Pressmeddelanden

Miljö

Frön från Moringaträdet kan rena vatten

18 februari, 2010 - Uppsala universitet

Rent vatten är livsviktigt för människan och behovet av alternativa, billiga reningsmetoder är stort i många länder. I samarbete med University of Botswana publicerar forskare från Uppsala universitet nu en studie som visar hur extrakt från fröna på trädet Moringa oleifera kan rena vatten. Studien publiceras i tidskriften Langmuir utgiven av American Chemical Society.

Den ryska gasen kommer inte täcka EU:s efterfrågan

18 februari, 2010 - Uppsala universitet

Idag finns en livlig debatt i EU om de politiska konsekvenserna av beroendet av rysk gas. En fråga som borde lyftas fram är huruvida det i framtiden kommer att finnas tillräckligt med gas överhuvudtaget för export till EU. Det menar fysikern Bengt Söderbergh som i sin avhandling utvärderat framtida nivåer för norsk och rysk gasexport. Avhandlingen försvaras den 19 februari vid Uppsala universitet.

Hur klarar vi en värld med nio miljarder människor?

17 februari, 2010 - SLU

PRESSINBJUDAN FRÅN SLU, Uppsala universitet och Riskkollegiet

Hur ska världen kunna försörja nio miljarder människor? Ett seminarium 10 mars tar sig an ett spännande och oerhört svårt ämne; hur ska världens resurser räcka till i framtiden?

Framstående skogsforskare

17 februari, 2010 - SLU

Internationella utvärderare har rankat de bästa projekten inom svensk marin forskning under anslagsperioden 2003-2009. Ett av dessa var källspårning av dioxiner i havssediment.

Ny studie: Biogasens klimatnytta större än man trott

16 februari, 2010 - Lunds universitet

Biogas från avfall ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin, visar en ny forskningsrapport. Med några enkla förbättringar på biogasanläggningen kan siffran öka till hela 120 procent – d v s biogasen blir mer än klimatneutral. Det kan jämföras med de schablonvärden som användas idag och som anger att biogas ger 80 procent lägre utsläpp än bensin.

SLU-forskare upptäckte ny fågelart i Asien

15 februari, 2010 - SLU

En ny fågelart, som fått det engelska namnet Limestone Leaf Warbler, har upptäckts i Vietnam och Laos. Fågeln är nära släkt med Sveriges vanligaste fågel, lövsångaren.
Fyndet gjordes av Per Alström vid ArtDatabanken, SLU Uppsala och Urban Olsson vid Göteborgs universitet samt deras samarbetspartners från Wildlife Conservation Society i Laos, BirdLife International i Indokina och Vietnamesiska vetenskapsakademin.

Svenskarna är mest rädda för björn

12 februari, 2010 - SLU

Bland skogens djur så är svenskarna mest rädda för att möta en björn. Det visar den attitydundersökning som forskare vid institutionen för Vilt, fisk och miljö, SLU, har genomfört.

Fåglar landar i Ultunabiblioteket hos SLU Uppsala

11 februari, 2010 - SLU

Tisdagen den 16 februari invigs ett fågelbibliotek vid Ultunabiblioteket, SLU Uppsala. Det är Sveriges ornitologiska förening som har donerat sin samling böcker om fåglar.