Pressmeddelanden

Miljö

Osäkrat klimat – laddad utmaning

16 september, 2009 - Formas

Enligt FN:s klimatpanel blir jorden varmare mycket sannolikt på grund av människans utsläpp av växthusgaser, och uppvärmningen kopplas till stigande havsnivå, krympande isar och risken för snabba och oförutsägbara förändringar. Men när blir människans klimatpåverkan farlig, och vad står på spel? Är EU:s energi- och klimatpolitik tandlös? Är lagring av koldioxid en lösning eller en dimridå? Kanske skapar hotet mot klimatet nya möjligheter för företagen? Formas nya pocketbok Osäkrat klimat – laddad utmaning tar ett brett grepp på klimatfrågan med globalt perspektiv.

SLU öppnar för intensivodling av skog

15 september, 2009 - SLU

Intensivodling av skog kan bli ett intressant komplement till dagens skogsbruk. Det är slutsatsen när SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) redovisar sin utredning av möjligheter till intensivodling av skog till jordbruksdepartementet.

Ny forskning ökar produktionen av grön el

15 september, 2009 - Luleå tekniska universitet

Ny forskning vid Luleå tekniska universitet ska öka elproduktionen i landets vattenkraftverk. Effektiva datorberäkningar i stället för kostsamma experiment ger stora vinster för miljön och ekonomin.

Sju starka forskningsmiljöer får dela på 175 miljoner

15 september, 2009 - Formas

Nya avancerade kolhydratmaterial för bättre vattenrening och sårbehandling, bättre träd för bioenergi- och materialproduktion, markanvändning för en optimal fördelning mellan mat- och biobränsleproduktion, genetiska tester för djuravel med färre sjukdomar hos både djur och människor – detta är bland annat vad de sju starka forskningsmiljöerna ska forska på under fem år. Satsningen är Formas hittills största enskilda på starka forskningsmiljöer.

Inbjudan till pressträff om nya boken från Formas: Så byggdes villan – Svensk villaarkitektur från 1890 – 2010

14 september, 2009 - Formas

Det finns närmare två miljoner villor i Sverige som var och en utgör en viktig del av vår livsmiljö, vår stadsbild och vårt kulturarv. Det finns hyllmeter med skildringar av villor med spektakulär arkitektur trots att dessa är få. Men vi vet förvånansvärt lite om vardagsarkitekturen och vad som är tidstypiskt för en villa från 1890, 1930, 1950 eller år 2000. ”Så byggdes villan” är den första boken i sitt slag och visar hur vanliga villors arkitektur utvecklats under modern tid.

Fråga barnen om lekplatsen!

14 september, 2009 - SLU

Barn och andra brukare uppskattar om lekplatserna har olika karaktär och lekredskap. Det är också ett plus om lekplatserna ligger nära lekvänlig naturmark. Märit Jansson vid SLU har i sitt doktorsarbete undersökt hur kommunerna kan förbättra lekplatsförvaltningen. En springande punkt är att rådgöra med brukarna.

PÅMINNELSE Osäkrat klimat – laddad utmaning

14 september, 2009 - Formas

Pressinbjudan från Forskningsrådet Formas

Förbered dig för Köpenhamnsmötet och kom och lyssna på presentationen av Formas nya pocketbok:

Osäkrat klimat – laddad utmaning

Formas presenterar den nya pocketboken ”Osäkrat klimat – laddad utmaning” och sju forskares perspektiv på klimatförändringarna. Boken innehåller artiklar av ett fyrtiotal forskare – allt från den naturvetenskapliga grunden, till klimateffekter, anpassning, sårbarhet och åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Fossila bränslen kommer att dominera energiförsörjningen länge till och utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Utsläppsutvecklingen följer de värsta scenarierna. Den 16 september kan du förbereda dig inför förhandlingarna i Köpenhamn.

Osäker svensk import av dansk olja

14 september, 2009 - Uppsala universitet

Danmarks framtida produktion av olja och gas kommer att minska påtagligt och all export kan upphöra innan 2030, varnar en studie från Uppsala universitet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Energy.

Besvärlig grönalg kan bli bas för rekordbatteri

10 september, 2009 - Uppsala universitet

De oönskade blomningarna av grönalgen Cladophora (grönslick) längs Östersjön, och i andra delar av världen, är inte bara av ondo. En forskargrupp vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, visar i en artikel i Nano Letters att den väldigt speciella nanostrukturen som cellulosan i dessa alger har, fungerar utmärkt som bas i miljövänliga batterier.

Nya marina arter upptäckta på valskelett

9 september, 2009 - Göteborgs universitet

När en val dör och sjunker till havsbotten blir den föda för ett helt unikt ekosystem. Forskare vid Göteborgs universitet har med hjälp av en webbkamera på havsbotten upptäckt helt nya arter som lever enbart på döda valar. Forskningen visar också att havens artmångfald kan vara betydligt större än vi trott.