet

Lundaforskaren Daniel Conley har tilldelats ett prestigefyllt pris från den amerikanska stiftelsen Pew. Med prispengarnas hjälp ska Daniel Conley utvärdera flera nya tekniska lösningar kring hur man kan minska syrebristen i Östersjön.

SLU-forskares genmodifierade potatis godkänd av EU-kommissionen

3 mars, 2010 - SLU

EU-kommissionen godkände på tisdagen potatissorten Amflora, det tyska företaget BASF:s genetiskt modifierade stärkelsepotatis, för kommersiellt bruk i Europa. Den får nu användas för produktion av stärkelse för industriellt bruk.

Fritidsbåtar sprider gift i Östersjön

3 mars, 2010 - Stockholms universitet

Att Östersjön måste tillfriskna är det svenska samhället överens om. Mål har satts upp för att minska tillförseln av näringsämnen och gifter. Men trots förbud mot flera giftiga ämnen i båtbottenfärger samlas höga halter av gifter i de uppsamlingsbassänger som finns under båttvättar. Det visar en studie gjord vid Stockholms universitet.

Nya marina maskarter på Västkusten

25 februari, 2010 - Göteborgs universitet

Mellan sandkornen på havsbotten finns en okänd och outforskad djurvärld. Det vet zoologen Pierre De Wit vid Göteborgs universitet – som hittat nya djurarter vid både Stora Barriärrevet, Nya Kaledonien och utanför Gullmarsfjorden i Bohuslän.