Pressmeddelanden

Miljö

Varmare klimat får ishavsfisken att fly

21 juli, 2009 - Göteborgs universitet

Få platser på jorden har drabbats hårdare av klimatförändringarna än Grönland. Ishavets ökande vattentemperatur har redan fått fiskarter att fly norrut, medan fiskar, maneter och sjöstjärnor som blir kvar måste anpassa sig – eller slås ut.
I augusti inleder Göteborgs universitet en forskningsexpedition på Grönland för att studera en arktisk kontinent i förändring.

3,4 miljoner liter latrin från fritidsbåtar

3 juli, 2009 - Göteborgs universitet

Förra sommaren gödde fritidsbåtarna Skagerak med ett toalettavfall motsvarande två ton fosfor och 17 ton kväve. En studie vid Göteborgs universitet visar att båtägare tömmer toaletterna i snitt tre kilometer från land – och att 43 procent av båtägarna anser att det inte medför några miljöproblem.

Sex ledande svenska forskare om de viktigaste frågorna inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009: ”Ett globalt problem som kräver globala lösningar”

1 juli, 2009 - Stockholms universitet

En minskning av koldioxid- och sotutsläppen; internationella överenskommelser som kan leda till avskaffande av immaterialrättsliga hinder för utveckling och spridning av klimatvänlig teknik och sanktioner mot de länder som bryter internationella överenskommelser. Det är några av de punkter som ledande forskare vid Stockholms universitet vill lyfta fram inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn.

Yvon Chouinard till ”The Design of Prosperity”

30 juni, 2009 - Högskolan i Borås

Succén är tillbaka! 2-3 november 2009 är det åter dags för konferensen ”The Design of Prosperity” i Borås. I år gästas konferensen av den miljöengagerade legenden Yvon Chouinard, grundaren till Patagonia. Han gör sitt första framträdande i Sverige.

Varmare klimat kan vända turistströmmar norrut

29 juni, 2009 - Göteborgs universitet

I mer än ett halvt sekel har vi nordeuropéer semestrat söderut. Ett varmare klimat kan istället vända turistströmmen mot norr så att sydeuropéer kommer hit. Men hur påverkar en framtida klimatförändring turismen i Göteborg?
Det ska ett nytt, europeiskt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet undersöka.

Blodtörst bakom giftiga algblomningar

24 juni, 2009 - Göteborgs universitet

Bakom sommarens giftiga algblomningar döljer sig en kamp på liv och död. I en studie i ansedda tidskriften PNAS avslöjar forskare vid Göteborgs universitet att algblomningen skapas av att aggressiva alger dödar och skadar sina konkurrenter, för att kunna suga i sig deras näring.
–Algernas beteende kan liknas med det man finner hos blodsugande insekter, säger forskaren Per Jonsson vid Institutionen för marin ekologi.

Global uppvärmning och lokal politik

23 juni, 2009 - Örebro universitet

Klimatförändringen beskrivs ofta som den största utmaning världen stått inför. Det är ett gränsöverskridande fenomen med lokala konsekvenser. Kommunernas roll är dubbel – de är beroende av nationell och internationell politik och ekonomi men samtidigt agerar de som självständiga aktörer. Denna dubbelhet påverkar deras möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle, skriver forskare vid Örebro universitet i en ny bok.

Hitta experten i sommar!

23 juni, 2009 - Göteborgs universitet

Vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, arbetar över 400 forskare med att studera djur, natur, klimat och miljö. I vår expertlista hittar ni kontaktuppgifter till forskare som är tillgängliga i sommar, och som kan svara på frågor inom alla sommarens nyhetsämnen – från främmande arter i haven till myggor, extremväder och himlafenomen.

Torv och aska renar vatten i förorenad mark

22 juni, 2009 - Chalmers tekniska högskola

Aktivt kol och järnpartiklar är traditionellt de mest använda materialen för att rena vatten i förorenad mark, men det finns ett stort antal naturliga material och avfallsprodukter som fungerar minst lika väl. De har dessutom lägre miljöpåverkan och låga kostnader, enligt chalmersforskaren Yuliya Kalmykova.