Pressmeddelanden

Miljö

Läckande metangas göder växthuseffekten

14 november, 2008 - Göteborgs universitet

Klimatet i Arktis förändras. Isarna smälter, tundran och havsbottnarna tinar. Som en följd bubblar växthusgaser i form av metanhydrater upp ur de Sibiriska kusthaven.
Klimatförändringen i Arktis, och hur den påverkar läckaget av metangas till atmosfären, står i centrum vid ett öppet seminarium vid Göteborgs universitet.

Jakt på varg kan göra svenskarna mer positiva

13 november, 2008 - SLU

Vi bör kunna tillåta jakt på ett begränsat antal vargar varje år, där vargförekomsten tillåter det. Om framförallt lokalbefolkningen och jägarna ser vargen som ett värdefullt jaktbart vilt kommer inställningen till varg att bli positivare och dess symboliska status att minska.

Ny studie från Stockholms universitet: Nätverk av små grönområden bevarar städers artrikedom

13 november, 2008 - Stockholms universitet

Nätverk av små och till syntes obetydliga grönområden kan för många djurarter vara ett acceptabelt alternativ till större och sammanhängande grönområden, inte minst i urbana och exploaterade områden. Detta kan göra det möjligt att upprätthålla viktiga ekologiska funktioner även i utsatta områden. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Genombrott i forskningen för solceller av plast

10 november, 2008 - Göteborgs universitet

Solceller gjorda av plast kan bli framtidens gröna energikälla. Ny forskning vid Göteborgs universitet har tagit plastcellen ett stort steg närmare kommersiell tillverkning.

Prisad för forskning om luftpartiklar

7 november, 2008 - Lunds universitet

Professor Erik Swietlicki från LTH, Lunds Tekniska Högskola, får idag utmärkelsen som årets nordiska aerosologist. Denna delas ut vid ett symposium i Oslo av Nordiska Sällskapet för Aerosolforskning, NOSA.

Ny metodik för att utvärdera miljöfarliga ämnen

5 november, 2008 - Högskolan Kristianstad

Sopbergen runt om i världen växer. Dessa deponier släpper ifrån sig miljöfarliga ämnen från alltmer komplexa produkter, som kommer att skapa problem för människan och miljön i flera generationer. Dr Britt-Marie Svensson, anställd som laboratorieingenjör vid Högskolan Kristianstad, presenterar i sin avhandling en ny metodik för att utvärdera de miljöfarliga ämnena.

Formas satsar på Hållbar utveckling av byggd miljö med 20 nya miljoner

5 november, 2008 - Formas

Formas utlyser 20 nya miljoner till forskning om Hållbar utveckling av byggd miljö. Utlysningen omfattar projekt inriktade på hela bygg- och förvaltningsprocessen – från planering, projektering, byggande, förvaltning, drift, underhåll och renovering till avveckling. Utlysningen sker inom ramen för Formas samarbete med BIC, Byggsektorns InnovationsCentrum.

Sverige behöver en långsiktig strategi för GMO-forskning

5 november, 2008 - Formas

En ökad användning av GMO (genetiskt modifierade organismer) kan bidra till snabbare förädling och högre avkastning hos svenska jordbruksgrödor, träd eller fiskar. Svensk forskning håller hög kvalitet inom flera viktiga områden som berör GMO-frågor. Men det krävs fler och större fältförsök på arter lämpliga för våra klimatförhållanden för att utvärdera möjligheter och risker för miljön. Sverige behöver en långsiktigt strategi för forskning om GMO. Detta är några av de främsta slutsatser som framkom i den kunskapsöversikt som Formas lämnade till regeringen den 31 oktober.

20 miljoner för forskning om den uthålliga staden

4 november, 2008 - Formas

Formas delar ut 10 miljoner kronor till svenska forskare i 8 forskningsprojekt om hållbar stadsutveckling inom URBAN-NET. Totalt delas 20 miljoner kronor ut inom programmet. Temat för utlysningen är brett och griper tvärsöver discipliner och samhällssektorer med den fysiska utformningen av staden som en mer eller mindre framträdande röd tråd; Exempel på frågeställningar: Hur kan ekosystemtjänster utnyttjas i bebyggelse? Hur integreras miljöfrågor med sociala och ekonomiska frågor i en demokratisk planeringsprocess? Hur kommer människor att må när temperaturen i städerna ökar på grund av klimatförändringar?