Pressmeddelanden

Miljö

>

Ensamma fiskmammor har större hjärna

17 september, 2008 - Uppsala universitet

Beteendet kan vara viktigt för hjärnans evolution. I en unik studie av Tanganyikasjöns ciklidarter visar Uppsalaforskare att komplicerat vårdbeteende varierar med hjärnstorleken hos honorna. Den enda tidigare studie som visat liknade mönster gällde rovdjur. Resultaten publiceras i dagens nätupplaga av tidskriften Proceedings of the Royal Society of London Series B.

>

Fröken Algs skapare får stipendium

16 september, 2008 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Årets natur- och kulturstipendium går i år till professor Edna Granéli vid Högskolan i Kalmar. Det är Stiftelsen Norra Ölands Kulturcentrum som delar ut priset och Edna Granéli får det för att hon ökat fokus på Östersjön via den uppskattade telefontjänsten ”Fröken Alg”.

>

Ny pocketbok från Formas: KliMATfrågan på bordet!

15 september, 2008 - Formas

Om femtio år är vi femtio procent fler som behöver mat för dagen. Hur kan mat till nio miljarder produceras när klimatet förändras? Och hur påverkar matproduktionen klimatet? Kan vi äta klimatvänligt? Snart kan vi producera kött utan djur, vill vi det? Hur mycket betyder transporter och all mat vi kastar? När klimatet förändras får vi nya grödor, men också nya ogräs, nya skadegörare och risk för sjukare djur. Hur mycket måste vi anpassa produktionen av både djur och växter? Är ekologisk odling bra för klimatet?

>

Den grunda sjöns hemligheter är kartlagda

11 september, 2008 - Lunds universitet

Trots att människan gått omkring på månen och kört bilar på Mars, så vet vi faktiskt väldigt lite om vad som händer under ytan på en helt vanlig grund sjö. Tack vare Charlotta Borell Lövstedt som i morgon, fredag den 12 september, disputerar i teknisk vattenresurslära på LTH, så vet vi nu mycket mer.

>

Ny bok ger samhällsvetenskapligt perspektiv på hållbart fiske

8 september, 2008 - Uppsala universitet

Livet i våra världshav hotas, många arter är rödlistade och kräver en politik som snabbt kan leda till hållbart fiske. I en ny bok ger forskaren Gloria Gallardo ett sociologiskt och ekonomiskt perspektiv på en fråga som hittills framför allt handlat om biologi.

>

Universiteten i Uppsala vill starta centrum för energiforskning

5 september, 2008 - SLU

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet vill starta ett gemensamt centrum i Uppsala för energiforskning och jämförande energistudier. Därför vänder sig universitetens rektorer till regeringen med en begäran om långsiktigt stöd om 95 miljoner kronor per år.

>

Miljöstöden för biologisk mångfald kan göras mer effektiva

4 september, 2008 - SLU

De miljöstöd som satsas på produktion av biologisk mångfald och vackra landskap tar liten hänsyn till de kostnader som den enskilde lantbruken har. Om miljöstöden vore inriktade på att betala för det egentliga natur- och kulturvärdet i ett område, samtidigt som kostnadernas variation mellan områden beaktades, skulle man få mer för pengarna. Det visar Fredrik Nilsson i avhandling från SLU.

>

Nya oroväckande fynd av mårdhund i Norrbotten

4 september, 2008 - SLU

Nya fynd av mårdhund har bekräftats i Hirvijärvi, väster om Kalix och i Vettasjärvi, väster om Pajala. Rapporterna om mårdhund har strömmat in till det nystartade projektet ”Mårdhund – förebyggande naturvård” som leds av SLU. Jägare i Norr- och Västerbotten uppmanas att under jakten också spana efter spår av mårdhund, en invandrad art som inte ska finnas i Sverige.

>

Dieter Müller i Formas nya pocketbok: ”Ingen fritidshusdemokrati i Sverige”

1 september, 2008 - Formas

Sveriges landsbygd lever i mycket högre grad än statistiken visar. Landsbygden spelar en viktig roll i många stadsbors liv. Men fritidsboende har ingen rösträtt och ger inga skatteintäkter till kommunen där fritidshuset ligger, något som Dieter Müller på Umeå universitet vill ändra på. Han är en av författarna i Formas nya pocketbok Ska hela Sverige leva?.