Pressmeddelanden

Miljö

>

Genförändrad raps oväntat långlivad

2 april, 2008 - Lunds universitet

Enstaka plantor av genetiskt förändrade grödor – GMO – kan dyka upp på en åker tio år efter det att de odlades. Så förhåller det sig i alla fall med raps. Det visar en studie utförd av växtekologen Tina D´Hertefeldt vid Lunds universitet. Studien publiceras i dag on-line i Biology Letters som publiceras av brittiska Royal Society.

>

Så kan passivhus bli vanligare i Sverige

25 mars, 2008 - Lunds universitet

Trots ett växande intresse för energieffektivt byggande finns det fortfarande ganska få passivhus i Sverige. För att ta reda på hur antalet kan öka gav Energimyndigheten år 2005 i uppdrag åt Ulla Janson, forskare vid Lunds Tekniska Högskola att närstudera flera pågående svenska passivhusprojekt för att ta reda på hur antalet kan öka. Nyligen la hon fram sin licentiatavhandling (etappexamen till doktorsexamen).

>

Klimatfrågan tar stryk!

19 mars, 2008 - Formas

Möjligheterna att framgångsrikt tackla klimatfrågan försämras om utredningens förslag genomförs, säger Rolf Annerberg generaldirektör för Forskningsrådet Formas och Göran Enander ordförande i Formas Forskarråd med anledning av de förslag till ny forskningsrådsorganisation som Madeleine Sandström idag presenterar på DN Debatt.